Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2016 07 15

Atnaujintos viešo sektoriaus įmonių buhalterinės apskaitos metodinės rekomendacijos dėl dėl turto, perduodamo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui.

http://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/CTV_rekomendacijos_skelbti.pdf


i.MAS startuoja nuo 2016/10/01. LBAA dalyvavo pirmajame i.MAS i.VAZ posistemio prototipo pristatyme. Jame buvo pateikta kaip preliminariai vartotojas matys duomenų suvedimo langus, norėdamas įvesti e-važtaraščio duomenis. Plačiau: https://www.lbaa.lt/i-vaz-prototipo-pristatymas/


Valstybės įmonių vadovais bus galima dirbti nedaugiau nei 4 metus?

Paskelbtas Vyriausybės nutarimo projektas, kuriam pritarus nuo 2017/01/01 valstybės ir savivaldybės įmonėse įmonės vadovu tas pats asmuo galės būti skiriamas tik ketverių metų kadencijai.

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1165750


Valstybė remia nacionalinius tautinius amatus!

2016/07/07 patvirtinta tvarka dėl stipendijų skyrimo amatininkams, pameistriai, meistrams iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Maksimalus stipendijos dydis- 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį. Daugiau apie galimybes gauti stipendiją:

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1165741


Teatro aktoriai vyksta dirbti į Ispaniją (keliems mėn.), kokios E formos reikalingos ir kaip pateikti „Sodrai“ informaciją vienu metu apie visus aktorius?

Jei Teatras komandiruoja (siunčia) aktorius dirbti į Ispaniją, reikalingos E-101 LT formos pažymos. Tai pažymos apie tai, kad asmeniui jo komandiravimo į užsienį metu toliau bus taikomi Lietuvos socialinės apsaugos įstatymai. Jas išduoda „Sodros“ Užsienio išmokų tarnyba (Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius; faksas (8 5) 213 66 71). Dėl kiekvieno siunčiamo darbuotojo darbdavys pildo atskirą prašymą.
Jei aktoriai nėra komandiruojami, pažyma nereikalinga. Šiuo atveju, jų darbo Ispanijoje metu bus taikomi tos šalies įstatymai. Tai yra, jei vykstantiems į užsienį išduota E forma, taikomi Lietuvos teises aktai, o jei Lietuvos piliečiai dirbs pagal darbo sutartį Ispanijoje ar kt. ES, EEE valstybėje ar Šveicarijoje, bus taikomi tų valstybių įstatymai.


Kaip padidinti išmokamą darbuotojų darbo užmokestį, nedidinant mokesčių ir be teisės aktų pažeidimų?

Darbdaviui reikšmingai mažiau kainuoja sumokėti tokio pačio dydžio darbo užmokestį, jei darbuotojo mokesčius darbdavys moka iš savo lėšų, nes darbdavio sumokėti mokesčiai neapsimokestina GPM, VSD, PSD mokesčiais. Daugiau skaityti aktualijose:

http://www.aktualijos.lt/straipsniai/darbo-uzmokescio-apskaita

 


Patvirtinta nauja Sodros teikiamų konsultacijų teikimo tvarka.

Sodros informacijos centro telefono numeriai yra 1883 arba (+370) 5 250 0883, kuriais centralizuotai teikiamos asmenų konsultavimo socialinio draudimo klausimais, bendro pobūdžio informacijos teikimo, viešų duomenų, taip pat asmens duomenų teikimo telefonu paslaugos. Raštų siuntimui : info@sodra.lt
Sodros darbuotojas, aptarnaujantis asmenį elektroniniais ryšiais žodžiu, turi laikytis šių reikalavimų:
1. prisistatyti asmeniui, pasakyti Fondo administravimo įstaigos pavadinimą ir pavardę;
2. išklausyti, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymą;
3. aiškiai ir tiksliai atsakyti į klausimus;
4. pasistengti iš karto atsakyti į klausimą, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, nurodyti, kada bus asmeniui atsakyta, arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita ryšio priemone;
5. ramiai kalbėtis, mandagiai atsisveikinti;
6. jeigu aptarnaujamas asmuo įžeidinėja jį aptarnaujantį darbuotoją, jam grasina arba asmens elgesys kelia pagrįstų įtarimų, kad asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų ir dėl to asmens neįmanoma tinkamai aptarnauti, įspėti tokį asmenį, kad pokalbis gali būti nutrauktas, ir prireikus nutraukti pokalbį.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/82fb4060442d11e6bd3bfefc575ccac4


 

Nuo 2016-07-01 padidėjus MMA, didėja mokestis už verslo liudijimą, nes jis skaičiuojamas nuo MMA. Taip pat didėja visos įmokos, kurios skaičiuojamos nuo MMA. Pvz. Mažosios bendrijos nario, Individualios įmonės savininko PSD, VSD mėnesinės įmokos, kai yra numatyta prievolė jas mokėti.

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“