Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2019 01 22

2019m. PRADEDA GALIOTI NAUJAS PREKIŲ ŽENKLŲ ĮSTATYMAS

2019m. pradeda galioti naujas prekių ženklų įstatymas. Pagal kurį teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą perdavimas įsigalioja nuo perdavimo duomenų įrašymo į Registrą dienos.

Duomenys apie teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą perdavimą skelbiami Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje, jeigu paraiška yra paskelbta ar ženklas įregistruotas Registre. Teisės į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą perdavimas negalioja, jeigu perdavimo duomenys neįrašyti į Registrą. Valstybinis patentų biuras įregistruoto ženklo savininkui išduoda ženklo registracijos liudijimą, kuris yra dokumentas, patvirtinantis ženklo įrašymą Registre ir ženklo savininko išimtines teises į įregistruotą ženklą. Ženklo registracijos liudijimo formą ir į jį įrašytinus duomenis nustato Valstybinio patentų biuro direktorius.

Teisė į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą gali būti įkeista LR CK nustatyta tvarka.
Gavęs hipotekos registro tvarkytojo pranešimą apie įkeistą teisę į ženklą, Valstybinis patentų biuras teisės į ženklą įkeitimo duomenis įrašo į Registrą ir apie tai paskelbia Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.

https://www.e-tar.lt/…/leg…/69c2779002b111e9a5eaf2cd290f1944
Mokesčiai už pramoninės teisės ženklo registraciją
https://www.e-tar.lt/…/leg…/03742b9002b211e9a5eaf2cd290f1944

Nuo 2019m. įsigalioja naujas valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo ir Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas.
Šiame apraše nustatoma kokio dydžio ir kokios išlaidos yra kompensuojamos netekties atveju.

https://www.e-tar.lt/…/leg…/009cc7a002bd11e9a5eaf2cd290f1944


SKAIČIUOKITE SAVO PINIGUS

Pinigiai turi tokią savybę: išnyksta, jei yra neskaičiuojami. Skaičiuokite savo pinigus ir savo mokesčius. Jei labiau patinka kita veikla, tam yra buhalteriai, kurie suskaičiuos visus svetimus pinigus. Jei vienuolynas būtų turėjęs vidaus kontroles, pagal kurias pinigų išmokas tvirtina mažiausiai du asmenys, iš kurių yra vienas sertifikuotas buhalteris, tokių lėšų pasisavinimo nebūtų buvę.
https://www.lzinios.lt/…/vienuoles-pripazino-pramog…/277769…


 2019 m. SKAIČIUOJAMOS PENSIJOS

Patvirtinti dydžiai pagal kuriuos bus skaičiuojamos 2019m. pensijos. 2019m. didinama 8% mokama pensijos dalis už apskaitos vienetus. Dėl padidinto VDU, reikės daugiau uždirbti, kad gauti vieną tašką. 2019m. pensijos indeksuojamos 0,7%, (koef. padidintas nuo 1,0694 į 1,0763). Indeksas skaičiuojamas pagal praėjusių metų informaciją apie darbo užmokesčio didėjimą ir ateinančių metų prognozes. Įdomu, kad spaudoje buvo skelbiama, jog 2018m. buvo fiksuojamas 10% darbo užmokesčio didėjimas. Pagal tai, kokio dydžio koeficientas paskaičiuotas dėl pensijų padidinimo,  faktinis algų didėjimas yra fiksuojamas ženkliai mažesnis.

2019m. pradeda galioti naujas pensijų įstatymas, kurio paskutinis pakeitimas užregistruotas 2018-12-20. Pensijos paskirtos iki 1995m. neperskaičiuojamos, bet indeksuojamos

https://www.e-tar.lt/…/leg…/b01b7ac0044b11e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/…/leg…/babfb9d0051511e9a5eaf2cd290f1944
http://www.diena.lt/…/sodra-pradeda-moketi-didesnes-pensija…

save save


 AVNT AIŠKINAMOJO RAŠTO LENTELĖS TAIKOMOS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AVNT parengė aiškinamojo rašto lenteles, kurios gali būti taikomos 2016-2018m. aiškinamojo rašto prie finansinių ataskaitų sudarymui. LBAA dalyvavo savanorių grupėje ir teikė pastabas dėl šių lentelių sudarymo. Jei turite daugiau pastabų ar pasiūlymų, rašykite ir būsite išgirsti:
https://goo.gl/forms/96BdzrY8ncQiRDjc2
Lentelės pradėtos rengti pagal LBAA iniciatyvinį prašymą suteikti metodinę pagalbą buhalteriams, dėl aiškinamojo rašto sudarymo.

http://www.avnt.lt/…/maz-moni-pavyzdin-aiskinamojo-rasto-f…/

save

Nuo 2019m. įsigalioja nauja pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedo už tarnybą tvarka

https://www.e-tar.lt/…/leg…/67009320044b11e9a5eaf2cd290f1944

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“