Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

,,Sodra” taikys supaprastintą mokesčių atidėjimą

2020 12 01

Per antrą karantino bangą ,,Sodra” taikys supaprastintą mokesčių atidėjimą, jei įmonė yra VMI COVID-19 sąraše.

Supaprastintas mokesčių atidėjimas:
– neskaičiuojamos palūkanos už atidėtą sumą;
– atidėjimas daromas be verslo plano;
– prašymas atidėti mokesčius turi būti pateiktas per 2 mėn., pasibaigus karantinui;
– didžiausias atidėjimo terminas: iki 4 metų.
Prašymus supaprastintam mokesčių atidėjimui asmuo gali pateikti per ,,Sodros” elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS). Asmenys, neturintys kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą gali pateikti el. paštu: skolu.atidejimas@sodra.lt.


Nuo 2020-11-23 įsigalioja naujas COVID paveiktų šalių sąrašas.
Pilnas sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1cb6e2d02b3911eb932eb1ed7f923910
Verslas ir Covid: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/covid-19-darbovieteje-ka-svarbu-zinoti-darbdaviui-ir-darbuotojams


Jei negavote 300 Eur išmokos, bet prašymą dėl turgavietės mokesčio kompensavimo teikėte, gali būti, kad gavote pranešimą apie reikalingus patikslinti duomenis, į kurį reikia atsakyti iki 2020-12-11.
Vėliau gauta patikslinanti informacija nebus vertinama ir bus priimtas sprendimas neskirti subsidijos.
VMI konsultuoja tel. 1882.

Daugiau: https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/id/9945789


2020 m. VDU padidėjo 9 % – nuo 1136.2 Eur iki 1241.4 Eur. O tai reiškia, kad norint gauti vieną tašką pensijai reikės uždirbti 9 % daugiau, nei kad reikėjo 2019 m.
2019 m. gyventojas, norintis uždirbti vieną tašką pensijai, turėjo per mėnesį gauti ne mažesnį nei 1136,20 Eur darbo užmokestį iki mokesčių.
2020 m. tokio pačio taško uždirbimui jau 1136,20 Eur darbo užmokesčio nepakaks, nes reikės 1241,40 Eur iki mokesčių.
Už vieną uždirbtą tašką mokama papildoma pensijos dalis, kuri 2020 m. yra lygi 3,81 Eur.
Gyventojas per metus gali sukaupti ne daugiau nei 5 taškus.
Taigi, jei dirbsite 35 metus, maksimalus galimas sukauptų taškų skaičius būtų 175 vnt., kas šiandienai yra lygu 667 Eur papildomos pensijos daliai.
2020 m. dėl 5 taškų sukaupimo metinis darbo užmokestis iki mokesčių turėtų būti ne mažesnis nei 74’484 Eur.
Taškai papildomai pensijai kaupiami ir už kitokias pajamas.
Pavyzdžiui, jei norite 2020 m. sukaupti 1-ą tašką, jūsų metinės pajamos iki mokesčių turėtų būti ne mažesnės nei
1. darbo užmokestis 14’897 Eur;
2. autorinis atlyginimas ne iš darbdavio 23’646 Eur;
3. Individualios veiklos pagal pažymą (taikant 30 % būdą) 29794 Eur.
Pajamų dydžiai skirtingi, nes pajamos yra apmokestinamos ,,Sodros” mokesčiais pagal skirtingus principus.
O verslo liudijimo turėtojai niekada nesugebės sukaupti 1 taško per metus, nes jie moka mokesčius ,,Sodrai” ne nuo VDU (vidutinio darbo užmokesčio), bet nuo MMA, kai MMA yra 2 kartus mažesnė, nei VDU. Todėl VL turėtojas per metus sukaups tik pusę taško.
Nekilnojamo gyv. paskirties turto nuomos verslo liudijimas jokių taškų nesukaupia, nes jis neapmokestinamas ,,Sodros” mokesčiais.

1123_2.jpg

Daugiau: https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1149604/pensijos-tasku-sistema-daugiau-nei-puse-dirbanciuju-pernai-neuzdirbo-maksimaliu-tasku


Nuo 2020-11-19 įsigalioja naujos mažųjų bendrijų įstatymo pakeitimas, kuris stipriai pakeičia mažųjų bendrijų veiklą ir mokesčių skaičiavimą. Nauja MBĮ 7 str. 4d. redakcija, galiojanti nuo 2020-11-19:
,,Mažosios bendrijos narys gali sudaryti civilines sutartis su mažąja bendrija dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis. Bendra pagal mažosios bendrijos nario su mažąja bendrija sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti šimto tūkstančių eurų per kalendorinius metus. Viršijanti nustatytą dydį suma yra laikoma mažosios bendrijos pelno paskirstymu arba lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams.”
MBĮ 7 str. 4d. redakcija, kuri galioja nuo 2015-05-28 iki 2020-11-18 imtinai ir nebegalioja nuo 2020-11-19:
,,Mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, taip pat sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus vadovaujantis šio įstatymo 22 str. 2 d. su mažosios bendrijos vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį.”

