Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 02 12

Prekių įsigijimo iš ES deklaravimas ir mokesčiai

Biudžetinė įstaiga iš Taivano įsigyja kompiuterinę techniką. Technika importuojama į Lenkiją. Pagal PVM įstatymą, biudžetinei įstaigai atsivežus prekes į Lietuvą, tokio prekių įsigijimo PVM skaičiuojamas ir deklaruojamas kaip, kad prekės būtų įsigytos iš Lenkijos.
http://www.vmi.lt/…/KD…/db858f72-d55b-402c-9fcd-659f15586daa


Prekių grąžinimas gali būti įforminamas ne pardavėjo išrašytu kreditiniu dokumentu, bet pirkėjo išrašytu debetiniu dokumentu.
http://www.vmi.lt/…/KD…/ea70ec1d-d6f4-4c09-944c-3176e760f417


Įmonės darbuotojas darbo reikalais važiuoja viešuoju transportu, naudodamas viešojo transporto elektroninį bilietą (toliau – e. bilietas). Papildžius norima suma e. bilietą ar įsigijus 30 dienų e. bilietą, (pvz., spaudos kioske), išduodamas kvitas.
Ar patirtos įmonės išlaidos pagal kvitus gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?
Kai e. bilieto ar jo papildymo pirkimo vertė neviršija 100 eurų, tai faktiškai patirtos išlaidos, pagrįstos ne tik įsigijimo dokumentu, bet ir pridedamu e. bilieto panaudojimo išrašu, pagrindžiančiu patirtų išlaidų panaudojimą įmonės tikslams, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.
http://www.vmi.lt/…/KD…/ea70ec1d-d6f4-4c09-944c-3176e760f417


Bendrovė 2016 m. lapkričio mėn. sumokėjo kitai įmonei 950 Eur už suteiktas paslaugas. Paslaugos buvo atliktos nekokybiškai, todėl Bendrovė pateikė pretenziją. Paslaugas atlikusi įmonė sutiko patenkinti pretenziją ir grąžinti visą sumą. Abi įmonės PVM mokėtojos.
Kadangi paslauga atlikta nekokybiškai, šalių susitarimu įmonė, suteikusi nekokybiškas paslaugas, gali išrašyti kreditinį dokumentą arba pirkėjas gali išrašyti debetinį dokumentą.
http://www.vmi.lt/…/KD…/ea70ec1d-d6f4-4c09-944c-3176e760f417


LBAA primena, kad už 2016m. juridiniai asmenys, kurie išmokėjo išmokas užsienio juridiniams asmenims už suteiktas paslaugas Lietuvoje, kai pagal vieną arba pagal keletą per vienerius kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra lygi arba didesnė kaip 15 000 eurų, privalo iki 2017/04/15 pateikti VMI FR0711 formą.
Šaltinis: mokesčių administravimo įstatymas, FR0711 pildymo taisyklės


Jei buvo atliktas nekilnojamo turto (NT) kapitalinis remontas, atnaujinimas ar rekonstravimas, kurie pripažįstami užbaigtais pagal LR statybos įstatymo 24 straipsnyje nustatytą tvarką, keičiasi mokestinė NT vertė ne tuose metuose kada remontas atliktas, bet sekančiuose. 2016m. NT mokesčio deklaraciją KIT711 reikia pateikti iki 2017/02/15.

http://www.vmi.lt/…/KD…/1a4acc8e-81ff-421d-8fdf-131da23f80d5


Užregistruoti pakeitimai dėl kasos aparatų, kurie aktualūs:
– bankams, valiutos keityklos operatoriams ir kitoms finansų įstaigoms; – spaudos paviljonams; – asmenims naudojantiems tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus; – ūkio subjektams, teikiantiems maitinimo paslaugas švietimo įstaigose pvz. nuo 2017-05-01 tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus privaloma registruoti VMI nustatyta tvarka. Nebereikės pildyti kasos operacijų žurnalo, jei terminalas bus užregistruotas VMI nustatyta tvarka.

https://www.e-tar.lt/…/leg…/66351b30d8b711e68d79c2033f194657


Nepamirškite, kad pirkimo PVM atskaita tikslinama ne tik praradus prekes, bet ir turtą, kuris buvo nurašytas.
Pavyzdys. Įmonėje turtas iki 300 eurų vertės laikomas menkos vertės turtu, ir pradėjus jį eksploatuoti, įsigijimo savikaina iš karto nurašoma į leidžiamus atskaitymus. 2016 m. sausio mėnesį buvo įsigytas mobilusis telefonas (apmokestinamieji vertė – 200 eurų), kurio pirkimo PVM (42 eurai) buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Įmonėje šio mobilaus telefono įsigijimo savikaina iš karto buvo pripažinta leidžiamais atskaitymais. 2016 m. gegužės mėnesį telefonas buvo pavogtas, bet įmonė neturi dokumento, kuriuo patvirtinama, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pagal PMĮ 1 priedėlį ryšių priemonėms nustatytas 3 metų nusidėvėjimo normatyvas. Kadangi pavogtas mobilusis telefonas įmonėje PVM apmokestinamai veiklai vykdyti buvo naudotas tik 4 mėnesius, tai įmonė 2016 m. gegužės mėnesio PVM deklaracijoje turi patikslinti PVM atskaitą, tenkančią laikotarpiui nuo vagystės momento iki mobiliojo telefono nusidėvėjimo laikotarpio, nustatyto PMĮ 1 priedėlyje, pabaigos.
Patikslinta PVM atskaita sudaro 37 eurus (42 / 36 x 32), kur 42 eurai – atskaityta pirkimo PVM suma, 36 – nusidėvėjimo laikotarpis mėnesiais, 32 – laikotarpis, mėnesiais, kurio pirkimo PVM suma tikslinama. Patikslinta atskaityta pirkimo PVM suma (-37 eurai) įrašoma į PVM deklaracijos 35 laukelį.
http://www.vmi.lt/…/KD…/57320f94-f44f-4195-a9cd-f6c4bc26476c

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“