Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Apklausos

APKLAUSA DĖL PELNO MOKESČIO LENGVATOS INVESTUOTAM PELNUI

2021 m. balandžio mėn.

LBAA organizavo apklausą dėl verslo nuomonės apie tai, ar mažos įmonės, kurios gali taikyti 5% lengvatinį pelno mokesčio (PM) tarifą, būtų suinteresuotos taikyti estišką pelno mokesčio modelį, t.y. 15% pelno mokestį išimtam pelnui, o kol jis nėra išimamas 0% (PM mokėjimo nukėlimas pagal pelno išėmimo datą). Jei įmonė galinti taikyti 5% PM tarifą pasirinktų estišką lengvatą, jai būtų taikomas 15% PM tarifas išimtam pelnui ir nereikėtų mokėti PM, kol pelnas nėra išimamas iš įmonės.

Apklausos rezultatai buvo pristatyti respondentams, buhalterių ir auditorių bendruomenei, LR Finansų ministerijai.

Apklausos rezultatai


Ar verslas jau pasirengęs pateikti i.SAF-T failą?

2020 m. spalio mėn.

Pagal 2015-07-01 LRV nutarimą Nr. 699  i.SAF-T failą turi pateikti įmonės, jei jas tikrina VMI ir jų pajamos viršija nustatytus pajamų dydžius. Faktiškai nuo 2019 m. visos privačios įmonės, kurių pajamos viršijo 0,3 mln. Eur jei jas tikrina VMI, VMI paprašius, turėtų per 10 dienų pateikti i.SAF-T failą, įkeliant jį per i.MAS, i.SAF-T langą. Didelės įmonės tokį failą turėjo teikti jau nuo 2017 m.

Paveikslėlis7

Ilgą laiką buvo koreguojamas i.SAF-T failo aprašymas, keičiami reikalavimai, o testinė aplinka pasirodė tik 2019 m. pabaigoje.

2016 – 2017 m. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija vykdė apklausas dėl i.MAS posistemių, kurių metu 97 % apklausos dalyvių (apklausose dalyvavo apie 1000 respondentų) pateikė duomenis, kad nėra pasirengę i.SAF-T failo teikimui.

Paveikslėlis2

2020 m. spalio 5-11 d. buvo pakartota prieš 3 metus daryta apklausa. Pakartotinėje apklausoje užpildytos 695 anketos: 90 % buhalterių, 7 % įmonių vadovai ir 3 % kiti asmenys.

2020 m. apklausos rezultatai – panašūs į ankstesnius: 94 % mokesčių mokėtojų, kuriems yra prievolė teikti i.SAF-t failą, yra nepasirengę jį pateikti pagal teisės aktuose nurodytą tvarką.

Paveikslėlis3

Iš 695 anketų, 13-oje buvo pažymėta, kad įmonė sėkmingai pateikė VMI i.SAF-T failą, o vienoje anketoje buvo pažymėta, kad failas palengvino tikrinimo procedūrą. Kitais atvejais respondentai nurodė, kad i.SAF-T failo teikimas dar labiau apsunkino tikrinimo procesą arba jie negavo jokio atsakymo iš VMI apie testinio failo tinkamumą.

Atsakymus į užduotą klausimą, kas trukdo 94 % anketas užpildžiusių asmenų pateikti i.SAF-T failą, galima suskirstyti į tris blokus:

 1. Raudonoji zona – 49 % – tai tie atvejai, kai turimoje buhalterinėje apskaitos programoje nėra sprendimo i.SAF-T failo duomenų teikimui arba įmonei per brangu/sudėtinga šį sprendimą įsigyti;
 2. Pilkoji zona – 17% – „nežiniukai“, kurie nežino, ar turi sprendimą, jie neturėjo laiko pasidomėti ir pratestuoti, ar jis įsikeltų į VMI sistemą;
 3. Geltonoji zona – 35% – bandė daryti testinius i.SAF-T failus, tačiau susidūrė su kliūtimis, kurių neįveikė ir pagal atsakymus pasiskirstė:
  • sudėtingas didelio failo generavimas, reikalaujantis IT specialisto, kurio įmonė neturi arba jį sudėtinga išsikviesti – 13%, todėl nebuvo atliktas testavimas;
  • turimi visi atnaujinimai, programa gali pateikti i.SAF-T failą, tačiau egzistuoja problemos su duomenų suvedimu. Suvesti duomenys netinkami i.SAF-T failui, identifikuojamos kritinės klaidos – 16%;
  • gaunasi labai didelės apimties failas, todėl „nulūžta“ programa, kai bando sugeneruoti failą – 6%. Ši grupė dėl neįveikiamų techninių trikdžių negali pasakyti, ar i.SAF-T failas turėtų kritines klaidas ir ar apskritai būtų įmanoma jį perduoti VMI.

