Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 03 07

Metų pabaigoje du fiziniai asmenys turi dvi MB arba UAB, kurių akcijas/nuosavybę pasidalinę per pusę (50 %). Abu juridiniai asmenys negali taikyti lengvatinio 5 proc. pelno mokesčio tarifo, nepriklausomai nuo to kokios įmonių pajamos buvo, kiek darbuotojų buvo įdarbinta įmonėse, ar buvo vykdoma veikla įmonėse.
http://www.vmi.lt/…/Le…/36055890-0a2e-412c-b90f-cc03c102bae7


NPD taikymas išmokant darbo užmokestį už kelis
mėnesius.
Išmokant atlyginimą už einamuosius metus, nepriklausomai, ar už keletą vienas paskui kitą einančių mėnesių, ar atskirus mėnesius, kiekvienam mėnesiui tenkantis DU apmokestinamas atskirai taikant to mėnesio, už kurį išmokamas darbo užmokestis, NPD, jeigu tų mėnesių NPD nebuvo pritaikyti. Jeigu buvo pritaikytas, jį reikia perskaičiuoti.
http://www.vmi.lt/…/KD…/ce5919ee-ad25-4e2d-857d-0d575b9efc48


Nuo 2017 m. FR0572 teikti neprivalo LT vienetai ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, jei tą mėnesį yra įvykdytos dvi sąlygos
1. Nėra nei vieno samdomo darbuotojo
2. Nebuvo išmokėta jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų.
Visi kiti vienetai privalo teikti FR0572
http://www.vmi.lt/…/KD…/ce5919ee-ad25-4e2d-857d-0d575b9efc48


Avansinį pelno mokestį skaičiuojame 2 būdais.
Įmonė 1-ą kartą metuose gali pakeisti avansinio PM apskaičiavimo būdą, jeigu prašymas bus pateiktas iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

http://www.vmi.lt/…/KD…/43ebbfca-21a9-46c8-859c-3c2d4a81c51e


LBAA primena, kad iki 2017/03/15 visi juridiniai asmenys turi pateikti 2017 m. avansinio pelno mokesčio deklaracijas FR0430, jei jų pajamos 2016 m. viršijo 0,3 mln. eur, visai nesvarbu, kad praėjusiais metais mokestinio pelno nebuvo.
Yra išimčių. Daugiau:
http://www.vmi.lt/…/KD…/43ebbfca-21a9-46c8-859c-3c2d4a81c51e


PNPD taikymo sudėtingi atvejai

Motina iš pirmosios santuokos augina 18 metų vaiką, kuris mokosi pagrindinėje mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą. Taip pat augina 3 metų vaiką kartu su antruoju sutuoktiniu, šio vaiko tėvu. Pirmojo vaiko antrasis sutuoktinis nėra įvaikinęs.
Motinai darbovietėje gali būti pritaikytas 300 Eur dydžio PNPD per mėnesį:
-200 Eur už pirmąjį vaiką –PNPD taikymo tikslais laikoma, kad šį vaiką ji augina viena;
-100 Eur (200 Eur /2) už antrąjį vaiką, auginamą santuokoje kartu su vaiko tėvu.
Sutuoktiniui priklausantis PNPD už vieną auginamą vaiką yra 100 Eur (200 Eur /2).

LBAA primena
Skaičiuojant algas, nuo 2017 m. už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) pilnoje šeimoje taikomas PNPD 100 eur (200 eur dalinama per pusę kiekvienam tėvui). PNPD taikomas tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams.
http://www.vmi.lt/…/KD…/ce5919ee-ad25-4e2d-857d-0d575b9efc48


Gavus duomenis iš SODROS apie išmokėtą ligos pašalpą, darbdaviui rekomenduojama taikytiną NPD ir pajamų mokestį perskaičiuoti (sudėjus atitinkamo mėnesio DU ir ligos pašalpą), nes, dėl pašalpos gavimo pasikeičia taikytinas NPD.
SODROS informacija apie pašalpas skelbiama Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos portale.
http://www.vmi.lt/…/KD…/ce5919ee-ad25-4e2d-857d-0d575b9efc48


Jei individualią veiklą Lietuvoje vykdo ne nuolatinis Lietuvos gyventojas, jis už 2016m. turi pateikti FR0531 formą iki 2017/05/02.
Deklaraciją gali pateikti pats nenuolatinis Lietuvos gyventojas ar jo įgaliotas asmuo. Nepriklausomai nuo deklaracijos pateikimo būdo, jei deklaraciją teikia įgaliotas asmuo, prie deklaracijos turi būti pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas.

http://www.vmi.lt/…/RM…/11dcfdb7-6fa3-4bb2-9e24-90623d6f5a65

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“