Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 12 06

Gruodžio 5 d.

i.MAS. I.SAF
Nėra aišku kaip pateikti patikslintus PVM registrus, ar taisyti nustatytus skirtumus kryžminio sutikrinimo ataskaitoje, VMI parengė išsamius paaiškinimus, kurie jums padės
Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8775+I.+SAF+paslaugos+kaip+jomis+naudotis/be4b7d92-2bee-4f39-9e6d-54249bc987b0


Gruodžio 4 d.

TFAS. TARPTAUTINIAI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI
Naujausi Tarptautinių apskaitos standartų pokyčiai:

 1. 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1986, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/…
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/…
 2. 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1987, kuriuo dėl 15-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/…
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/…
 3. 2017 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1988, kuriuo dėl 4-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/…
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/…
 4. 2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1989, kuriuo dėl 12-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/…
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/…
 5. 2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1990, kuriuo dėl 7-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/…
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/…

Gruodžio 1 d.

DIVIDENDŲ APMOKESTINIMAS
Norėdamas sumažinti mokestį nuo gautų dividendų, Lietuvos įmonė privalo turėti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą pažymą, o jei užsienio administratorius tokių pažymų neišduoda, kitokius dokumentus, kuriuose būtų nurodyta:
– kas,
– kada ir
– kokią dividendų sumą išmokėjo Lietuvos rezidentui bei
– kokią mokesčio sumą išskaičiavo nuo išmokėtosios dividendų sumos.
Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-34608/89dd1a16-8a2d-487f-9678-2b54172d2411


Lapkričio 30 d.

SODROS MOKESČIŲ POKYČIAI 218. SODRA. MMA. LBAA. SUSITIKIMAS

2017/11/27  vyko susitikimas dėl VSD įmokų nuo MMA projekto, praktinio taikymo.

Seime užregistruotas VSD įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, pagal kurį VSD įmokomis (31,18 %) numatoma apmokestinti darbuotojų darbo užmokestį nuo MMA, jeigu jis yra mažesnis nei MMA.

Papildomomis VSD įmokomis nuo MMA siūloma neapmokestinti mažesnio nei MMA darbo užmokesčio tų darbuotojų, kurie atitinka bent vieną sąlygą:

 1. Dirba bent pas du darbdavius ir pas abu darbdavius gauna nors kokį darbo užmokestį;
  2. Darbuotojas yra jaunesnis nei 24 metų;
  3. Darbuotojas gavo valstybinę socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją

2018m. lapkričio 27d. LBAA nariai dalyvavo susitikime su „Sodros“ atstovais ir aptarė dėl numatomus pokyčius.

Susitikimo metu Sodra pristatė VSD įstatymo projekto įgyvendinimo techninius sprendimus. LBAA nariai pateikė rekomendacijas, į kurias reikėtų atsižvelgti ir paprašė Sodros papildomų VSD įmokų ataskaitose nurodyti duomenis, kurie padėtų pasitikrinti ar papildomas VSD įmokos buvo paskaičiuotos tinkamai.

Jei bus pritarta šiam projektui, „Sodra“ planuoja teikti pagalbą ir duomenis verslui nustatant kokiais atvejais reikės primokėti VSD mokesčius.

 1. Pasibaigus mėnesiui darbdaviui numatoma pateikti ataskaitą į EDAS („Sodros“ sistemos) apie darbuotojus, kuriems nebus taikoma papildomų VSD įmokų skaičiavimo tvarka, jei jų darbo užmokestis yra mažesnis nei MMA. Tokiu būdu verslas turėtų preliminarius duomenis apie tai, kuriems darbuotojams gali būti skaičiuojamos VSD įmokos, jei jų darbo užmokestis būtų mažesnis nei MMA.
  2. Pateikus mėnesines SAM ataskaitas apie darbuotojų darbo užmokestį ir nuo jo paskaičiuotas įmokas, įmonė gaus pranešimą apie tai, kad konkrečiam draudėjui yra paskaičiuotos papildomos VSD įmokos. Įmonė, gavusi šį pranešimą, prisijungus prie EDAS suvestinių skyriuje galės matyti sudarytą ataskaitą apie paskaičiuotas VSD įmokas. Ataskaitoje bus pateikti duomenys apie papildomai paskaičiuotas įmokas pagal darbuotojus. Dėl papildomai paskaičiuotų įmokų įmonei nereikės tikslinti SAM. Tik buhalterinėje apskaitoje reikės užregistruoti papildomai paskaičiuotas VSD įmokas pagal Sodros sudarytą ataskaitą ir sumokėti šias įmokas bendrąja tvarką iki mėnesio 15 d. už praėjusį mėnesį.
  3. Bus atnaujinta F4 forma, kurioje bus teikiama papildoma informacija apie papildomas VSD įmokas
  4. 2018m. pradžioje numatomi „Sodros“ seminarai LBAA nariams apie „Sodros“ mokesčių pokyčius 2018 m.

