Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Kartojame spalio mėn. žinutę dėl 2021 m. pokyčių

2020 12 21

 

Nuo 2021 m. didėja minimali alga (MMA) nuo 607 Eur iki 642 Eur ir dėl to nuo 2021 m. didėja mokesčių suma, kurie mokami nuo MMA:
– Verslo liudijimai brangs mažiausiai 66 Eur/metams.
– Vykdantiems IDV pagal pažymą, MB narių, IĮ savininkų PSD įmokos padidės 29 Eur/per metus ir bus po 44,81 Eur/mėn., kai dabar yra 42,37 Eur/mėn.
– Neturintiems draudžiamųjų pajamų, mėnesinės PSD įmokos bus 44,81 Eur/mėn., kai dabar yra 42,37 Eur/mėn.
– Visiems, kurie uždirba MMA, 21 Eur/mėn. (arba 252 Eur/metams) padidės pajamos po mokesčių (žr. paveiksliuką)
– Didės 58 Eur/mėn. darbo užmokesčio riba (MMA x 1,65), kurią pasiekus dienpinigiai neapmokestinami.
– Buhalteriai turės papildomo darbo: pakeisti visus nustatymus buhalterinėse programose dėl NPD formulės pakeitimo (senas GPM įstatymas) ir dėl MMA pasikeitimo.
– Laimės darbuotojai, kurie uždirba MMA ir eis atostogauti ne 2020 m., bet 2021 m. Nes 2021 m. atostoginiai turės būti ne mažesni nei MMA galiojantis atostogų metu, kuris 2021 m. būtų 5,8 % didesnis nei 2020 m.
– Buhalteriai, skaičiuojantis kaupinius nepanaudotoms atostogoms, turėtų padidinti vidurkius iki 2021 m. MMA, jei jie yra mažesni nei 607 Eur/mėn., kai dirbama pilnu etatu.
Dėl darbuotojų, dalyvaujančių papildomame kaupime, 2021 m. reikės 2,1 % pakeisti į 2,4 %, bei stebėti pokyčius dėl naujų papildomų kaupimo dalyvių.
Nors VSDFB 2021 metų rodiklių įstatymas dar nėra patvirtintas, yra 2020-12-16 užregistruotas naujausias projektas. Tikimybė, kad jis galėtų būti keičiamas yra lygi 0,01 %.

1221_1

1221_2

Sodros pranešimas: https://www.sodra.lt/lt/naujienos/svarbu-savarankiskai-dirbantiems-kas-keiciasi-kitais-metais

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b993e4403fc011eb8c97e01ffe050e1c


2020-12-16 patvirtinti 2021 m. vidutiniai dydžiai, kurie naudojami paskaičiuoti įvairias darbo užmokesčio išmokas darbuotojams:
Vidutinis mėnesinis:
1. darbo dienų skaičius:
1.1. kai yra 5 d. d. savaitė – 21 d. d. (252 d. d./12 mėn.);
1.2. kai yra 6 d. d. savaitė – 25,2 d. d. (302 d. d./12 mėn.);
2. darbo valandų skaičius:
2.1. kai yra 5 d. d. savaitė – 167,4 d. val. (2’009 d. val./12 mėn.);
2.2. kai yra 6 d. d. savaitė – 167 d. val. (2’004 d. val./12 mėn.)
Įmonės gali nustatyti kitokius dydžius darbo sutartyse, vidaus tvarkose ar kolektyvinėse sutartyse.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/29f6f0503f6811eb8d9fe110e148c770


2020-12-15 užregistruotas alkoholio kontrolės įstatymo projektas, kuriam pritarus bus leidžiama prekiauti alkoholiu nuo 10 val. iki 20 val. visomis savaitės dienomis (dabar sekmadieniais leidžiama nuo 10 val. iki 15 val., kai kitomis dienomis nuo 10 iki 20 val.).

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/314d3a003ecb11eb8c97e01ffe050e1c


2020-12-14 paskelbtas LRV nutarimas, pagal kurį yra uždraudžiamos veiklos nuo 2020-12-16. Gera žinia ta, kad nėra uždrausta lauko prekyba eglutėmis.
Ištrauka:
Draudžiama teikti grožio, taip pat kitas paslaugas, kurių teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo. Šis draudimas netaikomas medicininės reabilitacijos paslaugoms, psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugoms, keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugoms, advokatų teikiamoms teisinėms paslaugoms, finansinėms paslaugoms ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugoms, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, taip pat toms paslaugoms, kurias leidžiama teikti pagal šio nutarimo nuostatas.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85898ad43e3311eb8c97e01ffe050e1c


