Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

SVARBU TURINTIEMS NEKILNOJAMĄ TURTĄ

2022 10 18

Iki 2022-12-15 gyventojai, turintys gyvenamosios ir pan. nekomercinės paskirties nekilnojamą turtą Lietuvoje, turi:
1. Pateikti VMI nekilnojamo turto mokesčio deklaraciją KIT715 už 2022 m.
2. Sumokėti nekilnojamo turto mokestį už 2022 m.
❗NT mokesčio deklaraciją už 2022 m. galite pateikti jau dabar, nelaukdami paskutinės 2022-12-15 dienos.
📌Maksimalūs NT tarifai👇
▪️ Iki 150‘000 Eur NT neapmokestinamas;
▪️ Nuo 150‘000 iki 300‘000 Eur – 0,5 % tarifas;
▪️ Nuo 300’000 iki 500’000 Eur – 1 % tarifas;
▪️ Nuo 500’000 Eur – 2 % tarifas.
📌Tarifus gali koreguoti savivaldybės
❗Yra išimčių.
📌Mokestinės NT vertės yra RC, o ne turto įsigijimo dokumentuose: https://www.registrucentras.lt/masvert/paieska-un
📌Įstatymas, nustatantis NTM prievolę, gyventojams
❗Jei gyventojas, NT išnuomavęs juridiniam asmeniui, NT mokestį moka JA ir tas turtas neįtraukiamas į gyventojo asmeninio NT bendros vertės skaičiavimą, nors VMI gali pasiūlyti tą patį NT apmokestinti du kartus.
❗Jei turtas yra nebaigtas statyti ir nėra naudojamas, už jį NT mokesčio nereikia, bet VMI automatiškai įtrauks jį į NT deklaraciją. Tokiu atveju reikės patiems tą turtą iš deklaracijos išbraukti.
❗Juridinis asmuo už išsinuomotą turtą moka 1 % NT nepriklausomai nuo turto vertės.


REKORDINIS MMA DIDINIMAS NUO 2023 M.

❗2022-10-07 LRVN patvirtintas rekordinis MMA didinimas, kokio dar nėra buvę:
15 % ⇑ MMA = 840 Eur /mėn. (2022 m. – 730 Eur/mėn.) arba MVA  = 5,14 Eur/val. (2022 m. – 4,47 Eur/val.).
❗ Didėjantis MMA reiškia, kad:
– 15 % daugiau reikės sumokėti VSD įmokų dėl 1 metų pensijinio stažo sukaupimo. 2022 m. reikėjo sumokėti nuo 8’760 Eur, o nuo 2023 m. – nuo 10’080 Eur.
-15 % brangsta verslo liudijimo mokestis, mokamas “Sodrai”.
-15 % didėja mėnesinės PSD įmokos, kurias moka patys gyventojai (IDV, MB, IĮ savininkai ir kiti PSD nedrausti asmenys) nuo 50,95 Eur/mėn. iki 58,63 Eur/mėn.
-15 % didėja riba (1.65 MMA: nuo 1’204,5 Eur ⇒ 1’386 Eur), kurią pasiekus, dienpinigiai neapmokestinami
– 15 % daugiau reikės sumokėti “Sodrai” mokesčių dėl darbuotojų, kurie neuždirba MMA.
– Reikės sudaryti darbo sutarties pakeitimus, dėl pasikeitusio darbo užmokesčio, jei darbo sutartyje yra nurodytos konkrečios sumos ir nėra nustatytas automatinis DU indeksavimas didėjant MMA.
– Didės paslaugų/prekių kainos, kurių pardavimo sutartyje nustatytas automatinis kainos didėjimas, didėjant MMA. Labiausiai tai pasijaus pirmo būtinumo prekių/paslaugų kainose, kurioms taikomas nedidelis antkainis ir kurio savikainoje reikšmingą dalį sudaro darbo užmokestis (duona, mėsa, pienas ir pan.).
-15 % didėja darbuotojų, uždirbančių MMA, darbo užmokestis, kuris greta iššaukia ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio didėjimą. Dėl didėjančių darbo užmokesčio sąnaudų didės paslaugų ir prekių savikaina, kas automatiškai didins infliaciją. Už tą patį darbą bus mokama daugiau, bet nebus galima įsigyti daugiau prekių ar paslaugų.
– Jei verslas negalės padidinti prekių/paslaugų kainos, bet turės padidinti darbo užmokesčio sąnaudas, turės atlikti skaičiavimus, ar jis gali toliau vykdyti veiklą Lietuvoje. Sprendimus nutraukti veiklą geriau priimti iki algų kėlimo (iki 2022/12/31), nes tokiu atveju išmokos bus mažesnės. Jei darbuotojai, gaunantys MMA, būtų atleidžiami 2023 m. sausio 1 d.. jų išmokos būtų 15 % didesnės.
Dėl tokios vidinės LT teisės aktų įtakos darbo užmokesčio kainai šalies vidinė infliacija didės sparčiau, nei infliacija visoje ES.

