Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2019 02 08

7 IŠIMTYS KADA VSD, PSD MOKESČIAI NUO NMA NESKAIČIUOJAMI

7 išimtys, kada VSD, PSD mokesčiai nuo MMA neskaičiuojami, nors darbuotojo darbo užmokestis yra < MMA:

 1. amžius< 24 m.
  2. Neįgalūs asmenys, kai yra ≤ 55% darbingumo lygis
  3. Gaunantys senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją
  4. Gaunantys šalpos pensiją
  5. Turintys ≥2 darbdavius
  6. Gaunantys motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką
  7. Draudžiami pensijų SD valstybės lėšomis (vienam iš tėvų, auginančiam vaiką iki 3 m. amžiaus, slaugančiam neįgalų asmenį ir t.t.)

 D.BRITANIJOJE SUMOKĖTO PIRKIMO PVM SUSIGRĄŽINIMAS

VMI informuoja dėl to, kad yra didelė tikimybė, jog nuo 2019-03-30 D. Britanija nebepriklausys ES,  todėl nebus galima susigrąžinti šioje šalyje sumokėto pirkimo PVM per EPRIS sistemą, jei prašymai bus pateikti po šios šalies pasitraukimo iš ES.

VMI rekomenduoja 2018m. PVM grąžinimo prašymus pateikti į EPRIS kaip galima anksčiau, vėliausiai iki 2019-03-07, kad VMI spėtų juos persiųsti D. Britanijos mokesčių administratoriui. Dėl 2019/01/01-2019/03/30 periodo D. Britanijos pirkimo PVM grąžinimo yra neaišku ar apskritai šį pirkimo PVM bus galima susigrąžinti per Lietuvos VMI EPRIS sistemą. Manoma, kad nespėjus į nustatytus terminus, pirkimo PVM bus galima grąžinti tik patiems kreipiantis tiesiogiai į D. Britanijos mokesčių inspekciją. VMI žinutės pilnas tekstas: “Atsižvelgdami į tai, kad D. Britanija nuo 2019 m. kovo 30 d. turėtų būti nebe Europos Sąjungos narė, ir į tai, kad nėra aišku, ar D. Britanijos pasitraukimas įvyks, susitarus D. Britanijai ir Europos Sąjungai dėl pasitraukimo sąlygų, ar ne, rekomenduojame prašymus grąžinti PVM, sumokėtą D. Britanijoje 2018 m., pateikti ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 7 d. Atkreipiame dėmesį, kad bus stengiamasi, jog visi prašymai, kurie bus pateikti vėliau nei rekomenduojamas 2019 m. kovo 7 d. terminas, būtų persiųsti D. Britanijai iki 2019 m. kovo 29 d. 00:00 valandų. Dėl galimų sistemų trikdžių negalime garantuoti, jog tikrai visus prašymus pavyks išsiųsti. Tuo atveju, jei prašymai nebus išsiųsti, o D. Britanija bus pasitraukusi iš Europos Sąjungos, nesusitarus dėl pasitraukimo sąlygų, dėl PVM grąžinimo už 2018 m. laikotarpį turėsite kreiptis tiesiogiai į D. Britanijos mokesčių administratorių. Tiesiogiai į D. Britanijos mokesčių administratorių reikės kreiptis ir dėl PVM grąžinimo už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. kovo 29 d. Šiuo metu nėra aišku, ar D. Britanija grąžins PVM už vėlesnius laikotarpius, t. y. už laikotarpius nuo 2019 m. kovo 30 d.”


PVM NEAPMOKESTINAMOS JURIDINIŲ PELNO NESIEKIANČIŲ ASMENŲ PASLAUGOS

PVM neapmokestinamos tik juridinių pelno nesiekiančių asmenų teikiamos šios paslaugos:

 1. kultūros paslaugos;
 2. muziejų, zoologijos ir botanikos sodų, cirko veikla;
 3. visų meno rūšių, kultūros renginiai (spektakliai, parodos, renginiai), kino filmų gamyba, dubliavimas, titravimas ir pan., nuoma ir rodymas;
 4. bibliotekų teikiamos bibliografinės ir informacinės paslaugos.