Paveikslėlis4

Į klausimą, kiek kainuoja (kainuotų) verslui i.SAF-T failo pateikimas, gauti atsakymai parodė, kad 73 % respondentams yra labai reikšminga kaina (virš 1000 eur arba daugiau). Likusieji nurodė, kad kaina nėra reikšminga įmonei.

Paveikslėlis5

Buhalteriai pateikė šiuos pasiūlymus dėl i.SAF-T failo projekto:

 1. SAF-T per didelė našta mažam verslui, todėl siūloma taikyti šio failo teikimą tik didelėms ir labai didelėms įmonėms. Kitoms įmonėms siūloma sudaryti galimybes pateikti duomenis tokiais formatais, kokiais jos gali tai padaryti. Galėtų būti pateikti VMI tikrinimo metu teikiamų failų šablonai (Didžioji knyga, sąskaitų registrai ir juose esančios informacijos detalizacija) excel formate.
 2. Siūlymas nukelti i.SAF-T teikimo terminą iki COVID epidemijos pabaigos.
 3. Siūlymas nustatyti ilgesnį terminą (nuo 20 d. iki 2-3 mėn.), per kurį reikia pateikti i.SAF-T failą.
 4. Siūlymas sumažinti i.SAF-T faile teikiamų duomenų apimtį, atsisakyti duomenų teikimo, kurie buvo pateikti per i.SAF ar kitas duomenų sistemas, leidžiant šiuos pateiktus duomenis pateikti sumiškai. Aktualu įmonėms, kurios vykdo e-prekybą ir i-SAF generuojamas iš prekybos platformų per excel konverterius, o į programą vienu įrašu suvedami suminiai e-prekybos duomenys.
 5. Prieš pradedant reikalauti iš įmonių i.SAF-T failo pateikimo, reikėtų daugiau švietimo ir informacijos apie: failo privalomuosius duomenis, ką VMI darys su gautais duomenimis, kokių duomenų trūkumas bus netoleruojamas. Trūksta paaiškinimo, kaip i.SAF-T failas palengvins tikrinimą mokesčių mokėtojui ir kodėl jis turėtų investuoti į i.SAF-T failo sudarymą, jei dirba legaliai ir jam i.SAF-T failas atrodo kaip našta ir kaip dar viena brangi prievolė, reikalaujanti įrodyti, kad jis nevykdo šešėlinės veiklos.
 6. Reikalingas grįžtamasis ryšys, pateikus i.SAF-T testinį failą, iš VMI: ar pateikti i.SAF-T duomenys yra išsamūs, kokios randamos klaidos, kokie skirtumai identifikuoti, dėl kurių bus klausimų. Mokesčių mokėtojas turėtų būtų pasirengęs ne tik pateikti i.SAF-T failą, bet ir mokėti paaiškinti tūkstančius nukrypimų, kuriuos automatiškai identifikuos VMI, nors jie nėra susiję su mokesčių pažeidimais. Mokesčių mokėtojas turi mokėti kaupti istorinius duomenis apie galimus skirtumus i.SAF-T faile.
 7. Siūlymas numatyti programinės įrangos dėl i.SAF-T failo įsigijimo subsidijavimą, ypatingai mažam verslui.
 8. Palengvinti prijungimą prie i.SAF-T teikimo platformos, nereikalaujant naujo įgaliojimo, jei asmeniui jau yra suteiktas įgaliojimas dėl i.SAF teikimo.
 9. Siūlymas VMI susitvarkyti i.SAF-T teikimo aplinką, kuri dabartiniu metu veikia su trikdžiais.

Emocinėse buhalterių pastabose vyravo mintis apie tai, jog neaišku, kada atsiras nauda pačiam mokesčių mokėtojui, nes dabar dirbame VMI, o algą moka verslas. Po padidintos biurokratinės naštos, verslas darbo užmokesčio buhalteriui nepadidina arba padidina minimaliai ir tai neatitinka padidėjusių darbo apimčių.

