Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Jau kelinta diena neveikia Mano VMI

2021 11 03

Per Mano VMI mokesčių mokėtojai gali atlikti labai daug darbų:
1. Įsigyti verslo liudijimą, sustabdyti jo galiojimą;
2. Užregistruoti individualią veiklą pagal pažymą arba ją nutraukti;
3. Susimokėti mokesčius (pvz. žemės) ar pasirašyti mokesčių atidėjimo bei perkėlimo susitarimus;
4. Sužinoti apie savo mokėtinus mokesčius mokesčių inspekcijai (po svetainės atnaujinimo pakeitimo šita vieta veikia su klaidomis);
5. Pateikti, keisti kontaktinius duomenis VMI;
6. Pateikti paklausimą dėl mokesčių skaičiavimo;
7. Gauti subsidiją;
8. Pateikti prašymą grąžinti permokėtus mokesčius;
9. Gauti pažymą apie atsiskaitymą su biudžetu;
10. Gauti bei teikti kitus duomenis VMI.

1103_1


Verslo liudijimo kaina susideda iš dviejų mokesčių:

1. 15.7 % ,,Sodros” mokestis nuo MMA (minimalaus darbo užmokesčio)
2. GPM , kurio dydį nustato savivaldybė pagal veiklas (MAX 684 Eur).
2021-10-14 LRVN patvirtintas MMA = 730 Eur, kai 2021m. MMA = 642 Eur.
Dėl šio dalyko metinio verslo liudijimo kaina 2022 m. padidės 166 Eur per metus.
Nesikeis verslo liudijimų kaina, už kuriuos nereikia mokėti ,,Sodros” mokesčių ir tai bus nekilnojamojo turto nuomos verslo liudijimai.

1103_2

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197557/asr


Užregistruotas VSDFB 2022 m. rodiklių įstatymo projektas, pagal kurį siūloma 2022 m. nustatyti VDU = 1504,10 Eur (2021 m. VDU = 1352,7 Eur).
Nustačius 11 % didesnį VDU, individualią veiklą pagal pažymą vykdantiems asmenims 11 % nutols riba, nuo kurios nebeskaičiuojami mokesčiai ,,Sodrai”.
2021 m. ši riba buvo 43 VDU = 58166 Eur, 2022 m. 43 VDU = 64676 Eur (projektas).
Šį pasikeitimą pajus tie, kurių metinės individualios veiklos pajamos iki mokesčių ir sąnaudų atėmimo yra >92’327 Eur. Tokių asmenų mokesčiai ,,Sodrai” padidės 1269 Eur/metams.
Paveiksliuke pateikti skaičiavimai, kai asmuo taiko 30 % sąnaudų atskaitymo būdą.

1103_3


2021-10-25 LBAA nariai savo uždaroje buhalterių grupėje diskutavo apie įmonių sveikatą, kuriuose versluose yra potencialas artimiausiu metu bankrutuoti. Buhalteriai įvardijo 5 bėdas, kurios gali atnešti bankrotų arba verslų užsidarymo bangą:
1. Dėl išmokų iš UT, neranda darbuotojų mažai kvalifikuotam darbui. Teisės aktai draudžia legaliai įdarbinti kitų šalių gyventojus nekvalifikuotam darbui atlikti, kai darbo užmokestis yra mokamas kaip už mažai kvalifikuotą darbą.
2. Dėl išdėstytų skolų laike, dalis bankrotų prasidės 2024 m., kai baigsis VMI mokėjimų atidėjimo terminai ir prasidės skolų išieškojimas. Verslas iki to laiko nespės atsigauti.
3. Dėl trūkinėjančių tiekimo grandinių, brangstančių žaliavų, energijos ir transporto sąnaudų, pažeistų susitarimo terminų mažėja galimybės pelningai parduoti produkciją, kurios savikaina padidėjo.
4. Didės šešėlis dėl nelegalaus darbo, nes bus suinteresuotos abi pusės (viena neranda darbuotojų ir sutinka su bet kokiomis sąlygomis, kita nori neprarasti išmokų).
5. Dėl MMA didėjimo ar galimų reikalavimų sumažinti darbo dienos trukmę, gali dar labiau pablogėti verslo galimybės išlikti ir nebankrutuoti.
Išgrynintos prognozės pagal sektorius paveiksliuke.
Teisės aktų projektų, kurie šias rizikas sumažintų, dar nepastebėjome.

