Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

APKLAUSA APIE PASIRENGIMĄ i.EKA NAUDOJIMUI NUO 2023-11-01

2023 10 03

i.EKA- išmanieji elektroniniai kasos aparatai.
⏱Nuo 2023-11-01 i.EKA turės pradėti naudoti didelis kiekis verslo.
✒️Parengėme anketą, kurios tikslas – gauti nuotrauką, kokioje pasirengimo būklėje yra i.EKA.
❓Gal projekto starto datą reikia perkelti, o gal viskas tvarkoje ir jau visi sėkmingai dirbate su i.EKA?
⏱Laukiame jūsų atsakymų iki 2023-10-10.
⏱Planas – pasidalinti rezultatais iki 2023-10-20.
Apie i.EKA


APIE VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKĄ

“Sodros” skaičiuoklė, kuri pasako, kokia jums bus nustatyta vaiko priežiūros išmoka, jei suvesite duomenis apie vaiko gimimo datą ir turėtas draudžiamas pajamas.
▪Išmokos dydis skaičiuojamas kai asmuo pasirenka 18 mėn. arba 24 mėn. atostogas.
Vaiko priežiūros išmoką gali gauti visi, kurie mokėjo “Sodrai” mokesčius nuo šių veiklų:
– darbo užmokestis;
– individuali veikla pagal pažymą;
– autorinis atlyginimas;
– MB narių, IĮ ir kt. asmenų pajamos, kurios apmokestinamos 19,5 % (PSD+VSD) arba didesniu tarifu.
‼Į 19,5 % įtraukiamas motinystės/tėvystės išmokos draudimas, kuris yra 1,81 %.
‼ 1,81 % mokesčių neapmokestinamos: tantjemos, išmokos MB vadovui ne MB nariui, verslo liudijimai, nors šios pajamos apmokestinamos pensijiniu ir PSD draudimu. Todėl šie asmenys, kurie nemoka 1,81 % draudimo, išmokos iš “Sodros” negaus.
‼Bendra išmokos suma skaičiuojama pagal visas gyventojo gautas pajamas, nuo kurių buvo mokamas 1,81 % motinystės/tėvystės draudimas.


2023-09-20 UŽREGISTRUOTAS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO KEITIMAS

Jam pritarus, būtų panaikinta neriboto dydžio anoniminė parama, kai nėra būtina vesti jos panaudojimo apskaitos, kai parama yra teikiama dėl ekstremalios situacijos ar jos padarinių šalinimo.
🧐Toks paramos įstatymo pakeitimas, kurį dabar siūloma naikinti, buvo priimtas skubos tvarka, pažeidžiant teisėkūroje nustatytą tvarką dėl svarstymo ir diskusijos su visuomene.
🧐LBAA teiktos pastabos dėl ypatingai didelio neigiamo poveikio ir kurias 100 % patvirtino STT, buvo ignoruojamos, nors jos buvo pateiktos iškarto užregistravus projektą ir jei nebūtų taikoma ypatinga skuba, ko gero teisės aktas nebūtų priimtas, nes paneigti pateikto neigiamo poveikio argumentų neįmanoma.
Reikėjo dviejų metų, kad seimo nariai suprastų, jog reikia keisti įstatymą, kuris turi daug neigiamo potencialo.
Projektas ir jo AR👇
📌Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
📌AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
‼ Kartojame 2020-12-25 kalėdinę žinutę apie valdžios kalėdinę dovaną 👇
Yra tokia verslininkų kategorija, kuriuos amžinai kamuodavo klausimas: „Kaip išimti milijoną ir nesumokėti mokesčių“? Jiems valdžia parengė didelę Kalėdinę dovaną.
2020-12-22 priimtas paramos ir labdaros įstatymas, pagal kurį fiziniai asmenys, kurie LRV nustatyta tvarka tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, turi teisę gauti neriboto dydžio nors iš 100 mln. Eur paramą ir netvarkyti jos apskaitos ar atsiskaityti už jos panaudojimą. Tokia fizinių asmenų gauta parama nebus apmokestinama jokiais mokesčiais. Kadangi pačiame įstatyme yra panaikintas paramos kontrolės mechanizmas, yra sudarytos sąlygas teikti legaliai kyšius fiziniams asmenims, nurodytiems LRV nutarime, pavadinant perduodamus pinigus ar turtą – parama.
LRV nutarimas, apibrėžiantis fizinių asmenų ratą, kurie galės gauti neriboto dydžio, formos, nekontroliuojamą ir neapmokestinamą paramą dar nėra paskelbtas.
LBAA teikė raštą dėl šio įstatymo, kad jis būtų koreguojamas ir nebūtų sukurtas potencialas diskredituoti medikų ar savanorių vardą ir sudarytos sąlygos šešėliui.
Įstatymas priimtas pažeidžiant teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytas nuostatas dėl konsultavimosi su visuomene ( 2 str. 3 d.), dėl teisės akto priėmimo skaidrumo (3 str. 2 d.), dėl teisės akto poveikio korupcijai (16 str.), projektas užregistruotas 2020-12-21, priimtas sekančią dieną be svarstymo komitete.