LRV nutarimas


KVALIFIKUOTAS BUHALTERIS GALI KAINUOTI PIGIAU NEI PRASTAS

☝ 2022-10-07 užregistruotas Finansų ministerijos parengtas teisės aktų paketas, kuriam pritarus:
1. Didėtų sankcijos dėl mokestinių teisės aktų reikalavimų nevykdymo, deklaracijų neteikimo arba klaidingų duomenų teikimo VMI.
Pvz., siūloma taikyti 20-100 % baudas nuo neuždeklaruoto PVM, kai dabartinis MAĮ nustato 10-50 %. Toliau lieka galioti nuostata, kad už pakartotinį pažeidimą taikoma dvigubo dydžio bauda.
MAĮ nustatomos gairės, kada didėja sankcijos %, tačiau paliekama teisė konkrečiu atveju nuspręsti pačiai VMI ar kt. institucijai, kokio dydžio bauda galėtų būti taikoma. Ir toliau už tokį patį pažeidimą galės būti skiriamos skirtingos sankcijos, nes įstatyme neapibrėžtumo intervalas dar labiau išplečiamas.
2. Siūloma leisti daryti mokestinių teisės aktų techninius patobulinimus nesilaikant 6 mėn. intervalo. FM nuomone, NPD dydžio keitimas ir yra tokio techninio patobulinimo pobūdžio keitimas, apie kurio pokyčius turėtų nuspėti pats mokesčių mokėtojas.
Jei NPD dydžio keitimui nebūtų taikomas 6 mėn., tai reikštų, kad verslui nepaliekamas protingas laiko kiekis algų programų nustatymų pakeitimui bei susitarimų su darbuotojais peržiūrai (pvz., kai yra žodinis susitarimas dėl darbo užmokesčio dydžio po mokesčių).
Ištrauka iš aiškinamojo rašto: “mokesčių įstatymai, kuriais atliekami pakartotiniai (sisteminiai), formalūs (techniniai), visuomenei seniai žinomi pakeitimai, kurių įsigaliojimo atidėjimas 6 mėnesiams neturi jokios ypatingos logikos (pvz., LR GPMĮ numatyta NPD formulė, kurios viena iš dedamųjų dalių yra MMA dydis. Reguliariai Vyriausybės sprendimu keičiant MMA dydį ir siekiant užtikrinti, kad, įsigaliojus naujam MMA dydžiui, NPD formulėje nesusidarytų netolygios NPD formulės lūžio taškas, būtini techniniai NPD formulės tikslinimai. Nepakeitus formulės, nors tam tikrų asmenų bruto atlyginimas padidėtų, jų pajamos į rankas sumažėtų arba nepasikeistų;“.
3. Siūloma priimti ANK pakeitimus, kurie leistų VMI nerinkti parašų ant administracinių nusižengimų protokolų pagal ANK 187 str. 1 ir 2 d., t.y., už deklaracijos nepateikimą laiku VMI galėtų automatiškai generuoti protokolus visiems mokesčių mokėtojams. Kaip bus supaprastintai atlyginama žala mokesčių mokėtojui, kai deklaracija buvo nepateikta laiku tik dėl VMI sudarytų kliūčių, Finansų ministerija nieko nesiūlo. Jei mokesčių mokėtojas, kad ir tuščios deklaracijos nepateikė dėl ligos ir dėl tos pačios priežasties negali susipažinti su protokolu bei jį laiku apskųsti, toks negebėjimas nebus laikomas tinkama priežastimi ginčyti VMI veiksmus teisme. Praleidus VMI paskirtos baudos apskundimo terminą, VMI sprendimo negalima skųsti teisme ar MGK.
4. Tikslinami minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai.
5. Nustatoma platformų operatorių teikiama informacija (direktyvinis pokytis). Sankcijos nuo 1800 Eur iki 6000 Eur.
6. Keičiamas palūkanų, delspinigių normos nustatymas.
7. Kt. pokyčiai.
☝ Išvada: kai kam prasto (pigaus) buhalterio turėjimas kainuos daugiau, nei brangus ir kvalifikuotas buhalteris. Apskaitos įmonės, turinčios daug vyr. buhalterių, mokančių dirbti su konkretaus kliento duomenimis, tampa labiau patrauklios verslui, nes turi daugiau galimybių užtikrinti mokesčių deklaravimo nepertraukiamumą netikėtos vyr. buhalterio ligos atveju.
👍 LBAA rekomenduoja:
https://www.lbaa.lt/naryste/nariu-sarasas/
https://www.lbaa.lt/naryste/lbaa-buhalteriu-profesionalu-sarasas/
⬇ Žinutėje minimi projektai:

