Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Apklausos

Apklausa PVM atotrūkį ir jo duomenų viešinimą

2019-06-26 Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos nariai, SVVT valdybos, pramonės amatų rūmų atstovas, Laisvosios rinkos instituto atstovas dalyvavo susitikime su VMI valdžios atstovais dėl PVM atotrūkio.
LBAA pateikė 2019/06/10-2019/06/25 vykdytos PVM atotrūkio apklausos rezultatus. Diskusija buvo ilga ir manytume produktyvi. Tikimės, kad VMI mus išgirdo ir gal susilaikys nuo duomenų viešinimo, kuriuos paviešinus kristų šešėlis ir ant sąžiningo verslo.
Susitikimo metu paaiškėjo, kad:
1. atotrūkis yra skaičiuojamas pagal EVRK kodą, kuris yra imamas ne iš įmonės duomenų kortelės, bet iš PVM deklaracijų (FR0600). O jose EVRK kodas kas mėnesį turėtų būti skirtingas, jei įmonė vykdo kelias veiklas, ir kiekvieną mėnesį dominuoja kita veikla.
2. laiškai, raginantys patikslinti 2014-2018m. PVM deklaracijas, buvo parašyti pagal atotrūkį paskaičiuotą iš 2018m. PVM deklaracijų
3. Jei manote, kad jūsų įmonė vykdo veiklą sąžiningai ir jinai per klaidą bus paskelbta verslo, kuris yra atotrūkyje sąrašuose, reikia rašyti laisvos formos paaiškinantį raštą VMI, per mano VMI (paklausimų skyrių) ir VMI pažada koreguoti viešus atotrūkio sąrašų duomenis.

Mūsų buvo daug, bet nuotraukoje liko ištvermingiausi, kurie išbuvo iki susitikimo pabaigos 🙂20190626_susitikimas su VMI del atotrukio

_____________________________________________________________________

 Apklausa apie pasitikėjimą, kai teikiama informacija apie mokesčius

2019m. sausio mėnesį buvo paskelbti 2018m. atlikto kartotinio pasaulinio tyrimo[1] rezultatai apie tai, kaip Naujosios Zelandijos ir G20[2] šalių gyventojai pasitiki viešai teikiama informacija apie mokesčius. Pirminis tyrimas buvo atliktas 2017m.

Pasaulinėje apklausoje dalyvavo 8400 gyventojų Iš Argentinos, Australijos, Brazilijos, Kanados, Kinijos, Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Indonezijos, Italijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Rusijos, Saudo Arabijos, Pietų Afrikos, Turkijos, Jungtinės Karalystės, JAV. Iš kiekvienos šalies buvo gauta daugiau nei 400 anketų.

Lietuva šiame tyrime nedalyvavo, tačiau Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija ėmėsi savanoriškos iniciatyvos atlikti panašų sumažintą  tyrimą Lietuvoje. Anoniminė apklausa buvo atlikta  2019m. vasario 11d. – kovo 1d. Gautos 99 anketos.

[1] Pasaulinio tyrimo rezultatus pristatė Tarptautinė buhalterių federacija (JAV), ACCA (JK) ir Australijos sertifikuotų buhalterių asociacija. Tyrimo rezultatai yra  viešai paskelbti https://www.ifac.org/system/files/publications/files/pi-G20-public-trust-tax-2019-v1.pdf?fbclid=IwAR0Gh8qITLZTHFY25-jum_CSP4p25_DfynzM3TToFolXH1WWCGMzTF5MxdY

[2] G20 šalys. Jose gyvena 2/3 pasaulio gyventojų, kuriose sukuriama  85% pasaulinio bendrojo vidutinio produkto ir kurių pasaulinė prekyba sudaro 75%

Daugiau apie Lietuvoje atliktos apklausos rezultatus ir jų palyginimą su pasauliniu tyrimu rasite  čiaApklausa dėl Pensijų kaupimo administravimo

LBAA vykdomos apklausos tikslas surinkti visus klausimus, kurie kyla dėl pensijų kaupimo administravimo ir juos perduoti Sodrai.
Sodra pagal gautus klausimus parengs atsakymus. Apklausa uždaroma 2018m. rugsėjo 3d.
Apklausą rasite čia.

Apklausa dėl VALDYMO APSKAITOS seminarų poreikio

LBAA nori sužinoti, ar Jums reikalingi seminarai VALDYMO APSKAITOS temomis. Apklausa bus vykdoma iki 2018 m. liepos 3 dienos imtinai.

Valdymo apskaita yra skirta informacijai kaupti ir ją pateikti įmonės vadovams, kad galima būtų planuoti bei kontroliuoti įmonės veiklą. Dažniausiai valdymo apskaita būna išsamesnė negu finansų apskaita, nes daugiau dėmesio skiriama būsimosioms pajamoms bei sąnaudoms.

