Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Audito egzaminas

2019 05 07

Šiandieną 2019-05-07 nuo 10.00 val. iki 16.00 val. vyks nemokamas audito egzaminas.
Gal jūs norėtumėte būti auditorius? Pasitikrinkite savo logiką ir kompetenciją!
Egzamino užduočių rengėjas: LB BĮ Valstybės kontrolė
http://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx…


PVM ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAS

2019-04-23 užregistruotas PVM įstatymo keitimo projektas, kuriam pritarus, nuo 2020 m. būtų keičiamas PVM tarifas iš 21% į 18%.
2009 m. 18% PVM tarifas buvo laikinai pakeistas į 21% deklaruojant, kad pasibaigus krizei bus grįžtama prie senojo tarifo.
PVM tarifo sumažinimas gali reikšmingai sumažinti biudžeto pajamas, todėl manytume, kad tokio pobūdžio teisės aktų projektai turėtų būti svarstomi, tvirtinant šalies biudžetą.

Kaip siūlomi pokyčiai paliestų buhalterių ir įmonių veiklą?
Pritarus PVM įstatymo keitimui dėl PVM tarifo keitimo, reikėtų perprogramuoti visas programas, kuriose apskaitomos arba išrašomos pardavimų sąskaitos.
Dėl skirtingų PVM tarifų iki 2020 m. ir po 2020 m. sudėtingės grąžinimų ir PVM atskaita, nes reikės vertinti istorinę informaciją apie taikytą PVM tarifą.

https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/e69c8d6065bb11e99684a7f33a982…


LIETUVOS BANKO PASKELBTA PERIODINIŲ PENSIJŲ IŠMOKŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO METODIKA

Lietuvos bankas paskelbė periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo metodiką, kurioje patvirtino mėnesinės (periodinės) pensijos skaičiavimo formulę, kai pensiją (anuitetą) moka Sodra.
Periodinės pensijų išmokos dydis apskaičiuojamas vienetais pagal formulę: PI = VS / T, kur
PI – periodinės pensijų išmokos dydis vienetais;
VS – pensijų fondo dalyvio asmeninėje sąskaitoje turimų vienetų skaičius.
T – trukmė mėnesiais, likusi iki periodinių išmokų mokėjimo termino pabaigos.
Ši formulė bus taikoma iki kol pensijų fondo dalyviui sukaks 85 m.
Metodika įsigalioja nuo 2020 m. Primename, kad dar nėra paskelbti visi teisės aktai susiję su pensijų reforma. Gyventojai turėtų nuspręsti ar lieka papildomame kaupime iki 2019-06-30. Jei iki šio termino papildomo kaupimo sutartis nebus sustabdyta arba nutraukta, gyventojas liks papildomame kaupime iki gyvenimo pabaigos (iki pensijinio amžiaus) be teisės iš jo pasitraukti.
https://www.e-tar.lt/…/leg…/89822440680a11e9917e8e4938a80ccb


GPM308 DEKLARACIJŲ PILDYMAS 2020 m.

2020 m. pildant asmenines gyventojų pajamų deklaracijas GPM308 už 2019 m. bus daugiau lengvatų, kurių dėka gyventojai galės daugiau susigrąžinti sumokėto GPM.
Gyventojai jau teikia duomenis VMI apie atliktas išmokas auklėms, už automobilių ar būsto remontą.
Prievolės teikti duomenis metų eigoje nėra. Gyventojas pats gali pasirinkti ar teikti duomenis kas mėnesį ar metų gale, kai teiks metinę GPM308 deklaraciją.
Naudos dėl anksčiau pateiktų duomenų nėra. VMI netikrina gautų duomenų ir neinformuoja gyventojų, jei pateikti duomenys bus netinkami lengvatos taikymui. Grįžtamasis ryšys yra per brangus valstybei.
Balsuojant už lengvatų taikymą, nebuvo patvirtintas jo administravimo finansavimas.
https://www.tv3.lt/…/…/mokestine-naujove-kaip-gauti-400-euru


LR BĮ VALSTYBĖS KONTROLĖS TYRIMAS APIE TEISĖS AKTŲ PAKEITIMUS

2018 m. LR BĮ Valstybės kontrolė atliko tyrimą, kurio metu buvo nustatyta, kad Lietuvoje per dažnai skubos tvarka yra keičiami teisės aktai, o asmenys rengiantys teisės aktus jaučiasi nepakankamai kompetentingi dėl jų rengimo.
Už teisės aktus yra balsuojama, neturint išsamios analizės ir nepasitarus su visuomene. Faktiškai priimami teisės aktai nesusiskaičiuojant visų pasekmių. Nėra jokio teisės akto, kuris sustabdytų nerūpestingą teisės aktų keitimo maratoną. Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatos yra pažeidinėjamos. Ministerijos nedokumentuoja su kuo buvo susitikę, ar buvo užtikrintas visų interesų atstovavimas ir kodėl neatsižvelgė į gautas visuomenės pastabas.
Lietuvoje net būna atvejų, kai svarstant projektą Seimo pagrindiniame komitete buvo sugalvojamas naujas projektas, kuris sekančią savaitę be jokio derinimo su visuomene, būna priimamas Vyriausybėje.
Nors Valstybės kontrolė dar 2018 m. pristatė savo pastabas vyriausybei dėl Teisėkūros įstatymo pažeidimų tvirtinant teisės aktus, tai jos nesustabdė, ir 2019 m. mokesčių reformos didžioji dalis pakeitimų buvo priimta 2018-06-30, bet 2018 m. gruodžio mėn. pagrindiniame komitete užregistravus pakeitimus, priimti reikšmingai kitokie teisės aktai, kurie įsigaliojo nuo 2019 m.
https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=24464
https://www.youtube.com/watch?v=Pg1NTjHC_hQ

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“