Po tokių pokyčių lieka mažiau galimybių buhalteriams turėti 20 d. d. atostogas pagal darbo kodekso nuostatas.

Paveikslėlis6

Gal kada nors VMI sukurs produktą, dėl kurio atnešamos naudos nereikės sukti galvos.

Labai laukiame įrankių, kurie yra be išankstinės nuostatos, kad visas verslas vykdo šešėlinę veiklą.

Dabartiniu metu yra kuriama nuomonė, kad jei skaidrus mažas verslas neberanda resursų įgyvendinti naujų biurokratinių reikalavimų, jis tampa nepageidaujamu ir nereikalingu šalies ekonomikai. 

Daiva Čibirienė,
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė, atestuota auditorė


Biurokratijos indekso apklausa

2020 m. spalio mėn.

Biurokratijos indeksą jau ketvirtus metus skaičiuoja ekonomikos ir socialinių tyrimų institutas INESS Slovakijoje su partneriais. Tyrime iš viso dalyvauja 6 šalys. Šiemet šio tyrimo dalį mūsų šalyje atliko Lietuvos laisvosios rinkos institutas ir Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija.
Didžiausia administracinė našta smulkiam verslui buvo Ispanijoje – 369 valandos, Italijoje – 312, Lietuvoje 271, Čekijoje – 223, Slovakijoje – 217, o Šiaurės Makedonijoje – 154 valandas. Palyginti su praėjusiais metais, administracinė našta mažėjo tik Slovakijoje, o Čekijoje ir Ispanijoje didėjo.
271 valanda (34 darbo dienos) – vidutiniškai tiek mažoms Lietuvos įmonėms praėjusiais metais reikėjo skirti laiko administraciniams formalumams, t.y. pildyti deklaracijas, statistikos ataskaitas, užtikrinti darbo saugos reikalavimus bei vykdyti kitas prievoles.
„Už kiekvieno biurokratijos indekso skaičiaus yra visų šalies gyventojų gerovė. Tai pinigai, kurie nepapuolė į biudžetą ir buvo sunaudoti mažesnės vertės gėrio kūrimui. Jei valstybė įgyvendindama bet kokius papildomus biurokratinius reikalavimus, pradėtų skaičiuoti visų pinigus, biurokratijos iš karto sumažėtų ir ekonomika įgautų naują kvėpavimą. O dabar niekad nėra atsakingų, nėra ir kaltų. Kažkas daro tyrimus, Valstybės kontrolė sako, kad reikia pradėti skaičiuoti, o situacija kaip buvo, taip ir liko tokia pati“, – teigia Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė.

Biurokratijos-indeksas-2020-1536x1182
Skaitykite daugiau: https://bit.ly/3l47YGi


Apklausa PVM atotrūkį ir jo duomenų viešinimą

2019 m. birželio mėn.

2019-06-26 Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos nariai, SVVT valdybos, pramonės amatų rūmų atstovas, Laisvosios rinkos instituto atstovas dalyvavo susitikime su VMI valdžios atstovais dėl PVM atotrūkio.
LBAA pateikė 2019/06/10-2019/06/25 vykdytos PVM atotrūkio apklausos rezultatus. Diskusija buvo ilga ir manytume produktyvi. Tikimės, kad VMI mus išgirdo ir gal susilaikys nuo duomenų viešinimo, kuriuos paviešinus kristų šešėlis ir ant sąžiningo verslo.
Susitikimo metu paaiškėjo, kad:
1. atotrūkis yra skaičiuojamas pagal EVRK kodą, kuris yra imamas ne iš įmonės duomenų kortelės, bet iš PVM deklaracijų (FR0600). O jose EVRK kodas kas mėnesį turėtų būti skirtingas, jei įmonė vykdo kelias veiklas, ir kiekvieną mėnesį dominuoja kita veikla.
2. laiškai, raginantys patikslinti 2014-2018m. PVM deklaracijas, buvo parašyti pagal atotrūkį paskaičiuotą iš 2018m. PVM deklaracijų
3. Jei manote, kad jūsų įmonė vykdo veiklą sąžiningai ir jinai per klaidą bus paskelbta verslo, kuris yra atotrūkyje sąrašuose, reikia rašyti laisvos formos paaiškinantį raštą VMI, per mano VMI (paklausimų skyrių) ir VMI pažada koreguoti viešus atotrūkio sąrašų duomenis.