Dėl minimo projekto įgyvendinimo, darbo buhalteriams, padaugės, tačiau Sodra daro viską, kad jo apimtys būtų minimalios.
LBAA mano, kad toks techninis sprendimas yra draugiškas verslui, nes nereikalauja atnaujinti darbo užmokesčio skaičiavimui naudojamų programų ir minimizuoja pokyčių naštą verslui.
LBAA nepritaria VSD įstatymo projektui, nes mano, kad VSD įmokų nuo MMA sumokėjimo prievolė turėtų būti deleguota gyventojui, o ne įmonei. Tačiau susitikimas buvo ne dėl VSD įstatymo projekto, bet dėl techninio sprendimo, jei jis bus priimtas.

Šioje žinutėje pateiktos detalės dėl VSD įmokų skaičiavimo nuo papildomos sumos iki MMA mechanizmo dar gali keistis, nes jos yra pateiktos pagal paskelbto projekto nuostatas, be to dar nėra žinomi kiti teisės aktai, kurie bus paskelbti pritarus projektui.

Susitikimo metu Sodra informavo, kad nusimato Sodros mokesčių pokyčiai 2018 metais, dėl jau priimtų ir paskelbtų teisės aktų projektų.
Buvo sutarta, kad 2018m. sausio pirmoje pusėje pagrindiniuose Lietuvos miestuose bus Sodros seminarai LBAA nariams apie Sodros mokesčių pokyčius 2018m.

LBAA dėkoja Sodrai iš įsiklausymą ir draugiškumą buhalterio profesijai.
LBAA dėkoja LBAA nariams: Daivai Čibirienei, Danutei Patapovienei, Natalijai Budzinskienei, Natalijai Gudaitienei ir Dianai Martinkienei, kurie skyrė savo asmeninį laiką dėl šio susitikimo.
Šaltinis: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/17edcf50cde711e782d4fd2c44cc67af


Lapkričio 29 d.

i.SAF-T

i.SAF-T naujienos: bus galima teikti išskaidytus duomenis pagal skirtingas apskaitos sistemas.
2017m. rugsėjo mėnesį buvo atlikta LBAA apklausa dėl i.SAF-T failo skaidymo poreikio.
Kadangi didžioji dalis respondentų pasisakė už failo skaidymą, o tam tikrais atvejais verslui bus neįmanoma pateikti vientisą failą, VMI išgirdo šį mokesčių mokėtojų pageidavimą ir 2017m. lapkričio 27d. įvyko LBAA susitikimas su VMI dėl i.SAF-T failo skaidymo siūlomų sprendimų aptarimo, kuriame VMI pateikė i.SAF-T failo skaidymo viziją, pagal kurią jei įmonė kaupia apskaitos duomenis skirtingose apskaitos sistemose, ji galės pateikti SAF-T rinkmeną, išskaidžiusi SAF-T rinkmeną „loginėmis“ dalimis (toliau – SAF-T rinkmenos loginė dalis).
Pateikiamos mažiausiai 6 atskiros loginės SAF-T rinkmenos dalys pagal duomenų rūšis:

Loginės SAF-T rinkmenos dalys taip pat gali būti skaidomos:

Toks struktūrizuotas rinkmenos skaidymas sudarys galimybę pateikti SAF-T duomenis iš neintegruotų sistemų, nereikės papildomos programinės įrangos, kuri apjungtų duomenis į vieną failą.
Susitikimo metu buvo pastebėta, kad teikiant duomenis skaidymo būdų mokesčių mokėtojai ne tik gaus greičiau atsakymą apie rinkmenų trūkumus bet ir informaciją, kurioje rinkmenoje yra nustatytas duomenų trūkumas. Jei duomenys bus teikiami vientisu rinkmena, rinkmenos apdorojimo laikas bus žymiai ilgesnis, o nustačius duomenų trūkumą, nebus aišku kurioje rinkmenos vietoje jis yra.
Taigi teikiamų duomenų skaidymas ne tik palengvina verslui duomenų teikimą, bet ir mažiau apkrauna VMI serverius bei sudaro geresnes sąlygas tinkamo formato rinkmenos pateikimui.
Dėl struktūrizuotos rinkmenos skaidymo VMI artimiausiu metu planuoja atlikti tikslinimus SAF-T techninėje specifikacijoje ir techniniuose reikalavimuose bei XSD schemoje.
LBAA džiaugiasi, kad jos pasiūlymai teikia nauda ne tik mokesčių mokėtojams bet ir mokesčių surinkėjams.
LBAA vizija: profesionali apskaita- visuomenės ir valstybės pamatas.
Susitikime su VMI dalyvavo LBAA nariai: Daiva Čibirienė, Danuta Patapovienė ir Viktoras Griška
Šaltinis: Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija


Lapkričio 28 d.

KVITŲ ŽAIDIMAS. VMI
Nuo 2017 m. lapkričio 28 d.  ne jaunesni nei 14 metų šalies gyventojai jau gali dalyvauti nacionalinėje kvitų loterijoje, žaidimo interneto svetainėje https://kvituzaidimas.vmi.lt/ registruodami gautus kasos aparato kvitus ir laimėti savaitinius bei mėnesinius piniginius prizus. Kvitų registravimas nekainuoja!
Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

https://kvituzaidimas.vmi.lt/

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“