Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Sveikiname naująjį prezidentą ir dėkojame senajam

2019 07 12

2019-06-28 LRV paskyrė LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei valstybinę rentą, kuri lygi 39% LR Prezidento darbo užmokesčiui – 3,7 tūkst. EUR. Dabartinio LR prezidento Gitano Nausėdos mėnesinis darbo užmokestis 9,5 tūkst. EUR.

Ar žinote, kad prezidento vėliavoje yra du pasakų gyvūnai? Tai grifas ir vienaragis
Grifas – tai erelio ir liūto hibridas. Jis simbolizuoja erelio budrumą ir akylumą bei liūto jėgą ir išdidumą. Mitinis vienaragis panašus į kumeliuką, tačiau jis turi skeltus nagus, barzdelę ir auksinį spiralinį ragą kaktoje, kuriame slypįs jo protas. Tai protingumo, tolerancijos ir nekaltumo simbolis. Praeityje abu mitologiniai gyvūnai naudoti ne tik heraldikoje, bet ir Bažnyčios gyvenime, juos mėgo astrologai ir alchemikai. XIV–XVI a. vienaragis, kaip skaistumo simbolis, buvo Švč. Mergelės Marijos atributas, o grifas dažnai sietas su Kristumi. Erelis esąs dangaus, o liūtas žemės gyvūnas, kaip Kristus yra dieviškojo (dangaus) ir žmogiškojo (žemės) pradų įkūnijimas.

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, teismai. Jų valdžios galias riboja Konstitucija. Visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Prezidentas didžiausius įgaliojimus turi užsienio politikos srityje:
– Sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;
– Pasirašo tarptautines sutartis ir teikia jas ratifikuoti Seimui;
– Vyriausybės teikimu, skiria ir atšaukia Lietuvos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų;

– Priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojimus ir atšaukiamuosius raštus, teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus.

Prezidentas svarbias funkcijas atlieka valstybės vidaus politikoje:
– Prezidentas yra Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas;
– Jis vadovauja Valstybės gynybos tarybai. Suteikia aukščiausius karinius laipsnius;
– Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą;
– Turi įstatymų leidybos Seime iniciatyvos teisę, taip pat teisę vetuoti Seimo priimtus įstatymus;
– Seimo pritarimu, skiria ir atleidžia Ministrą Pirmininką. Paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;
– Gali kreiptis į Konstitucinį Teismą.

https://e-seimas.lrs.lt/…/…/046d19b3999011e9aab6d8dd69c6da66
https://www.lrp.lt/lt/prezidentas
https://www.lrp.lt/…/lietuvos-respublikos-prezidento-veliava


Jei vaikai (iki 18 m.) gauna pajamas, jų pajamos pridedamos prie šeimos pajamų ir yra vertinamos bendrai, kai šeima kreipiasi dėl socialinių išmokų gavimo.
Vaikų iki 24m. pajamos irgi yra pridedamos prie šeimos pajamų, jei vaikai neaugina savo vaikų, jų mėnesinės pajamos <122 EUR ir jie:
-mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai);
-studijų metu yra akademinėse atostogose dėl ligos ar nėštumo;
– vis dar mokinasi bendrojo lavinimo mokykloje.

Pvz. 3-jų asmenų šeimos pajamos yra 360 EUR. Šeima gali kreiptis dėl socialinės išmokos gavimo. Tačiau, jei vaikas vasarai išsiėmė verslo liudijimą arba IDV pagal pažymą ir uždirbo 100 EUR, šeima paramos negaus, nes vienam asmeniui tenkančios pajamos viršija 122 EUR.

https://socmin.lrv.lt/…/pinigine-socialine-parama-nepasitur…


RC pateikė įmonių sąrašus, kurios nėra pateikusios finansinių ataskaitų.

https://www.registrucentras.lt/p/536
Daugiau nei 6 tūkst. įmonių jau du metus neteikia finansinių ataskaitų registrų centrui. Tai yra rimtas signalas, kad įmonėje gali nebūti vedama buhalterinė apskaita, bet ir mokesčiai yra netinkamai skaičiuojami bei deklaruojami. Įdomybės:
1. VMI šių įmonių netikrina, ir į savo rizikos grupes, kurios galimai nemoka mokesčių net neįtraukia;

  1. Didelės įmonės aiškina, jog ataskaitos bus vėliau pateiktos, nes vėluoja auditas.

Dažniausia audito vėlavimo priežastys yra dėl šių priežasčių:
1. neteikiami sutartais terminais ir formatu duomenys auditui;
2. duomenys teikiami ypatingai nenoriai ir tik po to, kai auditorius pateikia preliminarią išvadą, kurioje pažymimas darbo apimčių ribojimas. Po atnaujintos informacijos gavimo auditorius turi vėl atlikti daug darbų iš naujo, todėl audito rezultatų pateikimas nusikelia;
3. susirgo/atostogauja įmonės darbuotojai atsakingi už duomenų pateikimą auditui;
4. susirgo auditorius – fors major.

