Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 09 24

ISAF. PVM.

Jei įmonė negali susigražinti pirkimo PVM, nes vykdo mišrią arba neapmokestinamą veiklą, ji vis tiek privalo pildyti pirkimo ir pardavimo PVM registrus, nes yra PVM mokėtoja.

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/id/36604


Užsieniečiai. Mokesčiai.

Nenuolatiniai (užsieniečiai) Lietuvos gyventojai gali gauti FR0595 pažymą iš VMI apie sumokėtus mokesčius Lietuvoje ir susimažinti savo mokėtinus mokesčius savo rezidavimo šalyse pagal dvigubo išvengimo apmokestinimo sutarčių sąlygas. Kaip gauti FR0595 pažymą, aiškina VMI.

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

http://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-27155%282017-08-28%29.pdf/ce804e5b-2281-4b7c-b634-d9920bdf0ff4


Sodros mokesčiai. Projektas.

Paskelbtas VSD įstatymo projektas, pagal kurį darbdaviai turės mokėti VSD įmokas nuo MMA. Jei darbuotojas dirba pas kelis darbdavius, darbdavys turės tai įvertinti ir sumokėti įmokas nuo trūkstamos sumos iki MMA.

Šaltinis: e-seimas.lrs.lt

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/faf000809a0b11e78d46b68e19efc509?jfwid=5w7avnoeo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6fed26229a0b11e78d46b68e19efc509?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=49f28f90-4f8d-41ed-937c-35b842fb802c

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1b5ec4509a0c11e78d46b68e19efc509?jfwid=5w7avnoeo


Žemės mokestis.

Pakeista žemės mokesčio deklaracijos forma teikiama už 2017m.
Žemės mokestį reikia sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15d. VMI paskaičiuoja ir parengia deklaracijas žemės mokesčio mokėtojams. Jei VMI patikslina žemės mokesčio deklaraciją, papildomai paskaičiuotas mokestis turi būti sumokėtas per 10d. po patikslinto skaičiavimo datos.

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija


Darbo inspekcija. Komandiruotės.

Jei pas jus į įmonę yra komandiruojami trečių šalių įmonių darbuotojai, privaloma apie tai pranešti darbo inspekcijai. LT įmonė privalo turėti užsieniečio darbo sutarties, socialinio draudimą įrodančių dokumentų ir vizos kopijas.

Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija
http://www.vdi.lt/Forms/Naujienos1.aspx?Tekstai_ID=1330


VMI seminaras. Individuali veikla. Verslo pradžia.

VMI seminaras apie mokesčius studentui ir pradedančiam vykdyti individualią veiklą

Šaltinis: Valstybinė mokesčių inspekcija

https://www.vmi.lt/renginiai/ziureti.php?record=1966


GPM projektas. Progresiniai mokesčiai. 

2017/08/24 užregistruotas GPM įstatymo pakeitimo projektas, kuriam pritarus nuo 2019m. būtų taikomi progresiniai GPM mokesčio tarifai:
metinėje GPM deklaracijoje gyventojo metinės pajamos viršijusios nustatytas ribas apmokestinamos didesniu GPM tarifu:

 1. ≤20 000 €, GPM 15% (išlieka tas pats 15% tarifas)
 2. >20 000 €, GPM 16% (viršijančiai daliai papildomas 1%)
 3. >30 000 €, GPM 17%
 4. >40 000 €, GPM 20%

Šaltinis: e-seimas.lrs.lt 1 p.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/50ced7f088c411e78939acf99f6e54eb


Nekilnojamo turto mokestis . Projektas. 

Užregistruotas nekilnojamo turto mokesčio projektas, kuriam pritarus gyventojų nekilnojamas turtas būtų apmokestinamas jo vertei viršijus 150 tūkst. Eur ( dabar yra nustatyta 220 tūkst. eur riba)

Šaltinis: e-seimas.lrs.lt, 4 p.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6ead859088c511e78939acf99f6e54eb?jfwid=15vz32s2m8


Darbo kodeksas. Viršvalandžiai. 

Jei darbo dienos trukmė viršijo nustatytą 8 val. trukmę, bet savaitės trukmė neviršijo 40 val. , viršvalandžių nėra. Yra išimčių (DK 112 str. 2d.)

Šaltinis: DK 112str. 3d.

„Darbuotojo darbo laiko norma yra keturiasdešimt valandų per savaitę, nebent darbo teisės normos darbuotojui nustato sutrumpintą darbo laiko normą arba šalys susitaria dėl ne viso darbo laiko.“


Darbo sutartis. Darbo režimas. 

Darbo sutartyje būtina nurodyti koks yra darbo rėžimas. Svarbu išsirinkti tinkamiausią. O jis gali būti 5 rūšių:

 1. nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės
 2. suminės darbo laiko apskaitos
 3. lankstus darbo grafikas
 4. suskaidytos darbo dienos laiko režimas
 5. individualų darbo laiko režimą.

Šaltinis:DK 113str. 2d.

113 straipsnis. Darbo laiko režimas

 1. Darbo laiko režimas – darbo laiko normos paskirstymas per darbo dieną (pamainą), savaitę, mėnesį ar kitą apskaitinį laikotarpį, kuris negali viršyti trijų paeiliui einančių mėnesių.
 2. Jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip, darbo laiko režimą vienam ar keliems darbuotojams (darbuotojų grupei) arba visiems darbuotojams darbovietėje nustato darbdavys, nustatydamas vieną iš šių darbo laiko režimo rūšių:

1) nekintančią darbo dienos (pamainos) trukmę ir darbo dienų per savaitę skaičių;
2) suminę darbo laiko apskaitą, kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį;
3) lankstų darbo grafiką, kai darbuotojas privalo darbovietėje būti fiksuotomis darbo dienos (pamainos) valandomis, o kitas tos dienos (pamainos) valandas gali dirbti prieš ar po šių valandų;
4) suskaidytos darbo dienos laiko režimą, kai tą pačią dieną (pamainą) dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, kurios trukmė ilgesnė negu nustatyta maksimali pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė;
5) individualų darbo laiko režimą.
3. Jeigu nenustatyta kitaip, laikoma, kad darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį vienos savaitės laikotarpį, kai dirbama penkias dienas per savaitę, o kiekvienos savaitės darbo dienomis valandų skaičius yra vienodas.
4. Darbuotojų darbo laiko režimą valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi šio skyriaus nuostatomis.


Darbo kodeksas. Šventės 

Jei darbo laiko norma yra sutrumpinta, ji netrumpinama prieš šventes
Šaltinis: DK 112 str. 5d.

„Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.“

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“