Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2017 01 25

2017m. PVM įstatymo pakeitimai:
1. Lengvatinis PVM tarifas vaistams ir centriniam šildymui
2. Dėl neapmuitintų parduotų veiklos
3. Pagal 1042/2013 reglamentą tarpininkavimo paslaugos dėl nekilnojamojo turto pardavimo, teisinės paslaugos, susijusios su nuosavybė teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimu (pvz., pirkimo-pardavimo sutarčių rengimas, notaro paslaugos), nekilnojamojo turto rizikos ir vientisumo tikrinimas ir vertinimas, nekilnojamojo turto vertės nustatymas ir pan. bus laikomos paslaugomis, susijusiomis su nekilnojamuoju turtu, ir todėl tokių paslaugų vieta PVM tikslais bus laikoma ta valstybė, kurioje yra konkretus nekilnojamas turtas.
Daugiau
http://www.vmi.lt/…/asset_publ…/Pec85c90jXW4/content/id/5574


2017 m. įsigalioja naujas paramos ir labdaros įstatymas, pagal kurį parama laikoma ir 2 proc. GPM gautas iš VMI.
https://e-seimas.lrs.lt/…/…/3620f7f0a97b11e59010bea026bdb259


Nuo 2017m. keičiasi LEZ zonoms taikomų lengvatų tvarka.
Pvz.
LEZ įmonės veikla yra apskaitos, buhalterijos ir konsultacinė veikla. LEZ įmonė atlieka:
– apskaitos, buhalterijos ir konsultacinę veiklą LEZ teritorijoje registruotoms įmonėms;
– audito paslaugas, kurios pagal PMĮ 58 str. 16 d. 2 punkto nuostatas nepriskiriamos LEZ vykdomai veiklai, kurioms taikomos pelno mokesčio lengvatos;
– apskaitos, buhalterijos ir konsultacinės veiklos bei audito paslaugas kitoms Lietuvos bei užsienio įmonėms, t. y. įmonėms, kurios nėra registruotos LEZ teritorijoje. Tarkime, kad iš atliekamų audito paslaugų įmonė uždirba 18 % pajamų.
Atsižvelgiant į tai, kad 18 proc. įmonės uždirbamų pajamų yra gaunamos iš veiklos, kuri neįvardinta PMĮ 58 str. 16 d. 2 punkte, įmonė gali naudotis pelno mokesčio lengvata, nes ne mažiau kaip 75% įmonės pajamų sudaro pajamos iš zonoje vykdomos PMĮ 58 str. 16 d. 2 punkte įvardintos apskaitos, buhalterijos ir konsultacinės veiklos, ir jei įmonė atitinka kitas PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 2 punkte nurodytas visas 3 sąlygas:
1. vidutinis įmonės darbuotojų skaičius yra ne mažesnis kaip 20 darbuotojų,
2. kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 100 000 eurų sumą
3. įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.
Atkreiptinas dėmesys, kad jei LEZ įmonė, vykdo ne tik PMĮ 58 str. 16 d. 2 punkte įvardintą veiklą, bet ir kito pobūdžio veiklą, tai norint taikyti PMĮ 58 str. 16 d. 2 punkte įvardintą lengvatą, iš vykdomos kito pobūdžio veiklos uždirbamos pajamos negali viršyti 25% visų LEZ įmonės uždirbamų pajamų.

