Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Etikos kodeksas

LBAA nariai įsipareigoja dirbti atsižvelgdamas į visuomenės interesus, todėl buhalterio profesionalo pareiga yra tenkinti ne tik atskiro kliento ar darbdavio poreikius. Veikdamas visuomenės interesų vardan, LBAA narys turi laikytis Buhalterių profesionalų Etikos kodekso reikalavimų. LR buhalterinės apskaitos įstatymas nenumato prievolės  (pareigos) buhalteriams vadovautis Buhalterių profesionalų Etikos kodeksu.  LBAA nariai pasirinko taikyti savo profesinėje veikloje TBF Etikos kodeksą savanoriškai, patvirtindami LBAA įstatus, kuriuose tai numatyta.

TBF Etikos kodeksas taikomas 2021, įsigaliojantis nuo 2021-06

TBF Etikos kodeksas taikomas 2019, įsigaliojantis nuo 2019-06-15

TBF Etikos kodeksas taikomas 2015, galiojantis iki 2019-06-15

TBF Etikos_kodeksas_taikomas 2012

Dokumentas paimtas iš oficialaus tinklapio, suderinus jo naudojimą su Tarptautine buhalterių federacija.

Buhalterių profesionalų Etikos kodeksas (išverstas į Lietuvių kalbą), galiojantis nuo 2019-06-15

 

Ištraukos iš LBAA įstatų, kurios susijusios su Buhalterio profesionalo Etikos kodekso taikymu:

“2. LBAA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos audito įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais bei Buhalterių profesionalų etikos kodeksu.

(..)

20.2. LBAA kolegijos sprendimu narystė LBAA gali būti panaikinta, jeigu asmuo:

(…)

23. LBAA nario ir LBAA tikrojo nario pareigos:

(..)

27. LBAA konferencijoje turi teisę dalyvauti LBAA valdymo organų nariai, LBAA garbės nariai, visi asmenys, konferencijos dieną esantys LBAA nariais ir LBAA tikraisiais nariais, nepriklausomai nuo jų mokamo nario mokesčio dydžio. Tik LBAA konferencija turi teisę:

 

LBAA yra įsteigtas Etikos komitetas, kuris sprendžia visus klausimus susijusius su TBF Etikos kodekso taikymu.

Etikos komiteto nariai:

Pirmininkė: Rita Dindienė, nariai:  Jurgita Jociuvienė;  etika@lbaa.lt. 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“