Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Užregistruotas Išmokų vaikams įstatymo projektas

2019 11 28

Užregistruotas Išmokų vaikams įstatymo projektas, kuriam pritarus nuo 2020 m.:
1. didėtų vaiko pinigai nuo 50 iki 74 EUR/mėn.
2. didėtų išmokos besilaukiančiai moteriai, kai ji neturi teisės gauti motinystės išmokos dėl nepakankamo stažo. Tokiu atveju moteriai vienkartinė išmoka didėtų nuo 76 EUR iki 251 EUR. Tokia išmoka mokama iš valstybės biudžeto lėšų.
3. paskiriami 30 EUR papildomi vaiko pinigai neįgaliam vaikui.
4. nustatoma kad išmokos už vaikus ir kt. socialinės išmokos nebūtų traukiamos į bendrą pajamų skaičiavimą, kai yra sprendžiama dėl kitų socialinių išmokų, kurias skiria savivaldybė.

Pastaba: išmokų dydžiai nežymiai patikslinti, nes nuo 2020 m. planuojamas bazinis išmokų dydis gali būti padidintas nuo 38 EUR iki 39 EUR. Visos išmokos keičiasi, jei keičiamas bazinis išmokos dydis (seniau buvo MGL).

Įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/fdfeeb700cfe11ea8649a5fd254c4864?jfwid=-owx42fqu0&fbclid=IwAR3uiNoznIANPW2bnsoxMIgUCV4C49BzmKLQfPBD61gk55eM4dNlT33aPqI


2019-11-22 Seimo finansų ir biudžeto komitetas užregistravo GPM įstatymo projektą, kuriam pritarus nuo 2020 m. didėtų mokesčiai:
I. keistųsi GPM progresyvumo lubos ir progresyvusis GPM %.
II. keistųsi NPD skaičiavimas. Komitetas pritarė Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) siūlymui nemažinti NPD ir nedidinti mokesčių MMA gaunantiems asmenims.

Detaliau apie kiekvieną pokytį:
I. siūloma padidinti nuo 27 % iki 32 % progresyvųjį GPM tarifą toms pajamoms, kurioms 2019 m. pradinis GPM tarifas yra 20 % ir jis būtų taikomas nuo 84 VDU (2020 m.), nuo 60 VDU (2021 m.).
Tai paliestų:
1. darbo užmokesčio pajamas (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas);
2. tantjemas ar analogišką atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete;
3. autorinius atlyginimus iš darbdavio;
4. MB vadovų ne MB narių pajamas pagal civilinę paslaugų sutartį;
5. IĮ savininkų ir MB narių lėšas savoms reikmėms (deklaruojamos 02 pajamų kodu).
LBAA ir Laisvosios rinkos institutas teikė siūlymus nepritarti 27 % GPM tarifo pakeitimo į 32 %. Abiejų asociacijų siūlymui nebuvo pritarta. Pirmame paveiksliuke LLRI skaičiavimai apie progresyvius darbo užmokesčio mokesčius.

II. Keičiami koeficientai NPD formulėje, paliekant tą patį NPD dydį (2020 m. – 400 EUR, 2021 m. – 500 EUR).
Siūloma:
2020 m. NPD = 400 – 0,27 x (DU – MMA)
2021 m. NPD = 500 – 0,39 x (DU – MMA)

Dabartiniame GPM įstatyme, kuris buvo patvirtintas 2018m., yra nustatyta tokia NPD skaičiavimo tvarka:
2020 m. NPD = 400 – 0,20 x (DU – MMA)
2021 m. NPD = 500 – 0,23 x (DU – MMA)

Dėl šio dalyko, mažiausiai nukentėtų mažiausiai uždirbantys, kai daugiausia pokytį pajustų daugiau uždirbantys, nes būtų susiaurintas NPD taikymo riba:
nuo 2607 EUR iki 2088 EUR – 2020 m.
nuo 2781 EUR iki 1889 EUR – 2021 m.