2023-09-19 UŽREGISTRUOTAS GPMĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, nuo 2024 m. būtų taikoma dar viena GPM lengvata dėl gyventojo sumokėtų palūkanų, kai šios palūkanos yra sumokėtos licencijuotai kredito įstaigai ir yra mokamos už 1-ą kreditą dėl tik Lietuvoje esančio gyvenamojo būsto įsigijimo (lizingo).
Pvz. :
Sumokėtos už būsto kreditą palūkanos -1000 Eur.
Lengvatos suma, eurais pagal gyventojui taikomą GPM tarifą:
1. Darbo užmokesčio pajamos (20 %), 200 Eur;
2.. Individuali veikla pagal pažyma, nuomos pajamos, dividendai (15 %) – 150 Eur;
3. Progresyviu tarifu apmokestintos darbo užmokesčio pajamos (32 %) iki 320 Eur;
4. Darbo užmokesčio pajamos, kurioms buvo taikytas NPD ir dėl to jos nebuvo apmokestintos GPM -0 Eur.
5. Verslo liudijimo pajamos – 0 eur
‼Dėl tokios lengvatos didžiausią naudą gaus tie asmenys, kurie uždirba daugiausiai ir jei tas uždarbis yra apmokestinamas maksimaliu GPM tarifu.


LBAA DALINASI LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO (LLRI) NUOMONE

🎯 LLRI, reaguodamas į Seimo rudens sesijos darbotvarkę ir joje iškeltus mokesčių sistemos pertvarkos tikslus, parengė ekspertizę dėl neatideliotinų Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) projekto Nr. XIVP-2930 sprendimų.
📥 Su dokumentu galima susipažinti čia.


