Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 08 31

2017-08-31 Teisės aktų projektai. GPM skaičiavimas indiv. veiklai pagal pažymą

GPM skaičiavimas indiv. veiklai pagal pažymą pagal naują GPMĮ projektą: Pajamos: 20 000,00 Sąnaudos: 6 000,00 Apmokestinamosios pajamos: 14 000,00 GPM 15 % 2 100,00  Pajamų mokesčio kreditas = Metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos * (0,1 – 0,000005* (Metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos – 10 000) ) .
14000 x (0,1 – 0,000005 x(14000 – 10000)) = 1120 mokestinis kreditas,  Tai indiv. veiklos 20’000EUR pajamų GPM bus ne 2100EUR, bet 2100-1120=980EUR.

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1251313


2017-08-31 Pelno mokesčio įstatymo projektas

Paskelbtas pelno mokesčio įstatymo projektas, kuriam pritarus, įmonės, gaunančios > 50 proc. ŽŪ veiklos pajamų, galės 1/20 žemės įsigijimo savikainos rodyti kasmetinėse sąnaudose, kurios mažina mokestinį pelną.
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1251311


2017-08-30 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektas

FM užregistravo GPMĮ pakeitimą, kuriam pritarus nuo 2018m. didėja mokesčiai gyventojams užsiimantiems individualia veikla: digsta laisvosios profesijos, 5% GPM tarifas taikomas tik tam tikroms ne indiv. veiklos pajamoms. Verslo liudijimo (fiksuoto dydžio) apmokestinimo būdas taikomas tik pajamoms, kurios ne didesnės nei 20’000EUR per metus. Yra ir kitų pokyčių (pvz. ŽŪ veikla užsiimantiems kai kuriais atvejais mokesčiai sumažės)
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1251313


2017-08-29 Auditas

Pagal naują audito įstatymą, auditoriams reikalingus standartus dėl audito atlikimo skelbia ir verčia AVNT (seniau buvo LAR).
http://www.avnt.lt/kita/naujienos/tarnybos-interneto-svetain-je-skelbiami-tarptautiniai-audito-standartai/

 


2017-08-28 Darbo kodeksas. Rugsėjo 1

Darbo kodekse numatyta tėvų auginančių mokyklinukus ir priešmokyklinukus teisę į laisvą pusdienį, už kurį darbdavys turi mokėti darbo užmokestį. Darbuotojas apie teise pasinaudoti šiuo pusdieniu privalo įspėti darbdavį raštu, kitaip tai bus pravaikšta. Darbdavys vidaus tvarkoje turi nurodyti prieš kiek laiko darbuotojas turėtų jį įspėti.
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/rugsejo-pirmaja-daugiau-7k72.html

 


2017-08-27 Darbo kodeksas. Atostoginiai

Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis nei 5 arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. Tokiu atveju atostogos skaičiuojamos ne darbo dienomis, bet savaitėmis.
http://www.vdi.lt/PdfUploads/6_Klausimai_Atsakymai_DK.pdf


2017-08-22 Darbo apmokėjimas: viršvalandžiai, naktinis darbas, švenčių dienos

Jei reikia apmokėti už darbo laiką, kuris buvo: naktį, viršvalandinis ir per švenčių dieną, pagal Aukščiausio teismo nutartį apmokamas tik vienas veiksnys

Šaltinis:
LAT 2006/09/06 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-451/2006:
“DK 194 straipsnis yra speciali teisės norma, reglamentuojanti mokėjimą už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Kai viršvalandinis darbas ir (arba) darbas naktį dirbamas švenčių ir (arba) poilsio dienomis, tai už tokį darbą mokama pagal DK 194 straipsnio nuostatas, o DK 193 straipsnis netaikytinas.“

Senojo Darbo kodekso, kuris galiojo iki 2017-06-30, nuostatos:

193 str.. Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą
Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 str. 2 d.

194 str. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis
1. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 straipsnio 2 d., arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
2. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas Darbo kodekso 186 str. 2 d.”


2017-08-24 Dienpinigiai ir komandiruotės
Nuo 2017/07/01 mažesni dienpinigiai nei yra patvirtinti vyriausybės gali būti mokami tik jei jų sumažinimas nustatytas:
1. kolektyvinėje sutartyje
arba
2.darbo sutartyje
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/539c24905cd911e79198ffdb108a3753


2017-08-28 Dienpinigiai ir komandiruotės

Nuo 2017/07/01 dienpinigiai mokami avansu ir jų suma negali būti mažesnė nei 50% paskaičiuotos dienpinigių sumos (seniau buvo 100%).
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/539c24905cd911e79198ffdb108a3753


2017-08-23 Dienpinigiai ir komandiruotės
Nuo 2017/07/01 keičiasi Šveicarijos dienpinigių norma, kuri yra 59eur (buvo 52 eur)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/539c24905cd911e79198ffdb108a3753


2017-08-22 Dienpinigiai
Jei per vieną komandiruotės dieną aplankomos kelios valstybės, tos dienos dienpinigių norma yra lygių visų valstybių dienpinigių normos artimetiniam vidurkiui. Taikoma tik biudžetinėms įmonėms.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/539c24905cd911e79198ffdb108a3753


2017-08-25 Kompensacijos
Nuo 2017/07/01 kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu yra mokamos tik jei darbuotojui NEMOKAMOS komandiruotės išlaidos. Tokios kompensacijos:
1. neįskaitomos į darbuotojo VDU (DK 139 str. 4 d.);
2. neapmokestinamos GPM (GPMĮ 17 str. 1 d. 5 p.);
3. neapmokestinamos „Sodros“ mokesčiais (VSDĮ 11 str. 1 d.3 p.).
Kompensacijos dydis negali viršyti 50% mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką.


2017-08-26 Kolekcinė moneta

2017/09/26 bus išleista nauja 20 EUR nominalo kolekcinė moneta „Radvilų rūmams“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3a29d740875511e7a3c4a5eb10f04386


2017-08-26 NT mokestis

Už nugriautą nekilnojamą turtą nereikia mokėti NT mokesčio.
Turto nugriovimui būtina gauti leidimą.
http://www.am.lt/VI/index.php#a/18698

 


2017-08-25 Akcinė bendrovė

Nustatytas minimalus AB kapitalas, kuris yra 25 tūkst. eur (buvo 40 tūkst. eur)
UAB -o akcininkų skaičius neberibojamas (buvo ribojimas: < 250 )
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/79a7d9f2617911e7a53b83ca0142260e
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106080/dxklcZfogq

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“