Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 02 04

Nuo 2017 m. tanjemos ir išmokos MB vadovams pagal civilinę paslaugų sutartį, kai jie nėra MB nariai, apsimokestina: 2017 m. Ip. -26,3%, 2017m. IIp. 25,3% pensiniu draudimu. Šios išmokos deklaruojamos Sodrai 13SD formoje pamėnesiui pagal priskaitymą (autoriniai 13SD formoje deklaruojami pagal išmokėjimo datą).
Yra paskelbtas Sveikatos draudimo įstatymo projektas, jei jis bus priimtas dar be pensijinio draudimo mokesčių bus ir 9% PSD mokesčiai.
Šaltiniai: VSD įstatymas ir Sveikatos draudimo įstatymo projektas https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/fb55d1a3b61611e6a3e9de0fc8d85…


Nuo 2017/07/01 kompensacijos mokamos dėl kilnojamo darbo yra priskiriamos prie darbo užmokesčio pajamų ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis
Šaltinis: VSD įstatymas, DK


LBAA informuoja: pasitikrinkite ar privalote deklaruoti pajamas arba/ir turtą už 2016 iki 2017/05/02.
Ar žinote, kad jei sukako 18 metų ir turite neregistruoto turto/pinigų už daugiau nei 1500EUR, turite pildyti vienkartinę turto deklaraciją?
http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/28501


Duomenys apie išmokas advokatams:
•Jeigu atlygis už advokato paslaugas pervedamas ne paslaugas suteikusiam advokatui, o advokatų kontorai ar profesinei bendrijai, kurioje advokatas dirba, tokie duomenys pažymoje FR0471 neteikiami.

Duomenis apie advokatui išmokėtas B klasės išmokas tokiu atveju turi pateikti jas tiesiogiai advokatui išmokėjęs (paskirstęs) juridinis asmuo –profesinė bendrija.
•Partnerystės pagrindais įsteigta advokatų kontora, kuri nėra juridinis asmuo, pažymos FR0471 neturi teikti.
http://www.vmi.lt/…/KD…/ff7881c5-17bd-4770-8d6e-96ace97ef2d1


Nuo 2017 m. yra viešinami duomenys, koks vidutinis įmonės darbuotojų atlyginimas, jei įmonėje yra 4 arba daugiau darbuotojų. Pirmus duomenis apie 2017 m. sausio algas bus galima pamatyti vasario mėnesį Sodros puslapyje.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja apie naujoves 2017 metais:
1. Didėja išmokos vaikui
2. Didėja vaiko globos išmokos
3. Nebėra lubų dėl motinystės išmokos
4. Didės pensijos (maždaug po 20EUR)
5. Didėja pašalpos ir išmokos neįgaliems
6. Padidinta riba, kada asmuo praranda teisę į socialinį būstą (buvo 20%, dabar 25% nuo patvirtintų dydžių)

Teisminė praktika buhalterinių paslaugų įmonėms dėl buhalterinių paslaugų kainos keitimo.

https://www.e-tar.lt/…/leg…/dbff57b0cde811e68d5e8b3a36d1fab2


Iki 2017/01/20 visi, kas PVM deklaruoja pusmečiais, turės pateikti i.SAF duomenų failą, kuriame duomenys turi būti tik už 2016/10-2016/12 laikotarpį. Jei mokesčių mokėtojas pageidauja, gali nurodyti ir viso 2016m. II pusmečio duomenis. Jeigu mokesčių mokėtojui buvo prievolė teikti FR0671, FR0672, tai FR0671, FR0672 formos teikiamos už 2016/07-2016/09 laikotarpį.

http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/28603


Pakeisti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-ias ir 10-as standartai (VSAFAS):
https://www.e-tar.lt/…/leg…/44aae5b0cdc911e68d5e8b3a36d1fab2

https://www.e-tar.lt/…/leg…/179f8670cdc911e68d5e8b3a36d1fab2


Dėl pelno mokesčio ir pajamų natūra
Tais atvejais, kai vienetas išlaidas patiria ne tik darbuotojų, o ir jų šeimų narių (sutuoktinių, vaikų (įvaikių) naudai ir galima identifikuoti kiekvieno asmens gautą naudą, tokia gauta nauda pripažįstama darbuotojų su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, kurios yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Todėl vieneto leidžiamiems atskaitymams priskiriama ir darbuotojų šeimos narių naudai patirtų išlaidų dalis, kuri atskaitoma iš pajamų kaip darbuotojų su darbo santykiais susijusios pajamos

Šaltinis: PM įstatymo komentaras


Įmonės leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas įmonės vadovų, stebėtojų narių civilinės atsakomybės draudimas prieš trečiuosius asmenis nuo trečių šalių pretenzijų dėl klaidingų vadovavimo sprendimų ar netinkamo vadovavimo pareigų vykdymo. Visai nesvarbu ar šis draudimas yra privalomas pagal įmonės veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

Šaltinis: PM įstatymo komentaras


LBAA primena apie MB ir IĮ mokesčius
1. Individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos apskaičiuodamos apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams gali priskirti sumą, nuo kurios pagal LR VSD įstatymo 7 str. nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos.
Individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario išsiimama ir VSD įmokų bazei priskirtina lėšų suma deklaruojama VMI kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (02 pajamų rūšies kodas).
Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos sumos, nuo kurių mokamos VSD įmokos, pagal VSD įstatymo 7 str. 2017 metais negali būti didesnės negu 28 VDU dydžių suma. Nuo viršijančios VSD įmokų bazę išimamos sumos, VSD įmokų mokėti nereikia, todėl viršijanti išsiimama suma nepriskiriama leidžiamiems atskaitymams.
2. Individualios įmonės savininko, taip pat ūkinės bendrijos tikrojo nario VSD įmokų bazę sudaro už savininką arba ūkinės bendrijos tikrąjį narį savo poreikiams iš įmonės išsiimta suma, kuri deklaruojama VMI, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (02 pajamų rūšies kodas).
PSD įmokos mokamos kiekvieną mėnesį nuo 1 minimalios mėnesinės algos (toliau- MMA).

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“