Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2016 12 07

VMI teikia paaiškinimus dėl i.SAF-T failo sudarymo.

Be šių paaiškinimų nebūtų įmanoma sudaryti i.SAF-T failo.
Pvz. i.SAF-T faile turi būti pateikta visa apskaitos sistemoje kaupiama informacija apie susitarimus dėl atsiskaitymų, įskaitant atsiskaitymo terminą, datą, pobūdį ir kt.
daugiau http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/27301


Pakeistas 16-asis VSAFA standartas. Pokyčiai palies medynų apskaitą, kur yra pas:
1. miško valdytojus;
2. viešojo sektoriaus subjektus, įgyvendinančius valstybinių miškų valdytojų, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai ir kuriems valstybiniai miškai perduoti valdyti patikėjimo teise, savininko teises ir pareigas.
https://www.e-tar.lt/…/leg…/a77e3320a28311e69ad4c8713b612d0f


Paskelbtas administracinių nusižengimų kodekso projektas, kurį patvirtinus baudas už aplinkosauginius pažeidimus ir netinkamą pakuotės apskaitą papildomas baudas gaus įmonių vadovai.
Baudos:
1. 600-1200 EUR bauda už pakuočių ir (ar) pakuočių atliekų apskaitos netvarkymą arba netinkamą tvarkymą
2. 1000-1500 EUR bauda dėl klaidingų duomenų vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitose
3. 300-600 EUR bauda dėl pavėluotai pateiktą (nepateiktą) vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitą
4. 500-2000 EUR bauda dėl pakuočių tiekimo LR vidaus rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade

https://e-seimas.lrs.lt/…/…/5fd7b510aa7011e68987e8320e9a5185


Paskelbtas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo projektas, pagal kurį numatomos 10‘000EUR bauda už tai, jei nebus vykdoma
gaminių pripildytos apmokestinamosios pakuotės apskaita ar nebus pateikti apskaitos dokumentai ar deklaracijos kontroliuojantiems asmenims. Yra galimybė susimažinti baudą, kuri perskaičiuojama atsižvelgus į įmonės pajamas. Jei įstatymas bus priimtas, jo nuostatos bus taikomos nuo 2017/01/01.

https://e-seimas.lrs.lt/…/…/1ca233b0aa7011e68987e8320e9a5185
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/40aa4ae0aa7011e68987e8320e9a5…
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/2a229f70aa7011e68987e8320e9a5…


Sankcijos už pavėluotai pristatytą krovinį yra pripažįstamos kaip pardavimų nuolaidos ir mažina apmokestinamas pajamas
http://www.vmi.lt/…/RM…/973e117b-6454-4b23-920d-aa970c3f52f7


Paskelbtas Aplinkos apsaugos įstatymo projektas.
Įstatymo projekte yra didinamos sankcijos ir įvedamos naujos. Nustatyti baudų dydžiai atitinka ir užsienio šalyse (pvz. Suomijos) nustatytų baudų juridiniams asmenims už aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.
Jei jis patvirtintas, bus padidintos dešimt kartų ekonominės sankcijos (baudos) juridiniams asmenims už su atliekomis ir jų tvarkymų susijusių nustatytų pareigų pažeidimą.
Daugiau
https://e-seimas.lrs.lt/…/…/8e7ff0e0aa6f11e68987e8320e9a5185
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/e4c9c8e0aa6f11e68987e8320e9a5…


2016-11-24 užregistruotas dar vienas DK pakeitimas XIIIP-69
Seimo nariai siūlo nukelti atitinkamų socialinio modelio įstatymų (DK, VSD) projektų įsigaliojimo datas pusei metų. Tai yra siūloma jų įsigaliojimo data – 2017 m. liepos 1 d.
https://e-seimas.lrs.lt/…/…/513bfa90b24d11e6a3e9de0fc8d85cd8


Užregistruotas Sodros įstatymo (VSD) pakeitimo projektas XIIIP-91, pagal kurį darbo užmokesčio ir autorinio atlyginimo lubos, nuo kurių Sodrai įmokos nebus skaičiuojamos nuo 2017m. būtų ne 120 praėjusių metų VDU, bet 60 einamųjų metų VDU.
Kur VDU yra vidutinis darbo užmokestis.

https://e-seimas.lrs.lt/…/…/4f9086b0b30c11e6a3e9de0fc8d85cd8

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“