Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2021 07 19

Nuo 2021-07-08 įsigaliojo nauja tvarka dėl nedarbingumų pateikimo ,,Sodrai”, kai darbuotojas serga COVID-19 dėl vykdytos profesinės veiklos (švietimas, sveikatos apsauga, visuomenės saugumas ir pan.), kurios metu neišvengiamas kontaktas su sergančiaisiais.
Tokiais atvejais reikės pateikti ne vieną, bet du pranešimus ,,Sodrai”:
1. NP-SD2
2. Darbdavio patvirtinimas, kuris teikiamas gavus prašymą jį pateikti iš ,,Sodros” per 5 d. po prašymo gavimo.
Jei tvirtinimas nebus pateiktas, darbuotojas negaus padidintos (77,58%) ligos išmokos ir jam bus mokama (62.06%) įprastinio dydžio ligos išmoka.
Ar teisės aktas buvo derintas su verslu, bei su buhalteriais, kurie turės šį darbą atlikti? NE.
LBAA ne kartą teikė pasiūlymą, kad iš viso atsisakyti darbdavio tvirtinimo dėl darbuotojo nedarbingumo ir duomenų apie pirmas dvi dienas įrašymo į NP-SD2 formą.
,,Sodrai” taip pat tokių duomenų rinkimas, skambinėjimai apie laukiančias tvirtinimų formas eikvoja daug resursų.
O tvirtinimus automatu on-line rėžime teikia buhalteriai, kurie net nėra matę gyvai iš viso visų įmonės darbuotojų. Neturi verslas tokių galimybių kad kiekvieną nedarbingumą tikrintų padalinio vadovas, direktorius ir persiųsti rezultatus buhalteriui.
Nei ,,Sodra”, nei SAM net neįsivaizduoja, kaip tos formos teikiamos ir ar buhalteriai apskritai yra pajėgūs matyti visus įmonės darbuotojus ir ką jie veikia on-line rėžime.
Taigi ir toliau teikiame formas akluoju būdu, tik šių formų skaičius didėja du kartus.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/3f65beb3d8a811eb866fe2e083228059


VMI primena, kad suklusti vertėtų ne tik naudotų automobilių prekeiviams, bet ir pirkėjams. Nuo 2021.05.01 įsigaliojus savininkų deklaravimo kodo (SDK) sistemai, kiekvienas automobilis turi būti deklaruojamas ir turėti individualų SDK kodą. Nesąžiningi pardavėjai vis dar bando apeiti šią sistemą, duodami pasirašyti suklastotas užsienietiškas pirkimo-pardavimo sutartis. Pirkėjai, sutikdami pasirašyti tokius dokumentus rizikuoja ne tik netekti visų garantijų dėl automobilio kokybės, bet ir atsakyti už disponavimą suklastotais dokumentais.
Rugsėjo 1-oji – VMI nustatyta tolerancijos data, iki kurios automobilių rinkos dalyviai bus tik įspėjami ir informuojami. Pereinamuoju laikotarpiu VMI stebi, ar skelbimų portaluose yra nurodomas SDK kodas, kaip tai numatyta LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 str.3 dalyje. Taip pat VMI, bendradarbiaujant su policija, Muitinės departamentu, Lietuvos transporto saugos administracija, atlieka patikrinimus keliuose, turgavietėse, pardavimo aikštelėse. Tad per pereinamąjį laikotarpį bus sukaupta pakankamai informacijos skirti realias baudas už pažeidimus.
Primename, kad įvedus SDK sistemą, Regitra atlieka ne tik transporto priemonių registravimo, bet ir deklaravimo funkcijas. Nuo gegužės 1-osios, transporto priemonių perpardavėjai, prisijungę prie juridinio asmens EKETRIS paskyros gali matyti ne tik savo vardu įregistruotas transporto priemones, bet ir deklaruotas, jos pateikiamos atskirame sąraše. Deklaruoti TP pardavimą ar perleidimą patogiausia internetu, prisijungus prie EKETRIS paskyros vadovui, arba paskirtam atstovui. Pateikus prašymą ir reikalingus duomenis, sistema patvirtina ir suteikia SDK. Toks būdas yra nemokamas ir greičiausias.