https://www.vz.lt/…/rc-atnaujino-ataskaitu-nepateikusiu-ben…


Viešo sektoriaus subjektai ateityje naudos tą pačią buhalterinę programą. Priimtas teisės aktas: dar nėra paskelbtas TAR sistemoje. Projektas:

https://e-seimas.lrs.lt/…/…/0ba8d6209d8b11e9aab6d8dd69c6da66
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/50f4cea4a32111e9aab6d8dd69c6d…

https://www.delfi.lt/…/buhalteriai-apie-apskaitos-sistemos-…


Pagal DK 123-150 str. 3 d. nuostatas, jei darbuotojas pagrįstai sustabdo darbo sutarties vykdymą, darbdavys jam turi sumokėti ≥ MMA kompensaciją už kiekvieną sustabdytą darbo sutarties vykdymo mėnesį. Tokia kompensacija išmokama pagal DK nuostatas yra neapmokestinama GPM, VSD, PSD.
https://www.vmi.lt/…/R…/fc79ff51-4b8b-4e71-b905-447db42a9c2c


Atnaujinimas: 2019-07-11 MANO VMI niekam nepasiekiama, taigi duomenų nutekėjimas sustabdytas.
2019-07-10 MANO VMI atvėrė mokesčių mokėtojų (juridinių ir fizinių asmenų) konfidencialius duomenis asmenims, kurie negali matyti šių duomenų (neturi galiojančių įgaliojimų).
Rekomenduojame visiems fiziniams ir juridiniams asmenims kuo greičiau jungtis prie MANO VMI (per e-bankininkystę arba per e-parašą) ir naikinti visus įgaliojimus, kuriuos VMI atnaujino be jūsų sutikimo.
Kas bus jei to nepadarysite?
1. Asmens duomenų apsaugos reglamento pažeidimas;
2. asmenys prijungti prie MANO VMI paskyros gali suteikti leidimus kitiems vartotojams matyti ir tvarkyti jūsų konfidencialius duomenis;
3. per MANO VMI galima gražintis mokesčių permokas į kokio tik norite asmens banko sąskaitą;
4. per MANO VMI galite matyti įgaliotų asmenų dirbti su konkrečiu asmeniu asmens kodą ir kitus konfidencialius duomenis;
5. surinkti konfidencialią informaciją apie asmenį;
6. keisti asmens kontaktinius duomenis;
7. užregistruoti/panaikinti individualią veiklą ir t.t.

Apie MANO VMI problemas raštu informavome VMI. VMI tvarko.
Kita pastebėta problema: panaikinti galiojantys įgaliojimai.


2019-07-04 LRV patvirtino didesnį minimalų darbo užmokestį nuo 2020m.:
2020 m. mėnesinis minimalus atlyginimas – 607 EUR (kai 2019 m. 555 EUR)
2020 m. valandinis minimalus atlyginimas -3,72 EUR (kai 2019 m. 3,39 EUR)
Kadangi su MMA yra susijusi VSD ir PSD mokesčių skaičiavimo tvarka, tai nuo 2020 m. didės mokesčiai:
1. vykdantiems individualią veiklą (42,37 EUR kas mėnesį PSD, kai 2019 m. 38,74 EUR, be to didės VSD įmokų suma dėl 1-ių metų darbo stažo įgijimo). Verslo liudijimų kaina didės mažiausiai 98 EUR (per metus);
2. MB nariai, IĮ savininkai ir kt. asmenys, kurie moka dabar mėnesines 38,74 EUR PSD įmokas, turės mokėti 42,37 EUR PSD;
3. Darbdaviai arba turės padidinti visiems darbuotojams algas arba vis daugiau darbuotojų gaus tiek pat (MMA), nes įmonė nebeturi resursų padidinti algas, kai darbo efektyvumas nedidėja ir parduodamos produkcijos/paslaugų kainos atitinkamai padidinti negalima;
4. kiti atvejai.
MMA didėjimas iššaukia infliaciją ir pinigų nuvertėjimą. Dėl padidintos MMA 9% didės socialinės išmokos.
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAD/c6d989909e4811e9aab6d8dd69c6d…


Registrų centras be jokio įspėjimo nutraukė nemokamą pelno nesiekiančių asmenų finansinių ataskaitų teikimą, nors teisės aktai įpareigojantys RC nemokamai atverti duomenis nesikeitė.

LBAA pateikė paklausimą RC dėl šio dalyko. Gautas atsakymas rodo, kad RC nežino, kad finansinių ataskaitų skelbimo nuorodos neveikia ir nesirengia taisyti įstatymo pažeidimo. RC negirdi jiems parašytos raštu informacijos, kad jie pažeidė įstatymuose jiems nustatytą prievolę.
Toliau RC laiškas apie duomenų skelbimą: “Neatlygintinos paieškos Juridinių asmenų registre paslauga – neatlygintinas asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktų metinių finansinių ataskaitų rinkinių bei kitų kartu su jais pateiktų dokumentų (toliau – dokumentai) skelbimas Registrų centro interneto svetainėje.
Neatlygintinai skelbiami trijų teisinių formų (asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų) 2017-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių dokumentai. Norėdami pasinaudoti šia neatlygintina paslauga, spustelkite šią nuorodą: https://www.registrucentras.lt/jar/p/ .

Atsiradusiame paieškos laukelyje įveskite juridinio asmens pavadinimą ir (arba) kodą. Paieškos sistemai suradus juridinį asmenį, paspauskite aktyvų raudonos spalvos ženklelį “D”. Jeigu minėti dokumentai yra pateikti, pasirinkite jų nuorodą (pvz., Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2017 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)“. Pasirinkus nuorodą pateikiamas dokumentų sąrašas/nuorodos.”

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“