  1. Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 20 ir 24(4) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
  2. ANK 12, 29, 208, 210, 211, 426, 450, 589, 611 straipsnių, priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(3) ir 217(2) straipsniais įstatymo projektas
  3. ANK 12, 29, 208, 210, 211, 426, 450, 589, 611 straipsnių, priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(3) ir 217(2) straipsniais įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
  4. AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl įstatymų projektų Reg. Nr. XIVP-2133- XIVP-2141
  5. MAĮ Nr. IX-2112 2, 40(1), 81 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61(3) straipsniu įstatymo Nr. XIV-761 pavadinimo, 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
  6. MAĮ Nr. IX-2112 2, 3, 12, 13, 25, 26, 32, 33, 38, 39, 40(1), 87, 88, 99, 104(2), 126, 139, 140, 164 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61(3) straipsniu įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS
  7. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 123 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

UŽREGISTRUOTAS VSD 2023 M. RODIKLIŲ ĮSTATYMO PROJEKTAS

Jam pritarus, 2023 m. bus šie dydžiai:
1. VSD tarifai išlieka tokie patys.
2. Nustatomas 1684,90 Eur VDU, kai 2022 m. VDU – 1504,10 Eur.
VDU – taikomas dydis “Sodros” luboms, išmokų apribojimui, GPM progresyvaus tarifo taikymui, paliečia VSD, PSD, GPM mokesčiais apmokestinamas pajamas. Didėjant VDU reikia daugiau uždirbti, kad sukaupti vieną tašką papildomai pensijos daliai gauti.
3. Siūlomi pensijų indeksavimai:
1) pensijų indeksavimo koeficientą – 1,0902;
2) bazinės pensijos dydį – 246,21 euro;
3) našlių pensijos bazinį dydį – 34,89 euro;
4) papildomo individualiosios socialinio draudimo pensijos dalies indeksavimo koeficientą – 1,0580;
5) pensijų apskaitos vieneto vertės dydį – 5,70 euro.
Pritarus projektui, 2023 m. pensijos didės 9 %, kai MMA didės 15 %.

Teisės akto projektas


2022-10-07 UŽREGISTRUOTAS GPMĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, nuo 2023 m. būtų keičiama pirmoji NPD formulė, kai antroji lieka tokia pati.
📌Be to, yra keičiama riba, nuo kurios būtų taikoma antroji NPD formulė: 1704 Eur → 1926 Eur ir iki kurios galioja pirmoji NPD formulė.
📌GPM sumažėjimo efektas ir siūlomos formulės keitimas pateiktas paveiksliuke.
📌Jei 2022 m. darbo užmokestis bus išmokėtas 2023 m., jam būtų taikoma 2023 m. NPD skaičiavimo tvarka.
📌Jei dalis 2022 m. darbo užmokesčio išmokėta 2022 m. o kita dalis 2023 m., abejoms dalims būtų taikoma skirtinga NPD skaičiavimo tvarka, atsižvelgiant į tai, kokie teisės aktai algos išmokėjimo metu galioja.
📌Primename, kad jau yra patvirtintas 2023 m. MMA = 840 Eur. (2022 m.- 730 Eur).

