Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2018 02 19

Vasario 19 d.

GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBA
Ar žinote, kad nuo 2018/02/08:
– vienbučio blokuoto gyvenamajam namui skirtas sklypas negali būti mažesnis kaip 2 arai
– vienbučiai ir dvibučiai gyvenamojo namo sklypas negali būti mažesnis kaip 4 arai

Šaltinis: Aplinkos ministerija

http://www.am.lt/VI/index.php#a/19181


Vasario 18 d.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ MOKYMAI
Nemokami viešųjų pirkimų mokymai 2018 m. vasario 22 d. Kareivių g. 1, Vilnius

Taip pat skaitykite apie pirkimo skaidymą į dalis.

Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba

http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/cvp-is-mokymai-pradedantiesiems

http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/parengeme-informacini-pranesima-del-pirkimo-objekto-skaidymo-i-dalis


Vasario 17 d.

DARBO UŽMOKESTIS
Jei norite sužinoti, kaip jūsų įmonės darbo užmokestis koreliuoja su tokia pačia veikla užsiimančiomis įmonėmis, Sodra teikia analizę apie jūsų konkurentus, jei jų darbuotojų skaičius viršija 3.
TOP 10 pirmaujančių tarp buhalterinių paslaugų teikimo ir TOP10 su mažiausiu atlyginimu Vilniuje.

Šaltinis: „Sodra“

http://atvira.sodra.lt/imones/paieska/index.html


Vasario 16 d.

VASARIO 16-OJI IR KONFERENCIJA
Minėdami lygiai 100 metų sukaktį nuo tos dienos, kai atgimė nepriklausoma Lietuva, linkime visiems išminties ir drąsos kuriant šalies ateitį bei vienybės siekiant bendrų tikslų.

Šiais metais, puoselėdami istorinės reikšmės įvykių atminimą, kviečiame visus Lietuvos buhalterius, auditorius ir verslo atstovus susiburti tarptautinėje LBAA konferencijoje.
Šio renginio tikslas – visiems kartu paminėti Lietuvos šimtmetį, buhalterio profesinę šventę ir įvertinti kaip Lietuva atrodo tarptautiniame kontekste.

Kviečiame švęsti atkurtos Lietuvos šimtmetį kartu!

Šaltinis: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

https://www.lbaa.lt/lietuvos-buhalteriu-ir-auditoriu-simtmecio-konferencija/


Vasario 15 d.

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

Gyventojų pajamų mokestis (GPM) savivaldybėms yra skirstomas pagal gyventojo deklaruotą gyvenamąją vietą.
Nuo 2018/01/20 įsigalioja nauja gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka.
Ištraukos:
“Jei gyvenamąją vietą deklaruoja asmuo, kuris nėra gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčio) sutikimo patvirtinimas įrašomas deklaracijos 13 eilutėje. Įrašomi šie savininko (bendraturčio) duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas.
Eilutės pabaigoje savininkas (bendraturtis) savo parašu patvirtina sutikimą.”
(…)
“Gyvenamąją vietą deklaravusio asmens ar jo įgalioto asmens prašymu deklaravimo įstaiga (išskyrus konsulines įstaigas) išduoda dokumentą, patvirtinantį asmens deklaruotą gyvenamąją vietą – nustatytos formos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą”
(…)
Gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoti elektroniniu būdu gali Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais
(…)
“Jei asmuo, deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos į vieną valstybę, apsigyvena kitoje užsienio valstybėje ir pageidauja, kad ši valstybė būtų įrašyta Gyventojų registre, prašymą siunčia Registrų centrui, pridėjus asmens dokumento kopiją. Nurodyta valstybė įrašoma nuo prašymo gavimo Registrų centre dienos”

Šaltiniai: Teisės aktų registras, Vilniaus miesto savivaldybė

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce

http://www.vilnius.lt/index.php?2156464548


Vasario 14 d.

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI
Žinutė taikantiems tarptautinius apskaitos standartus (TAS, TFAS)
Paskelbtas 2018/02/08 reglamentas 2018/182, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus (TAS) pagal EPT reglamentą Nr. 1606/2002.
Pokyčiai liečia:
– 28 TAS Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones,
– 1 TFAS Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą,
-12 TFAS Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas.

Šaltinis: EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0182&from=LT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0182&from=EN


Vasario 13 d.

i.SAF-T
Gera žinia smulkiam verslui!
2018/02/09 Vyriausybė pritarė, kad I.SAF-T failus reikės teikti tik toms įmonėms, kurių pajamos viršijo 0,3 mln. EUR.

LBAA dėkoja visiems buhalteriams ir ne buhalteriams, kurie patikėjo, kad mus gali išgirsti, ir užpildė didelę apklausos anketą.
LBAA dėkoja Finansų ministerijai (FM) ir VMI už įsiklausymą ir supratimą.
Jei nebūtų buvusios LBAA iniciatyvos ir visų Lietuvos žmonių palaikymo, šito nebūtų buvę.
Pildydami metines deklaracijas skirkite savo 2 proc. GPM paramą LBBA, kad mes dar daugiau galėtume nuveikti gerų darbų!

LRV nutarimo pakeitimo istorija:
Pagal LBAA atliktą apklausą dėl i.MAS buvo teiktas pasiūlymas FM inicijuoti LRV nutarimo dėl i.SAF-T failo teikimo pakeitimą.
FM, susipažinusi su apklausos rezultatais, užregistravo LRV nutarimo 699 pakeitimą.

Šaltiniai: Teisės aktų registras, Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e9da70f00d9711e8a5fc9d9b3a58917b

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/id/27216

https://www.lbaa.lt/apie-mus/lbaa-2-parama

https://goo.gl/hkT4F4/

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“