Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

VMI paskelbė pagrindinius GPM311 interaktyvios deklaracijos, kurios dar niekas nematė, klausimus

2020 03 12

VMI paskelbė pagrindinius GPM311 interaktyvios deklaracijos, kurios dar niekas nematė, klausimus:

1. Koks buvo jūsų statusas deklaruojamu laikotarpiu?
2. Kiek pajamų mokesčio esate sumokėjęs iki deklaracijos pateikimo?
Jei kils klausimai, ar reikia nurodyti nuo gyvenimo pradžios sumokėtus mokesčius, manytume reikėtų duomenų apie sumokėtus mokesčius nuo 2019/01/01 iki 2019/12/31 (instrukcijoje atsakymo į šį klausimą nerasite).
3. Užpildykite duomenis apie darbo pajamas ir socialines išmokas, gautas Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse.
Atsakant į šį klausimą, reikės tiksliai nurodyti pajamų rūšį pagal kodus. Būtinai perskaitykite instrukciją ir GPM įstatymą.
4. Ar gavote individualios veiklos pajamų Lietuvoje arba užsienyje?
Čia manytume turėtų būti atsakoma taip, net jei buvo gautos tokios pajamos pamiršus įregistruoti individualią veiklą. Instrukcijoje tokio komentaro nerasite, bet GPM įstatyme parašyta, kad galima atgaline data registruoti IDV veiklą.
5. Ar gavote turto nuomos, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėm pajamų Lietuvoje ar (ar) užsienio valstybėse?
6. Ar šie duomenys apie palūkanas, gautas Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse yra teisingi?
7. Ar šie duomenys apie kitas nepaminėtas pajamas, gautas Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse yra teisingi?
8. Ar patyrėte pajamas mažinančių išlaidų Lietuvoje ir (ar) užsienio valstybėse?
9. Ar norite suformuoti deklaraciją?
vedlys

Deklaravimo vedlys: https://www.facebook.com/pg/Valstybinemokesciuinspekcija/photos/?tab=album&album_id=2858243950903983&__tn__=-UC-R


Įdomu kokius duomenis apie jus renka VMI?

Mokesčių administravimo įstatyme yra išvardinti visi atvejai ir VMI renkamos ir valdomos informacijos pobūdis.

Taigi VMI gauna duomenis iš:

 1. maksimalios apimties informacija iš juridinių ir fizinių asmenų, kai vyksta tų asmenų tikrinimas (49 str.),
 2. antstolių ir notarų teikiama informacija apie visus sandorius dėl kurių gali atsirasti prievolė mokėti mokesčius (50 str.),
 3. iš registrų centro ir pan. institucijų, kurios registruoja turtą, teises ir kt. juridinis faktus (52 str.),
 4. iš Gyventojų registrą tvarkančios įstaigos,
 5. iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo,
 6. iš prižiūrimų finansų rinkos dalyvių (dėl didelės pinigų sumos sumokėjimo ir pan.) (55 str.),
 7. iš trečių asmenų apie paskolas ir kt. išmokas (55 (1) str.),
 8. atvejai.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.231855?faces-redirect=true


Gyventojas gaunantis tik autorinio atlyginimo pajamas, negaus bedarbio pašalpos, nes jis nėra draudžiamas nedarbo draudimu. Jis taip pat negaus ir kitų socialinių išmokų:

Jei autorinio atlyginimo mokesčiai padidėtų 1,77 procentiniais punktais, jis galėtų gauti visas socialines išmokas, kurias gauna dirbantieji pagal darbo sutartis.

Socialinių išmokų draudimo tarifai yra:

 1. Nedarbo draudimo išmokos gavimui -1,31 %;
 2. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiam draudimui 0,14 %;
 3. Ilgalaikio darbo išmokų draudimui, DK 57str – 0,16 %;
 4. Įmokos į garantinį fondą – 0,16 %.

Dėl kitokio autoriaus santykio su įmone, nei kad jis yra, kai yra darbo santykiai, ko gero teoriškai būtų įmanomas tik nedarbo draudimo išmokų draudimas bei nelaimingų atsitikimų darbe draudimas.

Pagal dabartiniu metu galiojančius teisės aktus autorinis atlyginimas NE iš darbdavio apsimokestina mažesniu VSD tarifu ir dėl to autoriai negauna tokių pačių soc. garantijų, kurias gauna kai gauna pajamas pagal darbo sutartį.