KAI VMI PRAŠO PATEIKTI INFORMACIJĄ,  BŪTINA PATEIKTI ATSAKYMĄ APIE KURIAMĄ, STATOMĄ ILGALAIKĮ TURTĄ

Primename, kad VMI iniciatyva negali būti išregistruojami PVM mokėtojai iš PVM mokėtojų sąrašo, jei jie kuria/stato ilgalaikį materialųjį turtą ir gali pagrįsti, kad turtas bus naudojamas PVM apmokestinamoje veikloje.
‼Todėl, kai VMI prašo pateikti informaciją, būtinai reikia pateikti atsakymą VMI apie kuriamą, statomą ilgalaikį turtą.
▪VMI gali išregistruoti asmenį iš PVM mokėtojo, jei nustato, kad jis nevykdo ekonominės veiklos.
▪Kai asmuo išregistruojamas iš PVM mokėtojų ir pas jį lieka turtas, kurio atskaita buvo daryta, būtina gražinti visą atskaitytą pirkimo PVM, pateikiant paskutinę PVM deklaraciją.
▪Pagal PVMĮ komentarą laikoma, kad asmuo nevykdo ekonominės veiklos, atsižvelgiant į visą aplinkybių visumą:
1) nerandamas jo nurodytose buveinės ir/arba deklaruotos veiklos vykdymo vietose;
2) nepateikė > 2 k. iš eilės PVM deklaracijų (kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo), o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra pusmetis, PVM mokėtojas nepateikė 1 mokestinio laikotarpio (pusmetinės) PVM deklaracijos;
3) >2 k. iš eilės mėnesinėse PVM deklaracijose deklaravo tik grąžintiną PVM sumą, ir nebuvo deklaruota pardavimų ar prekių įsigijimų iš ES, nėra informacijos, kad buvo įsigyjamas (statomas) ilgalaikis turtas ar įsigyjamos prekės (paslaugos);
4) nepateikė FA ir nereagavo į išsiųstus priminimus jas pateikti;
5) nepateikė mokesčių deklaracijų, apyskaitų, i.SAF, apskaitos dokumentų patikrinti;
6) neturi samdomų darbuotojų;
7) nebendrauja su VMI, kai gauna užklausas;
8) VMI duomenimis, nevykdė jokių ūkinių operacijų, tačiau nepagrįstai jas įformino apskaitos dokumentuose ir (arba) apskaitė buhalterinėje apskaitoje;
9) VMI turi įrodymų, kad PVM mokėtojas įsteigtas ar įregistruotas pagal pamestus, dingusius, suklastotus ar kitaip prarastus dokumentus arba asmuo, pagal kurio dokumentus įsteigtas ar įregistruotas PVM mokėtojas, raštiškai neigia jį steigęs ar registravęs;
10) su užsienio apmokestinamaisiais asmenimis vykdė sandorius, apie kuriuos iš skirtingų šaltinių gauta prieštaringa informacija, pvz., užsienio asmuo neigia turėjęs sandorių, užsienio asmuo nerandamas ir/ar nepateikė apskaitos dokumentų patikrinti;
11) VMI turi įrodymų, kad asmens PVM mokėtojo kodas buvo naudojamas sukčiaujant mokesčių srityje;
12) PVM mokėtojas neatsiliepia į VMI raginimą pateikti paaiškinimus apie vykdomą ekonominę veiklą;
13) nustatytos kitos aplinkybės (pvz., nemoka deklaruoto PVM ir/ar kitų mokesčių, fizinio asmens deklaruota gyvenamoji vieta prie savivaldybės ir nenurodyti kontaktiniai duomenys ir veiklos vykdymo vieta ir panašiai), kurios leidžia daryti išvadą, kad PVM mokėtojas nevykdo PVM apmokestinamos ekonominės veiklos.
Grožinė literatūra


