Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Verta žinoti

2016 10 30

Iki 2017/11/01 viešos įstaigos turės pateikti duomenis VĮ Registrų centrui apie savo dalininkus. Jei Viešoji įstaiga, įsteigta iki 2017 m. spalio 31 d. ir jos dalininkai ar duomenys apie ją nesikeitė nuo 2017 m. spalio 31 d. iki 2018 m. gegužės 1 d . duomenų pateikimo terminas yra iki 2018 m. liepos 1 d.
Už duomenų apie viešosios įstaigos dalininkus pateikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui atsakingas viešosios įstaigos vadovas.
https://www.e-tar.lt/…/leg…/1d01407021b411e6ad34b874fec21bdb


Paskelbtas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, pagal kurį
MB mokesčiai sodrai didėja nuo 26,3 proc. iki 30,3, bet MB nariai įgyja daugiau draudimo teisių.
Planuojama sumažinti 1 proc. įmokas dėl pensijinio draudimo ir jas perkelti į ligos, motinystės ir socialiniam draudimui.

https://e-seimas.lrs.lt/…/TAP/034794f0943111e68adcda1bb2f43…


Visi asmenys, kurie yra gavę valstybės patikėjimo teisėmis turtą, iki 2016/07/01 privalėjo jį užregistruoti Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS) www.turtas.lt. Šios dienos duomenimis, yra net 89 institucijų sąrašas, kurios dėl sąnaudų nepateikė duomenų už 2015 metus. Įdomu, kad AB Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos bankas, Vilniaus apygardos teismas ir kiti deklaruoja, kad neturi tokio turto. Ar tikite, jog šios įstaigos tikrai neturi jokio valstybės patikėjimo teise gauto turto, jį valdo skaidriai ir į sąrašą yra įtrauktos per klaidą? (žr. excelio failą nuorodoje).

https://www.e-tar.lt/…/leg…/c9c41860f7d311e58a059f41f96fc264
http://www.turtas.lt/…/daugiau-a…/del-duomenu-apie-bypw.html


Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, jei jis bus patvirtintas, nuo 2017m. nebus taikoma 50 proc. Sodros mokesčių mažinimo taisyklė autoriams, jei jie neturi darbinių santykių. Nuo 2017m. autoriniam atlyginimui būtų taikomos metinės 120 VDU lubos, kurios skaičiuojamos įvertinus ir darbo užmokesčio pajamas iš to pačio asmens. Nebebus mėnesinių lubų.


Smalsaujame: ką ir kokiai sumai nubaudė VMI.
TOP5 kam per 2016m. I-II ketv. buvo daugiausia paskaičiuota baudų ir nesumokėtų mokesčių:
1. 3 mln. EUR UAB „Euro Trading“ 0 proc. PVM tarifo taikymo pažeidimai
2. 1,7 mln. EUR UAB „A ir D partneriai“ dėl nepagrįstos PVM atskaitos
3. 1,4 mln. EUR Panevėžio futbolo klubas „Ekranas“ Nustatytas paramos lėšų panaudojimas ne pagal paskirtį, pažeidimai apskaičiuojant su darbo santykiais susijusius mokesčius
4. 1,2 mln. EUR Fischmar LTD Vykdant veiklą per nuolatinę buveinę, nedeklaruotos pajamos, neapskaičiuotas ir nemokėtas Pelno mokestis ir PVM
5. 1,1 mln. EUR UAB „Transverslas“ 0 proc. PVM tarifo taikymo pažeidimai, neapskaitytos pajamos, nedeklaruotas pardavimo PVM.
https://www.vmi.lt/…/asmenys-kuriems-mokesciu-administrator…


Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, jei jis bus patvirtintas, nuo 2017m. Individualios veiklos VSD mokesčiai Sodrai didėja nuo 28,5% iki 28.7%.


Kiek uždirbs ligoninių vadovai?
Patvirtinti 2017m. viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos yra apmokamos (kompensuojamos) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, vadovų pastovios mėnesinės algos dalies koeficientai.
MAX pastovioji sveikatos įstaigos vadovo alga gali būti: 4,8x praėjusių kalendorinių metų įstaigos vieno etato vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vadovas be pastoviosios dalies gauna ir kintamąją algos dalį.

https://e-seimas.lrs.lt/…/…/54c41f609ce211e68adcda1bb2f432d1


Lietuvos bankas patvirtino maksimalų bankinio pavedimo mokestį ES šalyse, galiojantį nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., – 1,50 Eur per mėnesį.
https://www.e-tar.lt/…/leg…/40b9bf409cfe11e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/…/leg…/1c624b409c1c11e69ad4c8713b612d0f


Žinia tiems, kas taiko tarptautinius apskaitos standartus.

2016 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1905, kuriuo dėl 15-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/…
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/…


Lietuvos bankas patvirtino 2017m. prižiūrimų finansų rinkų dalyvių mokesčius
https://www.e-tar.lt/…/leg…/a0fc48609ce911e69ad4c8713b612d0f


 

Trumpai

No data found, please check the expiration date.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“