Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 05 18

Verslo liudijimų turėtojams paskelbtos skirtingų apimčių atmintinės:
Trumpoji – 8 psl.
Ilgoji -42 psl.

http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/29001


Pažymą apie pajamas dabar galėsite užsakyti Mano VMI sistemoje, o VMI atsiųs ją įprastu paštu. Iki šių metų kovo mėn . gyventojai galėjo užsakyti tokią pažymą tik tiesiogiai kreipdamiesi į VMI arba siųsdami prašymą paštu, dabar atsirado papildoma galimybė užsakyti pažymą neišėjus iš namų, kas ypač yra patogu gyvenantiems užsienyje arba taupantiems savo laiką.
Tokias pažymas dažniausia užsako gyventojai, kurie nori pasinaudoti lengvatomis užsienyje.

http://bit.ly/2qqzQuM


Jei sąskaita apmokėta grynais ir joje nėra nurodytas kasos aparato kvito numeris, data, kasos aparato numeris, laikoma, kad tokia sąskaita neatitinka reikalavimų dėl sąnaudų pripažinimo leidžiamais atskaitymais

Daugiau apie reikalavimus dokumentams, kaip jie turėtų būti sudaryti, kad būtų galima susimažinti pelno mokestį skaitykite VMI skaidrėse
http://www.vmi.lt/…/KD…/dadd4c23-54a6-4158-b676-ea8780eae2b3


LBAA kreipėsi į VMI su paaiškinimu, kad laiškų siuntimas apie mokesčių mokėtojui nereikalingos teikti deklaracijos sugeneravimą yra ne pagalba mokesčių mokėtojui, bet našta, nes žinutės yra SPAM ir sukelia stresą, nuogąstavimus, kad kažkas nėra atlikta. LBAA gavo atsakymą, kad VMI imsis priemonių, kad ateityje mokesčių mokėtojai ir jų atstovai bus mažiau atakuojami bendro pobūdžio informacinėmis žinutėmis apie padarytas deklaracijas, kurių jiems nereikia teikti, taip pat bus sprendžiamas to pačio turinio žinutės siuntimas kelis kartus, jei atstovaujantis asmuo atstovauja kelis mokesčių mokėtojus.

http://bit.ly/2qrci9B


Gyventojui, nuomojančiam bustą trupesniam nei 2 mėn. laikotarpiui per „Airbnb“ platformą ar per booking.com svetainę prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda tada, kai jo gautas (gautinas) atlygis per paskutiniuosius 12 mėnesių už PVM apmokestinamas paslaugas viršys 45 000 eurų sumą. Tačiau, neatsižvelgiant į tai, ar Lietuvos gyventojui atsiranda prievolė savo teikiamas gyvenamųjų patalpų nuomos ir pagalbines paslaugas apmokestinti PVM, ar ne, tokiam gyventojui visada yra prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM už įmonės Booking.com B.V. arba ‚Airbnb“ suteiktas tarpininkavimo paslaugas.
Plačiau skaitykite: https://www.vmi.lt/…/R…/88e53590-72de-43d1-97d9-90c8c5af8b2b


Patvirtinta audito priežiūros komiteto sudėtis, kurioje pirmą kartą Lietuvos auditorių rūmų istorijoje, auditorių rūmus atstovauja du asmenys, kurie nėra LAR narių sąrašuose:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e0e7a8400a4c11e79ba1ee3112ade9bc


2017/06/29-30 Amsterdame vyks Tarptautinių apskaitos standartų konferencija. Konferencijos metu bus pristatomi pranešimai dėl tarptautinių apskaitos standartų: nuoma, finansiniai instrumentai, finansinės ataskaitos, draudimas, reikšmingumas, pajamos.

http://bit.ly/2qv3LAm


Užregistruotas VSD įstatymo projektas, jei jis būtų priimtas, be vidurkio, nuo 2017/07/01 papildomai būtų skelbiami 4 dydžiai:
mediana, imties standartinis nuokrypis, 25 procentų kvantilis ir 75 procentų kvantilis.