0719_1

VMI pranešimas: https://www.vmi.lt/evmi/-/sdk-kontrol-c4-97-nuo-keli-c5-b3-iki-internetin-c4-97s-erdv-c4-97s

Regitros sistema: https://www.eregitra.lt/eketris-web/faces/pages/common/Login.xhtml;jsessionid=815B994F6D3682CF97129D395A8ECF0D

Įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.111999/asr


Informacija parduodantiems gyvenamąjį būstą neišlaikius 10 m. Jeigu parduodate santuokoje įgytą savo gyvenamąjį būstą, kurio neišlaikėte 10 m., atkreipkite dėmesį į tai, kad abu sutuoktiniai paskutinius 2 metus turėtų būti deklaravę savo gyvenamąją vietą šiame būste pardavimo metu, nes pasitaiko atvejų, kad gyvenamąją vietą šiame būste būna deklaravęs tik vienas iš sutuoktinių.
Pvz.:
1 situacija: žmona yra deklaravus gyvenamąją vietą šiame būste ilgiau kaip 2 metus pardavimo momentu (GPMĮ 17 str. 1 d. 53 p.), o vyras dėl tam tikrų aplinkybių yra nedeklaravęs gyvenamosios vietos šiame būste, tuomet pardavus šį gyvenamąjį būstą, neišlaikytą 10 m., žmonai nėra prievolės deklaruoti būsto pardavimo pajamų (1/2 dalies, jeigu nėra vedybinės sutarties dėl kitokių sąlygų) ir mokėti GPM, o vyrui atsiranda prievolė deklaruoti gyvenamojo būsto pardavimo pajamas (1/2 pardavimo pajamų) ir atėmus šio būsto įsigijimo išlaidas (1/2 įsigijimo išlaidų) susimokėti GPM nuo pardavimo ir įsigijimo skirtumo.
2 situacija. Žmona yra deklaravus gyvenamąją vietą šiame būste ilgiau kaip 2 metus pardavimo momentu (GPMĮ 17 str. 1 d. 53 p.), o vyras yra deklaravęs gyvenamąją vietą šiame būste trumpesnį laikotarpį, negu 2 metai. Tokiu atveju, jeigu vyras per 1 metus po gyvenamojo būsto pardavimo, kuriame jo deklaruota gyvenamoji vieta, įsigys kitą gyvenamąjį būstą ir jame deklaruos savo gyvenamąją vietą, jam prievolės deklaruoti ir mokėti GPM nebeliks (GPMĮ 17 str. 1 d. 54 p.).

VMI:

https://www.vmi.lt/evmi/ar-privaloma-deklaruoti-gautas-nekilnojamojo-turto-pardavimo-pajamas-

https://www.vmi.lt/evmi/lengvatos3?#kuriais-atvejais-gyventojo-gautos-nekilnojamojo-turto-pardavimo-pajamos-neapmokestinamos-gyventoj%C5%B3-pajam%C5%B3-mokes%C4%8Diu


Įmonės, kurios karantino metu buvo pateikusios prašymą netaikyti sankcijų dėl įsipareigojimų „Sodrai“ nevykdymo, dabar gali pateikti prašymą savo įsiskolinimą išdėstyti dalimis. Tai jos gali padaryti iki liepos 30 d.
Paprastos formos prašymą dėl įmokų atidėjimo draudėjai galės pateikti per asmeninę „Sodros” paskyrą www.sodra.lt/draudejui.
Prašyme reikės nurodyti įmokų sumą, kurią įmonė nori atidėti, datą, nuo kurios įmonė nori pradėti įmokas mokėti (pradėti mokėti įmokas reikia ne vėliau kaip per metus) ir laikotarpį, per kurį įmokos išdėstomos lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį (laikotarpis negali būti ilgesnis nei ketveri metai nuo įmokų mokėjimo pradžios).


