Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2021 09 21

Gyventojas per Vinted platformą pardavė nereikalingus rūbus, vaikišką vėžimėlį, baldus vaikų kambariui. Bendra gauta pardavimų pajamų suma per metus yra 3000 Eur.
Gyventojas turės susimokėti 75 Eur GPM nuo pardavimo pajamų, jei neturi sutuoktinio ir 0 Eur, jei turi sutuoktinį.
Vienišo gyventojo metinės prekybos daiktais pajamos apmokestinamos:
– 2500 Eur neapmokestinama metinė suma vienam gyventojui
– 500 Eur apmokestinami 15% GPM
Jei šeima neturi sudariusi santuokos sutarties, 3000 Eur daiktų pardavimo pajamos dalinasi per abu sutuoktinius po lygiai, todėl kiekvienam gaunasi po 1500 Eur suma, kuri neapsimokestina GPM, nes yra mažesnė nei 2500 Eur.
Gyventojas turi pats mokėti padalinti deklaruojamas pajamas tarp sutuoktinių. Jei jis to nepadarys, susimokės 75 Eur mokesčius ir VMI neatsiųs jokio įspėjimo, kad pajamas reikėtų padalinti ir patikslinti deklaraciją.

0920_1

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171369/asr


Pajamos natūra. Gyventojas  → Gyventojas

Jei nuolatinis LT gyventojas pasiskolino iš draugo pinigų be jokio užstato ir nemoka palūkanų, arba palūkanos yra mažesnės, nei jos būtų banke už vartojimo kreditą, toks gyventojams turi metinėje pajamų deklaracijoje pats užsideklaruoti gautą naudą – palūkanų pajamas natūra ir susimokėti 15% GPM. Nėra taip paprasta. Yra niuansas
Iš mokesčių pusės palūkanų dovanai gali būti pritaikyta 2500 Eur lengvata.
Pagal GPMĮ per metus gyventojas gali gauti natūra arba pinigine išraiška dovanų iki 2500 Eur ir nemokėti nuo jų GPM. Tokiu būdu “padovanotos palūkanos” būtų apmokestinamos tik ta dalimi, kuri viršija 2500 Eur per metus. GPM311 deklaruojamos tik apmokestinamosios gyventojo pajamos.

Daugiau: https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/391092/KD-0001798+Leidinys+pajamos+natura.pdf


2021-09-16 užregistruotas Pensijų kaupimo įstatymo projektas, kuriam pritarus, būtų leista suėjus pensiniam amžiui iš karto išsiimti iki 10‘000 Eur sukauptą papildomą pensijos dalį.
Dabartiniu metu leidžiama išsiimti 5000 Eur sumą.
Šiuo metu gyventojas negali kontroliuoti savo papildomo kaupimo sumos, nes negali:
1. nutraukti turimą sutartį (leidžiama tik sustabdyti 1 metams),
2. sužinoti, kiek einamuoju momentu yra sukaupta lėšų, ar jis gali tikėtis vienkartinės išmokos.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dab6bb6016d011ecad9fbbf5f006237b


2021-09-14 užregistruotas DK pakeitimo projektas kuriam pritarus valstybinės, savivaldybės įstaigose darbuotojams, kurie augina vaiką iki 3 metų, būtų sutrumpinta darbo savaitė iki 32 val. paliekant nesumažintą darbo užmokestį ir nepanaikinant galimybės turėti laisvas apmokamas dienas dėl mamadienių (tėvadienių).
Pritarus projektui, savivaldybės ir valstybės įstaigose reikės sukurti daugiau darbo vietų, kad būtų išlaikyta tokia pati paslaugų apimtis ir greitis.
Jei tai nebus padaryta, gali būti, kad dėl sumažintų darbo valandų skaičiaus, sumažės viešųjų paslaugų teikimas ir prailgs jų suteikimo terminai.
Papildomų darbo vietų sukurti nereikės, jei savivaldybės ir valstybės įstaigos pradės dirbti efektyviau (pvz. procesų robotizacija ir perteklinių procedūrų panaikinimas).

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a91c9640155111ecad9fbbf5f006237b


Jei darbdavys apmoka darbuotojų gydymo išlaidas, jos yra apmokestinamos:

1. Neapmokestinamos, jei jos apmokamos per tarpininką draudimo bendrovę ir jų suma ≤25% nuo visų metinių darbuotojo darbo užmokesčio pajamų + kt. sąlygos GPMĮ 17str. d. 14p. ir 14-1p. sąlygos,
2. Apmokestinamos kaip darbuotojo darbo užmokestis, jei jos apmokamos ne per tarpininką, bet tiesiogiai privačiai gydymo įstaigai ar vaistinei. Kadangi apmokėtoms gydymo išlaidoms gali būti taikoma 200 Eur/metams lengvata, tai gyventojo gauta gydymo paslaugų pajamų natūra apmokestinama tik tai daliai, kuri viršija 200 Eur,
3. Jei teisės aktuose yra numatyta pareiga darbdaviui kompensuoti (atlyginti) gydymo išlaidas, tokios išlaidos neapmokestinamos (pvz. krašto apsaugos darbuotojų traumos darbo metu).

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171369/asr


2021-09-08 užregistruotas darbo saugos įstatymo (DSSĮ) projektas, kuriam pritarus darbų saugos reikalavimai būtų taikomi savarankiškai veiklą vykdantiems asmenims, kai jie vykdo statybos veiklą. O dėl kitų savarankiškai vykdomų veiklų numatomi reikalavimai dėl saugios darbo aplinkos ir saugių priemonių užtikrinimo. Iki šiol darbo inspekcija negalėjo taikyti sankcijų savarankiškai dirbantiems, dėl darbo saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų netaikymo.
Savarankiškai dirbantys asmenys DSSĮ apima ne tik individualią  veiklą vykdančius (pagal pažymą ar verslo liudijimą), bet ir MB narius, IĮ savininkus, bei vykdančius veiklą pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas
Iki šio projekto DSS įstatymo nuostatos negalėjo būti taikomos savarankiškai dirbantiems asmenims. Pritarus projektui, darbo inspekcija įgyja teisę taikyti sankcijas savarankiškai dirbantiems dėl darbo saugos pažeidimų, nors jie neturi nei vieno darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį.

Užimtumo įstatymas, 5 str. Dėl savarankiškai veiklą vykdančių asmenų sąrašo apibrėžties: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b9ca8ad03de611e68f278e2f1841c088/asr

DSSĮ projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/c84fb2b010a411ecb4af84e751d2e0c9


Įmonė nusprendė įvertinti savo buhalterės darbą ir apmokėjo 63 Eur už jos metinį LBAA narystės mokestį bei padovanojo Makaliaus 100 Eur dovanų kuponą dėl poilsinės kelionės į Druskininkus.
Pagal GPM ir VSD įstatymų nuostatas tokios darbdavio dovanos darbuotojams neapmokestinamos, jei jų metinė suma ≤ 200 Eur.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171369/asr

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“