Mūsų buvo daug, bet nuotraukoje liko ištvermingiausi, kurie išbuvo iki susitikimo pabaigos 🙂20190626_susitikimas su VMI del atotrukio

_____________________________________________________________________

 Apklausa apie pasitikėjimą, kai teikiama informacija apie mokesčius

2019 m. kovo mėn.

2019m. sausio mėnesį buvo paskelbti 2018m. atlikto kartotinio pasaulinio tyrimo[1] rezultatai apie tai, kaip Naujosios Zelandijos ir G20[2] šalių gyventojai pasitiki viešai teikiama informacija apie mokesčius. Pirminis tyrimas buvo atliktas 2017m.

Pasaulinėje apklausoje dalyvavo 8400 gyventojų Iš Argentinos, Australijos, Brazilijos, Kanados, Kinijos, Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Indonezijos, Italijos, Japonijos, Korėjos Respublikos, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Rusijos, Saudo Arabijos, Pietų Afrikos, Turkijos, Jungtinės Karalystės, JAV. Iš kiekvienos šalies buvo gauta daugiau nei 400 anketų.

Lietuva šiame tyrime nedalyvavo, tačiau Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija ėmėsi savanoriškos iniciatyvos atlikti panašų sumažintą  tyrimą Lietuvoje. Anoniminė apklausa buvo atlikta  2019m. vasario 11d. – kovo 1d. Gautos 99 anketos.

[1] Pasaulinio tyrimo rezultatus pristatė Tarptautinė buhalterių federacija (JAV), ACCA (JK) ir Australijos sertifikuotų buhalterių asociacija. Tyrimo rezultatai yra  viešai paskelbti https://www.ifac.org/system/files/publications/files/pi-G20-public-trust-tax-2019-v1.pdf?fbclid=IwAR0Gh8qITLZTHFY25-jum_CSP4p25_DfynzM3TToFolXH1WWCGMzTF5MxdY

[2] G20 šalys. Jose gyvena 2/3 pasaulio gyventojų, kuriose sukuriama  85% pasaulinio bendrojo vidutinio produkto ir kurių pasaulinė prekyba sudaro 75%

Daugiau apie Lietuvoje atliktos apklausos rezultatus ir jų palyginimą su pasauliniu tyrimu rasite  čia


Apklausa dėl Pensijų kaupimo administravimo

2018 m. rugsėjo mėn.
LBAA vykdomos apklausos tikslas surinkti visus klausimus, kurie kyla dėl pensijų kaupimo administravimo ir juos perduoti Sodrai.
Sodra pagal gautus klausimus parengs atsakymus. Apklausa uždaroma 2018m. rugsėjo 3d.
Apklausą rasite čia.

Apklausa dėl VALDYMO APSKAITOS seminarų poreikio

2018 m. liepos mėn.

LBAA nori sužinoti, ar Jums reikalingi seminarai VALDYMO APSKAITOS temomis. Apklausa bus vykdoma iki 2018 m. liepos 3 dienos imtinai.

Valdymo apskaita yra skirta informacijai kaupti ir ją pateikti įmonės vadovams, kad galima būtų planuoti bei kontroliuoti įmonės veiklą. Dažniausiai valdymo apskaita būna išsamesnė negu finansų apskaita, nes daugiau dėmesio skiriama būsimosioms pajamoms bei sąnaudoms.

Jei bus poreikis, mes Jums pažadame puikius mokymus. Mokymus vestų nuostabi lektorė – dr. Neringa Stončiuvienė, Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė.

Visi, kurie nurodys savo elektroninius paštus, bus informuoti apie apklausos rezultatus ir gaus informaciją kada bus Valdymo apskaitos mokymai, jei apklausa parodys šių mokymų aktualumą bei poreikį.

Apklausą rasite čia


Apklausa dėl VIEŠOJO KALBĖJIMO MOKYMŲ poreikio

2018 m. liepos mėn.

LBAA nori sužinoti, ar Jums reikalingi VIEŠOJO KALBĖJIMO MOKYMAI?. Apklausa bus vykdoma iki 2018 m. liepos 3 dienos imtinai.

Jei bus poreikis, mes Jums pažadame puikius mokymus.

