Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 02 24

Apie prekybos akcijomis pajamų apmokestinimą ir deklaravimą.

Jeigu gyventojas finansinių priemonių (FP) pardavimo pajamas ir/arba IFP realizavimo pajamas gavo už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusį turtą (šiuo atveju – FP ir IFP), tai laikoma, kad tokios pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, jeigu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip. Todėl kiekvienas iš sutuoktinių deklaruoja jam priklausančią FP pardavimo pajamų ir/arba IFP realizavimo pajamų dalį bei sumoka apskaičiuotą mokėtiną pajamų mokestį. Jeigu laikoma, kad pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių (lygiomis dalimis, jeigu jų tarpusavio susitarimu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip), GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta 2016 m. 500 Eur neapmokestinama suma taikoma kiekvieno sutuoktinio gautoms pajamoms atskirai, pagal kiekvienam iš jų priskirtiną FP dalį.
Nenuolatinis Lietuvos gyventojas FP pardavimo pajamų ir IFP realizavimo pajamų Lietuvoje nedeklaruoja ir pajamų mokesčio nemoka.
Dažniausia FP – akcijų pirkimas/pardavimas.
http://www.vmi.lt/…/del-2016-metais-gyventoju-gautu-f…/10174


VŠĮ vykdo veiklą: organizuoja mokamus švietėjiškus renginius ir nevykdo jokios nekomercinės švietėjiškos veiklos. Todėl tokiai VŠĮ negali būti taikomos pelno mokesčio lengvatos (7250 EUR neapmokestinimas PM), nes asmuo neatitinka PMĮ nustatytos sampratos apie pelno nesiekiantį asmenį.
http://www.vmi.lt/…/Le…/36055890-0a2e-412c-b90f-cc03c102bae7


Pelno nesiekiančių vienetų nekomercinės veiklos veiklos pajamų sąrašą sudaro tik 3 pajamų rūšys:
1. narystės mokesčiai;
2. dotacijos, subsidijos, tiksliniai įnašai (kt. biudžeto finansavimas);
3. parama ir labdara;
Visos kitos pelno nesiekiančių vienetų pajamos (net palūkanos banke, knygų pardavimas už simbolinę/nekomercinę kainą ir t.t.) pelno mokesčio požiūriu yra komercinė veikla, kuriai pelno mokesčio įstatymo lengvatos pelno nesiekiantiems vienetams netaikomos.
http://www.vmi.lt/…/Le…/36055890-0a2e-412c-b90f-cc03c102bae7


LBAA Etikos komitetas informuoja, kad Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdyba TBESV (angl.The International Ethics Standards Board for Accountants) intensyviai dirba siekiant restruktūrizuoti Buhalterių profesionalų etikos kodeksą. TBESV primena, kad baigė pagrindinį pirmąjį strateginio projekto etapą, ir kviečia teikti komentarus siūlomiems pakeitimams.

Skelbiami du komentarų teikimo terminai:
I. Iki 2017.04.25 galima teikti komentarus dėl:
1. nuostatų ir atitinkamų pakeitimų, susijusių su apsaugos priemonėmis ir
2. pakeitimų aiškinant naujai išdėstytas nuostatas praktikuojantiems buhalteriams.

II. Iki 2017.05.25 komentarai teikiami dėl Buhalterių profesionalų etikos kodekso struktūros gerinimo ir tobulinimo.

Respondentų pastabos bei komentarai priimami elektroniniu būdu per IESBA svetainę www.ifac.org arba elektroniniu paštu KenSiong@ethicsboard.org .
Jei norite, kad pasiūlymus pateiktu LBAA, teikite juos admin@lbaa.lt
Šaltinis: http://www.ethicsboard.org/restructured-code


Ant kiekvieno buhalterio stalo turėtų būti šios lentelės: 2017m. gyventojų GPM, PSD, VSD mokesčių skaičiavimas, deklaravimas, mokėjimas
http://www.vmi.lt/…/KD…/5929064c-22b9-42e9-b1ed-627bcd78b55b

http://www.vmi.lt/…/gyventoju-pajamu-apmokestinimo-tv…/10174


Nors buhalteris turėtų daryti tik buhalterio darbus, kartais tenka būti tuo vieninteliu žmogumi įmonėje, kuris skaito pirkimų teisės aktus. Dalinamės informacija apie taip kaip artimiausiu metu keisis mažos vertės pirkimai perkėlus 2014/24/ES direktyvos nuostatas
http://vpt.lrv.lt/…/mazos-vertes-viesieji-pirkimai-isigalio…


Nenuolatiniai LT gyventojai NPD gali prisitaikyti tik metinėje deklaracijoje GPM309. Jiems kas mėnesį NPD netaikomas.
http://www.vmi.lt/…/KD…/ce5919ee-ad25-4e2d-857d-0d575b9efc48


ES Telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektroninės paslaugos ir PVM.
Kai šios paslaugos teikiamos kitų ES valstybių neapmokestinamajam asmeniui, tai jos laikomos suteiktomis ten, kur šių paslaugų pirkėjas yra įsikūręs. PVM už šias paslaugas, taikant toje kitoje ES valstybėje šioms paslaugoms nustatytą PVM tarifą, turi skaičiuoti paslaugų teikėjas –Lietuvos apmokestinamasis asmuo. LT asmuo gali registruotis MOSS (Vieno langelio schema (angl. Mini One Stop Shop)) ir deklaruoti kitoms ES valstybėms narėms priklausantį sumokėti PVM. Prievoles dėl lietuviško PVM LT apmokestinamasis asmuo vykdys pateikdamas deklaraciją (forma FR0600). PVMĮ13str.15d.
http://www.vmi.lt/…/KD…/d9524004-9ed4-4031-a202-6d357d23b695


Gyventojas, kuris vykdo individualią veiklą, pasiskolino lėšas iš kito gyventojo. Sutartyje numatytos palūkanos. Gyventojas, mokėdamas palūkanas, privalo išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. dydžio GPM bei deklaruoti sumokėtas palūkanas FR0572.

http://www.vmi.lt/…/KD…/ce5919ee-ad25-4e2d-857d-0d575b9efc48


LBAA primena, kad individualios ir neindividualios atlikėjų ir sporto veiklos pajamos, taip pat bet kokios individualios veiklos pajamos gaunamos iš darbdavio visada priskiriamos prie A klasės pajamų (FR0572)
http://www.vmi.lt/…/KD…/ce5919ee-ad25-4e2d-857d-0d575b9efc48

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“