Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Registracija įsigyti pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pavyzdį

LBAA paruošė dokumentus, skirtus įgyvendinti teisinius Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, kurie yra pavyzdiniai, juos ruošiant buvo stengiamasi apžvelgti į visus galimus buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių veiklos aspektus.

Kviečiame registruotis dėl šių tvarkų įsigijimo.

Kainos:

Išankstinio apmokėjimo sąskaita

Užsisakę tvarkos pavyzdinę formą iš LBAA gausite:

I. Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo tvarką su priedais:

  1. Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius registracijos žurnalas – pildyti, kai pateikiamas pranešimas;
  2. Vienkartinių atsiskaitymų su Buhalteriu grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, registracijos žurnalas – pildyti, kai atliekama operacija;
  3. Klientų, dėl kurių tapatybės duomenų teisingumo ar autentiškumo kyla abejonių, ar kyla įtarimų, kad yra, buvo ar bus vykdoma pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo veika, registracijos žurnalas – pildyti, kai kyla abejonių ar įtarimų;
  4. Klientų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti Įstatymo 18 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis, registracijos žurnalas – pildyti, kai nutraukiami santykiai su klientu šiuo pagrindu;
  5. Kliento ar potencialaus kliento duomenų lentelė – pildyti kiekvienam potencialiam klientui ir, jeigu ligi šiol neužpildyta – kiekvienam esamam klientui;
  6. Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkos aprašas – vadovautis kai tvirtinamos dokumentų kopijos;
  7. Techniniai reikalavimai kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą – vadovautis, kai klientas identifikuojamas nuotoliniu būdu;
  8. Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas – vadovautis nustatant, ar operacija/sandoris laikytinas įtartinu;

II. Įsakymo dėl tvarkos patvirtinimo formą – pasitvirtinti, paskirti atsakingą asmenį ir pranešti FNTT;

III. Susipažinimo su FNTT tvarka žurnalo formą – visi darbuotojai turi būti supažindinti pasirašytinai;

IV. Savikontrolės klausimyno formą – užsipildyti kiekvienoje įmonėje;

V. Mokymų protokolo formą – mokymai darbuotojams turi būti pravedami kasmet arba, išėjus reikšmingiems teisės aktų pakeitimams, dažniau.

Taip pat primename, kad svarbu ne tik turėti patvirtintas procedūras, bet ir jų laikytis.

Registracija