Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

APIE MOKESČIŲ POKYČIUS NR.4

2023 10 31

2023-10-05 paskelbtas GPMĮ projektas pagal kurį 2024 m. keičiamas NPD.
Dėl to, kad NPD taikomas tik darbo santykių pajamoms (pvz. 12000 Eur) ir jis mažėja didėjant bet kokioms gyventojo apmokestinamoms pajamoms (pvz. 12000 Eur nuomos pajamos), už 2024 m. gyventojui atsiras 235 Eur didesnė mokėtina suma, nei kad yra už 2023 m.
‼Dėl perskaičiuojamo NPD gyventojo, gavusio 12000 Eur darbo santykių ir 12000 Eur nuomos pajamų, mokėtinas GPM 2023 m. papildomai padidėja 965 Eur, o 2024 m. -1200 Eur.
‼Būtent tiek gyventojui reikia papildomai sumokėti nuo darbo santykių pajamų, nes šalia darbo santykių pajamų jis dar gavo kitas pajamas (12000 Eur).
‼Visai nesvarbu, kokiu GPM tarifu tos kitos papildomos pajamos buvo apmokestintos. Tik dėl šių pajamų gavimo fakto keičiasi gyventojo metinio NPD suma ir visas gyventojo darbo užmokestis 2023 metais apmokestinamas ne 1061 Eur GPM, bet 2026 Eur, o 2024 m. -1898 Eur.
‼Darbo užmokesčiui taikomo NPD nemažina tik verslo liudijimo pajamos.
🧐Skaičiuojant ar verta vykdyti papildomą veiklą ir kokie bus galutiniai gyventojo mokesčiai, būtina vertinti NPD įtaką, kai darbo užmokesčio pajamos yra nedidelės.
🧐Paveiksliukuose galutinio ir tarpinio (mėnesinio) GPM skaičiavimas, kai gyventojas per metus gauna 12000 Eur darbo santykių pajamų ir 12000 Eur nuomos arba kitos veiklos apmokestinamųjų pajamų.

nr_4


2023-10-04 UŽREGISTRUOTAS PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS

Jam pritarus, būtų galima atsisakyti papildomo kaupimo.
☝Nutraukus papildomo pensijinio kaupimo sutartį, gyventojas galėtų gauti vienkartinę išmoką iš sukauptų papildomo kaupimo lėšų, kai šios išmokos dydis būtų 25 %. Likusi sukaupta dalis būtų išmokama pagal dabar galiojančią tvarką (anuiteto pirkimas sukakus pensijiniam amžiui).
Projektas


2023-10-12 VMI UŽREGISTRAVO VMI VIRŠININKO PRIE FM ĮSAKYMO PROJEKTĄ

Jam pritarus, fiziniai asmenys PVM mokėtojai, taikantys pusmetinį PVM deklaravimą, turės teikti i.SAF registrus ne kas pusmetį, bet kas mėnesį.
🧮Taip fizinio asmens metinių PVM deklaracijų skaičius padidės 6 kartus (bus 12 vietoje 2).
🧐LBAA pateikė atsiliepimą, kad toks pakeitimas padidins naštą fiziniams asmenims, kurie dažnai neturi buhalterio ir PVM apskaitą daro pusmečiais ir todėl nepritaria projektui.
❗Jei projektui bus pritarta:👇
1. deklaracijų skaičius padidės nuo 2 iki 12;
2. fizinio asmens PVM apskaita kainuos daugiau.
Teisės akto projekto tekstas


VMI PATEIKĖ PAAIŠKINIMUS DĖL DARBOSTOGŲ (ANGL. WORKATION)

☝VMI sako, kad toks darbas užsienyje nėra laikomas komandiruote – jis prilyginamas nuotoliniam darbui ir PAGRINDINIU kelionės tikslu turi išlikti darbo funkcijų atlikimas.
☝Jei įmonės apskaitoje pasirodytų pramogų sąskaitos ar būtų kiti įrodymai, kad pagrindinis tikslas buvo ne darbo funkcijos, tokia išvyka būtų apmokestinta kaip darbdavio dovana darbuotojui arba kaip pajamos natūra.
▪VMI komentaras (ne teisės aktas)