PAV

Teisės akto projektas


OPERACIJŲ GRYNAIS PINIGAIS DOKUMENTAVIMAS PO 2022-05-01

Nors nuo 2022-05-01 įsigaliojus naujam finansinės apskaitos įstatymui nebėra jokių kasos pajamų ar išlaidų orderių, kurie buvo iki 2022-05-01, vis tiek grynais pinigais atliekamas operacijas būtina dokumentuoti.
📌Primename, kad vykdant ekonominę veiklą, yra tik du galimi grynų pinigų gavimo dokumentavimo būdai👇
1. Kasos aparatas
2. Pinigų gavimo dokumentas, kuriame privalo būti ši informacija👇
1) Atsiskaityme grynais dalyvaujančią abiejų asmenų duomenys: pavadinimas (vardas, pavardė), JA kodas;
2) data;
3) apmokėjimo paaiškinimas (turinys);
4) suma;
5) atsiskaitymo grynais dokumento pavadinimas (gali būti bet koks, pvz. pinigų gavimo kvitas, kasos pajamų orderis, grynų pinigų išlaidų dokumentas, kasos išlaidų orderis ir pan.);
6) pinigus gavusio ir sumokėjusių asmenų vardo pirmosios raidės, pavardės, parašai.
📌Asmuo gali nurodyti ir daugiau duomenų atsiskaitymo grynaisiais dokumente.
📌Papildoma informacija dokumentuose nėra uždrausta, jei jos turinys nepakeičia privalomosios informacijos.
❗Dažnai praktikoje fizinis asmuo – mokėtojas, nesutinka pasirašyti ant pinigų mokėjimo faktą fiksuojančio dokumento, siekdamas išsaugoti savo konfidencialumą ir pinigų gavimo dokumentai lieka be pinigus sumokėjusio asmens parašo.
📌Dėl tokio dalyko grynus pinigus gavusiam asmeniui sankcijos netaikomos, jei gautas pajamas jis deklaruoja pagal LR teisės aktus ir atsiskaitymas grynais nebuvo uždraustas.
📌Tačiau įmonė, gyventojas turės problemų, jei grynųjų pinigų mokėjimo dokumente nebus pinigus gavusio asmens duomenų, kurie yra būtini deklaruojant išmokas gyventojams ar registruojant skolos sumažėjimą.

LR buhalterinės apskaitos įstatymas


UŽREGISTRUOTAS VSD ĮSTATYMO PAKEITIMAS

Jam pritarus, nuo 2023 m. už klaidingai deklaruojamas VSD įmokas būtų skaičiuojamos sankcijos pagal MAĮ 139-140 str., pagal kuriuos baudos dydis yra 10-50 % (yra FM parengtas projektas dėl 10-100 %).
Iki šiol VSD mokesčių dydis buvo aiškiai apibrėžtas, perkėlus baudų skaičiavimą į MAĮ, atsiras VMI galimybė keisti baudos dydį.
Įdomu: projekte VSD mokesčiai pavadinti mokesčiais, o ne draudimo įmokomis.

Teisės akto projektas


KĄ SAKO LBAA AKADEMIJŲ DALYVĖ, LBAA BUHALTERĖ PROFESIONALĖ

🚀 „Gautos žinios ir bendravimas su lektoriais davė labai daug žinių. Atrodo, jau ir taip daug žinai, bet LBAA Akademijos labai plačiai apėmė visą informaciją, aktualią dirbantiems su įvairiomis juridinių asmenų formomis. Tiek iš apskaitos, tiek iš mokestinės pusės gavau be galo daug žinių. Anksčiau kartais net nekildavo klausimų susiduriant su viena ar kita situacija, o po LBAA Akademijų kyla klausimai ir tu jau žinai, kad kažkur gali būti „kabliukas“ ir esi stiprus bei tvirtas fiksuodamas operaciją ar skaičiuodamas mokesčius, ar teikdamas deklaraciją, taip pat diskutuodamas su mokesčių atstovais.
Kitas dalykas – pripažinimas. Pripažinimas ne tik sau pačiam, bet ir iš išorės. Vadovai pripažįsta, kad esi stiprus, esi profesionalas. Sulauki pripažinimo iš kolegų, partnerių. Dirbantiems su paslaugų teikimu, LBAA buhalterio profesionalo vardas atneša daug ir didelių klientų. Tokių, kurie dirba su sudėtingom operacijom, vykdo sudėtingus sandorius. Ir tada tu esi užtikrintas savo darbu ir tuo, ką darai.“
👋 Kviečiame prisijungti!

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“