Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2020 10 27

Metų pabaigoje gyventojai dažnai nustemba, kad jie liko skolingi VMI, nes jiems buvo perskaičiuotas NPD (neapmokestinamasis gyventojų pajamų mokesčiu pajamų dydis).
NPD taikomas tik darbo užmokesčio pajamų apmokestinimui, tačiau jo dydį keičia ne tik darbo užmokesčio pajamos bet ir visos gyventojo pasaulinės pajamos, išskyrus šias:
1. Verslo liudijimo pajamos;
2. gautos gyvybės draudimo išmokos, kurios neviršija sumokėtų įmokų dalies;
3. atliekų pardavimo pajamos, kai jos gautos nevykdant individualios veiklos.
Visos kitos pajamos: akcijų, butų ar kito turto pardavimas, nuoma, paslaugų teikimas, palūkanos, darbo užmokesčio pajamos, ligos išmokos ir kt. yra įtraukiamos į tą sumą, dėl kurios metinis NPD mažėja.
Metų eigoje buhalteris skaičiuodamas algą, NPD skaičiuoja tik pagal darbuotojo darbo užmokesčio pajamas, nevertindamas gyventojo visų pasaulinių pajamų. Todėl metų gale bus skirtumai GPM skaičiavime, jei asmuo per metus gavo daugiau pajamų iš kitų šaltinių.

Šaltinis: LBAA narių nemokami VMI mokymai.

1027_1


Kaip atskirti reklamos sąnaudas nuo reprezentacinių?
Ir kodėl padovanotas alkoholis, net jei jį gamina įmonė ar ant jo užklijuotas įmonės logotipas visada bus priskiriamas prie sąnaudų, kurios nemažina apmokestinamojo pelno?
Viskas labai aiškiai VMI mokymų LBAA nariams skaidrėse.

1027_2

1027_3

1027_4

1027_5

1027_6

1027_7

1027_8


Žemės mokestį už šiuos metus moka beveik visi fiziniai ir juridiniai asmenys, jei jie šiais metais buvo žemės savininkais ilgiau nei 6 mėn.
Mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 16 d.
Apie jums paskaičiuotą mokesčio dydį galima sužinoti prisijungus prie VMI (EDS) per e-bankininkystę ar kitais būdais.

Daugiau (video): https://youtu.be/lzCvOlkUmiQ


Primename, kad skolų nurašymo sąnaudos, net jei jos turi visus reikalingus dokumentus, bus nepriskirtos leidžiamiems atskaitymams (nemažins pelno mokesčio), jei jos yra susijusios:
1. su susijusiais asmenimis,
2. skola susidarė ne dėl pajamų uždirbimo (pvz. buvo suteikta beprocentė paskola ir negrąžinta įmonei).

Daugiau apie tai – LBAA narių nemokamų mokymų VMI skaidrėse.

1027_9

1027_10


2020-10-09 priimtas ligos ir motinystės išmokų pakeitimas, pagal kurį bus mokamos ligos išmokos, kai mokykloje ar darželyje Nacionalinio visuomenės sveikatos centras paskelbia infekcijų plitimą ribojantį režimą ir pereinama prie nuotolinio mokymo ar ugdymo. Ligos išmoka mokama už vaikus, kurie yra ne vyresni nei ketvirtokai, ir už vaikus su negalia iki 21 metų, jei jie mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą.
Yra kitų pokyčių.
Priimtas teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e81b083003e211ebbedbd456d2fb030d
Soc. ministerijos žinutė: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/seimas-galutinai-pritare-pakeitimams-uz-vaiku-izoliacija-bus-mokamos-ismokos


Jei įmonė nusprendė keisti veiklos pobūdį ar organizavimą ir dėl to perkvalifikuoja savo darbuotojus. Tokios sąnaudos mažina apmokestinamąjį pelną iš karto, kai jos patiriamos, o ne kai darbuotojas pradeda jas taikyti.

Šaltinis: LBAA narių nemokami VMI mokymai.

1027_11

1027_12


2020-10-15 užregistruotas vienas iš pačių svarbiausių teisės aktų – VSDFB rodiklių įstatymo projektas.

Pagal šį projektą siūloma nustatyti 2021m. „Sodros” mokesčių tarifus ir kitus dydžius, kurie naudojami mokesčių skaičiavimui:
Siūlomas 2021m. VDU= 1352,7 Eur, kai 2020m. VDU= 1241,4 Eur, t. y., 2021 metais 9 % didinamas VDU.
VDU naudojamas nustatyti, kai nebeskaičiuojami mokesčiai „Sodrai”, t. y., nustatomas „Sodros” mokesčių lubos. Priklausomai nuo pajamų rūšies, pasiekus lubas dingsta VSD ir PSD mokesčiai arba dingsta tik VSD mokesčiai, bet lieka PSD.
Dėl šio pokyčio didės mokesčiai tik tiems, kurių metinės apmokestinamos „Sodros“ mokesčiais pajamos viršija 53‘380 Eur ir kurių veiklos apmokestinimui taikomos 43 VDU lubos (individuali veikla pagal pažymą, autorinio atlyginimo ne iš darbdavio gavėjai, MB nariai gaunantys lėšas savoms reikmėms).

