Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

DRAUDIMO ATSISKAITYTI GRYNAISIAIS PINIGAIS ŽINUTĖ NR.7

2023 07 11

⛔️Jei asmuo perka baldus, kurių bendra vertė >5000 Eur ir nori už juos mokėti dalimis, kai vienos dalies suma <5000 Eur, visoms dalims, nuo pirmo euro taikomas draudimas atsiskaityti grynaisiais pinigais.
⛔️Pvz., už 6000 Eur vertės baldus gyventoja sumokėjo 5000 Eur dovanų kuponais ir 1000 Eur galima mokėti tik per banką arba kortele.
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)


SEIME UŽREGISTRUOTAS VSDĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, mažosios bendrijos (MB):
1. savininkų pajamos būtų daugiau apmokestinamos,
2. veikla būtų daugiau ribojama nei UAB-e,
3. MB nariams būtų suteikiama mažiau garantijų nei UAB-uose dirbantiems akcininkams.
🧐MB – tai nauja verslo formą, kuri buvo sukurta 2012 m. skatinti gyventojų asmeninį verslą, sudarant sąlygas konkuruoti su pasauliniams tinklams priklausančioms įmonėms.
🧐Paveiksliukuose nurodomi numatomi pokyčiai ir išryškinti skirtumai, kurie parodo, kad pritarus pokyčiams privalumai iš MB persikelia į UAB.
‼FM viešai neteikia JOKIŲ paaiškinimų, kodėl yra siekiama pabloginti MB konkurencinę aplinką.
☑Projekto lyginamasis variantas

MB


NAUJAUSIAME GPMĮ PROJEKTE NUMATYTA NAUJA IŠIMTIS ŪKININKAMS

Pagal kurią, jei 🎁dovaną iš šeimos narių gauna 👩‍🌾 ūkininkas, ši dovana neapmokestinama, jei jinai naudojama 👩‍🌾 ūkininko ŽŪ veikloje 3 metus po dovanos gavimo dienos.
‼Seimo teisininkai pasakė, kad tokios nuostatos yra diskriminacinės ir prieštarauja Konstitucijai.
‼Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas nusprendė, kad tokia nuostata neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui, o nauja išimtis labai reikalinga, nes labiausiai reikia skatinti ŽŪ veiklą, išskiriant ją iš visų ekonominių veiklų, Lietuvoje.


2023-06-23 UŽREGISTRUOTAS BAĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, t. y., bus pritarta 1 ir 2 euro ct monetų panaikinimui, visuose grynųjų atsiskaitymų dokumentuose turės būti privalomi duomenys:
‼APVALINIMO IR BENDRA MOKĖTINA SUMA, PRITAIKIUS APVALINIMĄ.
🧐Primename, kad jei bus panaikintos 1 ir 2 euro ct monetos dėl atsiskaitymų grynais pinigais Lietuvoje, reikės taikyti apvalinimą atsiskaitant grynais pinigais:
1. galutinė apskaičiuota suma, kuri baigiasi 1 arba 2 euro ct, apvalinama į mažesnę pusę iki 0;
2. galutinė apskaičiuota suma, kuri baigiasi 3 arba 4 euro ct, apvalinama į didesnę pusę iki 5;
3. galutinė apskaičiuota suma, kuri baigiasi 6 arba 7 euro ct, apvalinama į mažesnę pusę iki 5;
4. galutinė apskaičiuota suma, kuri baigiasi 8 arba 9 euro ct, apvalinama į didesnę pusę iki 10.
🧐Pvz.:
▪Galutinė apskaičiuota suma – 48,32 Eur.
▪Pirkėjas nori sumokėti 8,32 Eur grynaisiais pinigais, o likusią sumą – mokėjimo kortele.
▪Pirkėjas sumokės 8,30 Eur (8,32 Eur apvalinama iki 8,30 Eur) grynaisiais pinigais ir likusią 40,02 Eur (48,32 – 8,30 = 40,02 Eur) sumą mokėjimo kortele, netaikant apvalinimo.
🧐Ištraukos iš aiškinamojo rašto:
▪Apvalinimas PVM įtakos neturės. PVM būtų skaičiuojamas nuo bendros mokėtinos sumos iki pritaikant apvalinimą.
▪Pagal PVMĮ PVM turi būti skaičiuojamas nuo faktiškai iš kliento gautos sumos, t. y. nuo suapvalintos sumos.
▪Tačiau, atsižvelgiant į labai mažas apvalinimo sumas, toks taikymas gali sukelti neproporcingą administracinę naštą, ir ypač perkamų prekių (paslaugų), kurioms taikomi skirtingi PVM tarifai, atveju.
▪Tam bus reikalinga parengti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentarą.
☑Projektas
☑Aiškinamasis raštas
☑Grožinė literatūra, LB


