Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

IKI 2023-05-10 KVIEČIAME UŽPILDYTI ANKETĄ

2023 05 02

✍️Jei susidūrėte su banko veiksmais, dėl kurių turėjote problemų, kviečiame iki 2023-05-10 užpildyti anketą.
✍️Visi surinkti duomenys bus perduoti Seimo laikinosios smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo grupės nariams.
✍️Apklausos nuasmenintais rezultatais pasidalinsime viešai.
👨‍✈️📜Tikimės, kad Lietuvos bankas, prižiūrintis Lietuvoje veikiančių bankų ir kitų finansų rinkos dalyvių veiklą, atsižvelgs į jūsų išdėstytas problemas ir imsis priemonių joms spręsti.
❗Jei veiklos trikdžiai buvo ne viename banke, maloniai prašome užpildyti kelias anketas dėl kiekvieno banko atskirai.

📌 Anketa


IŠ ESMĖS. AR VALDŽIA ĮSIKLAUSYS Į MOKESČIŲ REFORMOS KRITIKUS?

Kviečiame peržiūrėti Delfi TV laidą!
🕵Ką mano apie mokesčių reformą Seimo BFK pirmininkas?
Kodėl pirmininko nuomonė svarbi?
❗BFK yra pagrindinis komitetas, kuris svarstys mokesčių reformos teisės aktų paketą ir teiks jo galutinę versiją seimo balsavimui.
❗Primename, kad mokesčių reformos poveikis padarytas pagal 2021 m. duomenis.
Laidoje dalyvauja: Mindaugas Lingė, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas; Daiva Čibirienė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė; Mindaugas Kukaitis, advokatų tarybos pirmininkas


APIE METINIO NPD PERSKAIČIAVIMĄ

Metų gale gyventojai dažnai nustemba, kad jie liko skolingi VMI, nes jiems buvo perskaičiuotas NPD (neapmokestinamasis gyventojų pajamų mokesčių pajamų dydis).
📌NPD taikomas tik darbo užmokesčio pajamų apmokestinimui, tačiau jo dydį keičia ne tik darbo užmokesčio pajamos, bet ir visos gyventojo pasaulinės pajamos, išskyrus šias: 👇
1. verslo liudijimo pajamos;
2. gautos gyvybės draudimo išmokos, kurios neviršija sumokėtų įmokų dalies;
3. atliekų pardavimo pajamos, kai jos gautos nevykdant individualios veiklos.
📌Visos kitos pajamos: akcijų, butų ar kito turto pardavimas, nuoma, paslaugų teikimas, palūkanos, darbo užmokesčio pajamos, ligos išmokos ir kt. yra įtraukiamos į tą sumą, dėl kurios metinis NPD mažėja.
📌Metų eigoje buhalteris skaičiuodamas algą, NPD skaičiuoja tik pagal darbuotojo darbo užmokesčio pajamas, nevertindamas gyventojo visų pasaulinių pajamų. Todėl metų gale bus skirtumai GPM skaičiavime, jei asmuo per metus gavo daugiau pajamų iš kitų šaltinių.
Šaltinis: LBAA narių nemokami VMI mokymai.

NPD


PAJAMOS NATŪRA

🙋‍♂️Gyventojas →Gyventojas🤷‍♀️
❗Jei nuolatinis LT gyventojas pasiskolino iš draugo pinigų be jokio užstato ir nemoka palūkanų arba palūkanos yra mažesnės, nei jos būtų banke už vartojimo kreditą, toks gyventojams turi metinėje pajamų deklaracijoje pats užsideklaruoti gautą naudą – palūkanų pajamas natūra ir susimokėti 15 % GPM. Nėra taip paprasta. Yra niuansas.
❗Iš mokesčių pusės palūkanų dovanai gali būti pritaikyta 2500 Eur lengvata.
❗Pagal GPMĮ per metus gyventojas gali gauti natūra arba pinigine išraiška dovanų iki 2500 Eur ir nemokėti nuo jų GPM. Tokiu būdu, “padovanotos palūkanos” būtų apmokestinamos tik ta dalimi, kuri viršija 2500 Eur per metus.
GPM311 deklaruojamos tik apmokestinamosios gyventojo pajamos.
☑️ VMI informacija


