Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

IKI 2024-02-15 GYVENTOJAI IR JA TURI NTM DEKLARACIJĄ KIT711

2024 02 06

Iki 2024-02-15 gyventojai ir juridiniai asmenys turi sumokėti ir pateikti NTM deklaraciją KIT711 už 2023 m.

🔹Nekilnojamo turto mokesčio (NTM) deklaraciją KIT711 turi pateikti asmenys, kurie turi NT Lietuvoje, kai šio turto paskirtis kitokia, nei gyvenamoji arba visi juridiniai asmenys (JA), kai fizinio asmens turtas yra perduotas JA naudojimui.
❗Yra išimčių, kada nereikia mokėti NT mokestį, kai turtas naudojamas pagal NTMĮ 7str.
‼NT mokestis skaičiuojamas ne pagal turto įsigijimo kainą, ar rinkos kainą, bet pagal Registrų centre nustatytą mokestinę turto vertę, kuri ne visada atitinka turto rinkos kainą.
⁉Turite klausimų? VMI nemokamai konsultuoja dėl nekilnojamo turto mokesčio pasiskaičiavimo ir deklaravimo tel. 1882.
👉VMI filmukas
👉NTM įstatymas

NTM


2024-01-22 PATEIKTAS REGISTRACIJAI IR LRV SVARSTYMUI AKCIZŲ ĮSTATYMO PROJEKTAS

Kuriam pritarus, nuo 2024-04-01 šildymui naudojamoms dujoms, išskyrus gamtines dujas, būtų sumažintas akcizas nuo 304,1 Eur/t iki 41 Eur/t.
Biudžeto surinkimas dėl šio dalyko sumažės 37 mln. Eur per 3 metus.
✔️ Dokumento tekstas
Detaliau, žr. ištrauka iš projekto👇
Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), kai jie naudojami kaip šildymui skirtas kuras, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį, taip pat šildymui skirtoms naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, išpilstytiems į dujų balionus, taikomas 41 euro už toną produkto akcizų tarifas.

akcizai


IKI 2024-04-15 REIKIA DEKLARUOTI VMI IŠMOKŲ SUMAS FR0711 FORMOJE

🔹Primename, kad visi juridiniai asmenys, kurie per 2023 m. darė ≥ 15000 Eur išmokas užsienio juridiniams asmenims už gautas paslaugas Lietuvoje, turi iki 2024-04-15 deklaruoti VMI išmokų sumas FR0711 formoje.
🔹15000 Eur suma skaičiuojama bendrai visiems sandoriams ir mokėjimams, kurie susiję su pinigų gavėju.
✔️VMI formos


IKI 2024-03-31 MAŽOSIOS BENDRIJOS (MB)  TURI PATEIKTI 2023 M. FINANSINES ATASKAITAS REGISTRŲ CENTRUI (RC)

👉Jei teikiate Registrų centrui MB finansines ataskaitas, kurios sudarytos pagal 38 FAS, reikia pasirinkti dvi pirmas pozicijas iš RC pasiūlytų.
Žr. paveiksliuke:

RC-MB


2024-01-22 VMI PARENGĖ PAVELDĖTO TURTO MOKESČIO KOMENTARO PROJEKTĄ

❗Pagal naują komentaro redakciją, gyventojas, paveldėjęs kripto turtą, nemokės paveldėjimo mokesčio, nes kripto turtas neapibrėžtas kaip objektas paveldėjimo atveju.
❗Jei kripto turtui būtų taikomas paveldėjimo mokestis, mokesčių būtų paskaičiuota mažiau, nei kad jų būtų paskaičiuota pagal GPMĮ nuostatas
🔹Ištrauka iš komentaro👇
Kriptoturtas (virtualus turtas) gyventojų mokamų mokesčių tikslais nelaikomas vertybiniais popieriais, o pripažįstamas kitu turtu (nematerialiu turtu). Kadangi kriptoturtas nėra priskirtinas nei vertybiniams popieriams, nei pinigams, nei kilnojamiesiems ar nekilnojamiesiems daiktams, pagal Įstatymą jis nėra laikomas turtu, taip pat ir paveldimo turto mokesčio objektu.
🔹Norintiems žinoti daugiau apie paveldėjimą ir GPM.


DEKLARUOTA GYVENAMOJI VIETA IR BŪSTO PARDAVIMO GPM

🏠Pasitikrinkite, kur deklaruota jūsų gyvenamoji vieta👇
🏠Jei parduosite savo būstą, kuriame gyvenate ir jame nebus deklaruota gyvenamoji vieta ne mažiau nei 2 metus, tokiam pardavimui netaikoma GPM lengvata ir pardavimo rezultatas apmokestinamas 15 % GPM (→ 20 %, dėl > 120 VDU).


MANO VMI NAUDOJAMA:

1. verslo liudijimų išdavimui ir apmokėjimui
2. Individualios veiklos registracijai
3. permokų grąžinimui
4. mokėtinų mokesčių likučių suderinimui
5. legalios informacijos apie legalų verslą pateikimui ir kt.
Kai Mano VMI neveikia, neįmanoma užregistruoti legalios veiklos ir reikia rinktis: vykdyti veiklą nelegaliai arba jos iš viso nevykdyti.


