Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 11 07

iMAS. IVAZ. ISAF

VMI pateikė seminaro medžiagą, kurioje paaiškina kaip pateikti e-važtaraščius VMI i.VAZ sistemoje, kaip teikti duomenis i.SAF ir kaip naudotis kryžminio sutikrinimo paslauga, kaip užsakyti preliminarias FR0564, FR0600 deklaracijas.

http://www.vmi.lt/cms/about-vmi?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin


ELEKTRONINĖ ĮRANGA. ALYVOS BATERIJOS. ATLIEKOS. EKSPLOTUOTI NETINKAMŲ TRANSPOTO PRIEMONIŲ TVARKYMAS.  
Nuo 2018m. keičiami įkainiai ir įvairių prekių/atliekų grupavimas
Šaltinis: 2017/10/04 gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių pakeitimas.

Šaltinis: Teisės aktų registras

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc5ea0e0a8da11e78a4c904b1afa0332


GAMINTOJAI. IMPORTUOTOJAI. TAISYKLĖS. POKYČIAI

Nuo 2018m. keičiamos gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministerija; Teisės aktų registras

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc2727e0a8da11e78a4c904b1afa0332


ELEKTROS ATLIEKŲ TVARKYMAS.

Nuo 2018m pradedamos taikyti naujos gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklės, kuriose pakeisti beveik visi taikyti įkainiai, pervadintos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos. Šaltinis: Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministerija; Teisės aktų registras

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc5ea0e0a8da11e78a4c904b1afa0332


EPARAŠAS. DOKUMENTAI. PERŽIŪRA.

Jei gavote e-parašu pasirašytą dokumentą, kurio gale yra trumpinys “.adoc” , jį galite peržiūrėti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

Kad tai padaryti reikia:

1) išsaugoti adoc formato dokumentą savo kompiuteryje,
2) interneto naršyklėje įvesti adresą https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view,
3) įkelti adoc dokumentą iš savo kompiuterio,
4) paspausti mygtuką „Peržiūrėti dokumentą“
5) paspausti atitinkamą peržiūros mygtuką „Peržiūrėti pagrindinį dokumentą” / „Peržiūrėti dokumento priedą” (peržiūros režimas gali veikti nekorektiškai, todėl rekomenduojame atsivėrusio peržiūros režimo lango viršutinėje dalyje spausti mygtuką „Atidaryti”).

E-parašu pasirašytus dokumentus gali atsiųsti bet kas: VMI, Sodra, verslo partneris ar gyventojas nusprendęs teikti e-parašu pasirašytą dokumentą, neteikdamas originalios popierinės jo versijos.

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija; Konsultacinė medžiaga

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/id/39407


CUKRUS.KVOTOS.

Nuo 2017/10/01 panaikintos kvotos cukrui, tačiau cukraus gamintojai ir toliau privalės teikti informaciją apie cukraus gamybą, prekybą, atsargas, cukraus ir cukrinių runkelių supirkimo kainas.

https://ec.europa.eu/lithuania/EU%20sugar%20quota%20system%20comes%20to%20an%20end_lt


DAUGIABUČIAI. MODERNIZAVIMAS. DAUGIABUČIŲ ATNAUJINIMAS.

2017/10/03 paskelbtas kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 2018-2019m.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9ac0b6b0a81511e78a4c904b1afa0332


TAKSI. VEŽĖJAI. PAJAMŲ DEKLARAVIMAS.
Vežėjas (taksi vairuotojas dirbantis pagal verslo liudijimą ar indi. veiklos pažymą) gali pavesti keleivių vežimo organizatoriui (KVO) teikti jo duomenis VMI, jei jis yra susitaręs dėl tokios paslaugos su KVO. KVO sudaro sutartį su VMI dėl tokių duomenų teikimo. Nors vežėjo duomenis teikia KVO, vežėjas vis tiek turi pats pateikti duomenis apie jo pajamas ir sąnaudas GPM308 metinėje deklaracijoje.
KVO gali teikti duomenis ne tik už fizinius asmenis, bet ir už juridinius asmenius. Kuriems dėl to taip pat nedingsta prievolė pateikti PLN204-pelno mokesčio deklaraciją.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0abb77b0a36211e78a4c904b1afa0332


ATLEIDIMAS IŠ DARBO. DARBO KODEKSAS

Draudžiama atleisti iš darbo darbuotoją, nepriklausomai nuo jo lyties, jei jis augina vaiką iki 3 metų, pagal DK 57str. “Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės”

Išimtis: įmonės likvidavimas

Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija; Teisės aktų registras

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/giCZwujhpu

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“