Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

SEIME PRASIDĖJO ATVIRI MOKESČIŲ REFORMOS SVARSTYMAI

2023 09 05

Kviečiame susipažinti su video įrašais: 👇
▪2023/08/21- BFK – Verslo liudijimai
▪2023/08/03- BFK- Bendrai apie viską
▪2023/08/02, SRD- GPM ir Sodros
Žymėjimai:
BFK- pagrindinis Seimo Finansų ir biudžeto komitetas, kuris nuspręs kokį galutinį projektą atiduoti Seimo balsavimui
SRD – papildomas Socialinių reikalų ir darbo Seimo komitetas, kuris pateiks pasiūlymus BFK


MOKESČIŲ REFORMOS PAKETE YRA VSDĮ PROJEKTAS, KURIAM PRITARUS, NUO 2025 M.:

‼ Individualios veiklos pagal pažymą pajamos bus apmokestintos DU kartus VSD ir PSD mokesčiais, jei šias pajamas MB narys gaus iš savo MB, t.y., nustatoma
180 % = 90 % + 90 % mokestinė bazė:👇
▪Pirmą kartą pagal VSDĮ 5 str. 2 d. 1 p. ir antrą kartą pagal VSDĮ 10 str. 3 d. 2 p.
▪Pirmą kartą VSD įmokas turės deklaruoti ir sumokėti MB, o antrą kartą MB narys pateikęs asmeninę metinę GPM deklaraciją GPM311.
▪Dabar jei MB narys gauna individualios veiklos pajamas iš savo MB, tos pajamos apmokestinamos Sodros mokesčiais lygiai taip pat kaip ir kitų asmenų individualios veiklos pajamos, t.y., vieną kartą nuo 90 % individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų.
Šaltinis:👇
Teisės akto projekto tekstas
Sutrumpintos redakcijos:
1. 5 str. 2 d. 1 p. MB nario socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 90 % MB nario pajamų, kurios gautos pagal civilinę (paslaugų) sutartį, sudarytą su MB, ir nuo kurių skaičiuojamas GPM pagal GPMĮ, išskyrus iš nuomos gautas pajamas.
2. 10 str. 3 d. 2 p. asmenų, kurie verčiasi IDV, kaip ji apibrėžta GPMĮ, socialinio draudimo įmokų bazę sudaro 90 % individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų.
‼️Visos individualios veiklos pajamos yra teikiamos tik pagal civilinę paslaugų sutartį, kuri gali būti žodinė arba rašytinė. Civilinės sutarties teisės objektas yra visi individualios veiklos susitarimai. Todėl VSDĮ 5 ir 10 str. minimos tos pačios pajamos bus apmokestintos du kartus pagal skirtingus VSDĮ straipsnius.