DALINAMĖS LBAA RAŠTU DĖL VMI SVETAINĖS TRŪKUMŲ, KURĮ GAVO: FM, EIM, STT, SVVT, VMI

Informuojame apie šiuos mokesčių administravimo ir švietimo trūkumus, kurie turi reikšmingą neigiamą įtaką:
1. Mokesčių surinkimui (didina šešėlio riziką);
2. Nesudaro sąlygų teisingam mokesčių skaičiavimui, deklaravimui bei sumokėjimui;
3. Mokesčių mokėtojai vykdantys pirkimus iš fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimą arba pažymą, turi rinkti papildomą informaciją (saugoma BDAR), t.y. pardavėjo asmens kodą, nors pagal teisės aktus fizinio asmens kodas ant pirkimo sąskaitų neturi būti nurodomas.
‼Situacijos aprašymas:
1. PVM netinkamos atskaitos rizika, kai jinai yra negalima, nes sąskaitą išrašė ne PVM mokėtojas, t.y. nesąžiningas mokesčių mokėtojas gali pateikti pirkėjui PVM sąskaitą – faktūrą, kurioje nurodys PVM, nors PVM mokėtoju niekada ir nebuvo, sukurtą PVM mokėtojo kodą, o pirkėjas negalės pasitikrinti VMI svetainėje, kaip tai galėjo padaryti anksčiau. To pasėkoje pirkėjas deklaruos gautiną PVM iš valstybės biudžeto, o pardavėjas nesumokės PVM – nukentės biudžetas ir pan.
Šiuo metu (nuo 2023-05-01) yra panaikinta galimybė matyti VMI svetainėje istorinius duomenis apie mokesčių mokėtojo PVM registracijos pokyčius. Buhalterija gavusi sąskaitas neturi galimybės patikrinti ar sąskaitos išrašymo metu asmuo tikrai buvo PVM mokėtojas. Aktualu, kai asmuo išregistruojamas iš PVM mokėtojų ir gaunamos sąskaitos už vėlesnius periodus, kai asmuo dar buvo PVM mokėtojas. Nors teisės aktai reikalauja mokesčių mokėtojui įsitikinti dėl teisingo sandorio dokumentavimo, faktiškai tai atlikti neįmanoma dėl VMI svetainėje atliktų atnaujinimų.
2. Nuo 2023-05-01 VMI svetainėje panaikinta galimybė matyti fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), individualios veiklos duomenis:
– kokiame periode individuali veikla galioja;
– kokiai veiklai yra išimta pažyma ar verslo liudijimas ir ar ši veikla atitinka faktiškai vykdomą veiklą.
▪️Nors įstatymas numato mokesčių mokėtojui prievolę patikrinti ar individuali veikla galioja, ar ji atitinka faktiškai vykdomą veiklą, VMI yra panaikinusi šią galimybę, jei prekių/paslaugų įsigijimo dokumentuose nėra nurodytas pardavėjo fizinio asmens kodas.
▪️Dėl galimybės pasitikrinti VMI svetainėje panaikinimo, nuo 2023-05-01 atsiranda rizika, kad bus neteisingai deklaruojamos išmokos pagal individualią veiklą dirbančiam asmeniui – tai turi tiesioginę įtaką fizinio asmens sumokamų mokesčių dydžiui.
▪️Taip pat atsiranda terpė nesąžiningiems atvejams (šešėliui), kai pardavėjas (fizinis asmuo) įsigys patį pigiausią verslo liudijimą bet kokiai veiklai minimaliam terminui, pirkėjui išrašys sąskaitą realiai atliekamoms paslaugoms, nesutampančioms su verslo liudijime nurodyta veiklos rūšimi, jos laikotarpiu, o pirkėjas nebeturėdamas galimybės pasitikrinti VMI svetainėje pateiktų duomenų teisingumo, deklaruos VMI klaidingus duomenis.
▪️To pasėkoje valstybės biudžetas negaus dalies mokesčių – kai verslo liudijime nurodyta veikla ir laikotarpis neatitinka sąskaitoje nurodytos veiklos, nes tokiu atveju pirkėjas turi deklaruoti išmokėtas individualios veiklos pajamas, kaip gautas pagal pažymą (ne pagal verslo liudijimą), o tai reiškia papildomus mokesčius, kuriuos praranda valstybės biudžetas.
▪️Pardavėjo fizinio asmens kodo nurodymas ant absoliučiai visų jo išrašomų sąskaitų ar kitų prekių/paslaugų pardavimo dokumentų, pažeidžia asmens duomenų apsaugos reglamentą.
▪️Nutarimo „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ Nr.780 (2002-05-29) 2.7.punkte nurodyta, kad „Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras tik tuo atveju, jeigu jose nurodytas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, arba verslo liudijimo numeris) <…>“.