Visi, kurie nurodys savo elektroninius paštus, bus informuoti apie apklausos rezultatus ir gaus informaciją kada bus Viešojo kalbėjimo mokymai, jei apklausa parodys šių mokymų aktualumą bei poreikį.

Apklausą galite rasti čia.


i.MAS 2017 apklausos rezultatai

2017 m. rugpjūčio mėn.

https://goo.gl/hkT4F4


Apklausa dėl ūkininkų apskaitos

2017 m. kovo mėn.

Apklausos tikslas – surinkti informaciją su kokiais sunkumais susiduria ūkininkų buhalteriai ir ūkininkai. LBAA tikslas identifikuoti problemas, siekiant padėti jas išspręsti. Prašome Jūsų rasti keletą minučių ir atsakyti į pateiktus klausimus.
Apie ūkininkų apskaitos reglamentavimą rasite:
http://bit.ly/2nlmvQ4
http://bit.ly/2lJEfIu

Ūkininkai gali rinktis kaip tvarkyti apskaitą (ar ją daryti pagal LR finansų ministro ar pagal LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas tvarkas.

Apklausa 


Apklausa dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo

2017 m. vasario mėn.

Finansų ministerija (FM) siekė sužinoti juridinių asmenų nuomonę apie finansinių ataskaitų kokybę ir, ar FM pasiūlytos priemonės kokybei pagerinti, atitinka visuomenės lūkesčius.
FM iniciatyva 2015 m. gegužės 15 d. Seime yra užregistruoti keturi įstatymų projektai XIIP-3088, XIIP-3089, XIIP-3091 ir XIIP-3090, kuriuose yra numatytos šios priemonės dėl pelno siekiančių ribotos atsakomybės vienetų finansinių ataskaitų kokybės pagerinimo:
1. Valstybinė finansinių ataskaitų peržiūra neatliekama, jei finansines ataskaitas pasirašo buhalteris profesionalas. LR teisės aktuose nėra numatyti reikalavimai buhalteriui profesionalui dėl darbo patirties, kvalifikacijos profesinių ir lietuvių kalbos žinių. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą buhalteris profesionalas yra tas asmuo, kuris yra Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės organizacijos, priklausančios Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF), narys.
2. Jei yra atlikta peržiūra (tai mažesnio informacijos užtikrinimo paslauga nei auditas), peržiūros ataskaita taip pat yra teikiama JARC taip, kaip dabar teikiama auditoriaus išvada.
3. FM tvirtins juridinių asmenų finansinių ataskaitų peržiūrų planus, pagal kuriuos galės būti pasirinkta atlikti juridinių asmenų finansinių ataskaitų patikrinimą, finansuojamą iš valstybės lėšų. Tikrinamos įmonės privalės teikti visus reikalingus duomenis valstybinei peržiūrai atlikti. Jei patikrinimo metu bus nustatyti pažeidimai, gali būti taikomos sankcijos ar taikomi veiklos ribojimai. Viešai bus skelbiama apie atliktų peržiūrų rezultatus.

Apklausa-del-finansiniu-ataskaitu-kokybes-gerinimo

Iš Finansų ministerijos gautą raštą ir LBAA teiktą atsakymą rasite čia: https://www.lbaa.lt/pagrindinis/naudingi-dokumentai/ 


LBAA narių apklausa

2016 m. gruodžio mėn.

Siekiant išsiaiškinti LBAA narių nuomonę apie LBAA vykdomą veiklą, buvo vykdoma apklausa.

Apklausos rezultatai


Apklausa dėl i.MAS posistemių

2016 m. gruodžio mėn.

LBAA organizavo apklausą dėl i.MAS posistemių. Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems. Apklausos rezultatai bus pristatyti ir VMI.

Apklausos rezultatai


Apklausa dėl FR0573 ir FR0471 formų apjungimo į vieną formą

2016 m. rugpjūčio mėn.

VMI siūlo apjungti FR0573 ir FR0471 formas į vieną formą, ir numatyti tokios apjungtos formos teikimo terminą iki sekančių metų vasario 15 d.
Dabar šios formos buvo teikiamos iki sekančių metų vasario 1 d. FR0471 ir iki vasario 15 d. FR0573
Apklausa buvo vykdoma remiantis LBAA gautu raštu, kurį parengė VMI 2016-07-27 Nr. (18.17-31-1) RM-21340
APKLAUSOS REZULTATAI


Buhalteris profesionalas

2016 m. birželio mėn.