APIE SKOLAS “SODRAI”, JEI VYKDOTE INVIDUALIĄ VEIKLĄ

❗Individualią veiklą vykdantiems asmenims, jei jų skola “Sodrai” yra nuo 125 Eur iki 1500 Eur, jų skolos mokėjimas gali būti atidėtas iki 1 metų.
❗Jei skola < 125 Eur, mokėjimo terminas NEGALI būti atidėtas.
📜Dėl skolos “Sodrai” atidėjimo reikia kreiptis į Sodrą, pateikiant prašymą.
Prašymą galima pateikti👇
1. Gyvai, atvykus į “Sodrą”;
2. Per asmeninę paskyra;
3. E-mailu info@sodra.lt, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu e-parašu;
4. Paštu, kartu teikiant notariškai patvirtinto asmens dokumento kopiją.
❌Jei jūsų skolos išieškojimas pradėtas, prašymui nebus pritarta.
❗Už 2022 m. vykdytą IDV “Sodrai” sumokėti mokesčius reikia iki 2023-05-02.
❗Prašymą reikia teikti iki skolos išieškojimo pradžios.
⌚️Teigiamo atsakymo ilgiausias laukimo terminas -15 darbo dienų.
❗Taigi, jei dabar pateiksite prašymą gali būti per vėlu, o gali būti ir ne vėlu. Viskas priklauso nuo “Sodros” darbuotojų greičio.
☑️VSDĮ, 19 str. 3d.
☑️“Sodra”

sodra


FINANSŲ MINISTERIJA ATSAKO Į RŪPIMUS KLAUSIMUS

❓Kodėl mažinami mokesčiai daugiau uždirbantiems ir UAB-ams?
❓Kodėl didinami mokesčiai IDV (individualiai veiklai pagal pažymą arba verslo liudijimą)?
❓Kaip Finansų ministerija vertina statistinius duomenis apie mokesčių mokėtojų skaičiaus mažėjimą 2022 m.?
🗣Įdomios mintys (ne visai teisingos): 👇
☑ Nebeapsimokėjo skaidyti verslo dėl 5 % PM lengvatos, todėl jie (UAB) apsijungė ir sumažėjo įmonių skaičius…
☑ VMI automatiškai išregistruoja IDV, jei IDV nedeklaruoja pajamų…
☑ IDV atveju viso ilgalaikio turto įsigijimo verte galima susimažinti visas apmokestinamas pajamas, ko negali padaryti UAB-ai…
Seimo nario Valiaus Ąžuolo spaudos konferencija „Verslo mokesčiai: individualiai veiklai jie didinami, uždaroms akcinėms bendrovėms  –  mažinami. Kodėl?“ , kurioje dalyvauja finansų viceministrė Rūta Bilkštytė.


VMI PASTABOS APIE MOKESČIŲ REFORMOS TRŪKUMUS

❗Abejotina, ar verslo liudijimo panaikinimas gyvenamųjų patalpų nuomai prisidės prie skaidresnio pajamų mokesčio mokėjimo.
❗Panaikinus galimybę nuomos veiklą vykdyti įsigijus nuomos veiklos verslo liudijimą, neliks ir galimybės atlikti operatyvios kontrolės veiksmų, kai gyventojas vykdys trumpalaikę nuomą ne per nuomos platformas (kas ypač aktualu vasaros sezono metu pajūryje).
❗Siūlome, kad gyvenamųjų patalpų nuomos pajamos būtų apmokestinamos GPMĮ nustatytu konkrečiu pajamų mokesčio tarifu nuo nuomojamų gyvenamosios paskirties patalpų vidutinės rinkos vertės.
❗Įvertinę GPMĮ ir PMĮ projektų nuostatas, manome, kad šių projektų įgyvendinimui VMI prie FM turės atlikti didelius sistemų keitimo darbus, o tai pareikalaus didelių darbo resursų panaudojimo, todėl šių projektų įgyvendinimui bus reikalingos papildomos lėšos.
🗣Žmonių kalba: VMI pasakė, kad nesurinks lėšų, nes toks GPMĮ projektas naikina ir silpnina mokesčių surinkimo kontrolės instrumentus.
Daugiau VMI pastabų dėl FM reformos.
❗Tik demokratinėje šalyje pavaldi įstaiga išdrįstų viešai kritikuoti savo vadovybę!