Jei bus poreikis, mes Jums pažadame puikius mokymus. Mokymus vestų nuostabi lektorė – dr. Neringa Stončiuvienė, Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė.

Visi, kurie nurodys savo elektroninius paštus, bus informuoti apie apklausos rezultatus ir gaus informaciją kada bus Valdymo apskaitos mokymai, jei apklausa parodys šių mokymų aktualumą bei poreikį.

Apklausą rasite čia


Apklausa dėl VIEŠOJO KALBĖJIMO MOKYMŲ poreikio

LBAA nori sužinoti, ar Jums reikalingi VIEŠOJO KALBĖJIMO MOKYMAI?. Apklausa bus vykdoma iki 2018 m. liepos 3 dienos imtinai.

Jei bus poreikis, mes Jums pažadame puikius mokymus.

Visi, kurie nurodys savo elektroninius paštus, bus informuoti apie apklausos rezultatus ir gaus informaciją kada bus Viešojo kalbėjimo mokymai, jei apklausa parodys šių mokymų aktualumą bei poreikį.

Apklausą galite rasti čia.


i.MAS 2017 apklausos rezultatai

https://goo.gl/hkT4F4

Apklausa dėl ūkininkų apskaitos

2017 m. kovo mėn.

Apklausos tikslas – surinkti informaciją su kokiais sunkumais susiduria ūkininkų buhalteriai ir ūkininkai. LBAA tikslas identifikuoti problemas, siekiant padėti jas išspręsti. Prašome Jūsų rasti keletą minučių ir atsakyti į pateiktus klausimus.
Apie ūkininkų apskaitos reglamentavimą rasite:
http://bit.ly/2nlmvQ4
http://bit.ly/2lJEfIu

Ūkininkai gali rinktis kaip tvarkyti apskaitą (ar ją daryti pagal LR finansų ministro ar pagal LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas tvarkas.

Apklausa 

APKLAUSA

Apklausa dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo

2017 m. vasario mėn.

Finansų ministerija (FM) siekė sužinoti juridinių asmenų nuomonę apie finansinių ataskaitų kokybę ir, ar FM pasiūlytos priemonės kokybei pagerinti, atitinka visuomenės lūkesčius.
FM iniciatyva 2015 m. gegužės 15 d. Seime yra užregistruoti keturi įstatymų projektai XIIP-3088, XIIP-3089, XIIP-3091 ir XIIP-3090, kuriuose yra numatytos šios priemonės dėl pelno siekiančių ribotos atsakomybės vienetų finansinių ataskaitų kokybės pagerinimo:
1. Valstybinė finansinių ataskaitų peržiūra neatliekama, jei finansines ataskaitas pasirašo buhalteris profesionalas. LR teisės aktuose nėra numatyti reikalavimai buhalteriui profesionalui dėl darbo patirties, kvalifikacijos profesinių ir lietuvių kalbos žinių. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą buhalteris profesionalas yra tas asmuo, kuris yra Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės organizacijos, priklausančios Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF), narys.
2. Jei yra atlikta peržiūra (tai mažesnio informacijos užtikrinimo paslauga nei auditas), peržiūros ataskaita taip pat yra teikiama JARC taip, kaip dabar teikiama auditoriaus išvada.
3. FM tvirtins juridinių asmenų finansinių ataskaitų peržiūrų planus, pagal kuriuos galės būti pasirinkta atlikti juridinių asmenų finansinių ataskaitų patikrinimą, finansuojamą iš valstybės lėšų. Tikrinamos įmonės privalės teikti visus reikalingus duomenis valstybinei peržiūrai atlikti. Jei patikrinimo metu bus nustatyti pažeidimai, gali būti taikomos sankcijos ar taikomi veiklos ribojimai. Viešai bus skelbiama apie atliktų peržiūrų rezultatus.

Apklausa-del-finansiniu-ataskaitu-kokybes-gerinimo

Iš Finansų ministerijos gautą raštą ir LBAA teiktą atsakymą rasite čia: https://www.lbaa.lt/pagrindinis/naudingi-dokumentai/ 

LBAA narių apklausa

2016 m. gruodžio mėn.

Siekiant išsiaiškinti LBAA narių nuomonę apie LBAA vykdomą veiklą, buvo vykdoma apklausa.

Apklausos rezultatai


Apklausa dėl i.MAS posistemių

2016 m. gruodžio mėn.

LBAA organizavo apklausą dėl i.MAS posistemių. Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems. Apklausos rezultatai bus pristatyti ir VMI.

Apklausos rezultatai


Apklausa dėl FR0573 ir FR0471 formų apjungimo į vieną formą

2016 m. rugpjūčio mėn.

