Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 03 20

Ūkininkas gali taikyti kompensacinį PVM tarifą, jei jis užsiregistruoja VMI. Kompensacinį tarifą gali taikyti ūkininkas jei jo žemė ≤ 7 ha. Kad užsiregistruoti VMI, ūkininkas turi pateikti žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą, kurioje nurodyta, kiek jo asmeniniam ūkiui buvo suteikta žemės ha.

http://www.vmi.lt/…/KD…/d2a1f0be-a8a6-4aac-a7c8-188ddd420f7f


Ar žinote, kad vykdant individualią veiklą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos yra skaičiuojamos nuo to mėnesio, kada turtas įsigytas, o ne nuo sekančio, kaip tai daroma UAB.
Daugiau apie individualios veiklos apmokestinimo ypatumus ir apskaitą bus 2017/03/22 LBAA kursuose
https://www.facebook.com/events/195247734292968/
http://www.vmi.lt/…/KD…/80fbc72a-4216-41bc-a4e6-5abb28e32d1b


Pakeistos e-važtaraščių teikimo taisykles. Esminis pakeitimas yra tas, kad vežant ŽŪ produkciją važtaraščio rengėjas yra įpareigotas, bet ne įgaliotas asmuo (nereikia raštiško įgaliojimo). Kiti pakeitimai: patikslintos atsarginių ir važtaraščių tikslinimo procedūros, patikslintos sąlygos kada žemės ūkio produkcijos pervežimui nereikia e-važtaraščio
https://www.e-tar.lt/…/leg…/8d8cb530fe4b11e68034be159a964f47


VMI atnaujino skaidres, kuriose paaiškina kaip gyventojas turėtų daryti buhalterinę apskaitą, jei netaiko dvejybinio įrašo. Lietuvoje nėra jokio oficialaus išaiškinimo kaip galėtų daryti buhalterinę apskaita gyventojai, kurie pasirinko pažangesnę buhalterinę apskaitą ir taiko dvejybinį įrašą. Buhalteriai patys kuria tas tvarkas, dažniausiai naudoja 38 VAS aprašytus apskaitos principus.

http://www.vmi.lt/…/KD…/67d54678-d3d5-4ef6-8eb5-61b656ae6a78


5% pelno mokesčio lengvata
MB dirba 8 darbuotojai pagal darbo sutartis ir 9 MB nariai (viso 17 žmonių).
MB pajamos yra 200‘000eur, MB nariai nekontroliuoja kitų asmenų, kaip tai numatyta PMĮ 5str. 3d.
MB taiko 5 % pelno mokesčio tarifą, nes atitinka visas PMĮ sąlygas.

VMI atnaujino informaciją apie ES prekybos PVM, kai yra prievolė paskaičiuoti PVM už pirkėją dėl prekių ir paslaugų įsigijimo iš užsienio.

http://www.vmi.lt/…/KD…/db858f72-d55b-402c-9fcd-659f15586daa
http://www.vmi.lt/…/PR…/9054ab5f-58db-4347-9a46-aaf6cad37b54


VMI paskelbė verslo liudijimą įsigyjančio asmens atmintinę.
Jei gyventojas išsiėmė verslo liudijimą ilgesniam laikotarpiui ir nusprendžia veiklos nevykdyti, jis gali susigrąžinti verslo liudijimo mokestį tenkantį laikotarpiui, kada jis nevykdys veiklos.
http://www.vmi.lt/…/KD…/a674a9a7-809f-4d05-943c-45f8b6562332


Jei įmonių akcijos kotiruojamos biržoje, audito išvados turi būti be jokių pastabų apie neištaisytas klaidas finansinėse ataskaitose ar apie auditoriaus darbo ribojimą. Žr. Lietuvos banko pranešimą dėl įmonių, kurios neatsižvelgė į auditorių pastabas.
https://www.lb.lt/ab_linas_ir_ab_snaige_ispejimai_del_netin…


Nežinote ar jūsų partneris patikimas?
VMI skelbia informaciją apie ≥10‘000 eur mokesčių skolininkus. O gal esate tarp mažesnių VMI skolininkų? Pasitikrinti galima šiuose 3-ose nuorodose:
1-oji dėl ≥10‘000 eur;
2-oji dėl visų skolų;
3-oji bendro pobūžio informacija.
http://www.vmi.lt/…/il…/af5c1dfc-46fe-4252-9aad-d2287daa513e

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“