Kiek kainuoja verslo liudijimai 2017m.?
Verslo liudijimo kaina susideda iš dviejų mokesčių: GPM ir VSD įmokų.
1. Taigi kad nustatyti jo kainą, reikės Sodros puslapyje rasti VSD mokestį, kuris yra čia
http://www.sodra.lt/…/skaiciuo…/verslo_liudijimo_skaiciuokle
2. VMI puslapyje GPM dalį:
VMI duomenys apie verslo liudijimų kainas pagal savivaldybes, kurioje nėra įvertintas VSD mokestis.
http://www.vmi.lt/…/KD…/ce66527d-4565-4989-aa0b-1375e89bc2f8
VMI verslo liudijimo skaičiuoklė, kurioje nėra įvertintas Sodros mokesčių padidėjimas 2017 verslo liudijimams.
http://www.vmi.lt/cms/verslo-liudijimu-skaiciuokle12?rqtj


Nuo 2017/01/01 iki 2017/05/31 bus taikomas 5 proc. PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti
https://www.e-tar.lt/…/leg…/73053330cd0511e6a2cac7383cbb90a3


Paskelbti 2017m. taikomi koeficientai, kurie naudojami paskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį, kai yra skaičiuojami atostoginiai arba kitos išmokos darbuotojams
I. Metiniai darbo dienų koeficientai:
1. kai yra 5 d.d. savaitė – 0,7
2. kai yra 6 d.d. savaitė – 0,9
II. Metinis vidutinio mėnesio dydis:
1. kai yra 5 d.d. savaitė– 21 d.d.
2. kai yra 6 d.d. savaitė – 25,2 d.d.
III. Vidutinis darbo valandų skaičius per mėnesį:
1. kai yra 5 d.d. savaitė – 167,5 darbo valandos
2. kai yra 6 d.d. savaitė – 167 darbo valandos
Daugiau
https://www.e-tar.lt/…/leg…/d74236d0cc1111e6a2cac7383cbb90a3
Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka:
https://www.e-tar.lt/…/lt/legal…/TAR.D8F18698B809/pkHUHCgHZp


Nuo 2017/01/01 kitaip taikomos (apribotas taikymas) lengvatos gyventojams pildant metinės gyventojo GPM308 deklaraciją.
Bendra taikomų GPM lengvatų suma (įmokos gyvybės draudimui, pensijų įmokos į fondus, palūkanos už kreditą gyv. būstui, mokėjimai už studijas pagal GPMĮ 21str.) negali viršyti 2000Eur.

VMI komentaras https://www.vmi.lt/…/asset_…/Gizm3fjHUUgi/content/id/9171211


Kaip užsieniečiui gauti iš VMI pažymą (FR0595) apie sumokėtus mokesčius Lietuvoje
Gyventojas, norėdamas gauti pažymos FR0595 formą, turi pateikti VMI prašymą išduoti nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formą. Prašymo pavyzdys yra VMI prie FM viršininko 2004-04-09 įsakymo Nr. VA-50 (2016-11-11 įsakymo Nr. VA-136 redakcija) 2 priede.
http://www.vmi.lt/…/asset_publ…/Pec85c90jXW4/content/id/5200
https://e-seimas.lrs.lt/…/le…/lt/TAD/TAIS.231009/fTDxqNmcEd…
VMI patikslino pranešimą
http://www.vmi.lt/…/RM…/e892e348-a1fb-4451-a72d-6684f13e47f8


Nuo 2017m. VSDF Alytaus skyriui priskirtos garantinio fondo ir ilgalaikio darbo išmokų funkcijos. Šis skyrius vykdys išmokas iš Garantinio fondo, darys skaičiavimus ir vykdys centralizuotus mokėjimus iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo.
https://www.e-tar.lt/…/leg…/2d4bf190c77d11e69dec860c1f4a5372


Atnaujintos aplinkos teršimo ataskaitų formos
( FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524)
http://www.vmi.lt/…/RM…/ebaea67d-4317-447c-8abd-dc3a8f58c442


VMI paskelbė apibendrintą informaciją apie 2017m. pelno mokesčio deklaravimo ir mokėjimo naujoves.
Pvz. pelno mokestį už 2016m. reikės sumokėti ne iki 2017/05/31,bet iki 2017/06/15. Keičiasi avansinio pelno mokesčio mokėjimo terminai. Keičiasi LEZ zonų pelno mokesčio skaičiavimas. Daugiau apie pokyčius
http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/28202

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“