Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Ūkininko ūkio finansinės apskaitos ypatumai

Mokymų aprašymas: Ši mokymų programa yra skirta buhalterinės apskaitos funkcijas vykdantiems asmenims ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, kurie nori ugdyti savo kompetencijas, susipažindami su specifinės veiklos – žemės ūkio – apskaitos reglamentavimu, kai taikomas dvejybinis buhalterinis įrašas. Mokymų metu klausytojams pateikiama metodinė medžiaga bei praktiniai pavyzdžiai, akcentuojant pritaikomumą.

2018 m. balandžio 25 d. LR žemės ūkio ministras pasirašė įsakymą 3D-264 Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo, kuriuo patvirtino naują rekomendacijų ūkininko ūkio apskaitai tvarkyti redakciją, kai taikomas dvejybinis buhalterinis įrašas. Šio seminaro tikslas – padėti klausytojams suprasti pagrindinius skirtumus, būtinus pritaikyti apskaitoje, pereinant prie naujųjų rekomendacijų taikymo.

Tikslinė auditorija: buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantys arba norintys pradėti teikti asmenys, ūkininko ūkio apskaitą tvarkantys buhalteriai.

Lektorė: dr. Neringa Stončiuvienė, Aleksandro Stulginskio universiteto profesorė, ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo akredituota konsultantė, žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių švietimo ekspertė.

Mokymų planas:

  1. Ūkininko ūkio apskaitos politikos formavimas: apskaitos principai, sąskaitų planas, pakitimai, patvirtinus naują rekomendacijų redakciją.
  2. Finansinės ataskaitos ir jų formavimo ūkininko ūkyje ypatumai; pakitimai, patvirtinus naują rekomendacijų redakciją.
  3. Biologinio turto ir žemės ūkio produktų apskaita: klasifikavimas, registravimas apskaitoje, įkainojimas, apskaitos būdai.
  4. Išlaidų apskaita, patvirtinus naują rekomendacijų redakciją. Biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainos kalkuliavimas.
  5. Ūkininko ūkio finansinių rezultatų ir nuosavo kapitalo apskaita.

Seminaro data : 2018 m. rugsėjo 7 d.

Seminaro vieta: Vilnius

Seminaro kaina: LBBA nariams – €60, ne LBAA nariams – €80.

Registruojantis iki liepos 15 d. taikoma 15% nuolaida.

Registracija