Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2016 07 08

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal kasos aparatų kvitus, jeigu prekės ar paslaugos, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertės (kartu su PVM) riba iki 2014-12-31 ― 1000 litų, nuo 2015-01-01 iki 2015-05-31 ― 290 eurų, o nuo 2015-06-01 ― 100 eurų. Išlaidoms, kurių įsigijimą patvirtina kasos aparato kvitas, vertės apribojimai yra taikomi tik Lietuvoje išduotiems kasos aparato kvitams. Išlaidoms, kurių įsigijimą patvirtina užsienyje išduotas kasos aparato kvitas, ― vertės apribojimai, vadovaujantis PMĮ 11 straipsnio 6 dalies nuostatomis, netaikomi.


Įvairios rinkliavos, žyminis mokestis ir pelno mokestis

Vieneto sumokėtos valstybės arba vietinės rinkliavos vieneto sąnaudomis gali būti pripažįstamos pagal rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus arba kvitus).
Vietinės rinkliavos už šiukšlių išvežimą vieneto sąnaudomis pripažįstamos pagal laisvos formos dokumentą, t. y. pranešimą, bei rinkliavų sumokėjimą patvirtinančius apskaitos dokumentus (mokėjimo pavedimus arba kvitus).
Vietinė rinkliava už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti gali būti sumokama grynaisiais pinigais (monetomis) arba kortelėmis į bilietų automatą arba trumpąja mobiliojo ryšio žinute. Bilietų automatas išduoda bilietą, kuris patvirtina vietinės rinkliavos sumokėjimą ir suteikia teisę automobilio valdytojui (vairuotojui) palikti automobilį stovėti mokamoje stovėjimo vietoje biliete nurodytą laiką. Šios vieneto sumokėtos vietinės rinkliavos sąnaudomis gali būti pripažįstamos tiek pagal bilietų automato išduotus bilietus, tiek pagal vieneto mėnesio pabaigoje iš mobiliojo ryšio operatoriaus gautą sąskaitą, jeigu sąskaitos turinys yra aiškus (pvz., jeigu yra nurodyta „Už stovėjimą“)


Kelionės bilietai

Tais atvejais, kai, parduodant keleivinio transporto bilietus, neprivaloma išduoti kasos aparato kvito, keleivinio transporto išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal teisės aktų reikalavimus atitinkančius keleivinio transporto bilietus. Biliete neturi būti nurodomas pirkėjo pavadinimas, kodas. Reikalavimus, kaip turi būti išrašyti keleivinio transporto bilietai, nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Reikalavimai keleivinio kelių transporto bilietams yra nustatyti Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse
https://www.e-tar.lt/…/lt/legal…/TAR.881400CFCF4F/ccXuOLpEdO
Vienkartiniuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose (bagažo kvituose), parduodamuose autobusų stočių kasose, turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), išvykimo data, išvykimo laikas, bilieto (bagažo kvito) kaina, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme arba savivaldybių nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma, sėdima vieta (išskyrus bagažo kvitus) ir išvykimo aikštelės numeris. Terminuotuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), bilieto (bagažo kvito) kaina, bilieto galiojimo terminas, o terminuotuose vardiniuose vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose – ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme arba savivaldybių nustatytos nuolaidos dydis procentais.


Įmonė, norinti vykdyti ūkinę komercinę veiklą, turėtų pasitikrinti ar patalpos, kuriose vykdoma veikla atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo reikalavimus. Šiame įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje yra išvardintos veiklos, kada vykdoma veikla privalo atitikti patalpų paskirtį.
Daugiau http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/patalpu-paskirtis-turi-atitikti-vykdoma-veikla


Nuo 2019 m. draudžiama nemokamai dalinti plastikinius pirkinių maišelius prekybos vietose, išimtis taikoma tik labai lengviems maišeliams.
Labai lengvas plastikinis pirkinių maišelis – plastikinis pirkinių maišelis, kurio sienelės plonesnės kaip 15 mikronų ir kuris būtinas higienos tikslais arba pateikiamas kaip nefasuotiems maisto produktams skirta pirminė pakuotė siekiant išvengti maisto švaistymo.

Daugiau Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-517,
82 straipsnis. Draudimas dalyti lengvuosius plastikinius pirkinių maišelius prekių ar produktų pardavimo vietose
Pakuočių pardavėjams ir platintojams draudžiama prekių ar produktų pardavimo vietose neatlygintinai dalyti lengvuosius plastikinius pirkinių maišelius, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius.“

Mokestinio laikotarpio keitimas.

Naujai įregistruotam vienetui gali būti nustatomas kitoks mokestinis laikotarpis, jei jis pateikia prašymą VMI per 5 darbo dienas nuo jo įregistravimo JAR. Kitais atvejais kitoks mokestinis laikotarpis nustatomas tik po pereinamojo mokestinio laikotarpio.

https://www.vmi.lt/…/R…/814211be-a52c-4e61-9902-54414dca0958


Jei gyventojas skolina per skolinimo platformą ir dėl to jam nėra žinoma, kam jis iš tikrųjų paskolino lėšas, tokiu atveju gyventojas deklaruodamas paskolą (FR000S) nurodo platformą kaip paskolos gavėją.

http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/24601


Jei naują transporto priemonę, kuri įsigyjama iš ES ir jos gabenimas baigiasi Lietuvoje, įsigyja bet koks asmuo, jis skaičiuos mokėtiną 21 proc. PVM ir jis bus deklaruojamas PVM deklaracijose:
– FR0600 (juridinis asmuo PVM mokėtojas) ,
– FR0608 (juridinis asmuo ne PVM mokėtojas),
– FR0656 (fizinis asmuo). Šią formą asmuo gauna, jam FR0656 įteikiama užpildyta.

http://www.vmi.lt/…/asset_publ…/Pec85c90jXW4/content/id/3292
p.s. yra atvejų, kai transporto priemonių pirkimo PVM grąžinamas.


Jei norite, kad dienpinigiai mokami pagal Finansų ministro įsakyme ir kituose teisės aktuose nurodytas normas ir tvarkas nebūtų apmokestinti kaip darbo užmokestis, darbuotojo darbo užmokestis turėtų viršyti dydį: MMAx1,3. Jei darbuotojo darbo užmokestis yra lygus MMAx1,3, išmokėti dienpinigiai, kurie viršija 50 proc. nustatytą darbo užmokestį, privalo būti apmokestinti kaip darbo užmokestis.
Daugiau žiūrėti 2014 m. gruodžio 17d. Lietuvos vyriausio administracinio teismo nutartį

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/LITEKO.22FD81402CB7


Nuo 2016/07/01 startuoja naujas ES lėšomis finansuojamas projektas, pagal kurį įmonės, kurios yra ne senesnės nei 5 metų, galės gauti iki 6500EUR ES paramą konsultacijoms mokesčių, buhalterinės apskaitos ir kitais klausimais.
http://vkt.verslilietuva.lt/ ; www.esinvesticijos.lt

Dėl finansavimo gavimo reikia užpildyti 8 dokumentus, daugiau informacijos: http://auditors.lt/paslaugos-finansuojamos-is-es-lesu/

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“