1027_13

VDU taip pat naudojamas pensijos dydžiui skaičiuoti:
– Kad uždirbtų vieną tašką dėl papildomos pensijos dalies, žmogus per metus turi gauti 12xVDU „Sodros” mokesčiais apmokestinamų pajamų.
Taigi jei VDU didėja 9 %, o jūsų pajamos apmokestinamos „Sodros” mokesčiai padidėja mažesniu %, jūs per metus uždirbsite mažiau pensijos taškų, nei uždirbote 2020 m., nors mokesčių dėl pensijinio draudimo sumokėsite daugiau.
– Dabartiniams pensininkams pensijos yra indeksuojamos, kai indeksacijos koeficiento skaičiavime dalyvauja 7-ių metų VDU dydžiai (tame tarpe ir padidintas 2021 m. VDU). Deja, pensijos didės ne 9 %, bet 7 %. Koeficiento skaičiavimo metodika sumenkina ataskaitinių metų padidinto VDU įtaką. Paveiksliuke trijų metų duomenys kaip didėjo VDU ir kaip didėjo pensija (skirtumas ~ 1 %. per metus). Jei pensininkas gautų pensiją 20 metų, taip jis dėl sumažinto indekso praranda > 20% pensijos.
Siūlomi 2021 m. pensijų indeksavimo dydžiai:
1) pensijų indeksavimo koeficientą – 1,0717;
2) bazinės pensijos dydį – 193,92 Euro;
3) našlių pensijos bazinį dydį – 28 Eurai;
4) pensijų apskaitos vieneto vertės dydį – 4,08 Euro.

Yra ir kt. atvejų, kai VDU pokytis keičia gyventojų pajamas ir išmokas.
Pabaigai gera žinia: projekte nėra numatyti „Sodros” mokesčių tarifų (%) pokyčiai, išskyrus II-ai grupei – 0,47 % dėl nelaimingų atsitikimų darbe (buvo 0,4 %). Tai paliestų tik tuos darbdavius, kurie moka padidintas VSD įmokas dėl nelaimingų įvykių ir yra II grupėje. Didžioji dalis draudėjų priklauso I -ai grupei ir jiems neplanuojami jokie Sodros mokesčių tarifų pokyčiai.

1027_14

1027_15

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/64c7bd500ec511ebbedbd456d2fb030d


2020-10-16 įsigalioja LRV nutarimas dėl minimalios algos padidinimo nuo 2021 m.

– Minimalus valandinis atlygis būtų 3,93 Eur , kai 2020 m. yra 3,72 Eur.
– Minimali mėnesinė alga 642 Eur , kai 2020 m. yra 607 Eur.
Dėl 5,8 % MMA padidinimo padidės visų mokamų mokesčių suma, kurie skaičiuojami nuo MMA:
– Verslo liudijimai brangs mažiausiai 66 Eur/metams.
– Vykdantiems IDV pagal pažymą, MB narių, IĮ savininkų PSD įmokos padidės 29 Eur/per metus ir bus po 44,81 Eur/mėn., kai dabar yra 42,37 Eur/mėn.
– Neturintiems draudžiamųjų pajamų, mėnesinės PSD įmokos bus 44,81 Eur/mėn., kai dabar yra 42,37 Eur/mėn.
– Visiems, kurie uždirba MMA, 21 Eur/mėn. (arba 252 Eur/metams) padidės pajamos po mokesčių (žr. paveiksliuką).
– Didės 58 Eur/mėn. darbo užmokesčio riba (MMAx1,65), kurią pasiekus dienpinigiai neapmokestinami.
– Buhalteriai turės papildomo darbo: pakeisti visus nustatymus buhalterinėse programose dėl NPD formulės pakeitimo (senas GPM įstatymas) ir dėl MMA pasikeitimo.
– Laimės darbuotojai, kurie uždirba MMA ir eis atostogauti ne 2020 m., bet 2021 m. Nes 2021m. atostoginiai turės būti ne mažesni nei MMA galiojantis atostogų metu, kuris 2021 m. būtų 5,8 % didesnis nei 2020 m.
– Buhalteriai, skaičiuojantis kaupinius nepanaudotoms atostogoms, turėtų padidinti vidurkius iki 2021 m. MMA, jei jie yra mažesni nei 607 Eur/mėn., kai dirbama pilnu etatu.

1027_16

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b5aa4aa00ec311ebb74de75171d26d52

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“