2023-08-23 LBAA PATEIKĖ PAPILDOMAS PASTABAS SEIMUI DĖL MOKESČIŲ REFORMOS “SODROS” MOKESČIŲ PAKEITIMŲ

Dalinamės rašto ištrauka, kuri liečia Mažąją bendriją (MB) ir civilinę paslaugų sutartį (CPS):👇
1. Atkreipiame dėmesį, kad VSDĮ projekte (5 str. 2 d. 1 p.) nustatytas MB nario CPS apmokestinimas VSD, PSD (20,81 %) mokesčiais turi šiuos įgyvendinimo trūkumus:
1.1. Jei MB narys teiks paslaugas pagal CPS, dėl kurios jis bus įregistravęs individualią veiklą, tokio asmens pajamos bus apmokestintos 2 kartus VSD, PSD mokesčiais: pirmą kartą pagal VSDĮ 5 str. 2 d. 1 p. ir antrą kartą pagal VSDĮ 10 str. 3 d. 2 p.
Kai pirmą kartą VSD, PSD įmokas turės deklaruoti ir sumokėti MB, o antrą kartą MB narys pateikęs asmeninę metinę GPM deklaracija GPM311.
Dabar jei MB narys gauna IDV pagal pažymą pajamas iš savo MB, tos pajamos apmokestinamos Sodros mokesčiais lygiai taip pat kaip ir kitų asmenų IDV pajamos, t.y. vieną kartą nuo 90 % individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų.
1.2. Kadangi įstatymo projekte parašyta, kad VSD, PSD mokesčiai nuo CPS pajamų turėtų būti skaičiuojami pagal GPMĮ nuostatas, kurios sako, kad pajamos apmokestinamos pinigų gavimo metu, VSD ir PSD mokesčiai būtų skaičiuojami ir už periodus, kada nebuvo šio įstatymo pakeitimo. Tai yra, tokia įstatymo redakcija pasako, kad CPS apmokestinamas VSD, PSD mokesčiais būtų taikomas atgaline data, kas prieštarauja teisėkūrai.
Pavyzdžiui: MB iki įstatymo pakeitimo priėmimo buvo įsiskolinusi savo MB nariui pagal CPS sutartį už 2 paskutinius metus ir jei skolos sumokėjimas būtų po įstatymo įsigaliojimo, visa 90 % išmokos būtų papildomai apmokestinama 20,81 % VSD, PSD mokesčiais, kurie būtų išskaičiuojami iš išmokamos sumos. MB nario lūkesčiai būtų nepateisinti dėl 1/5 sumažėjusių pajamų dėl įstatymo nuostatų pritaikymo atgaline data dėl seno periodo MB įsiskolinimo apmokėjimo po naujo įstatymo priėmimo.
1.3. Įstatymas turi nesuvaldytą mokestinio arbitražo riziką, kuri leis išvengti VSD, PSD mokesčių. Pateikiame kelis variantus, nors jų skaičius nėra baigtinis:
1.3.1. MB narys susikaupus didelei išmokos sumai, išmokėjimo metu tampa kitos šalies rezidentu arba pasirenka VSDM PSD įmokas mokėti kitoje šalyje ir taip išvengia VSD, PSD mokesčių mokėjimo nuo išmokų pagal civilinę paslaugų sutartį Lietuvoje, bei savo šalyje, nes kitose šalyse nedarbo santykių pajamos neapmokestinamos socialinio draudimo mokesčiais
1.3.2. MB narys parduoda MB susikaupusią skolą pagal CPS sutartį kitai įmonei, kuri atsiskaitymo su MB nariu metu nebeturi prievolės mokėti VSD, PSD mokesčių.
1.3.3. MB narys susikaupus didelei skolai pagal CPS, perleidžia savo narystę kitam asmeniui ir skolos mokėjimo metu skola yra išmokama nebe MB nariui, todėl pagal įstatymo nuostatas neapmokestinama VSD, PSD mokesčiais.
1.3.4. Jei MB narys yra užsienio šalies gyventojas, jam nebus skaičiuojamos VSD, PSD įmokos ir jis neturės pareigos šių pajamų apmokestinti socialinio draudimo mokesčiais savo šalyje, kas sudarys nelygias konkurencines sąlygas vykdyti ekonominė veiklą Lietuvos ir kitos šalies rezidentams, sudarant ženkliai blogesnes sąlygas Lietuvos nuolatiniams gyventojams, nei kitų šalių rezidentams. Tokia įstatymo redakcija motyvuoja MB narius siekti kitos šalies mokesčių mokėtojo statuso gavimo.
1.3.5. Yra naudinga kaupti dideles sumas, kad viršijus 60 VDU , VSD ir PSD įmokos nebūtų skaičiuojamos. Laimėtų finansiškai stipresni.
1.4. Pagal dabartinį VSDĮ MB narys turi teisę pats savarankiškai pasirinkti draustis VSD, PSD draudimu. Įstatymas nustato du pasirinkimo būdus:
1.4.1. Kai lėšos paimamos savoms reikmėms
1.4.2. Kai nėra jokių išmokų MB nariui, bet MB iš savo lėšų draudžia MB narį VSD, PSD draudimu, Sodrai deklaruodami šį pasirinkimą.
Trečio būdo sukūrimas yra perteklinis.
1.5. Dėl to, kad MB nario išmokoms pagal CPS nėra taikomas NPD, mažų pajamų atveju, MB nario pajamų apmokestinamas būtų ženkliai didesnis, nei UAB-o akcininko apmokestinamas, kai jis dirba pagal darbo sutartį (DS). Paveiksliuke pateikiame pavyzdį, kuriame taikomas 2025 m. prognozinis NPD nurodytas mokesčių paketo aiškinamajame rašte.
Dėl visų išvardintų dalykų visumos siūlome naikinti VSDĮ 5 str. 2 d. 1 p. pakeitimą, kuris nustato papildomą ir perteklinį MB nario CPS pajamų apmokestinimą VSD ir PSD mokesčiais. Toks draudimas nesukuria pridėtinės vertės, nesukuria daugiau teisingumo, bet didina mokestinio arbitražo riziką, skatina mokestinę emigraciją ir sumažina MB konkurencingumą, jei ją lyginti su UAB.

