Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2016 11 11

Naujas DK, 148 str.

Darbdavys ne rečiau kaip kartą per mėnesį raštu ar elektroniniu būdu privalo darbuotojui pateikti darbo užmokesčio paskaičiavimo lapelius apie priskaičiuotas, išmokėtas,išskaičiuotas sumas, apie dirbto darbo laiko trukmę, atskirai nurodydant viršvaldžių trukmę.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l…


Nuo 2016 m. lapkričio 2 dienos draudėjai gali kreiptis dėl naujos Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamos priemonės “Parama darbui”, kuria naudojantis bus kompensuojama darbo užmokesčio išlaidų dalis įdarbinus jaunimą iki 29 m. arba vyresnius nei 54 m. asmenis.
Priemonę įgyvendina INVEGA.
Šis kvietimas skirtas viešiesiems ir privatiesiems juridiniams asmenims (išskyrus biudžetines įstaigas), juridinio asmens filialams ar atstovybėms, taip pat fiziniams asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla.
Daugiau http://invega.lt/…/darbdaviams-finansines-paskatos-idarbin…/
paraiška: http://invega.lt/…/darbo-uzmokescio-kompe…/pildyti-paraiska/
sąlygos: http://invega.lt/lt/darbo-uzmokescio-kompensavimas/salygos/


Gera žinia seneliams, jei bus patvirtintas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. XII-2501 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, seneliai nuo 2017m. galės slaugyti anūkus ir gauti slaugos pašalpą iš Sodros.
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/2e3e43b0a1d411e68987e8320e9a5…


Ūkininkas per booking.com gaudavo užsakymus dėl nuomos paslaugų ir nemokėjo PVM nuo booking.com tarpininkavimo mokesčių.
VMI skatina informuoti apie atvejus, jei yra žinoma apie mokesčių vengimą.

https://www.vmi.lt/…/ukininkas-isukes-placia-veikla-neapska…


Paskelbtas naujas Buhalterių profesionalų etikos kodeksas, kuris pradeda galioti nuo 2017/07/17
Kada bus vertimas į Lietuvių kalbą neaišku. LBAA pateikė paklausimą Finansų ministerijai, kuri turi užtikrinti savalaikį šio dokumento išvertimą į Lietuvių kalbą.

http://www.ethicsboard.org/
https://www.ethicsboard.org/iesba-code/table-contents
Kodeksą anglų kalboje galima įsigyti:
http://www.ethicsboard.org/iesba-code


Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos žinutė finansinių ataskaitų sudarytojams, taikantiems tarptautinius apskaitos standartus, adresuojama tiems, kurių akcijos yra listinguojamos
Nors naujieji standartai 9 TFAS „Finansinės priemonės“, 15 TFAS „Pajamos iš sutarčių su klientais“ ir 16 TFAS „Nuoma“ standartai įsigalios 2018 m. pradžioje ir 2019 m., tačiau emitentai jau dabar Aiškinamuosiuose raštuose turėtų pateikti informaciją kaip finansinės ataskaitos pasikeistų, jei standartai būtų pradėti pritaikyti sudarant 2016m. finansines ataskaitas. Daugiau apie Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pranešimą:
https://www.esma.europa.eu/…/esma-sets-enforcement-prioriti…
https://www.esma.europa.eu/…/esma-2016-1528_european_common…


LR Prezidentė užregistravo naują Darbo kodekso projektą.
Pagal prezidentės siūlymą, darbdavys privalo įspėti apie darbuotojo atleidimą prie 3 mėnesius jei darbuotojas augina vaiką iki 14 metų ir dirba įmonėje ilgiau nei 1 metus, o jei jo darbo stažas įmonėje trumpesnis nei 1 metai – prieš 6 savaites.
Siūloma Rugsėjo 1 d. sumažinti per pusę darbo dienos trukmę, darbuotojams turintiems vaikus iki 14 metų, kai darbdavys apmoka darbuotojui kaip už pilną darbo dieną.
Siūloma grįžti prie ankstesnės DK redakcijos, kad už ilgalaikį darbą vienoje įmonėje turi būti skiriamos papildomos atostogos.

Trumpai

No data found, please check the expiration date.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“