Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2018 02 13

Vasario 12 d.

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
Ar žinote kad PVM sąskaitą faktūrą galite pavadinti kaip norite ir jinai vis tiek bus galiojanti?
Ištrauka iš VMI leidinio apie reikalavimus PVM SF
“51. Ar PVM sąskaitoje faktūroje reikia nurodyti, kad tai yra ,,PVM sąskaita faktūra“?
PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti, kad tai yra ,,PVM sąskaita faktūra“, neprivaloma (kadangi tokio rekvizito, kaip PVM sąskaitos faktūros pavadinimas, nėra). Jeigu PVM mokėtojas nori tokiame dokumente įrašyti dokumento pavadinimą, jis tai gali įrašyti savo nuožiūra (pvz., sąskaita, pranešimas, PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra ir pan.).”

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-40458/7e61f53c-3f6c-4cde-b992-d274c97f8e3d


Vasario 11 d.

E-PARAŠAS
Atsižvelgiant į tai, kad daug asmenų nespės pasikeisti e-parašo Ryšių reguliavimo tarnyba pratęsė UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų galiojimą iki 2018/03/12.
Taigi dar liko laiko paskeisti e-parašo sertifikato teikėją.

Šaltinis: Ryšių reguliavimo tarnyba

http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html


Vasario 10 d.

PVM
Dažnai įmonės nusprendžia nebeturėti buhalterio arba jam nebemokėti atlygio, jei įmonės veikla tam tikrais mėnesiais nevyksta. Pasekmės gali būti liūdnos, nes nepateikus deklaracijų, VMI pati įvertins kokie mokesčiai nepateiktose deklaracijose turėjo būti deklaruojami.
Jei PVM mokėtojas nepateikia PVM deklaracijos, jam VMI suformuos pakaitinę deklaraciją, kuri formuojama pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos to mokesčio deklaracijos, kurioje mokesčių mokėtojas deklaravo mokėtiną mokesčio sumą, duomenis.
Taigi šykštuoliai gali daugiau prarasti, nei sutaupyti.

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8401/a212463b-9199-4822-89e5-ca23d5588d56


Vasario 9 d.

PVM DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS
PVM deklaracija tikslinama to mokestinio laikotarpio, kurį buvo padarytos klaidos, kai:
–sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto) PVM suma;
–klaidos susijusios su prekių tiekimu ar paslaugų teikimu į kitas valstybes nares,
–klaidos susijusios su prekių ar paslaugų įsigijimu iš kitų valstybių narių;
–susijusios su importo PVM, kurio sumokėjimą (įskaitymą) kontroliuoja VMI.
Kitos klaidos gali būti ištaisytos to mokestinio laikotarpio, per kurį jos paaiškėjo, PVM deklaracijoje.

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8401/a212463b-9199-4822-89e5-ca23d5588d56


Vasario 8 d.

E-PARAŠAS

Ryšių reguliavimo tarnyba nuo 2018/02/12 panaikino Skaitmeninio sertifikavimo centro (SSC) sertifikatų teikėjo statusą, o tai reiškia, kad e-parašas pasirašytas naudojant Skaitmeninio sertifikavimo centro (SSC) sertifikatą bus laikomas negaliojančiu.
E-parašas naudojamas teikiant nedarbingumo pažymėjimus, ataskaitas Sodrai, VMI, darant mokėjimus per banką bei naudojantis kitomis e-paslaugomis.

LBAA rekomenduoja pasidomėti kieno išduotu sertifikatu naudojatės pasirašydami dokumentus e-parašu.

Šaltinis: eparasas.lt; SoDra; vz.lt

https://www.eparasas.lt/#what-is-e-signature

http://www.sodra.lt/lt/naujienos/nuo-2018-m-vasario-12-d-neveiks-skaitmeninio-sertifikavimo-centro-isduoti-elektroniniai-parasai

https://www.vz.lt/informacines-technologijos-telekomunikacijos/2018/02/06/is-ssc-atimama-teise-teikti-kvalifikuotus-e-paraso-sertifikatus


TRIKAMPĖ PREKYBA
Trikampė prekyba ir PVM deklaracijos FR0600 pildymas.
Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, įsigijo prekių iš Latvijos PVM mokėtojo už 14 000 Eur ir, iš karto jas iš Latvijos nugabenusi į Daniją, pardavė už 15 000 Eur Danijos įmonei, PVM mokėtojai.
Įrašai PVM deklaracijoje FR0600:
22 laukelyje –14 000 Eur(įsigytų prekių vertė);
20 laukelyje –15 000 Eur(parduotų prekių vertė).
Ataskaitoje FR0564
14 laukelyje –15 000 Eur(parduotų prekių vertė).

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8401/a212463b-9199-4822-89e5-ca23d5588d56


Vasario 7 d.

LBAA RAŠTAS LR SEIMUI
2018/01/25 LR Seimas išplatino pranešimą spaudai.
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija susirūpinusi dėl LR Seimo komisijos teiginių apie audito profesines audito paslaugas:
1. LR Seimo laikinoji komisija be jokio tinkamo teisinio pagrindo nurodė perteklinius reikalavimus audito įmonėms siekiančioms dalyvauti paslaugų teikimo pirkimo konkurse dėl LRT teisinės ir finansinės veiklų bei valdymo audito.
2. Seimo laikinosios komisijos sprendimui trūksta skaidrumo, nėra pateikti jokie patikimi įrodymai, kodėl Lietuvos kapitalo audito įmonės yra blogesnės ir netinkamos LRT audito atlikimui
3. Seimo laikinosios komisijos sprendimas nepagrįstai diskriminuoja Lietuvos kapitalo audito įmones ir žemina jų autoritetą.

Šiuo pranešimu LBAA nereiškia jokios nuomonės apie LRT veiklą, tačiau nori atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad valstybės lygiu negali būti diskriminuojami profesinių paslaugų (audito, buhalterijos) teikimas priklausomai nuo kapitalo kilmės.
Tokie Seimo veiksmai neatitinka valstybės politikos dėl savo šalies gyventojų.

LBAA pateikė raštą Seimo laikinosios komisijos pirmininkui, viešųjų pirkimų tarnybai, Seimo kanceliarijai, Seimo komisijų sekretoriatui. Su LBAA teiktu raštu galite susipažinti Asociacijos internetiniame puslapyje.

Šaltinis: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

https://www.lbaa.lt/del-lietuvos-respublikos-seimo-isplatinto-pranesimo-spaudai/

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“