MOKESČIŲ REFORMA. IDV IR PREZUMPCINĖS SĄNAUDOS.

❗Dėl draudimo taikyti prezumpcinių sąnaudų būdą, nes metuose buvo bent viena diena, kada reikėjo registruotis PVM mokėtoju, sukurs situaciją, kad gyventojai, vykdantys IDV, turės kaupti dokumentus, nes tik metų gale sužinos, ar jie gali taikyti prezumpcinį sąnaudų atskaitymo būdą.
❗Pvz., jei asmuo įsigis kelių juridinių asmenų kontrolę ir tie asmenys bus PVM mokėtojais, IDV veiklą vykdantis asmuo negalės taikyti prezumpcinių sąnaudų būdo nuo metų pradžios.
❗Kontrolės įsigijimas ir prievolė registruotis PVM mokėtoju gali būti ne tik akcijų pirkimas, bet ir akcijų paveldėjimas dėl  artimo žmogaus mirties.
Žinutė parengta atsižvelgiant į teisingumo ministerijos įžvalgas.
TM pateikė daug argumentuotų pastabų dėl nekvalifikuotai parengto teisės akto paketo trūkumų.


EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS PASTABOS IR PASIŪLYMAI DĖL MOKESČIŲ REFORMOS

☑„Manytina, kad mokestinės naštos savarankiškai dirbantiems asmenims didinimas sukurs papildomus ribojimus ir mažins šios užimtumo formos patrauklumą, kas Lietuvos atveju būtų labiau neigiamas reiškinys.“
☑Dėl nedarbo draudimo IDV👇
„Įprastomis sąlygomis savarankiškai dirbantis asmuo pats pasirenka, kada laikyti save bedarbiu, t. y. nebevykdyti veiklos, todėl suteikus galimybę savarankiškai dirbančiam asmeniui nuspręsti, kada laikyti save bedarbiu ir pretenduoti į nedarbo išmoką, būtų sudaromos sąlygos piktnaudžiauti šia sistema. Asmuo galės planuotis savo darbus taip, kad „planuotų atostogų metu“ būtų laikomas bedarbiu ir gautų nedarbo išmoką. EIMIN nuomone, reikalinga pateikti detalią schemą, kaip tokia sistema veiktų, kurioje būtų išspręstos su praktiniu įgyvendinimu kylančios problemos.“
☑Dėl MB nario teikiamų visų paslaugų savo MB apmokestinimo “Sodros” mokesčiais👇
Remiantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimais, nurodoma, kad socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 90 % MB nario pajamų, gautų pagal su MB sudarytą civilinę (paslaugų) sutartį (CPS), nuo kurių skaičiuojamas GPM pagal GPMĮ. Šias pajamas gali sudaryti ir nuomos pajamos, kurios bus apmokestinamos “Sodros“ mokesčiais. Kitose verslo formose nuomos pajamos nėra apmokestinamos “Sodros“ mokesčiais, todėl mažosios bendrijos nariai šiuo atveju yra išskirtinai apmokestinami. Remiantis tuo, nepritariame bendrijos nario pajamų, gautų pagal su mažąja bendrija sudarytą civilinę (paslaugų) sutartį iš nuomos, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis pagal GPM įstatymą, priskyrimui socialinio draudimo bazei, t. y. LR VSDĮ Nr. I-1336 5, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto atitinkamiems punktams. Atkreipiame dėmesį, kad MB apmokestinimo pokyčiams būtina išsamesnė tarpinstitucinė diskusija.
‼Žmonių kalba: NEBUVO JOKIOS DISKUSIJOS, kad MB CPS turėtų būti apmokestinama nuo 1 Eur “Sodros” mokesčiais!
☑ EIMIN DĖL SU MOKESČIŲ REFORMA SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“