Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2022 06 13

Lietuvoje DK nuostatos veikia taip, kad nors darbuotojas uždirba tas pačias pajamas, jo bendros darbo užmokesčio sąnaudos didėja didėjant vaikų skaičiui ar blogėjant vaiko (-ų) bei (arba) artimųjų sveikatai.
Pvz.
1. Jei darbuotojas augina ≥ 2 vaikus iki 12 metų, jam suteikiama papildoma poilsio diena per mėnesį per kurią darbuotojas nedirba, bet jam už tą dieną turi būti mokamas darbo užmokestis.
2. Jei darbuotojas slaugo šeimos narį, jis gali gauti iki 2 mėn. išeitinę išmoką, jei išeina iš darbo savo noru dėl šeimos nario slaugos.
3. Jei darbdavys turi atleisti darbuotoją iš darbo dėl etatų mažinimo, ilgiau nei metus dirbusiam darbuotojui, kuris augina vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m., įspėjimo terminas yra ne 1 mėnuo, bet 3 mėnesiai (trigubinamas įspėjimo terminas).
Yra daugiau įvairiausių lengvatų ir išmokų darbuotojams, kurie turi daugiau vaikų ar serga jų šeimos nariai, kai šias išmokas turi mokėti darbdavys.
Visos tokios išmokos yra finansuojamos iš kitų darbuotojų darbo užmokesčio fondo arba iš darbdavio pelno. Bet kokių atveju visas šias garantijas turi finansuoti asmenys, kurie niekaip negali įtakoti darbuotojų vaikų skaičiaus ar šeimos narių sveikatos būklės.
Dėl įvairiausių nenumatytų lengvatų ir išimčių, dėl kurių įmonė gali patirti neplanuotas sąnaudas, darbdaviai jokiais būdais negali atiduoti visų darbuotojų uždirbtų pinigų algų mokėjimui. Įmonė turėtų atspėti kokios nenumatytos išlaidos gali jos laukti ir visada būti pasirengusi jas patirti.

Daugiau: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/darbo-teise/seima-ir-darbas#Tarptautinesrekomendacijos


Nors statistika 2022 m. pradžioje paskelbė, kad už 2022 m. verslui nereikės pildyt F-01 formos, vis tiek šią formą reikėjo pateikti iki 2022-06-10.

O joje (F-01) deklaruojama beveik viskas kas buvo pateikta kitoms institucijoms unifikuotu būdu + dalis duomenų jau buvo pateikti pačiai statistikai kitose formose, bet čia jie vėl yra atkartojami (pvz. pajamos, darbo valandos Is PS-20).
O kam reikėjo dešimtmečius statistiką informuoti apie darbo užmokesčio sąnaudas, nuo kurių buvo skaičiuojami mokesčiai ,,Sodrai” – sudėtinga suprasti. Juk šie duomenys visada buvo ,,Sodroje”.
Lietuvoje nėra vedama jokia statistika, kokią žalą ekonomikai daro institucijos dėl perteklinių ar besidubliuojančių duomenų rinkimo, kurie jau buvo surinkti tos pačios institucijos arba kitų.
Kokias įmonei reikia pildyti formas, skelbia statistika: https://estatistika.stat.gov.lt/statistiniu-ataskaitu-formos.html