Primename, kad pelno mokestį mažina sąnaudos, kurios yra patirtos dėl darbuotojų ar jų šeimos narių gautos asmeninės naudos. Šios sąnaudos apmokestinamos kaip darbo užmokestis.
Išimtis taikoma, kai įmonės pašalpa mokama mirties atveju:
1. Jei išmoką dėl artimo giminaičio mirties gauna įmonės darbuotojas, tokia išmoka yra leidžiami atskaitymai. Tokia išmoka apmokestinama:
1.1. Jei išmokos suma neviršija 5 MMA, ji neapmokestinama.
1.2. Išmokos dalis, viršijanti 5 MMA (3035 Eur), apmokestinama kaip darbo užmokestis.
2. Jei išmoką dėl darbuotojo mirties gauna jo šeimos nariai – tokia išmoka yra neleidžiami atskaitymai. Tokios išmokos dydis yra neribojamas (gali būti nors ir 1 mln. Eur) ir nėra apmokestinamas.
Norime atkreipti dėmesį, kad teisės aktai neįpareigoja įmonės mokėti pašalpos mirties atveju. Tai pačios įmonės ir darbuotojo susitarimas.

Šaltinis: LBAA narių nuotoliniai nemokami VMI mokymai.

1221_3

1221_4

1221_5


Pagal LRV nutarimą nuo 2020-12-15 24 val. iki 2021-01-31 24 val. Lietuvoje ribojamas asmenų išvykimas už savo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijos ribų, išskyrus atvejus, kai išvykstama dėl artimųjų giminaičių, atlikti darbo ar dėl būtinosios medicinos pagalbos.

1221_6

Daugiau apie apribojimus ir kaukių dėvėjimą: https://lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-gruodzio-13-d

Daugiau: https://ministraspirmininkas.lrv.lt/lt/video/premjere-i-simonyte-dalyvavo-spaudos-konferencijoje-po-vyriausybes-posedzio


Pagal darbo kodeksą (135 str.) darbdavys privalo mokėti ne mažiau nei pusę darbuotojo VDU už 10 d. d mokymosi atostogų, kada darbuotojas laiko egzaminus ar įskaitas mokymosi įstaigoje, jei yra įvykdytos šios sąlygos:
1. Darbuotojas pateikia pažymą iš mokymo įstaigos apie mokymų grafiką.
2. Darbuotojas dirbo įmonėje > 5 metus.
3. Atostogų trukmė nustatoma pagal DK nuostatas (jei ji yra ilgesnė, nei nustato DK, už tokias atostogas darbdaviui prievolės mokėti atostoginius nėra).
4. Darbdaviui yra pateiktas prašymas dėl atostogų suteikimo pagal darbdavio nustatytą tvarką (128 str. 6 d.).
DK nustato šiuos darbuotojui suteikiamų mokymo atostogų terminus:
1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po 3 k. d. egzaminui;
2) įskaitoms pasirengti ir laikyti – po 2 k. d. įskaitai;
3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultuotis – tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose;
4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui ar daktaro disertacijai ar meno projektui baigti ir ginti – 30 k. d.;
5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po 6 k. d. egzaminui;
6) darbuotojams, kurie dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki 5 d. d. per metus mokymosi atostogos dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose. Tokios atostogos suteikiamos informavus darbdavį ne vėliau kaip prieš 20 d. d.

1221_7.png

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr


Primename, kad nuo 2020-07-01 nebegalioja verslo liudijimai:

  1. Variklinių transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui.
    2. Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimui ir remontui.
    3. Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimui).
    Jei įmonė sumokėjo gyventojui pagal tokį negaliojantį verslo liudijimą, jai reikės šią išmoką apmokestinti 15% GPM ir uždeklaruoti VMI kaip A klasės išmoką.

Šaltinis: VMI nemokami mokymai LBAA nariams.
GPM įstatymas.

1221_8


Buhalteriui reikia pateikti visus duomenis apie vykdytą veiklą. Jei vadovas teiks klaidingus duomenis arba tiesiog jų neteiks, jam asmeniškai gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė – laisvės atėmimas nuo 4 iki 8 metų, priklausomai nuo nuslėptų mokesčių (pajamų) dydžio.
Jei buhalteris prašo vadovybės pateikti duomenis, jis tai daro ne dėl to, kad jam labai įdomu žiūrėti kaip jums bus sunku surasti pamestas sąskaitas, bet siekia daugelio tikslų:
1. Teisingai parodyti įmonės veiklos rezultatus, kad būtų aišku ar veikla vystosi pelningai ir kas laukia ateityje.
2. Sugrąžinti pirkimo PVM, teisingai suskaičiuoti mokėtiną PVM ir kitus mokesčius.
2. Nori apsaugoti įmonės vadovybę ir įmonę nuo sankcijų dėl klaidingų duomenų pateikimo dėl duomenų trūkumo.

Daugiau: http://www.fntt.lt/lt/naujienos/nt-pletotojai-namus-state-bet-mokesciu-venge-nesumoketa-beveik-ketvirtis-milijono-pvm/3919

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“