Daugiau: https://www.etaplius.lt/kurejams-bedarbiais-buti-nelemta-ka-butina-zinoti-dirbantiems-pagal-autorines-sutartis?fbclid=IwAR3bBmvT2FmIUFRTfyzuZKOBN39xiT29H-hSb7qvd5nw645-Uuw4O9qaC2w


AVNT paskelbė 2019 m. metinę bankroto administratorių priežiūros (patikrinimų) ataskaitą.
Vienas iš pagrindinių nustatytų pažeidimų, kuris nemažėja, yra tas, jog bankroto administratoriai neteikia duomenų kreditoriams, nesudaro metinių finansinių ataskaitų teisės aktuose nustatyta tvarka. Toks bankroto administratorių elgesys sudaro puikias sąlygas pasisavinti kreditorių lėšas, neskaidriai vykdyti atsiskaitymus su kreditoriais. Jei jūs esate kreditorius ir bankroto administratorius neteikia jums duomenų ar vykdo kitus bankroto proceso pažeidimus, galima tokius administratoriaus veiksmus apskųsti AVNT. 2019 m. buvo gauti 178 skundai ir dėl pusės (80) buvo pradėti patikrinimai. AVNT turi teisę suteikti arba atimti teisę verstis bankroto administravimo veikla.

avnt_1

avnt_2

Šaltinis: http://www.avnt.lt/assets/Nemokumas/prieiros-ataskaita-2019.pdf?fbclid=IwAR0yR8xQrkMTIYVXDJywuHeheEbq6DoOlxhrNoVMebtcAQJ2OUFdfMtxTIY

http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/administratori-veiklos-prieziura/administratori-veiklos-prieziura-3/?fbclid=IwAR3HiUmdhkGZpT3R3bZYGz0ueLf-4AcdJw4XcDCMfW1EHLyGGD5zkb2IC7E


Užregistruoti Pelno mokesčio įstatymo ir darbo kodekso keitimo projektai, kuriems pritarus būtų uždrausta mokėti dienpinigius grynais pinigais. Šiam projektui pritaria seimo nariai: Simonas Gentvilas, Gintaras Vaičekauskas, Eugenijus Gentvilas, Viktorija Čmilytė-Nielsen. Pritarus šiam projektui verslas ir gyventojai patirs papildomas sąnaudas dėl banko paslaugų, kurias bus priversti pirkti, kad įgyvendinti įstatymo nuostatas:

 1. Įmonės bus priverstos mokėti mokesčius bankui, kad įneštų grynus į banko sąskaitą, iš kurios bus galima mokėti dienpinigius.
 2. Darbuotojas, gavęs dienpinigius, turės mokėti bankui už pinigų išgryninimą ir valiutos keitimą.

Šaltiniai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/139b3320570611eaac56f6e40072e018?fbclid=IwAR1lb2XaDFYkRICwyGh6ki_VRlqQPAdGZ57IhTssfM-zzYLPHGUIE59Bd2g

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a9a46e00570511eaac56f6e40072e018?fbclid=IwAR0jMnV87uq8T1owYY8QCOTWQ3JwU6LbQiQLRSJFse9zB3zI1MAkTLar9gY


2019-07-18 LVAT nustatė, kad VMI teisingai per apibūdino ilgalaikę paskolą akcininkui į dividendų išmokėjimą ir jį apmokestino GPM kaip dividendus.

VMI argumentas: įmonė galėjo išmokėti dividendus, todėl paskolos suteikimas yra vertinamas, kaip siekis nemokėti GPM, bet išsiimti pinigus iš bendrovės.

Įdomu tai, kad:

 1. Pagal AB įstatymą dividendų išmokėjimas laikomas teisėtu, jei jį patvirtino bendrovės akcininkai bendrovės įstatuose nurodyta tvarka. Šiuo atveju akcininkai dividendų išmokėjimo netvirtino.
 2. Gaunasi taip, kad VMI savo nuožiūra gali patvirtinti, kada yra išmokami dividendai, vadovaudamasi nuostata, kai kitokios išmokos akcininkams yra apmokestinamos mažesniu nei 15 % GPM tarifu (pvz. turto pardavimas, paskolų suteikimas ir pan.).
 3. Pagal GPMĮ nuostatas asmens gautos paskolos nėra pripažįstamos jo pajamomis ir GPM neapmokestinamos (GPMĮ 2 str. 14 d.; 15 d.).

Po tokios teismo nutarties, kuri nebegali būti ginčijama, lieka neatsakyti klausimai:

 1. Ar galima daryti prielaidą, kad avansinius ir bet kokius kitokius dividendus akcininkai mokesčių tikslais gali išsimokėti neatlikę teisės aktuose nustatytų procedūrų?
 2. Kaip atrodytų situacija, jei VMI per apibūdinti dividendai būtų grąžinti kaip paskolos grąžinimas, nes taip yra sutarta paskolos sutartyje?
 3. Kaip į tokią “nurašytą į dividendus” paskolą pasižiūrės bankroto įmonės bankroto atveju? Reikalaus grąžinti? Tai kur tą nauda gyventojui apie kurią mini LVAT?

Skaityti daugiau: https://e-teismai.lt/byla/234371705797853/eA-1777-438/2019?fbclid=IwAR1f4Qpjc8-L9MpOtIgFTM8QOXyVewg50KrbUkXTn6nQtlNIDOjRIQsEfX0

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“