Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2018 07 12

Nuo 2019/01/01 bus taikomas naujas mokesčių administravimo įstatymas (MAĮ), pagal kurį yra nustatomi trys mokesčių tikrinimo periodai: 3, 5 ir 10 metų:

 1. jei mokesčių mokėtojas neatitinka minimalių patikimo mokesčio mokėtojo reikalavimų, jam mokesčiai g.b. perskaičiuojami už 5 metus.
  2. Patikimiems mokesčių mokėtojams mokesčiai perskaičiuojami ir tikrinami už 3 metus. Yra išimčių. Patikimumo kriterijai ir kokiais atvejais netaikomi 3 metai yra pateikta MAĮ.
  3. VMI turi teisę perskaičiuoti mokesčius už 10 metų, jei jie susiję su:
  – PVM atskaita nekilnojamam ilgalaikiam turtui
  – asocijuotų įmonių pelno padalinimo tarp šalių atvejais

Keičiasi sankcijų skyrimo tvarka:

 1. Nustatytos didesnės baudos (10-100%) dėl neuždeklaruotų mokesčių, kuriuos nustatė VMI tikrinimo metu. Baudos neskiriamos biudžetinėms įstaigoms (taip ir buvo seniau)
 2. Mokesčių mokėtojui nebus skaičiuojami jokie delspinigiai dėl naujai uždeklaruotų senų periodų mokesčių, jei jis 2019/01/01-2019/06/30 laikotarpiu patikslins senų (2014-2019m.) periodų deklaracijas ir per 20 d. susimokės arba sudarys mokesčio mokėjimo atidėjimo sutartį su VMI.

Dabartiniu metu yra skaičiuojami delspinigiai už visą nesumokėtą mokesčio periodą, kurio maksimali apimtis yra: nuo prievolės susidarymo datos iki deklaracijos patikslinimo+180 dienų.
Pvz. jei dabar (2018m.) yra tikslinama 2 metų senumo PVM deklaracija ir mokesčiai sumokami po 300 dienų po patikslinimo, tai nesumokėto PVM delspinigiai yra skaičiuojami už 2 metus+ 180 dienų.
Jei deklaracijos 2019m. I p. bus tikslinamos po 2019/07/01 arba nebus išlaikyta 20d. taisyklė, delspinigiai bus skaičiuojami bendrąja tvarka.

Norime atkreipti dėmesį, kad MAĮ netaikomas Sodros mokesčių skaičiavimui ir mokėjimui.

Naujos baudų taikymo nuostatos taikomos tik toms prievolėms, kuriuos nustatytos nuo 2019m.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f0db8f07c4a11e8ae2bfd1913d66d57


Nuo 2019m. įsigalioja naujas pelno mokesčio įstatymas, pagal kurį naikinamos arba mažinamos lengvatos pelno nesiekiančios įmonėms:
1. Už 2019m. bus neskaičiuojamas pelno mokestis, jei mokestinis pelnas bus panaudotas viešam interesui per 2 metus (už 2018m. yra 5 metai)
2. Panaikinta pelno mokesčio lengvata dėl pelno nesiekiančios įmonės komercinės veiklos 7 250 eurų pelno. (iki 2019m. 7250 eur komercinės veiklos pelnas yra neapmokestinamas pelno nesiekiančiose įmonėse).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d21f9007c4c11e8ae2bfd1913d66d57


Nuo 2019m. įsigalioja naujas GPM įstatymas pagal kurį yra didinamas GPM tarifas:

 1. 20% darbo užmokesčiui, jei jis ≤120 VDU (2019m.) per metus;
 2. 27% darbo užmokesčiui, jei jis >120 VDU (2019m.) per metus;
 3. 20% – civilinių sutarčių pajamoms, kai jos viršija 120 VDU (lubos nesikeis 2019-2021m.) per metus, dabar yra 15%, išskyrus atvejus kai lieka senasis GPM tarifas (15%). O jis lieka tik šioms civilinių sutarčių/santykių pajamoms:
  a. individualios veiklos pajamoms,
  b. pelno paskirstymui
  c. visoms kitoms civilinių sutarčių/santykių pajamoms (palūkanos, nuoma, daiktų pardavimas, autoriniai atlyginimai, paslaugos ir t.t.),tik tokiu atveju, jei šios veiklos metinės pajamos ≤120 VDU (~106560€) per metus.
  120 VDU metinė riba skaičiuojama bendrai sudedant visas civilinių sutarčių pajamas, o ne kiekvienai pajamų rūšiai atskirai.

GPM tarifo lubos (tik darbo užmokesčio pajamoms) mažės ir bus:

2019m. -120 VDU~106560€
2020m.- 84 VDU ~74592€
2021m.- 60VDU ~53280€

GPM lubos skaičiuojamos sudedant metines visų darbdavių darbo užmokesčio pajamas, o Sodros mokesčiams lobos pas kiekvieną darbdavį skaičiuojamos atskirai. Todėl bus įmanomos situacijos, kai darbuotojo darbo užmokestis bendrai viršija nustaytas lubas, bet pas kiekvieną darbdavį atskirai jų neviršija. Todėl nuo viso darbo užmokesčio bus skaičiuojamos VSD įmokos, nors GPM tarifas bus 27%.

 1. 2018 m. ir ankstesnio laikotarpio darbo užmokesčio pajamos (premijos ir kt. išmokos), išmokėtos 2019 m. ar vėliau, apmokestinamos taikant 15% GPM tarifą. Dėl šio dalyko bus keičiama GPM deklaravimo tvarka, o apskaitoje reikės atskirti išmokas pagal priskaitymo laikotarpius. Buhalteriams reikės pagalvoti kaip tai padaryti, kad metų eigoje ir metų gale nesuklysti su deklaravimu.
 2. Keičiama NPD skaičiavimo formulė ir tvarka + yra kitų pokyčių apie kuriuos bus parašyta kitos dienos žinutėse.
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/889672c07c4c11e8ae2bfd1913d66d57

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“