‼Prašom inicijuoti mokesčių administravimo teisės akto pakeitimą, pagal kurį būtų panaikinta prievolė pirkėjui tikrinti individualios veiklos legalumą arba sudaryti tinkamas sąlygas individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo duomenų tikrinimui be priverstinio pardavėjo asmens kodo duomenų rinkimo.
3. Šiuo metu VMI komentarai dėl teisės aktų taikymo yra teikiami šiuose šaltiniuose:
3.1. VMI svetainėje, daugelyje dalių ir skirtingose formose:
3.1.1. Mokesčių žinynas;
3.1.2. DUK;
3.1.3. Įvairūs raštai;
3.1.4. Naujienos;
3.1.5. Naudinga;
3.1.6. Mokesčių žinynas;
3.1.7. Seminarai;
3.1.8. Mokesčiai ir jų dydžiai;
3.1.9. Kitose VMI svetainės vietose.
3.2. Youtube;
3.3. Viešame mokestinio teisės akto komentare.
▪️Svetainėje taip blogai veikia paieška, kad greičiau ieškomą VMI dokumentą galima surasti per Google nei VMI svetainėje.
▪️Dirbtinio intelekto sprendimų viešo intereso švietimui VMI neturi. Virtualus asistentas stipriai atsilikęs nuo šiuolaikinių technologijų.
‼Yra labai aukšta rizika, kad mokesčių mokėtojas neatras bei neįvertins VMI komentaro, kuris geriausiai atspindi situaciją.
‼Nėra jokio atsekamumo apie anksčiau buvusius komentarus, t.y. kas būtent keista (jeigu apskritai buvo keista) ir kada pakeista. Dabartinė situacija VMI leidžia komentuoti bet kaip, ir sekančią dieną be liekamųjų požymių pašalinti visą informaciją arba kardinaliai pakeisti anksčiau skelbtą komentarą, panaikinant bet kokį atsekamumą apie ankstesnę jo versiją. Mokesčių mokėtojai turi kaupti didelius kiekius informacijos tik tam, kad galėtų apsiginti, jog darė taip kaip buvo paaiškinta VMI puslapyje.
‼Prašome visus komentarus ir visą informaciją iš visų VMI informacijos kanalų surinkti į vieną dokumentą pagal kiekvieną mokestinį teisės aktą, kad jį išsitraukus, būtų aišku, jog niekas nėra praleista.
‼Dabartinė informacijos paieškos apsunkinimo situacija yra palanki didiesiems mokesčių mokėtojams ir mokesčių konsultantams, bet nepalanki mažam verslui, kuris neturi resursų įsigyti brangias konsultacijas ar kurti IT sprendimus, sisteminančius VMI komentarus ir vieną visumą.
‼VMI reikėtų skirti daugiau resursų dėl tokio dokumento sudarymo, bei prieš skelbiant kokią nors informaciją surišti šią informaciją su šaltiniu (teisės akto komentaru).
🧐Dėl šių aplinkybių VMI Konsultacinės tarybos nariai, kurių dauguma yra VMI atstovai arba didžiojo verslo, mokesčių konsultantų atstovai, nepritarė LBAA siūlymui turėti vieną bazinį komentarą, pagal kiekvieną mokestį, kai jo dalys yra skelbiamos įvairiausiose formose, kokias VMI pasirenka švietimo funkcijai vykdyti.
‼Toks VMI sukurtos Konsultacinės tarybos sprendimas yra grįstas tarybos narių asmenių tikslų tenkinimu ir pažeidžia valstybės siekį sudaryti viešam interesui priimtinas sąlygas suprasti kaip skaičiuojami mokesčiai ir kaip juos reikia susimokėti. ‼Dabartinė mokesčių komentarų skelbimo tvarka sudaro sąlygas paskelbti konkrečiam asmeniui naudingą komentarą, kurio kiti asmenys neras ir jį panaikinti, kai tik tas konkretus asmuo spėjo juo pasinaudoti (korupcijos rizika).
‼Jei būtų vienas apibendrinantis komentaras ir galimybė matyti komentavimo istoriją, būtų sudėtinga skelbti asmeninius komentarus ir juos naikinti nepaliekant pėdsakų.
‼Prašome kaip galima greičiau spręsti vieno apibendrinto šaltinio ir istorinės informacijos išsaugojimo klausimą.
▪️Pabrėžiame, kad LBAA pritaria, kad mokestinių komentarų informacija būtų teikiama įvairiose formose, tačiau kad ir kiek įvairių formų būtų, yra pagrįstas lūkestis turėti galimybę lengvai rasti visą aktualią informaciją bei turėti apibendrinančią formą, į kurią suplauktų iš visų šaltinių visi komentarai dėl konkretaus teisės akto taikymo.
▪️Kas dieną net profesionalūs mokesčių konsultantai ir buhalteriai susiduria su situacijomis, kai suteikia klaidingas konsultacijas, nes jie nerado VMI svetainėje esančio 3-8 metų senumo komentaro, kuris kardinaliai skiriasi nuo įstatymo nuostatų ir kurio nėra viešame komentare.
▪️ Apie tarybą ir jos sudėtį