VMI, siekdama sumažinti PVM atotrūkį, suteikė dėmesį į prekybinių įmonių rodiklius. Kadangi prekybos sektoriuje labai mažų mokesčių mokėtojų skaičius sudaro net 96 %, tačiau jų pardavimai sudaro vos 19 %, kontrolės, analizės, stebėsenos ir kitų metodų pagalba, analizuojant keleto metų duomenis, buvo nustatytas dėsningumas, kad dalyje įmonių yra pastebima atsargų augimo tendencija, kai tuo tarpu pardavimai neauga, auga sąlyginai neženkliai arba net mažėja.
Tokie skaičiai suponuoja nuomonę, kad buhalterinio atsargų likučio augimas galimai nėra apskaitytas kaip pardavimai. Atlikti kontrolės veiksmai taip pat parodė, kad „buhalterinės“ atsargos ne visada yra lygios faktinėms.
VMI yra atrinkusi 1000 įmonių, kurios gaus trumpus klausimynus. Tikimasi gauti atsakymus į klausimus apie prekių likučius, atsargų likučių augimo priežastis, bus prašoma pateikti informaciją, kur prekės yra sandėliuojamos, koks yra vidutinis prekių antkainis ir pan. Pagrindinis klausimynų tikslas – skatinti mokesčių mokėtojų elgsenos pokyčius ir paraginti verslo atstovus prisidėti prie sąžiningos konkurencijos.
Savo ruožtu, LBAA skatina buhalterių bendruomenės atstovus būti profesionaliais ir laiku pamatyti neigiamas tendencijas bei informuoti vadovus apie rizikas, netinkamai apskaitant atsargas.

Su VMI pristatomais duomenimis galite susipažinti čia: https://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2022/06/Prekyba_2022.pdf


LBAA pateikė raštą statistikai dėl F-16 formos pildymo, kurią privalo teikti pelno nesiekiantys asmenys.
Šioje formoje dubliuojami visi duomenys, kuriuos pelno nesiekiantys asmenys pateikia Registrų centrui (RC) metinėse ataskaitose.
Gautas atsakymas: sutinkame, kad antrą kartą prašome tų pačių duomenų, bet dėl to, kad mums yra per sunku juos susirinkti iš RC, jūs privalote tuos pačius duomenis antrą kartą teikti Statistikai.

Daugiau: https://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2022/06/Del_2022-05-16_F-16_atsakymas.pdf


2022-05-26 užregistruotas nekilnojamo turto mokesčio (NTM) įstatymo projektas, kuriam pritarus nuo 2024 m.:

1. Naikinami visi NT mokesčio tarifai ir beveik visos lengvatos, kurios yra dabartiniame įstatyme. Vienodo dydžio NT mokestį turės mokėti daugiavaikė šeima ir vienišas asmuo. NTM bus apmokestinamas turtas naudojamas ŽŪ (išskyrus kooperatyvus), švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės globos veiklai naudojamas būstas. Tačiau pačios savivaldybės galės nuspręsti ar taikyti šias lengvatas.
2. Naikinama juridinio asmens prievolė mokėti NTM už fizinį asmenį, kai fizinio asmens turtą ilgalaikei nuomai nuomojasi juridinis asmuo.
3. Visi be išimčių turės mokėti NTM. Nereikės mokėti NTM, jei jo metinė suma asmeniui ≤ 2 Eur. Jei turtas yra šeimos, kiekvienam asmeniui (vyrui ir žmonai) NTM bus skaičiuojamas atskirai.
4. Savivaldybė tik gyventojui paprašius galės atidėti (be ne panaikinti) NTM mokėjimą iki 10 m. terminui, jei asmens amžius > 65 m. ir būtinai yra teikiamas prašymas savivaldybei dėl pirmo būsto, kuriame asmuo deklaravo gyvenamąją vietą.
5. NTM bus skaičiuojamas ir nebaigtai statybai, jei statybos užtruko ilgiau nei 10 metų, nepriklausomai nuo to, kad statybos būklė buvo tinkamai registruojama RC.
6. NTM bus skaičiuojamas nebaigtai statybai, kuri yra senesnė nei 5 m. jeigu RC nebuvo užregistruota statybos būklė po 5 metų nuo statybos leidimo išdavimo datos.
7. Mokesčio tarifai:
7.1. Nuo 0,1 % iki 1 %, antram naudojamam gyv. veiklai gyv. paskirties gyventojo turtui (buvo 2 %, kai turto vertė viršijo 650‘000 Eur ir 0 % , kai turto vertė neviršijo 150‘000 Eur). Laimės turintys daug brangaus gyv. paskirties turto ir pralaimės visi, kurie nemokėjo jokio NT mokesčio, nes turėjo mažos vertės NT.
7.2. nuo 0,1 % iki 3 %, gyventojo komercinėje veikloje naudojam turtui, bei turtui perduotam naudoti juridiniam asmeniui. Laimės juridiniai asmenys, nes sumažės jų nuomos sąnaudos, pralaimės gyventojai, kurie užsiima asmeninio turto nuoma juridiniams asmenims.
7.3. Pirmam (pagrindiniam) gyventojo gyvenamosios paskirties būstui su juo susijusiems priklausiniams (tik pagalbinio ūkio paskirties pastatai) taikomas mažesnis, progresinis tarifas nuo 0,03 % iki 0,1 %:
1) 0,03 %, turto vertės daliai ≤ 1 x SNTVM;
2) 0,06 % , 1 x SNTVM > turto vertės daliai ≤ 2 x SNTVM;
3) 0,1 % , turto vertės daliai > 2 x SNTVM.
Pvz. Vilniaus SNTVM = 60100 Eur, o turto vertė lygi 177‘000 Eur, tai tokio turto NTM = 60100 x 0,03 % + 60100 x 0,06 % + 56800 x 0,1 % = 111 Eur.
Paveiksliuke yra Savivaldybės nekilnojamo turto vertės medianos (SNTVM) pagal savivaldybes iš AR, kuris neturi teisinės galios.
7.4. Juridinių ir fizinių asmenų komercinės paskirties turtui: 0,5 % – 3 %.
8. Nors paskelbto projekto NTM skaičiavimuose dalyvauja savivaldybės vidutinės NT vertės medianos, projekto paskelbimo dienai, jokiame galiojančiame teisės akte nėra viešai paskelbtos nei vienos Lietuvos savivaldybės medianos. Įstatymo projekte siūloma pirmiau priimti įstatymą, o po jo priėmimo Vyriausybė nustatytų konkrečių savivaldybių nekilnojamojo turto verčių medianas, kurios kas 3 metai būtų peržiūrimos kartu su nekilnojamojo turto masinio vertinimo rezultatais.
Gyventojai gali tik spėlioti, koks nekilnojamo turto mokestis jų laukia. Paveiksliuke yra medianos iš projekto aiškinamojo rašto, kuris neturi teisinės galios ir nenustato medianos dydžio. Nėra užregistruotas LRVN projektas dėl medianų paskelbimo.
9. Tos pačios vertės turtas būtų apmokestinamas skirtingu dydžiu, nes NMT tarifą įtakotų du dalykai: savivaldybės nustatytas tarifas ir savivaldybės mediana.
Jei tokios pačios vertės turtas būtų kitoje savivaldybėje, kurioje NTM vertės mediana yra didesnė, tokio turto NTM būtų mažesnis.
Paveiksliuke pavyzdys, kai tos pačios 100‘000 Eur mokestinės vertės turtas yra Vilniuje, Neringoje ir Ignalinoje. Tos pačios vertės turto metinis nekilnojamo turto mokestis skiriasi nuo 2 iki 3 kartų: Ignalinos atveju būtų 96 Eur, o Neringos – 30 Eur, o Vilniuje – 42 Eur.
Tokia apmokestinimo tvarka skatins turėti būstą savivaldybėje, kurioje mediana yra didžiausia ir neskatins turėti NT skurdesnėje savivaldybėje.
10. NTM skaičiuotų VMI iki sekančių metų kovo 1 d. ir pateiktų duomenis gyventojams.
11. NTM mokėjimo terminas būtų iki sekančių metų kovo 15 d. (dabar buvo nepasibaigus metams iki gruodžio 15 d. už ataskaitinius metus)
12. NMT būtų keičiama kas 3 metus (dabar 5 m.). Lieka galimybė ginčyti RC paskaičiuotą mokestinę vertę, tik tas ginčijimas turės būti daromas kas 3 metus. Ginčo išlaidas ir asmeninį NT vertinimą turi finansuoti pats gyventojas ir jis jam nėra kompensuojamas.