Jei šią veiklą vykdo kiti pelno siekiantys asmenys, ji apmokestinama PVM neapmokestinamas prekių/paslaugų tiekimas, jei jį vykdo pelno nesiekianti asmuo ir yra šios sąlygos susijusios su teikiama paslauga/preke:

 1. politinių partijų, profesinių sąjungų ir kitų įsteigtų ir veikiančių narystės pagrindu juridinis asmuo savo nariams teikia paslaugas, jeigu jos atitinka juridinio asmens įstatuose (nuostatuose) nustatytus šio juridinio asmens tikslus, taip pat šių asmenų savo nariams tiekiamos prekės (kai šis prekių tiekimas yra susijęs su minėtų paslaugų teikimu), kai už šias prekes ir paslaugas, be nario mokamo nario mokesčio, negaunamas joks papildomas atlygis;
 2. teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos, kaip teisės dalyvauti kūno kultūros arba sporto renginyje suteikimas, išskyrus bilietų į kūno kultūros arba sporto renginius pardavimas;
 3. paslaugos, teikiamos kūno kultūros ir sporto dalyviams, tiesiogiai susijusios su jų dalyvavimu, t. y. teisės naudotis kūno kultūrai ir sportui pritaikytomis patalpomis, teritorijomis ir (arba) inventoriumi suteikimas, kūno kultūros ir sporto dalyvių treniravimo ir kitos panašios paslaugos. Išskyrus apgyvendinimo, maitinimo ir vežimo paslaugas, kai jas teikia pelno nesiekiantis asmuo, kurio viešoji veikla ir yra tokių paslaugų teikimas;
 4. PVM neapmokestinamos juridinių asmenų, vykdančių visuomenei naudingą veiklą, organizuojamų labdaros ir paramos renginių metu šių asmenų tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos (įskaitant bilietų į nurodytus renginius pardavimą), jeigu surinktos lėšos, likusios padengus renginio organizavimo išlaidas, bus skirtos tik labdarai ir (arba) šių asmenų vykdomai visuomenei naudingai veiklai.
  Ši nuostata taikoma ne daugiau kaip 12 konkretaus JA organizuojamų labdaros ir paramos renginių per kalendorinius metus. Jei tokią veiklą vykdo pelno siekiantys asmenys, ji apmokestinama PVM.

Šaltinis: PVMĮ, 23str.


2018m. DAUGIAUSIA PERŽIŪRŲ SURINKUSI BYLA

2018m. daugiausia peržiūrų surinkusi byla. Trys valstybės tarnybos tyrėjai turintys teisę dirbti su visų gyventojų asmeniniais duomenimis, rinko šiuos duomenis ir juos perduodavo privačiam užsakovui, neturint gyventojo sutikimo. Dėl šio dalyko valstybės pareigūnai gavo baudas:

 1. A. – 54 MGL 2033,64 €
  M. S. – 50 MGL 1883 €
  V. R. – 56 MGL 2108,96 €
  Viso: 6025,6 € baudų už 34 fizinių asmenų asmeninių duomenų perdavimą neturint jų sutikimo.
  Tokia byla rodo, kad 2013-2014m. gyventojų asmeninių duomenų apsaugoje tinkamai neveikia vidaus kontrolės. Tyrėjams yra leidžiama paieškos sistemoje įvesti informaciją apie neegzistuojančius ikiteisminius tyrimus ir pan.

Plačiau:
Valstybės tarnautojai (tyrėjai), turintys leidimus dirbti su Policijos informacinėje sistemoje esančiais informaciniais registrais ir Vidaus reikalų informacine sistema ( VRIS), pagal UAB T direktorius neteisėtus prašymus 2013-2014m. savo darbo vietoje rinko duomenis apie 34 fizinių asmenų privatų gyvenimą, neturėdami tam jokio gyventojų sutikimo ir nesant jokios įstatymuose nustatytos teisės. Surinkti duomenys apie fizinius asmenis buvo atspausdinti ir perduodami šiuos duomenis užsakiusiam fiziniam asmeniui. Tyrėjai, kad gauti privačius fizinių asmenų duomenis, paieškos sistemose įvesdavo tikrovės neatitinkančią informaciją (buvo nurodoma, kad dėl fizinių asmenų yra atliekamą kriminalinės žvalgybos arba ikiteisminiai tyrimai, nors tuo metu jokie kriminalinės žvalgybos ar ikiteisminiai tyrimai nebuvo atliekami).

https://www.infolex.lt/tp/1670955

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“