APIE MOKESČIŲ DIDINIMĄ KALBA SKAIČIAI: IDV PAJAMŲ POKYČIAI

‼FM pristatyme pasakė, kad mokesčių didinimo nepajus didžioji dalis gyventojų – 85 % – ir mokesčių didėjimas skirtas daugiau uždirbantiems.
🧐Ar tikrai jokio poveikio nebus IDV faktines išlaidas taikančiai ir mažas pajamas gaunančiai, kalbiname skaičius:👇
🧐Pavyzdys dėl atvejo, kai gyventojas yra už skurdo ribos, DU < MMA.
Skaičiuojame 2026 m., kai 2023 m. gyventojo Netto mėn. pajamos yra 627 Eur👇
1.Gyventojo Netto pajamos 627 Eur/mėn., 2023 m. reiškia:
DU Brutto 830 Eur/mėn., t. y. < MMA
IDV Brutto: 1200 Eur/mėn. (tikros sąnaudos pagal sąskaitas – 390 Eur).
2. Mokesčių pokytis 2023-2026 m.:
DU mokesčiai mažėja: 492 Eur/metus, mokesčių % ir gyventojo mokesčiai 2026 m. sudaro 24,2 % nuo sumos į rankas. Žr. pav. nr. 2.
IDV mokesčiai didėja: 186 Eur /metus, mokesčių % ir gyventojo mokesčiai 2026 m. sudaro 32,4 % nuo sumos į rankas. Žr. pav. nr. 1.
3. Gyventojo Netto pajamos 2026 m.:
DU- 668 Eur, kai 2023 m. buvo 627 Eur.
IDV- 612 Eur, kai 2023 m. buvo 627 Eur.
▪Taigi, 2026 m. DU pajamos į rankas padidės 492 Eur, o IDV sumažės 186 Eur, kai skaičiuojame IDV iki mokesčių 1200 Eur/mėn ir IDV turi 390 Eur tikrų sąnaudų pagal sąskaitas.
▪ Pagrindinė priežastis, kodėl net ir mažiausias pajamas gaunančiai IDV didėja mokesčiai yra ta, kad “Sodros” mokesčiai, kurie sudaro ~1/4 apmokestinamosios bazės, nebemažina GPM ir tai nekompensuoja net GPM % sumažinimas.
▪ Pagrindinė priežastis, kodėl DU pajamos didėja, nes didėja NPD.
▪ Kad padidinti NPD dėl DU pajamų FM nusprendė, kad reikia padidinti mokesčius net ir mažiausias pajamas uždirbantiems pagal IDV. Todėl 2026 m. IDV būtų apmokestinama didesniais mokesčiais nei DU, kai skaičiuojame labai mažas pajamas.
▪Po tokio padidinimo IDV ef. mokesčių tarifas bus 32,4 %, kai DU tarifas nukris iki 24,2 %.
🧐Žymėjimai:
▪IDV- individuali veikla pagal pažymą
▪DU- darbo užmokestis
Šaltiniai:
▪Grožinė literatūra, FM mokesčių reformos pristatymas
▪Teisės aktų sąrašas

