Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 06 09

Teismų praktikoje įtvirtinta nuostata, kad aplinkybė, jog mokesčio mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą, pati savaime nepagrindžia jo teisės į PVM atskaitą ir/ar sąnaudų pripažinimą, jeigu yra įrodymai, kurie leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys netinkamai pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose.
Ar užsienyje esantis verslo partneris tikrai egzistuoja, tinkamas patvirtinimas būtų viešoje erdvėje matoma informacija ir pėdsakai apie jo vykdomą veiklą.

http://bit.ly/2tbMLzm


Darbo inspekcija paskelbė statybos įmonių sąrašą, kurios turės teikti papildomas ataskaitas Darbo inspekcijai, jei nori, kad inspektoriai tikrintų jas e-būdu, vietoj atvykimo į vietą.

http://www.vdi.lt/Forms/Naujienos1.aspx?Tekstai_ID=1029


Ar žinote, kad užsienio šalių bendrovės, daugiau nei vienoje ES šalyje ne PVM mokėtojams teikiančios tokias el. paslaugas kaip interneto žaidimai, programėlės išmaniesiems telefonams, el. knygos, paieška įvairiose duomenų bazėse, muzikos ar filmų pardavimas internetu, el. žurnalų ar laikraščių prenumerata ir kt., pasinaudodamos MOSS sistema, 2016 m. Lietuvai deklaravo beveik 4,9 mln. eurų mokėtino PVM. Tai yra 33 proc. daugiau nei 2015 m.

http://bit.ly/2r9Lg47


Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas ūkininkams prasidės 2017-04-10 ir baigsis 2017-06-06. Visiems, kurie pateiks duomenis nuo 2017-06-07 iki 2017-07-01, paramos suma bus mažinama po 1% už kiekvieną uždelstą diena.

http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/apie-paseliu-deklaravimo-taisykles-paprastai


VMI peržiūrėjo savo poziciją dėl naujojo mokesčių mokėtojo statuso.
Pagal senąją tvarką asmuo dirbantis pagal verslo liudijimą 10 metų galėjo būti vis dar laikomas naujų mokesčių mokėtoju, nes jis verslo liudijimą išimdavo kas mėnesį, kas metus.
Naujasis mokesčių mokėtojas gali pasinaudoti ES finansavimu ir išimtimis, kurios yra nustatytos LR teisės aktuose išimtinai tik naujiems mokesčių mokėtojams.

http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/04/06/dirbantys-pagal-verslo-liudijima-neteks-naujoko-statuso#.WOegHFZ3VcU.facebook


Paskelbtas gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektas, kuriam pritarus, verslo liudijimo turėtojams būtų mažinamas mokestis už verslo liudijimą dėl taikomo NPD, PNDP.

http://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/04/06/dirbantys-pagal-verslo-liudijima-neteks-naujoko-statuso#.WOegHFZ3VcU.facebook

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1c517470139311e7b6c9f69dc4ecf19f?jfwid=wny8rl3cl


Paskelbtas VSD įstatymo projektas, kuriam pritarus nuo 2018 m. sausio 1 d. įmokos Sodrai būtų skaičiuojamos ir mokamos nuo sumos, ne mažesnės negu MMA, neatsižvelgiant į tai kad darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis nei MMA, nes jisai dirba ne pilną darbo dieną.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/983e4460139211e7b6c9f69dc4ecf19f?jfwid=wny8rl3e3

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/68e090b0139211e7b6c9f69dc4ecf19f


VMI parengė atmintinę, kaip ūkininkams gauti mažesniu akcizu apmokestinamą kurą.

http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-7014/186c17b8-6165-43f4-b752-67a7def2b750


2016 m. buvo žadama verslui, kad bus pagalba dėl i.SAF failų teikimo VMI, sudarant galimybę teikti duomenis excel formatu. VMI tos galimybės nesudarė nei i.SAF starto pradžioje ir jau nuspręsta, nebus jokio excelio pagalbinio failo dėl i.SAF duomenų teikimo.

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/id/25706


Nenuolatinis LT gyventojas vykdantis ekonominę veiklą Lietuvoje privalo registruotis mokesčių mokėtojų registre, pateikdamas REG812 formą. Toks gyventojas gali vykdyti veiklą pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, kitokiais būdais, kurie yra taikomi ir nuolatiniams gyventojams.

http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-2991.pdf/f30f38b8-79fc-45ce-9135-3892870ff1b0


LBAA informuoja, kad pagal VMI turimus duomenis tik už 2015 m. 200 tūkst. gyventojų nesusigrąžino 16 mln. EUR GPM permokos, nes nepateikė deklaracijų.
Dažniausiai permokos susidaro, kai asmuo neprisitaiko jam priklausančio NPD, PNPD. Taip dažnai atsitinka, kai asmuo dirba ne pilnus metus, nepateikia savo darbovietei prašymo taikyti NPD, PNPD, nepasinaudoja mokesčių lengvata dėl palūkanų, gyvybės draudimo ar apmokėjimo už mokslą. Permokos suma asmeniui vien dėl nepasinaudoto NPD gali būtų apie 0,5 tūkst. EUR. Pasitikrinkite, gal pateikus metinę deklaraciją atsiras jums GPM permoka, kurią grąžins VMI.

https://www.vmi.lt/cms/web/guest/gyventojams-bendrai/-/asset_publisher/Gizm3fjHUUgi/content/id/9219930


Ar žinote, kad vaikai nuo 14 metų gali įregistruoti individualią veiklą ir savo vardu išrašyti, pasirašyti apskaitos dokumentus bei patys teikti bei pasirašyti (popierinę) metinę pajamų deklaraciją. Vaikui registruojant individualią veiklą yra būtinas vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimas.

http://bit.ly/2rhopYm


Sodrai reikės iki 2017/07/31 pateikti duomenis apie terminuotas sutartis, kurios nėra pasibaigusios 2017/07/01.
Jei terminuota sutartis pasibaigia nuo 2017/07/01 iki 2017/07/31, duomenis reikės pateikti 1 d.d. iki sutarties pabaigos.
Kam to reikia: nuo 2017/07/01 yra nustatytas didesnis VSD tarifas darbo užmokesčiui pagal terminuotas sutartis ir jis bus 32,58% , o iki 2017/06/30 VSD tarifas terminuotoms sutartims toks pats kaip ir kitoms – 30.98%.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50a4a700242411e78397ae072f58c508


Jei įmonė nori, kad buhalteris teiktų visas reikalingas ataskaitas VMI, jinai turi jam suteikti 3 įgaliojimus:
1. MANO VMI
2. EDS
3. i.MAS
Be VMI įgaliojimų buhalteris turės gauti įgaliojimus EDAS (Sodra) ir Registrų centre dėl FA teikimo.
Taigi reikės mažiausiai 5 įgaliojimų. Kai yra keičiamas buhalteris, reikės visus 5 suteiktus įgaliojimus naikinti. Nėra jokių galimybių panaikinti visus įmonės suteiktus įgaliojimus teikiant vieną pranešimą.

http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/id/25609


Sukurtas vadovas kovai prieš PVM grobstymą visose 28 ES šalyse. Vadove yra pateikiami PVM sukčiavimo modeliai ir instrumentai, kuriuos taiko mokesčių administratorius, siekiant šiuos ir kitus nepateiktus modelius identifikuoti arba sumažinti PVM grobstymo rizikas.

http://www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8626/00db2773-0084-488c-b243-123a789dd342

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“