Lietuvos darbo kodeksas gana griežtai pasisako, kas turi teisę atostogauti kada nori, o kas galės atostogauti, kai jau visi turintys prioritetus paatostogavo. Ką manote jūs, ar tokios DK nuostatos yra pačios teisingiausios?
– Ar būtina darbo teisės aktuose darbuotojus skirstyti į grupes pagal jų artimųjų sveikatą, amžių ir kitus kriterijus, kurie neturi nieko bendro su darbu?
– Ar jums yra drąsu pasinaudoto prioriteto teise, kai yra aišku, kad dirbate mažiausiai ir dėl to turite mažiausia darbo parties, be to jūsų vaikai pastoviai serga, žinant, kad tie, kurie dirbo už jus visus metus, negalėtų atostogauti tada, kada nori.
– Ar tokios teisės aktų nuostatos nesukuria diskriminacijos ir mobingo aplinkos įmonėje?
– Ar kam nors teko palikti darbą, nes negalėjote atostogauti, kada norite?

Daugiau: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/darbuotoju-teise-i-atostogas-nevienoda-butina-zinoti-kam-skiriama-pirmenybe-n1103067


Nuo rugsėjo 1 d. verslininkai, kurie turi VMVT išduotą leidimą prekiauti mėsa, paukštiena ar jų produktais, turės prisijungti prie i. ŽUR sistemoje jiems automatiškai sukurtų Turgavietės e. žurnalų ir vesti elektroninę apskaitą.
Turgavietės e. žurnalas – VMI i. MAS posistemio i. APS dalis, skirta į turgavietę ar viešąją prekybos vietą atsivežtų (gautų), turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje parduodamų, paliekamų saugoti ir per prekybos dieną nurašytų (išsivežtų) žemės ūkio ir maisto produktų kiekio ir gautų pajamų kasdienei apskaitai vykdyti.
! Turgavietės e. žurnale turės būti pateikiami tokie duomenys:
1. prekiautojo vardas, pavardė arba pavadinimas ir mokesčių mokėtojo kodas (fizinio / juridinio asmens kodas);
2. atsakingo darbuotojo (pardavėjo) vardas, pavardė ir mokesčių mokėtojo kodas, jei turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje prekybą vykdo juridinis asmuo arba fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą ir turintis samdomų darbuotojų, arba fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą su verslo liudijimu, kai į jį įrašytas kitas fizinis asmuo;
3. turgavietės ar viešosios prekybos vietos adresas, prekybos vietos numeris;
4. atsivežtos (gautos) į turgavietę ar viešąją prekybos vietą mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų: pavadinimas; kiekis (kg), lydimuosiuose dokumentuose nurodyta suma eurais (jeigu prekiaujama savo ūkyje išauginta ir pagaminta produkcija, tai įvesti sumą nėra privaloma); lydimojo dokumento (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra, važtaraštis ar kt.) serija, numeris ir data; kilmės šalis; tiekėjas (PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą, važtaraštį išrašiusio mokesčių mokėtojo pavadinimas ir kodas (fizinio / juridinio asmens kodas));
5. nurašytos ar išsivežtos mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų: pavadinimas; kiekis (kg);
6. parduotos mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų: pavadinimas; kiekis (kg), suma eurais;
7. turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje paliktos saugoti mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų: pavadinimas; kiekis (kg).
!! Prekiautojai, prekiaujantys mėsa, mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais, į Turgavietės e. žurnalą privalės suvesti:
1. kiekvieną prekybos dieną, prieš pradedant prekybą: duomenis apie atsivežtą (gautą) mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus;
2. duomenis apie prekybos metu papildomai atsivežtą (gautą) mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus, iš karto juos atsivežus (gavus);
3. pasibaigus prekybos dienai, tą pačią dieną: duomenis apie per tą dieną parduotą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus; duomenis apie per tą dieną nurašytą ar išsivežtą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus; duomenis apie turgavietėje paliktą saugoti mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus.
Turgavietės e. žurnalo duomenų teisingumą gali kontroliuoti VMI, VMVT ir kitos kontroliuojančios institucijos.
Perėjimui prie naujos sistemos prekybininkai turės du mėnesius – nuo liepos 1 d., kurių metu galės pasirinkti, kokią apskaitą vesti – popierinę ar elektroninę.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8d9308d0d9df11eb866fe2e083228059