idv_1 idv_2


2023-06-27 PASKELBTAS NAUJAS FM ĮSAKYMAS DĖL FINTECH SEKTORIAUS PLĖTROS PLANO

Akcentai:👇
1. Sukurti bendrą mokesčių administravimo platformą (VMI – 2027 m.).
2. Inicijuoti diskusiją dėl rezidento sąvokos Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse nacionaliniu ir prireikus ES lygmeniu. (FM, LB ir kt. -2023 m.IV k.).
3. E-parašo taikymo problemų analizė ir teisinio reguliavimo pokyčių inicijavimas (EIM -2024 m.).
4. Parengti ir vėliau reguliariai atnaujinti įmonių, kurios bus aktyviai kviečiamos kurtis Lietuvoje, sąrašą (Investuok Lietuvoje – 2023 m. IV k.).
5. Pritraukti aukštos pridėtinės vertės sektoriams trūkstamų informacinių ir ryšių technologijų specialistų iš trečiųjų užsienio šalių, pritraukimo nesusiejant su išankstine darbo vieta.(EIM, VRM, URM, Migracija – 2028 m. IV k.).
6. Palaikyti ir, esant galimybei, plėsti mokėjimų infrastruktūros sprendimus (LB – nuolat)
🧐Gal radote bent vieną punktą dėl mokestinės aplinkos FINTECH pagerinimo?
‼Šiuo metu galioja tik viena lengvata MTEP – dėl 0 % PM tarifo, kurią:
▪ prisitaikyti, kad VMI tikrinimo metu jos nepanaikintų. nėra paprasta
▪ kurios galiojimas tuoj baigsis, bei
▪ kurios pratęsimui mokesčių reformos pakete FM siūlo nepritarti, jei bus nepritarta IDV didesniam apmokestinimui!
☑Dėl 2023–2028 metų finansinių technologijų (FINTECH) sektoriaus plėtros Lietuvoje veiksmų plano patvirtinimo


DRAUDIMO ATSISKAITYTI GRYNAISIAIS PINIGAIS ŽINUTĖ NR.8

Jei asmuo parduota vieną turtą už 12000 Eur, kurio pirkėjai yra 3 asmenys ir kiekvienas turi sumokėti po 4000 Eur, tokiu atveju sandoriui taikomas draudimas atsiskaityti grynaisiais, nes bendra sandorio vertė > 5000 Eur.
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)


DRAUDIMO ATSISKAITYTI GRYNAISIAIS PINIGAIS ŽINUTĖ NR.9

‼️Jei fizinis asmuo lankosi pas stomatologą ir yra pasirašęs gydymo paslaugų sutartį, visi atsiskaitymai po 2022/11/01 turi būti sumuojami patikrinimui ar jų bendra suma >5000 Eur, jei sutartis nebuvo keičiama.
‼️Bet kokie esamos sutarties pakeitimai (pvz., kainos, gydytojo, darbo laiko ir pan.), laikomi, kad yra sudaryta nauja sutartis ir iš naujo pradedamas sumavimas dėl 5000 Eur ribos nustatymo.
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)


DRAUDIMO ATSISKAITYTI GRYNAISIAIS PINIGAIS ŽINUTĖ NR.10

‼️Jei fizinis asmuo po 2022/10/31 suteikė paskolą įmonei, kai paskolos suma >5000 Eur, paskola ir jos palūkanos negali būti mokama (grąžinama) grynais pinigais, nes sandorio vertė >5000 Eur.
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)


DRAUDIMO ATSISKAITYTI GRYNAISIAIS PINIGAIS ŽINUTĖ NR.11

‼️Jei buto nuomos sutartis sudaryta po 2022/11/01 ir yra žinoma, kad nuomos mokestis per nuomos periodą >5000 Eur, VISI mokėjimai už nuomą privalo būti daromi per BANKĄ (grynieji uždrausti).
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)


2023-06-28 PRIIMTAS LRVN, PAGAL KURĮ KEIČIAMA DIENPINIGIŲ MOKĖJIMO TVARKA

1. Jei vieną dieną aplankomos kelios šalys, tos dienos dienpinigiai yra visų aplankytų šalių dienpinigių vidurkis. Vidurkio nereikia skaičiuoti, jei kitos šalys buvo aplankytos dėl jungiamojo skrydžio ar tranzito važiuojant automobiliu per jas. Tokiu atveju taikomi šalies į kurią vykstama dienpinigių norma
2. Nuo 2023.08.01 už komandiruotę Lietuvoje dienpinigių norma – 28 Eur (iki 2023.08.01-15 Eur).
🧐Daugiau apie pokyčius:👇
☑Grožinė literatūra
☑Dėl LRV 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“