Apie kitus pokyčius: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/72649531dcf711ecb1b39d276e924a5d

Projekto aiškinamasis raštas ir NT vidutinės rinkos vertės medianos pagal savivaldybes: https://mcusercontent.com/6f23add169b00eb70b990bfe7/files/6a1d7216-9ff4-f766-e338-00ff1f8616ae/AIŠKINAMASIS_KĮ_NTMĮ_pakeitimas_2022_05_26.002.docx

0613-1

0613-2


Primename, kad 2022 m. naikinamas atvirkštinio PVM taikymas.

Nuo 2022-03-01 standiesiems diskams.
Nuo 2022-07-01 mobiliems telefonams, planšetėms, nešiojamiems kompiuteriams už kuriuos buvo sumokėta per banką.
Jei minimos prekės buvo įsigyjamos už grynus, yra laikoma, kad nėra šešėlio rizikos ir todėl PVMĮ 96 str. netaikomas.
Kaip šis PVMĮ 96 str. taikymas sumažino šešėlį, kai vykdomi apmokėjimai per banką, informacija neskelbiama.
Taip pat nėra skelbiama informacija, kiek verslui kainavo e-prekybos ir visų sistemų konfigūracijos dėl tokio pokyčio.
Šaltinis: LRVN 900.

0613-3

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168916/asr


2022-06-02 užregistruotas DK projektas, kuriam pritarus nustatoma nauja atostogų rūšis – sveikatinimo atostogos, už kurias turės mokėti (VDU) darbdavys
1. Sveikatos gerinimo atostogos gali būti suteikiamos ir prašymo pateikimo dieną, jeigu prašymas pateikiamas ne vėliau kaip likus 1 valandai iki darbo pradžios.
2. Darbuotojams per metus suteikiamos 5 d. d. sveikatos gerinimo atostogos.
3. Darbuotojas gali pradėti naudotis sveikatos gerinimo atostogomis, jei dirba įmonėje be pertrauktų > 3 mėn.
4. Sveikatos atostogos būtų skaičiuojamos kiekvienam darbuotojui atskirai pagal jo darbo pradžios datą ir suėjus 12 mėn. nepanaudotos sveikatos atostogos nusibraukia.
5. Sveikatos gerinimo atostogų pakeisti pinigine kompensacija nebus galima. Už nepanaudotas sveikatos gerinimo atostogas kompensacija nemokama.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3e1d2340e22f11ecb1b39d276e924a5d


Žinutė tiems, kurie 2019 m. neterminuotai sustabdė pensijų kaupimą! Primename, kad nuo liepos 1 d. įmokų pervedimas bus atnaujinamas automatiškai, jei iki birželio 30 d. neatsisakysite įmokų pervedimo atnaujinimo.
Pensijų kaupimo dalyviai, kurie nepageidauja, kad jų pensijų įmokų pervedimas būtų atnaujintas automatiškai, iki 2022 m. birželio 30 d. turi pateikti „Sodrai“ atsisakymą raštu. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui, paštu arba atvykus į „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių.
Kaupimo dalyviai, kurie 2019 m. neterminuotai sustabdė įmokų pervedimą, bet kuriuo metu gali savo iniciatyva pateikti pensijų kaupimo bendrovei prašymą atnaujinti pensijų kaupimo įmokų pervedimo.

LRT radijo laida apie papildomo kaupimo privalumus ir trūkumus, kuriuos būtina įsivertinti: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000214713/aukso-amzius-vilniete-apie-kaupima-pensijai-privaciai-mes-esame-savo-apsisprendimo-ikaitai

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“