VMI NUSPRENDĖ SAVO DĖMESĮ SUTELKTI Į VERSLO KELIONIŲ ANALIZĘ

▪Pvz., VMI tikrinimo metu buvo įvertintos 5 vienos įmonės verslo kelionės, iš kurių 3 pripažintos pajamomis natūra.
▪Už beveik 15 tūkst. eurų įmonės lėšomis buvo įsigytos verslo kelionės į Dubajų bei kurortinius miestus Turkijoje ir Egipte, kai kartu su vadovu keliavo ir jo brolis.
▪VMI nustatė, kad jis įdarbintas buvo laikinai – tik kelionės laikotarpiu, taip galimai bandant išvengti atsakomybės už verslo lėšų naudojimą asmeninėms reikmėms. Po patikrinimo visos įmonės patirtos kelionių išlaidos pripažintos vadovo bei darbuotojo pajamomis natūra ir papildomai paskaičiuoti > 4 tūkst. eurų mokesčių.
▪VMI komentaras (ne teisės aktas)


APIE MOKESČIŲ POKYČIUS NR.5

2023-10-05 paskelbtas PMĮ projektas pagal kurį nuo 2024 m. pratęsiamos PM lengvatos iki 2028 m.:
1. Filmams (17 str. prim2);
2. MTEP (46 str. prim1).
Paveiksliuke pavyzdys, kaip veikia filmų lengvata👇

nr_5


APIE MOKESČIŲ POKYČIUS NR.6

2023-10-05 paskelbtas VSFBRĮ projektas pagal kurį 2024 m. nustatomas VDU 1902,70 Eur.
📌Šis dydis naudojamas “Sodros” lubų nustatymui, kai yra skaičiuojamos išmokos arba mokėtini mokesčiai nuo gyventojų gautų pajamų.
📌Pvz., individualios veiklos atveju didelių pajamų gavėjai turės už 2024 m. sumokėti 1826 Eur (12,9 %) daugiau mokesčių “Sodrai”, kad gauti tokį patį taškų skaičių (3,6 vnt.) papildomai pensijai gauti.
📌Individualios veiklos pagal pažymą pajamų iki mokesčių suma, nuo kurios nebeskaičiuojami mokesčiai “Sodrai”, 2024 m. pasislinks iš 115 tūkst. į 130 tūkst. ribą, jei yra taikomas 30 % sąnaudų būdas.

nr_6


APIE MOKESČIŲ POKYČIUS NR.7

2023-10-05 paskelbtas VSFBRĮ projektas pagal kurį 2024 m. nustatomas VDU 1902,70 Eur.
Ir jau yra LRVN patvirtintas 2024 m. MMA – 924 Eur.
📌VDU dydis naudojamas “Sodros” lubų nustatymui, kai yra skaičiuojamos išmokos arba mokėtini mokesčiai nuo gyventojų gautų pajamų.
📌Pvz., darbo užmokesčio atveju didelių pajamų gavėjai šio pokyčio beveik nepajus, nes jų mokesčiai per metus padidės 68 Eur mažiau nei yra 2023 m.
📌O darbdaviui, kuris turi pareigą mokėti įmokas “Sodrai” nuo MMA, kai darbuotojas dirba ne pilną darbo dieną, mokesčiai per metus padidės 214 Eur (10 %).

nr_7


MMA 2024 METAIS

Primename, kad nuo 2024-01-01 taikomas 10 % didesnis MMA, kuris lygus 924 Eur (2023 m. MMA = 840 Eur).
Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio

mma


METINIO VERSLO LIUDIJIMO KAINA 2024 M. PADIDĖS 158 EUR PER METUS

Verslo liudijimo kaina susideda iš dviejų mokesčių:
1. 15.7 % “Sodros” mokestis nuo MMA (minimalaus darbo užmokesčio);
2. GPM, kurio dydį nustato savivaldybė pagal veiklas (MAX 684 Eur).
❗️2023-06-28 LRVN patvirtintas MMA=924 Eur, kai 2023 m. MMA=840 Eur.
📌Nesikeis verslo liudijimų kaina, už kuriuos nereikia mokėti “Sodros” mokesčių ir tai bus nekilnojamojo turto nuomos verslo liudijimai.
Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio

VL


DIDĖJA MĖNESINĖS PSD ĮMOKOS

Dėl padidintos 2024 m. MMA, didėja mėnesinės PSD įmokos nuo 58,63 Eur iki 64,50 Eur.
PSD įmokas nuo 6,98 % MMA moka:👇
1. IĮ, MB už savo narius, jei jie nepapuola į išimtis;
2. Vykdantys individualią veiklą;
3. kiti PSD nedrausti asmenys.
‼PSD įmokas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, kad asmuo galėtų gauti “nemokamą” gydymą.
‼Jei PSD įmokos yra pavėluotai sumokėtos, reikės patiems susimokėti už gydymą ir papildomai sumokėti PSD skolą.
‼Pirmos padidintos PSD įmokos (64,50 Eur) turės būti sumokėtos iki 2024-01-31 už 2024 m. sausį.
‼Grožinė literatūra, kas gali (23 asmenų grupės) kas mėnesį nemokėti PSD įmokų ir gauti nemokamą gydymą
❗Jei papuolėte į tą 23-jų asmenų grupę gali būti, kad automatiškai PSD draudimas nebus taikomas ir papildomai reikės kreiptis į teritorinę ligonių kasą, kad jums įsijungtų SDĮ nustatytos išimtys dėl atleidimo nuo PSD įmokų mokėjimo.
Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio
! Metų gale, kai skaičiuojama visa apmok. pajamų suma, išimtys privalomiems mėnesiniams mokėjimams nebetaikomos ir PSD reikia mokėti nuo IDV ir kt. apmokestinamųjų pajamų 👇

psd


2023-09-29 UŽREGISTRUOTAS EIM PATEIKTAS TEISĖS AKTŲ PAKETAS (PMĮ IR INVESTICIJŲ Į)

Jam pritarus, nuo 2025 m. būtų sumažinami investavimo reikalavimai dėl darbo vietų, kai 20 metų yra taikomas 0 % PM tarifas ir teikiama vienkartinė papildoma savivaldybės 5 % dotacija nuo investicinio projekto vertės.
‼Siūloma taikyto pelno mokesčio (PM) lengvatą visoms JA verslo formoms, jei yra investuojama į IT arba į apdirbamąją gamybą👇
1. visoje LT išskyrus Vilnių – 20 mln. Eur ir sukuriama nuo 20 iki 149 (dabar ≥ 150) darbo vietų,
2. Vilniuje – 30 mln. Eur ir sukuriama nuo 20 iki 199 darbo vietų (dabar ≥ 200).
Kai:👇
✔darbo vietų skaičius būtų išlaikytas min 5 metus.
✔ 20 darbo sutarčių darbo užmokestis ≥ 1,25 VDU, kurį skelbia Statistika pagal savivaldybes pamėnesiui.
✔ o kitų darbo sutarčių darbo užmokestis ≥ 1,VDU, kurį skelbia Statistika pagal savivaldybes pamėnesiui.
✔ investuotojas yra sudaręs investicijų sutartį su EIM arba su savivaldybe.
✔yra audito išvada dėl privačių kapitalo investicijų dydžio.
👇Šiuo metu viešai skelbiamos šios investicijų sutartys:
▪EIM;
▪Savivaldybėse: apibendrinti duomenys neskelbiami. Nėra vieno bendro ir viešo pasirašytų investicinių sutarčių registro EIM.
👉Gal jums pavyko rasti sutarčių registrą, kuriame būtų skelbiami paskutiniai rodikliai, nurodantys kaip įmonės atitinka investicijų įstatymo kriterijus ir kokio dydžio lengvatos, subsidijos įmonei buvo suteiktos? Kviečiame dalintis❗
👇Paveiksliuke tik EIM duomenys apie pasirašytas sutartis ir viešai skelbiami įmonių finansiniai rodikliai.
3/4 visų įmonių su kuriomis EIM pasirašė investicijų sutartis, įstatinis kapitalas yra minimalus – 2500 Eur.
🧐Projektų paketas:
✔Dėl LR investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 2, 12, 131 ir 154 straipsnių pakeitimo įstatymo ir LR PMĮ Nr. IX-675 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų teikimo;
✔AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl įstatymų projektų Reg. Nr. XIVP-3160, XIVP-3161
🧐Migracijos departamento (grožinė literatūra) dėl užsieniečių įdarbinimo į įmonę, turinčią investicijų sutartį

eim

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“