Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Registracija įsigyti asmens duomenų tvarkymo tvarkos pavyzdį

 

Pagal susitarimą su LBAA, advokatė Laura Beinorienė parengs buhalterinių paslaugų įmonėms asmens duomenų tvarkymo tvarkos pavyzdį bei reikalingų turėti dokumentų šablonus, kurie atitiktų BDAR reikalavimus ir paskelbtas rekomendacijas.

Kviečiame LBAA narius registruotis dėl šių tvarkų įsigijimo.

 

Kainos:

Jei norima tvarkas taikyti daugiau nei vienam asmeniui, papildomo asmens kaina 50 proc. pradinės kainos

Išankstinio apmokėjimo sąskaita

Užsisakę formas iš LBAA gausite:
1. Buhalterinių paslaugų įmonei pritaikytą Asmens duomenų tvarkymo politikos šabloną su priedais:
i. Už Duomenų saugą Duomenų valdytojo paskirtų asmenų sąrašo šablonas.
ii. Duomenų subjekto prašymo leisti susipažinti su duomenimis forma.
iii. Veiklos įrašų formas, užpildytas pagal buhalterinių paslaugų įmonės pagrindines veiklos rūšis.
iv. Konfidencialumo deklaracijos forma.
v. Duomenų subjekto sutikimo tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais forma.
vi. Kandidato sutikimo tvarkyti asmens duomenis forma.
vii. Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūra.
viii. Asmens duomenų incidentų registro formą.
ix. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos formą.

2. Internetinio puslapio reglamentavimo dokumentų formas:
i. Privatumo politikos formą;
ii. Patarimus dėl naujienlaiškių prenumeratos tinkamo įforminimo;
iii. Pavyzdinį pranešimą dėl slapukų;

3. Duomenų tvarkymo sutarties formą;

4. Rekomenduojamą sąlygos formuluotę į sutartį su fiziniais asmenimis.

 

Registracija