DALINAMĖS LBAA PAKLAUSIMU APIE MB EKONOMINĖS VEIKLOS APRIBOJIMUS, ADRESUOTU OMBUDSMANO TARNYBAI IR EIM

Prašome pateikti atsakymą į tris klausimus:
1. Koks teisės aktas panaikino LR civilinio kodekso 6.157 str. galiojimą dėl MB įstatymo pakeitimo, draudžiančio 100‘000 Eur civilines paslaugų sutartis, toliau CPS, tarp MB ir jos narių.
2. Pagal kokį teisės aktą yra uždrausta taikyti civilinę teisę dėl MB nario absoliučiai visų perparduodamų paslaugų teikimo savo mažajai bendrijai. Ir nuo kada toks draudimas galioja.
3. Prašome pateikti nuomonę ar Lietuva nepažeidžia ES teisės aktų užtikrinančių nediskriminavimo dėl paslaugų teikimo pagal teisinę formą, kai tik MB įstatyme yra nustatytas 100‘000 eur draudimas CPS, bet nėra jokio draudimo UAB atveju, kai CPS sudaroma su UAB akcininkais dėl paslaugų teikimo rinkos kaina.
✒Paklausimas teikiamas, nes šiuo metu VMI teikiami vieši komentarai apie MB veiklos teisę neatitinka teisėkūros:
1. VMI aiškindama ir administruodama MB veiklos mokesčius taiko 2020-11-19 pakeisto MB įstatymo nuostatas ATGALINE DATA net ir toms civilinėms paslaugų sutartims, kurios buvo sudarytos iki 2020-11-19, nors jos nebuvo pakeistos po 2020-11-19.
2. VMI savo nuožiūra nusprendė, kad MB narys NEGALI teikti savo MB paslaugų, kurias MB perparduoda, bet gali teikti paslaugas, kurių MB tiesiogiai neperparduoda. ☝️Jokiame teisės akte nėra nustatyta, kad civilinė paslaugų sutartis negali būti sudaryta tarp MB nario ir jo Mažosios bendrijos dėl paslaugų teikimo, kurios yra perparduodamos.
👇Pridedame VMI leidinį – viešą komentarą.
✒ Atkreipkite dėmesį į pridėto leidinio 2 p., kur pasakyta, jei sutartis sudaryta iki įstatymo pakeitimo, jai galioja įstatymo pakeitimas nuo 2020 m. lapkričio 19 d., neatsižvelgiant į tai, kad sutartis buvo sudaryta iki įstatymo pakeitimo ir NEBUVO keista po 2020-11-19.
✒ Atkreipkite dėmesį į pridėto leidinio 4 p., kur VMI sako, kad MB nariai negali susitarti su savo MB dėl paslaugų pardavimo, jei tos paslaugos PERPARDUODAMOS kitiems asmenims, nenurodydama ir nenurodo kokie teisės aktai draudžia MB nariui sudaryti civilinius susitarimus su savo MB, kai tas pats asmuo gali daryti civilinius susitarimus su savo UAB dėl tokio pačio pobūdžio paslaugų teikimo (pvz. kaip advokatai teikia individualios veiklos paslaugas teisinei kontorai ar kt. atvejai).
‼VMI savo nuožiūra nusprendė, kad civilinė teisė negalioja MB nariams nuo pirmo euro nepriklausomai nuo paslaugų sandorio dydžio, jei to sandorio rezultatas yra perparduodamas.
—————–
Pateikiame argumentus, jog manome, kad VMI teikia klaidingus komentarus, dėl mažosios bendrijos veiklos teisės:
1. Pagal LR civilinio kodekso 6.157 str.
1.1. Šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo, nepaisant to, kokia teisė – nacionalinė ar tarptautinė – šias normas nustato.
1.2. Imperatyviųjų teisės normų pasikeitimas po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms.