VMI siūlo apjungti FR0573 ir FR0471 formas į vieną formą, ir numatyti tokios apjungtos formos teikimo terminą iki sekančių metų vasario 15 d.
Dabar šios formos buvo teikiamos iki sekančių metų vasario 1 d. FR0471 ir iki vasario 15 d. FR0573
Apklausa buvo vykdoma remiantis LBAA gautu raštu, kurį parengė VMI 2016-07-27 Nr. (18.17-31-1) RM-21340
APKLAUSOS REZULTATAI


Buhalteris profesionalas

2016 m. birželio mėn.

LBAA vykdė apklausą, siekdama išsiaiškinti ar buhalteriai pritaria Buhalterinės apskaitos įstatymo projektui XIIP-3936. Pritarus šiam projektui neliktų buhalterio profesionalo apibrėžimo, pagal kurį buhalteriu profesionalu laikomas tik tas buhalteris, jei jis yra profesinės asociacijos narys, kuri yra Tarptautinės buhalterių federacijos narys.

APKLAUSOS REZULTATAI


LBAA nauda

2016 m. gegužės mėn.

LBAA siekė išsiaiškinti, kas LBAA nariams yra svarbiausia tampant LBAA nariu. LBAA nariai įvardino šiuos svarbiausius dalykus:

  1. Naudinga profesinė medžiaga
  2. Profesiniai patarimai ir naujienos
  3. Prestižinis sertifikatas ir logotipas
  4. Nemokami seminarai ir renginiai
  5. 20 proc. Nuolaida komerciniams renginiams

APKLAUSOS REZULTATAI


Buhalterinė programinė įranga

2016 m. gegužės mėn.

Ši apklausa buvo organizuojama siekiant parengti palyginamąją Lietuvoje naudojamos Buhalterinės programinės įrangos analizę. Visi iki 2016 m. birželio 1 d. sudalyvavę šioje apklausoje, dalyvavo loterijoje, kurios pagrindinį prizą įsteigė LBAA asociacijos narys UAB BSS IT.
Prizas: dokumentų valdymo sistema BSS Dokumentai  Jūsų atstovaujamai įmonei NEMOKAMAI vienerių metų laikotarpiui.
Plačiau apie dokumentų valdymo sistemą rasite www.bss.biz

LOTERIJOS NUGALĖTOJAS UAB BARBORA. SVEIKINAME!

Prizo steigėjai susisieks su nugalėtoju.


Elektroninių deklaracijų teikimas

2016 m. balandžio mėn.

Pagal mokesčių administravimo įstatymo 75 str. nuo 2016 m. spalio 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai įmonės negalės teikti popierinių deklaracijų. Visos deklaracijos turės būti teikiamos tik elektroniniu būdu.
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, siekdama išsiaiškinti problemas dėl elektroninių deklaracijų teikimo, vykdė apklausą. Apklausos rezultatai pateikti VMI tam, kad VMI galėtų atsižvelgti į patiriamas problemas.

APKLAUSOS REZULTATAI


 

Dėl naudojamų buhalterinių programų ir i.SAF.

2016 m. balandžio mėn.

LBAA bendradarbiaudama su VMI vykdė apklausą, kuri padės VMI gauti duomenis, apie programas, kurios nėra pasiruošusios i.SAF reikalavimams. Pagal apklausos duomenis VMI galės informuoti programų kūrėjus, kaip pritaikyti programas i.SAF reikalavimams.

Apklausos rezultatai


Dėl banko duomenų importo/eksporto į/iš buhalterinę apskaitos programą.

2016 m. balandžio mėn.

LBAA vykdė šią apklausą, siekdama išsiaiškinti esamas problemas dėl apskaitos sistemų sąsajų su bankais ir mokėjimų duomenų importo bei eksporto. Apklausos rezultatai perduoti Lietuvos bankui, kuris siekia bendradarbiauti su LBAA ir padėti ieškoti kilusių problemų sprendimų.

Apklausos rezultatai


Darbo užmokesčio apklausa

2016 m. kovo mėn.

Apklausoje, kuri buvo atliekama 2016 m. sausio – kovo mėn., savo nuomonę pareiškė net 533 respondentų – apskaitos specialistų, dirbančių Lietuvoje, kurie prisidėjo prie realios darbo užmokesčio situacijos nustatymo.

Apklausos metu surinkti duomenys atskleidė tyrimo rezultatus, kurie, tikimasi, padės kiekvienam šios profesijos atstovui save įsivertinti bei atkreipti darbdavių dėmesį, ko verti jų buhalteriai, atsižvelgiant į tai, kokią patirtį jie sukaupę ir kokį išsilavinimą įgiję.

Lietuvos buhalterių darbo užmokesčio tyrimas: 2016 LBAA_apklausa_0415

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“