http://bit.ly/2qvlMia


Ar žinote, kad pensijinio socialinio draudimo įmokos už Mažųjų bendrijų vadovus, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, mokamos tokia pačia tvarka, kokia mokama už asmenis, turinčius darbo santykius arba savo esme atitinkančius darbo santykius, tokiu nustatytu tarifu – 26,3 procento (nuo 2017 m. liepos 1 d. – 25,3 procento). Tuo atveju, kai asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, VSD įmokų tarifas yra – 28,3 (nuo 2017 m. liepos 1 d. – 27,3).

http://www.sodra.lt/lt/situacijos/esu-mazosios-bendrijos-narys-1


Sudarant 2016m. finansines ataskaitas svarbu nustatyti kurį finansinių ataskaitų rinkinį reikės sudaryti. Kadangi rinkinio pasirinkimą reglamentuoja LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Komentarą dėl šio klausimo gali teikti tik Finansų ministerija.

http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Pranesimas%20del%20IFAI%20nustatytu%20kategoriju.pdf


Pinigų išmokėjimas iš kasos fiziniams asmenims, kurie nėra ūkio subjekto darbuotojai, leidžiama tik tuo atveju, jeigu kiekvienam fiziniam asmeniui bus išrašytas atskiras kasos išlaidų orderis. Taikoma išimtis tik įmonės darbuotojams, kuriems pinigų išmokėjimas iš kasos gali būti daromas ne tik pagal kasos išlaidų orderį, bet ir pagal mokėjimo žiniaraštį.

http://bit.ly/2qr2P1B

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1C11B68F5A5D/flVyOAvHmf


Paskelbtas asmenų sąrašas, kurie nepateikė duomenų apie valdomą valstybės turtą. Finansų ministerija duomenis pateikė. Tačiau beveik visos savivaldybės neteikia duomenų.

Vyriausybė paskelbė 2016m. veiklos ataskaitą, kaip pasikeitė Lietuva per jos valdymo periodą.

Lietuva užima 2-ą vietą dėl turto registracijos, tačiau mes pirmaujame dėl šešėlio. Tik 3 ES šalys turi blogesnius šešėlio rodiklius. Pagrindinės priežastys nurodytos vyriausybės veiklos ataskaitoje: neišnaudojamos mokesčių supaprastinimo galimybės, per sudėtingas mokesčių mokesčių deklaravimo ir mokėjimo mechanizmas sukelia verslui papildomą administracinę naštą, mažina motyvacija dirbti legaliai.
Doing business indeksas nukrito į 21 vietą, todėl kad dabar vertinama verslo forma UAB (prieš 4 metus buvo pakilimas į 11 vietą, kai buvo vertinta MB verslo forma).
Lietuvos gyventojų sumažėjo nuo 3,7 mln. 1990 m. iki 2,8 mln. 2016 metais. Pastaruosius 15 metų pagal emigracijos mastus Lietuva pirmauja ES. Daugiausia lietuviai emigruoja į JK (46%).
Gyventojų be negalios vidutinis amžius:
moterims -61,7 metai,
vyrams- 57,6 metai.
Pagrindinė mirties priežastis Lietuvoje yra kraujotakos sistemos ligos, čia mirtingumas viršija 2,3 karto ES vidurkį. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d5c7320161511e79800e8266c1e5d1b


Atkreipiam dėmesį, kad į FR0564 ataskaitą, apie prekių ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares, neįtraukiamos ES nariams PVM mokėtojams suteiktos paslaugos, kurių teikimo vieta laikoma kita valstybė narė . Pvz., ES PVM mokėtojui suteiktos toje valstybėje narėje statomo nekilnojamojo turto statybos paslaugos ir pan.

http://bit.ly/2rero2W


Įmonė įsigijo kavos aparatą. Kuriais atvejais toks kavos aparato, kavos bei cukraus įsigijimas yra leidžiami, atskaitymus skaitykite čia:

http://bit.ly/2qqWjrG


 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“