O tai reiškia, kad bet kokie įstatymuose nustatyti draudimai gali galioti tik toms sutartims, kurios buvo sudarytos po įstatymo įsigaliojimo arba senoms sutartims, jei jos buvo pakeistos po naujo įstatymo įsigaliojimo datos, ir tik nuo tos senos sutarties pasikeitimo datos, jei ta data yra vėlesnė, nei naujo draudimo data arba lygi draudimo datai.
2. Dėl fakto, kad VMI sako, kad civilinė teisė draudžia susitarti MB nariams su savo MB dėl paslaugų jai teikimo neturi jokio teisinio pagrindo. Civilinė paslaugų sutarčių teisė nenumato išimčių ar diskriminacijos pagal teisinę formą ir jinai galioja visiems vienodai: jei UAB akcininkas gali sudaryti civilinę paslaugų sutartį su savo UAB dėl perparduodamų paslaugų teikimo, tai ir MB narys lygiai taip pat gali sudaryti civilinę paslaugų sutartį dėl tokių pačių paslaugų teikimo savo MB. Nei viename teisės akte nėra numatyta išimtis perparduodamoms paslaugoms, kurias teikia MB narys savo MB. VMI savo komentare nepateikia jokio teisės akto, kuom jinai remiasi aiškindama MB veiklos apribojimus.
Atkreipiame dėmesį, kad toks VMI teisės aktų aiškinimas pažeidžia ES direktyvas ir LR paslaugų įstatymo nuostatas dėl diskriminacijos pagal teisinę formą.
3. Dėl ES teisės aktų perkėlimo į teisėkūrą ir MB įstatyme nustatytų apribojimų CPS.
3.1. 2005-09-07 EP ir ET 2005/36/EB ((OL 2005 L 255)) dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo: Lietuvos Respublikai pripažinus profesinę kvalifikaciją, asmuo gali pagal darbo sutartį arba savarankiškai dirbti LR pagal tą pačią profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu kilmės valstybėje narėje. Jokie teisės aktai negali riboti profesinio asmens darbo ar susitarimų atlikti profesinį darbą.
Lietuvoje ši Direktyva yra įgyvendinta LR Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (2008 m. balandžio 3 d. Nr. X-1478).
3.2. Paslaugų direktyva: draudžiama kaip nors diskriminuoti bendrovės veiklą dėl to, kad jinai yra MB, o ne UAB, ar kita verslo forma. Šaltinis: 2006-12-12 EP ir ET direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36). Lietuvoje Paslaugų direktyva įgyvendinta LR paslaugų įstatymu (2009 m. gruodžio 15 d. Nr. XI-570). Draudimas numatytas 4 str. 2 d. 2 p.
✒Tikimės Ombudsmano atsakymo ir apie ES direktyvų nuostatų perkėlimą į Lietuvos teisę, kas liečia MB civilinės paslaugų sutarties draudimą: ar toks draudimas MB įstatyme atitinka ES teisę dėl paslaugų nediskriminavimo pagal teisinę formą. Kokios galimybės būtų Ombudsmano tarnybai arba EIM pateikti užklausimą Europos komisijai dėl Lietuvos teisėkūros atitikimo ES direktyvų nuostatoms dėl veiklos vykdymo apribojimų Lietuvoje pagal teisinę formą.
‼Atkreipiame dėmesį, kad LBAA buvo teikusi VMI visus šiame rašte išdėstytus argumentus, tačiau VMI nepakeitė savo komentaro.
🤝Dėkojame už kvalifikuotą teisinį atsakymą apie mažosios bendrijos veiklos apribojimus.

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“