Pokytis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bd307ad0235711eb8c97e01ffe050e1c
Aktuali MB įstatymo redakcija: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429530/asr


Jei įmonė gavo VMI kvietimą teikti paraišką dėl mikro įmonėms subsidijos gavimo, ji turėtų pateikti atsakymą iki 2020-12-01.
Nepateikus atsakymo iki 2020-12-01 – subsidija nebus skiriama.

Daugiau: https://www.vmi.lt/evmi/subsidijos-mikroimonens


Apie atostogas 2021 m.
Jei jūsų alga nekintanti, 2021 metais geriausiai atostogauti kovo mėnesį, o lapkritį geriau neatostogauti, nes šį mėnesį atostoginiai bus mažesni, nei įprastinis darbo užmokestis.

Daugiau: https://www.tv3.lt/naujiena/verslas/1068253/suskaiciavo-kada-atostogauti-labiausiai-apsimokes-isskyre-du-menesius


Jei darbo sutartyje yra nustatytas atlygis pagal išdirbį ir yra mokami dienpinigiai, vertinama ne darbo sutartyje nurodyta suma, bet kiek faktiškai pagal tokią darbo sutartį buvo paskaičiuota darbo užmokesčio.
Jei paskaičiuota darbo užmokesčio suma yra ne mažesnė, nei 1,65 x MMA, visi paskaičiuoti dienpinigiai yra neapmokestinami (su sąlyga, kad jie paskaičiuoti pagal LRV nutarime 1038 nustatytą tvarką) .
Šaltinis: LBAA narių nemokami mokymai.

1123_3.jpg


Lietuvos bankas skyrė 0,37 mln. Eur baudą ,,Paysera LT” už pinigų plovimo ir teroristinių finansavimų prevencijos reikalavimų pažeidimus. LB pranešime identifikuojami svarbiausi pažeidimai:
– nepakankamas kliento tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu;
– nepakankama kliento stebėsena (per mažas duomenų rinkimas apie klientą);
– darbuotojai nebuvo pakankamai gerai supažindinti su pinigų plovimo prevencijos tvarka.
Bendrovė informavo LB, kad ėmėsi veiksmų šalinti tikrinimo metu nustatytus pažeidimus bei stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį – padidino šioje srityje dirbančių specialistų skaičių, investuoja į technologinius sprendimus.
Žmonių kalba: pagal LB parnešimą – pinigų plovimo atvejų nenustatyta. Yra nustatyta, kad per ,,lengvai” Paysera atidaro banko sąskaitas ir per mažai surenka duomenų apie klientus.
Lietuva į savo teisėkūrą yra perkėlusi visus įmanomus ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmu teisės aktus pilna apimtimi, bei pridedant daugiau reikalavimų, nei tai daro kitos ES šalys.

Daugiau: https://www.lb.lt/lt/naujienos/uz-pinigu-plovimo-ir-teroristu-finansavimo-prevencijos-reikalavimu-pazeidimus-bauda-paysera-lt


Primename, kad pelno mokestį mažina draudimo sąnaudos, kurios patirtos dėl įmonės turto ar darbuotojų gyvybės draudimo, kai naudos gavėjas darbuotojas.
Daugiau VMI skaidrėse iš LBAA narių 2020-09-22 nemokamų mokymų.
Nepamirškite apmokestinti darbo užmokesčio mokesčiais darbuotojų naudą, gaunamą dėl gyvybės draudimo, kai jinai neatitinka GPMĮ 9str.
Šaltinis: LBAA narių mokymai.

1123_4.jpg

1123_5.jpg


Žinutė apie atnaujintas 257 Eur išmokas savarankiškai dirbantiems. 2020-11-06 užregistruotas užimtumo įstatymo projektas, kuriam pritarus, daug kas negaus 257 Eur išmokos, nors ją gavo, kai prasidėjo 2020-03-16 karantinas.
Pagal naują projektą jei asmeniui 257 Eur subsidija nebuvo paskirta iki 2020-12-01, nes nebuvo baigta nagrinėti, išmoka bus skiriama pagal naujas sąlygas, kurios įsigalioja nuo 2020-12-01.
Naujos sąlygos numato papildomą reikalavimą dėl išmokos gavimo: asmuo turi būti įtrauktas į VMI nukentėjusiųjų nuo COVID sąrašą. Kitos sąlygos išlieka tokios pačios.
Taigi asmenys, nesantys VMI COVID sąrašuose ir paskubėję pateikti prašymus dar gali spėti gauti bent pirmo karantino mėnesio išmokas, jei juos užimtumo tarnyba išnagrinės iki 2020-12-01.
Gali būti daug ginčų dėl užimtumo tarnybos nepagrįsto vėlavimo nagrinėti pateiktus prašymus.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0c2d03c0201911eb9604df942ee8e443

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“