Paveiksliukuose pateikti pavyzdžiai kaip didės GPM gyventojams, kurie uždirba 607 EUR, 1000 EUR, 1500 EUR ir daugiau 2020 ir 2021 m.
– Jei gyventojo alga iki mokesčių yra 607 EUR, jo šis pakeitimas nepalies, ir jo GPM dėl pokyčio nesikeis nei 2020 m. nei 2021 m..
– Jei gyventojo alga iki mokesčių yra 1000 EUR, dėl GPMĮ pakeitimo jo GPM padidės po ~6 EUR kas mėnesį arba ~ 66 EUR per 2020 metus , o 2021 m. jo GPM padidės 151 EUR per metus.

Sumos lentelėse pateiktos suapvalinus iki sveikų skaičių pagal aritmetikos taisykles.

1128_1

1128_2

1128_3

1128_4

Įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/42d3ed320d1911ea8649a5fd254c4864?fbclid=IwAR05x5wEd8a8oebM_6qGcGuEl7VP-9MGNtCV0dsQziU2apYCGQGsmhALTW8


VMI paskutiniais metais sukūrė daug IT sprendimų (i.VAZ, i.SAF. i.APS, i.SAF-T) dėl mokesčių mokėtojų duomenų surinkimo.
Šie sprendimai buvo sukurti tam, kad sumažintų šešėlį. Tačiau nebuvo tinkamai įvertinta, kokią papildomą finansinę naštą skaidriam verslui šie įrankiai atnešė ir toliau sudaro. Buhalteriai dar daugiau laiko skiria duomenų pateikimui VMI, nei verslo finansų valdymo pagalbai.
VMI ir be i.MAS turi daug duomenų, kurių tinkama analizė leistų reikšmingomis apimtimis sumažinti šešėlį ir padidinti mokesčių surinkimą. Jei būtų efektyviai išnaudojami Registrų centro, Regitros, bankų bei notarų teikiami duomenys, nereikėtų kurti įrankių, kurie sukuria papildomą naštą skaidriam verslui ir mažina jo sukuriamą pridėtinę vertę.

Buhalteriai mato situacijas, kai nepateikus VMI duomenų apie didelės vertės išmokas gyventojams, nuo kurių turėtų susimokėti mokesčius pats gyventojas, VMI šių mokesčių nepasigenda (neprašo uždeklaruoti), nes nesugeba banko sąskaitų apyvartų sugretinti su gyventojo pajamų deklaracijos duomenimis.

Apie tai VŽ straipsnis: https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2019/11/22/vmi-sietas-kiauras–nesusieja-banku-saskaitu-su-gyventoju-deklaracijomis?fbclid=IwAR0Rpt1xusRgyFlVRhOau2CMu7udyDXSNJvA2REkweEUb3sLQFxhdRugUuA


Pagal dabar galiojančią pensijų mokėjimo tvarką. Pensija yra finansuojama iš dviejų šaltinių:
1. Iš Sodros surenkamų lėšų, kurios yra sumokamos mokant VSD įmokas. Šita surinktų lėšų dalis naudojama papildomos pensijos mokėjimui. Pensijinio draudimo tarifas yra 8,72 %, yra įtrauktas į 19,5 % VSD, PSD tarifą, kuris išskaičiuojamas iš darbo užmokesčio.
2. Iš biudžeto lėšų – GPM (gyventojų pajamų mokesčio), kai penki procentiniai punktai iš 20% yra skiriami bendrosios pensijos finansavimui. GPM yra išskaičiuojamas iš darbo užmokesčio.
Dėl šios priežasties (skirtingi pensijos finansavimo šaltiniai) 2019 m. buvo padidintas GPM tarifas nuo 15% iki 20%, kai tie 5 punktai (5 % tarifo padidinimas) atitenka bendrosios pensijos dalies finansavimui, ir atitinkamai buvo sumažintos įmokų tarifas Sodrai dėl pensijinio draudimo.
2019 m. GPM padidinimas nuo 15 % iki 20 % buvo taikomas tik toms pajamoms, dėl kurių buvo įgyjamas stažas pensijai gauti.
Dabar yra užregistruotas Prezidento siūlymas padidinti GPM tarifą toms pajamoms, kurios neturi nieko bendro su pensija: dividendai, nuomos pajamos, turto pardavimo pajamos ir kt..
Seimo biudžeto ir finansų komitetas nepritarė, kad Prezidento siūlymas būtų atiduodamas į Seimą dėl balsavimo, bet pasiūlė pertrauką. Tai reiškia, kad:
1. nebus skubos tvarka padidinti mokesčiai pagal Prezidento siūlymą.
2. šie siūlymai bus analizuojami ir dėl jų bus diskutuojama, siekiant surasti variantą, kuris nedidintų šešėlio, įvertintų ekonomikos lėtėjimą, būtų ištaisytos techninės ar logikos klaidos bei kt. pastabos.
3. Seimas negalės už jį balsuoti ir Prezidentas negalės prašyti Seimo, kad jo projekto svarstymas būtų perduotas kitam komitetui.