2024-01-29 VMI UŽREGISTRAVO ELEKTRONINIŲ KVITŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PROJEKTĄ

Dėl kurio galima teikti pastabas iki 2024-02-06 ir kuris turėtų įsigalioti 2024-07-01.
🔹Pagal šias taisyklės, e-kvitus naudojantys asmenys turės e-duomenis apie pirkėjus, kurie pirko prekes mokėdami grynais, nes prieš išduodant kvitą reikės, identifikuoti pirkėją ir ši informacija privalės būti išsaugota.
🔹Jei pirkėjas negaus kvito į savo pašto dėžutę, pardavėjas turės pateikti pirkėjui e-kvito kopiją.
👉E-kvitus išduodantis pardavėjas, turės užtikrinti kvito autentiškumą ir vientisumą vienu iš būdų:👇
1. E-parašu,
2. i.APS sistemos f-ja,
3. įmonės nustatyta tvarka, kuri užtikrina kvito kilmės autentiškumą ir vientisumą,
4. kasos aparatu.
‼️Tai turėtų būti tobulas projektas, nes VMI pateikia informaciją tik apie projekto privalumus ir neteikia jokios informacijos apie trūkumus.
⁉️Spėjimas: gali būti, kad čia stipriai vėluojanti i.EKA projekto dalis, kuri turėjo būti paskelbta ne dabar, o tada, kai startavo i.EKA – 2023-01-01.
✔️Daugiau apie projektą


2024-01-31 UŽREGISTRUOTAS GPMĮ PROJEKTAS

Kuriam pritarus, nuo 2024-11-01 atvykimo į (iš) darbą išlaidos būtų neapmokestinamos, jei per mėnesį jų vertė neviršija dviejų dydžių: 5 % darbo užmokesčio ir 1 VDU (1902,70 Eur – 2024 m.).
🔹Pvz., darbuotojo alga 924 Eur, jo pajamos natūra būtų neapmokestintos, jei jų suma ≤ 46,20 Eur/mėn.
🔹Jei darbuotojo alga 38054 Eur, jo neapmokestinamosios pajamos natūra pasiektų maksimumą 1902,70 Eur.
✔️Dokumento tekstas
Paveiksliuke – pavyzdys.
————————————————-
🔹GPM įstatyme mokestinis laikotarpis darbuojo pajamų natūra pripažinimui ir apmokestinimui yra mėnuo. Kas mėnesį yra deklaruojamos natūrinės pajamos ir nuo jų paskaičiuoti mokesčiai.

gpm_proj


PRIMENAME, KAD MAŽOSIOS BENDRIJOS PRIE LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ TURI TEISĘ PRISKIRTI IR PELNO PASKIRSTYMĄ

Jei jis buvo apmokestintas “Sodros” mokesčiais.
🔹Pvz., MB narys 2023 m. buvo pasirinkęs draustis savanoriškai pensijiniu draudimu ir įmokas “Sodrai” mokėjo MB teikdama SAV formą. Kai joje deklaravo 12×840=10080 Eur apmokestinamųjų pajamų.
🔹Pelno mokesčio deklaracijos PLN204 32 laukelyje tokia MB deklaruoja sumą, nuo kurios buvo skaičiuojamos VSD įmokos ir taip susimažina 1512 Eur (15 %) pelno mokestį.
👉Daugiau apie MB mokesčių skaičiavimo, deklaravimo ir veiklos specifiką ir principus👇
✔️ Mokymų “Mažoji bendrija. Teisė, mokesčiai, apskaita ir finansinės ataskaitos” įrašas ir medžiaga
✔️ Mokymų “Apie mažąją bendriją viskas nuo A iki Ž” įrašas ir medžiaga
❗Įrašuose naudojami 2022 m. dydžiai: MMA=730 Eur, VDU=1504,10 Eur, kuriuos 2023 m. reikėtų pakeisti į MMA=840 Eur. ir VDU=1684,90 Eur; 2024 m.: MMA=924 Eur, VDU=1902,70 Eur, kai absoliučiai visi MB veiklos mokesčių skaičiavimo principai nėra pasikeitę jau daug metų.

PLN204


2024-02-01 PATVIRTINTAS 0,1 % DELSPINIGIŲ DYDIS

Kuris naudojamas kai, darbo santykiams NEpasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.
🔹Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo pirmos uždelsimo dienos iki pat atsiskaitymo dienos.
🔹Maksimalus delspinigių skaičiavimo periodas – 6 mėn.
🔹Jei darbo sutartyje nėra sutartas darbo užmokesčio mokėjimo terminas ir darbo užmokestis yra išmokamas vėliau nei iki kito mėnesio 10-os darbo dienos, darbuotojas įgyja teisę į delspinigius, kurie neapmokestinami.
🔹Delspinigiai neskaičiuojami bankrutuojančioje įmonėje.
🔹Bankrutuojančios įmonės darbuotojai gauna išmokas iš Garantinio fondo, kai jų bendra suma yra iki 6MMA (5544 Eur – 2024 m.), su sąlyga, kad bankrutuojanti įmonė neturi lėšų atsiskaityti su darbuotojais.
🔹Jei darbdavys vėluoja išmokėti darbo užmokestį už 2 mėn., darbuotojui pateikusiam prašymą išeiti iš darbo savo noru, priklauso papildomai 2 VDU dydžio išmoka, jei jo darbo stažas įmonėje ≥1, arba 1 VDU išmoka, jei stažas <1 m.
Įspėjimą apie išėjimą iš darbo reikia pateikti 5 d. d. iki išėjimo datos.
🔹Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su juo, darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėn. Jeigu uždelsto atsiskaitymo laikotarpis yra trumpesnis negu 1 mėnuo, netesybų dydį sudaro darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio suma, apskaičiuota proporcingai uždelsto atsiskaitymo laikotarpiui.
❗Ginčus su darbdaviu padeda spręsti darbo ginčų komisija ir darbo inspekcija.
✔️Dokumento tekstas

delspinigiai

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“