Nuo 2021-07-01 įsigaliojo LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4-2, 7, 10, 11-2 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas. Pagal kurį nuo 2022 m. yra nustatomi:
– skirtingi pakuotės tarifai pagal jos tvarumą:
1) perdirbamoms bei daugkartinėms pakuotėms,
2) neperdirbamai vienkartinei pakuotei gerokai didesni tarifai.
– praplėsti reikalavimai pakuočių tvarkymui, informavimui, surinkimui, atsižvelgiant į pakuotės tinkamumą pakartotinai naudoti ir perdirbti.
– atliekų tvarkytojams, nustatytas reikalavimas diferencijuoti įkainius pavedimo davėjams, atsižvelgiant į pakuočių savybes, pagaminimui panaudotų medžiagų rūšis, patvarumą, taisymą ir į tai, ar pakuotėse yra pavojingųjų medžiagų.
– nauja sąvoka “Gamintojų ir importuotojų organizacijų ar užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos patikrinimo techninė užduotis” – dokumentas, paremtas TBF patvirtintomis užtikrinimo užduotimis arba tarptautinių audito standartų reikalavimais, kuriuo vadovaujantis turi būti atliekamas gamintojų ir importuotojų organizacijų ar užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos atitikties patikrinimas. Veiklos patikrinimo techninės užduotys bus pradedamos skelbti nuo 2023 m.
Kiti pokyčiai:
– Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartys (kurios sudaromos daugiašalės-tarp savivaldybių, atliekų tvarkytojų ir licencijuotų organizacijų) tampa atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartimis, kuriose bus apibrėžiamas rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros įrengimo, priežiūros, atnaujinimo bei plėtros finansavimas. Numatyta, kad tam tikromis apimtimis, finansuoti turės licencijuotos organizacijos. Be to, vykdydama tokias sutartis, licencijuota organizacija turės pateikti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį. Anksčiau tokio reikalavimo nebuvo. Dabar galiojančioms sutartims pakeisti ar sudaryti iš naujo, duodami 6 mėnesiai. Laidavimams pateikti terminas – iki 2022.07.01.
– Gamintojų ir importuotojų informavimo pareiga papildyta. Šalia žalos sveikatai ir gamtai bei pakuočių tvarkymo galimybių, papildomai teks šviesti apie pakuočių paruošimą pakartotiniam naudojimui bei šiukšlinimo prevenciją (įsigalioja nuo 2023.01.01)
– Pakeisti kolektyvaus pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo reikalavimai. Anksčiau licencija buvo išduodama organizacijai, kuriai atliekų tvarkymą pavedė ne mažiau kaip 10 % visų LT rinkai tiekiamų pakuočių gamintojai ir importuotojai, o dabar numatyta, kad licencija bus išduodama, jei atliekų tvarkymą dalyviai pavedė ne mažiau kaip 5 % visų LR rinkai tiekiamų vienkartinių pakuočių gamintojai ir importuotojai. Organizacijoms, turinčioms licenciją, pateikti šią atitiktį patvirtinančius dokumentus reikės iki 2022.11.01. Primename, kad šiuo metu LT yra 3 licencijas turinčios organizacijos – VšĮ Žaliasis taškas, VšĮ Gamtos ateitis ir VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a50fb90d9a311eb9f09e7df20500045

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“