LBAA vykdė apklausą, siekdama išsiaiškinti ar buhalteriai pritaria Buhalterinės apskaitos įstatymo projektui XIIP-3936. Pritarus šiam projektui neliktų buhalterio profesionalo apibrėžimo, pagal kurį buhalteriu profesionalu laikomas tik tas buhalteris, jei jis yra profesinės asociacijos narys, kuri yra Tarptautinės buhalterių federacijos narys.

APKLAUSOS REZULTATAI


LBAA nauda

2016 m. gegužės mėn.

LBAA siekė išsiaiškinti, kas LBAA nariams yra svarbiausia tampant LBAA nariu. LBAA nariai įvardino šiuos svarbiausius dalykus:

 1. Naudinga profesinė medžiaga
 2. Profesiniai patarimai ir naujienos
 3. Prestižinis sertifikatas ir logotipas
 4. Nemokami seminarai ir renginiai
 5. 20 proc. Nuolaida komerciniams renginiams

APKLAUSOS REZULTATAI


Buhalterinė programinė įranga

2016 m. gegužės mėn.

Ši apklausa buvo organizuojama siekiant parengti palyginamąją Lietuvoje naudojamos Buhalterinės programinės įrangos analizę. Visi iki 2016 m. birželio 1 d. sudalyvavę šioje apklausoje, dalyvavo loterijoje, kurios pagrindinį prizą įsteigė LBAA asociacijos narys UAB BSS IT.
Prizas: dokumentų valdymo sistema BSS Dokumentai  Jūsų atstovaujamai įmonei NEMOKAMAI vienerių metų laikotarpiui.
Plačiau apie dokumentų valdymo sistemą rasite www.bss.biz

LOTERIJOS NUGALĖTOJAS UAB BARBORA. SVEIKINAME!

Prizo steigėjai susisieks su nugalėtoju.


Elektroninių deklaracijų teikimas

2016 m. balandžio mėn.

Pagal mokesčių administravimo įstatymo 75 str. nuo 2016 m. spalio 1 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai įmonės negalės teikti popierinių deklaracijų. Visos deklaracijos turės būti teikiamos tik elektroniniu būdu.
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, siekdama išsiaiškinti problemas dėl elektroninių deklaracijų teikimo, vykdė apklausą. Apklausos rezultatai pateikti VMI tam, kad VMI galėtų atsižvelgti į patiriamas problemas.

APKLAUSOS REZULTATAI


Dėl naudojamų buhalterinių programų ir i.SAF.

2016 m. balandžio mėn.

LBAA bendradarbiaudama su VMI vykdė apklausą, kuri padės VMI gauti duomenis, apie programas, kurios nėra pasiruošusios i.SAF reikalavimams. Pagal apklausos duomenis VMI galės informuoti programų kūrėjus, kaip pritaikyti programas i.SAF reikalavimams.

Apklausos rezultatai


Dėl banko duomenų importo/eksporto į/iš buhalterinę apskaitos programą.

2016 m. balandžio mėn.

LBAA vykdė šią apklausą, siekdama išsiaiškinti esamas problemas dėl apskaitos sistemų sąsajų su bankais ir mokėjimų duomenų importo bei eksporto. Apklausos rezultatai perduoti Lietuvos bankui, kuris siekia bendradarbiauti su LBAA ir padėti ieškoti kilusių problemų sprendimų.

Apklausos rezultatai


Darbo užmokesčio apklausa

2016 m. kovo mėn.

Apklausoje, kuri buvo atliekama 2016 m. sausio – kovo mėn., savo nuomonę pareiškė net 533 respondentų – apskaitos specialistų, dirbančių Lietuvoje, kurie prisidėjo prie realios darbo užmokesčio situacijos nustatymo.

Apklausos metu surinkti duomenys atskleidė tyrimo rezultatus, kurie, tikimasi, padės kiekvienam šios profesijos atstovui save įsivertinti bei atkreipti darbdavių dėmesį, ko verti jų buhalteriai, atsižvelgiant į tai, kokią patirtį jie sukaupę ir kokį išsilavinimą įgiję.

Lietuvos buhalterių darbo užmokesčio tyrimas: 2016 LBAA_apklausa_0415

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“