1103_4


Darbo užmokesčiui paskaičiuoti yra taikomos lubos ir grindys:

1. Būtina mokėti VSD, PSD mokesčius nuo MMA, kai darbuotojo darbo užmokestis < MMA.
2. Nebereikia iš darbuotojo darbo užmokesčio išskaičiuoti 12,52 % VSD mokesčio, kai darbo užmokesčio pajamos per metus > 60 VDU. Tai yra, pasiekus 60 VDU, ,,Sodros” mokesčiai sumažėja nuo 21,27 % iki 8.75 %.
3. Kai gyventojo darbo užmokesčio pajamos viršija 60 VDU, jo GPM tarifas iš 20 % pavirsta į 32 % tai daliai, kuri viršijo 60 VDU.
Seime svarstant biudžeto klausimą, bus tvirtinamas VDU, kurį siūlomą padidinti 11 % nuo 1352,70 Eur iki 1504,10 Eur.
2021-10-14 LRVN patvirtintas MMA = 730 Eur, kai 2021 m. MMA = 642 Eur.
Dėl šio dalyko 2022 m.:
– iki 225 Eur/asmeniui didėja mokesčiai mokantiems papildomai ,,Sodrai”, kai darbuotojo alga < MMA,
– iki 1’137 Eur/asmeniui didėja mokesčiai ,,Sodrai”, dėl pasislinkusios tolyn ribos, nuo kada 12,52 % VSD nebeskaičiuojami,
– iki 1’090 Eur/asmeniui sumažėja GPM surinkimas dėl pasislinkusios tolyn ribos, nuo kurios pradedamas taikyti progresyvusis 32% GPM tarifas vietoj 20%.
Taigi labiausiai pokyčius pajus ne didžiųjų algų gavėjai (>6764 Eur/mėn.), bet verslas, kuris įdarbina darbuotojus nepilnai darbo dienai ir dėl to darbuotojų darbo užmokestis nepasiekia MMA.
Yra išimčių, kada nuo MMA nereikia mokėti VSD, PSD įmokų, kai darbo užmokestis <MMA.

1103_5

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01463dc02ceb11ecad73e69048767e8c


Su biudžetu teikiamas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo projektas, pagal kurį:
jei darbuotojas papuolė į nelaimingą atsitikimą (darbe ar vykstant į (iš) darbą (-o)) ir darbdavys apie darbuotojo įdarbinimą pranešė tik įvykus nelaimingam įvykiui, darbdavys privalės ,,Sodrai” kompensuoti darbuotojo nedarbingumo išmokas.
Pvz. darbuotojas pirmą darbo dieną papuolė į nelaimingą atsitikimą, kai darbdavys nespėjo pranešti apie jo darbo pradžią ,,Sodrai”.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d243fb102ceb11ec99bbc1b08701c7f8


LRVN patvirtintas 2022 m. 13.7 % didesnis MMA = 730 Eur.

Kad būtų galima įgyti vienerių metų darbo stažą pensijai gauti dėl padidėjusio MMA, per 2022 m. reikės sumokėti 13.7 % daugiau mokesčių ,,Sodrai”:
1. Verslo liudijimai brangs 166 Eur.
2. Individuali veikla pagal pažymą – 206 Eur (tiek daugiau reikės sumokėti ,,Sodrai” nuo 12 MMA).
3. Darbo užmokesčio pajamos – 225 Eur.
Paveiksliuke parodyta, kiek reikia sumokėti ,,Sodrai”, kad būtų galima įgyti vienerių metų darbo stažą pensijai gauti pagal veiklas (IDV ir darbo užmokestis).
Atitinkamai daugiau mokesčių reikės sumokėti ir dėl papildomos pensijos dalies:
Kad gauti 1-ą tašką papildomai pensijai, ,,Sodrai” reikės sumokėti 354 Eur, t. y. 11,2 % daugiau, nei reikėjo 2021 m.
Paveiksliuke parodyta, kiek per metus reikia sumokėti ,,Sodrai”, kad gauti vieną, du ir penkis taškus dėl papildomos pensijos dalies.
2022 m. pensijos padidės, jei bus pritarta VSDFB 2022 m. rodiklių įstatymo projektui:
Bendroji dalis 8,47 %;
Individualioji dalis 8,47 % + 4,24 % = 12,71 % (taškai).

1103_6

MMA (priimta): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01463dc02ceb11ecad73e69048767e8c

Pensijų indeksavimas (projektas): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2ded2b502cea11ec99bbc1b08701c7f8

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“