LBAA teikė pastabas dėl nepritarimo Prezidento siūlymui dėl dviejų priežasčių:
1. GPM tarifo suvienodinimas yra neteisingas iš esmės, nes kitų pajamų gavėjai pensijos neuždirba ir todėl jie neturėtų mokėti įmokų pensijai tik dėl to, kad jas moka darbo užmokesčio pajamų gavėjai, kurie įgyja teisę gauti senatvės pensiją.
2. Pasiūlytas GPM tarifas autorinio atlyginimo pajamoms sukuria disbalansą, tarp sumokėtų įmokų ir gaunamos pensijos.
LBAA atliko projektinius skaičiavimus, pagal kurios autorinio atlyginimo ne iš darbdavio pajamų gavėjai turės sumokėti 6-7 kartus daugiau įmokų dėl tokio pačio dydžio bendrosios pensijos dalies gavimo, nei darbo užmokesčio ar individualios veiklos pajamų gavėjai. Tokia pensijų gavimo mokesčių surinkimo tvarka yra diskriminuojanti autorius, nes jie dėl pensijos gavimo yra apmokestinami ženkliai didesniais mokesčiais nei kitos socialinės grupės. Paveiksliuke pateikti skaičiavimai, kiek pagal Prezidento siūlymą reikėtų mokėti GPM mokesčio dėl bendrosios pensijos dalies trims skirtingų pajamų gavėjams:
1. autoriui,
2. vykdančiam IDV pagal pažymą ir
3. dirbančiajam pagal darbo sutartį,
kad įgytų 35 metų stažą, kai MMA = 607 EUR.

 

1128_5

1128_6

Apie pertrauką Prezidento siūlymui: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/bfk-netiketai-uzblokavo-nausedos-mokestinius-siulymus.d?id=82831525&fbclid=IwAR3RcWXnuy2L2GtfdIFw9HpojaGjdWaACXPGH6umofbZ5WpSkm08cdOn8gM

Prezidento atsakymas į Seimo paskelbtą pertrauką: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1019864/nauseda-tokio-biudzeto-negalesiu-pasirasyti?fbclid=IwAR0kH4T89j6n65qD6N6xf_soTbONvlkD40MWAup0pMj4LI6Q-btciQJwW8g

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nauseda-apie-valdanciuju-nenora-didinti-pensijas-tegul-tai-pasako-zmonems-tiesiai-i-akis.d?id=82830455&fbclid=IwAR12cxVgScyS3Y8gpTK7YMXlgJFF7QFQ3vze3l4D8fjQtINkT473jqowkxs#cxrecs_s

Apie Prezidento norą daugiau apmokestinti autorius: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1117345/lietuvos-kurejai-isitikine-kad-didesni-mokesciai-salies-kulturos-zlugdymas?fbclid=IwAR0_fI7pM0MkuhKK41fVQIlOUkg_a03KYajgkBcWgSRflorB-wYtasZnVw4

Seimo pasiūlymai dėl biudžeto deficito: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/komitetas-siulo-mazinti-lesas-krasto-apsaugai-mokytojams-truksta-tam-truksta-anam-truksta.d?id=82836057&fbclid=IwAR3PPANPT1q5Ru-y00UfXtKzDaVDo2cGVjaVzrkcNdw3ffkzwX6mzbHZd8Y

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“