Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2018 04 11

balandžio 10 d.

PVM ES PVM, PVM TEISMŲ PRAKTIKA
Įmonė išvežė prekes į kitą ES šalį ir pritaikė 0% PVM.
CMR važtaraščiuose nebuvo:
– prekių gavėjų patvirtinimų apie krovinio gavimą,
– nenurodyti prekes priėmusių asmenų vardai ir pavardės, datos,
– nenurodyti vairuotojų vardai ir pavardės ir pan.
Nesutapo prekių pirkėjai ir mokėtojai. VMI tikrinimo metu nustatė, kad pirkėjai nesumokėjo PVM, yra neįmanoma juos surasti.
Dėl to, kad sandoris buvo netinkamai dokumentuojamas, VMI nuo visų tokių pardavimų paskaičiavo 21% PVM.
LRV Aministracinis teismas (2017-11-22 Nr. AB-21686-3-61-3-01431-2015-0) nustatė, kad:
1. VMI neteisi, nes turėjo būti vertinamas ne dokumentavimas, bet teisės kaip savininkui disponuoti preke perdavimas įgyjėjui faktas
2. Lietuvos mokesčių įstatymuose ir (ar) juos įgyvendinančiuose norminiuose teisės aktuose nesant aiškiai nurodytų (įvardintų) įrodymų (dokumentų), kuriuos turi turėti apmokestinamieji asmenys (PVM mokėtojai), siekiantys įrodyti fizinį prekių išvežimą iš Lietuvos į kitą valstybę narę, ši aplinkybė (faktinis išvežimas) įrodinėtina konkrečių tiekimo sandorių įprastoje praktikoje apmokestinamojo asmens (paprastai) turimais prekių išgabenimą patvirtinančiais įrodymais. Vertinant priešingai apmokestinamojo asmens padėtis tampa nesaugi dėl galimybės neapmokestinti tiekimų Bendrijos viduje arba būtinybės įskaičiuoti PVM į pardavimo kainą (Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos ir kt., C-409/04, 49 ir 51 p.).
3. mokestinis ginčas turi būti grąžintas VMI nagrinėti iš naujo
Yra ir kiti LRVA teismo argumentai.

Šaltinis: Lietuvos vyriausybės administracinis teismas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/83be17b0d5f011e7910a89ac20768b0f


balandžio 9 d.

TFAS finansinės priemonės užsienio valiuta išankstinis atlyginimas TFAAK22
Žinutė taikantiems tarptautinius apskaitos standartus.
1. Nuo 2018m. keičiamas 9-asis TFAS Finansinės priemonės
2. Papildytas reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede TFAAK 22-asis aiškinimas dėl sandorių užsienio valiuta ir išankstinio atlygio.

Šaltinis: Europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0498&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0519&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0519&from=LT


balandžio 8 d.

Pelno mokestis
Nuo 2018 metų nebetaikomas 5% pelno mokesčio lengvatinis tarifas žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams. Šis tarifas 2018m. taikomas tik kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams).

Šaltinis: Valstibinė mokesčių inspekcija

http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8289/e8fc3a7c-24b4-480f-971f-47deb35a2482


balandžio 7 d.

Individuali veikla

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą nėra prievolės teikti Sodrai SAV pranešimus. Tačiau jei norite greičiau gauti ligos išmoką iš Sodros, SAV pranešimus reikėtų teikti kas mėnesį.
Jei vykdant inididvidualią veiklą SAV formų Sodrai neteiksite, ligos išmoką gausite, tik jinai bus paskaičiuota pagal GPM308 formos duomenis apie uždekaruotas individualios veiklos pajamas.
Dirbantys pagal verslo liudiijimus ligos išmokų iš Sodros negauna, nes nemoka VSD įmokų dėl ligos išmokos draudimo.

Šaltinis: Verslo žinios

https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/04/06/10-sodros-atsakymu-i-dazniausiai-uzduodamus-klausimus-del-pajamu-deklaravimo


balandžio 6 d.

Parama ataskaitos registrų centras
Laiku metinių finansinių ataskaitų neteikiantys labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos rizikuoja prarasti paramos gavėjo statusą.
Nuo 2018 m. sausį įsigaliojusiose Labdaros ir paramos įstatymo pataisose svarbu atkreipti dėmesį į tai kad finansinių ataskaitų už 2017-uosius (o ne ankstesnius) metus nepateikę šių trijų teisinių formų organizacijos rizikuoja paramos gavėjų statusais.


balandžio 5 d.

Palūkanų apmokestinimas, palūkanų GPM
Jei gyventojas gavo palūkanas už paskolas, jis turi pats:
1. sumokėti 15% GPM VMI
2. uždeklaruoti gautas palūkanas GPM308 metinėje pajamų deklaracijoje.
Visai nesvarbu kaip gyventojas skolino lėšas kitam gyventojui: tiesiogiai ar netiesiogiai (per skolinimosi platformas), visos gautos ne bankinių paskolų palūkanos nuo pirmo EUR apmokestinamos 15% GPM.

Kaip apmokestinamos palūkanos gaunamos ne tik iš gyventojų bet ir iš kitų asmenų konsultuoja VMI.

Šaltinis: Valtybinė mokesčių inspekcija.

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-3831/8e49334f-83ca-4e4c-8799-b01ea6dceae9


balandžio 4 d.

Vaiko preižiūra seneliai
Nuo 2018/04/01 jei šeima turi kelis vaikus ir dėl vieno vaiko jau yra mokama Sodros išmoka dėl to vaiko priežiūros arba asmuo yra vaiko priežiūros iki 3 atostogose, tai susirgus kitam vaikui, už jo priežiūrą išmoką galės gauti seneliai. Yra dvi sąlygos, kad išmoką galėtų gauti seneliai:
1. Seneliai turėtų būti dirbantys pagal darbo sutartį
2. bent vienas iš vaiko tėvų turi teisė gauti išmoką, jei jis ją pasirinktų gauti.
Seneliai gali būti ir pensininkai, svarbu, kad vaiko priežiūros metu jie prarastų apmokestinamas VSD įmokomis pajamas, kurių praradimą dalinai kompensuoja Sodra.
Jei šeimoje yra vienas vaikas, Sodros išmokas už jo priežiūrą taip pat gali gauti seneliai, jei yra įvykdytos viršuje išvardintos dvi sąlygos.

Šaltinis: Seimas, Lietuvos Resbublikos Socialinio Draudimo Įstatymas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b4e84cf0fb5e11e796a2c6c63add27e9


balandžio 3 d.

Pelno mokestis 2018
Nuo 2018m. panaikinta 0% pelno mokesčio lengvata socialinės įmonės statusą turinčioms įmonėms. Šių įmonių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant standartinius pelno mokesčio tarifus (15% arba 5%).

Šaltinis:Valstybinė mokesčių inspekcija
http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8801/1ad06d54-4637-42f2-8695-d4c5d7864827

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“