MB_DU


2023-08-23 LBAA PATEIKĖ PAPILDOMAS PASTABAS SEIMUI DĖL MOKESČIŲ REFORMOS TEISINGUMO IR  “SODROS” MOKESČIŲ

▪Dalinamės rašto ištrauka, kuri liečia ligos išmokas ir individualią veiklą (IDV)👇
‼Jei su šia reforma iš tikro siekiama teisingumo dėl IDV vykdančių asmenų, siūlome atsižvelgti į tai, kad IDV vykdantys asmenys, kurie sumokėjo įmokas ligos draudimo išmokai gauti, negauna šios išmokos, dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme (LMSDĮ) nustatytos vienerių metu senaties termino.
‼Pavyzdžiui: asmuo vykdantis individualią veiklą, pirmą kartą gyvenime susirgo 2022 m. sausio mėnesį ir 2023 m balandį pateikė savo asmeninę pajamų deklaraciją GPM 311, pagal kurią sumokėjo VSD, PSD mokesčius.
▪Nors gyventojas turi pakankamą stažą ligos išmokai gauti, jis jos negaus, nes duomenys apie draudžiamas pajamas buvo pateikti vėliau nei 1 metai po nedarbingumo atvejo.
▪Siūlome LMSDĮ nustatyti dviejų metų senatį dėl nedarbo išmokų gavimo vietoje dabar esančio vienerių metų LMSDĮ 33 str. 4 d. ir jį pakeisti:👇
„4. Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės ir tėvystės socialinio draudimo išmokos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 24 mėnesių nuo ligos, profesinės reabilitacijos, nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų pabaigos. Tais atvejais, kai elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ligai pasibaigus, ligos išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo dienos. Vaiko priežiūros išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti šią išmoką atsiradimo dienos, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos.“


KAS IR UŽ KĄ LIETUVOJE MOKA ANGLIAVANDENILIŲ MOKESTĮ?

Sužinokite:
https://www.vmi.lt/evmi/angliavandeniu-istekliu-mokestis


VMI KONSULTACIJŲ TELEFONAS PENKTADIENIAIS NEVEIKIA

📞Nors nuo 2023 m. 32 val. darbo savaitė galioja tik biudžetinių įstaigų darbuotojams, kurie augina 👩‍👩‍👧‍👧vaikus iki 3 m., VMI konsultacijų telefonas penktadieniais neveikia.
📞Jei reikia nemokamo atsakymo apie mokesčių skaičiavimą, deklaravimą bei sumokėjimą, VMI konsultuoja:
📞Tel. 1882- yra padidinto tarifo mokestis
📞Tel. 85-2605060, 85-2668200- įprastinis tarifas
Grožinė literatūra apie 32 val. savaitės sutrumpinimą


2023-08-23 UŽREGISTRUOTAS PMĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, atgaline data nuo 2023 m. leidžiamais atskaitymais bus laikomos įmokos į bet kokią pensijos kaupimo bendrovę (pvz., į II pakopos pensiją), kai jas sumoka įmonė už savo darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartį.
☑️ Dokumento tekstas
▪Leidžiamų atskaitymų dydis bus ribojamas ir jei jo dydis viršys 3 % nuo 1 VDU, tai tik neviršijanti dalis bus leidžiami atskaitymai. Ribojamų dydžių atskaitymai turėtų būti skaičiuojami kiekvienam darbuotojui atskirai.
▪Pvz., 2023 m. VDU=1684,90 Eur, tai vienam darbuotojui per metus tenkanti suma 50,55 Eur.
▪Šiuo metu, kai darbuotojo papildomo kaupimo įmokos (3 %) yra neišskaičiuojamos iš darbuotojo darbo užmokesčio, bet sumokamos iš darbdavio lėšų, yra priskiriamos prie neleidžiamų atskaitymų kaip ir visi darbuotojo mokesčiai, kuriuos įmonė sumoka iš savo lėšų.
1. Nustatymas, kad leidžiami atskaitymai pripažįstami pagal pinigų sumokėjimo datą, neatitinka pelno mokesčio įstatymo pagrindinio principo, kad sąnaudos pripažįstamos pagal kaupimą principą, o ne pagal pinigų sumokėjimą:
▪Leidžiami atskaitymai būtų skaičiuojami ne pagal kaupimo būdą, kada įmonė patyrė papildomo kaupimo sąnaudas, bet pagal papildomo pensijai (3 %) kaupimo įmokų sumokėjimą.
▪Pvz., iš 2023 m. gruodžio darbo užmokesčio, nebuvo atskaitytos papildomo kaupimo įmokos į pensijų fondą, ir darbo užmokestis be papildomo kaupimo pensijai atskaitymo buvo sumokėtas 2024 m. sausį. Taip pat 2024 m. sausį įmonė sumokėjo Sodrai darbuotojo papildomas kaupimo įmokas iš savo lėšų.
▪Pagal pakeitimą, 2023 m. papildomo kaupimo įmokos patirtos dėl 2023 m. pajamų uždirbimo būtų neleidžiami atskaitymai 2023metuose, bet leidžiami atskaitymai 2024 m., nes jos buvo sumokėtos 2024 m.
2. Sudėtingas, beveik neįmanomas techninis įgyvendinimas dėl taikymo atgaline data.
▪Nustatytas taikymas nuo 2023 m. Kadangi nebuvo žinoma, kad tokios nuostatos galios dėl 2023 m. pelno mokesčio skaičiavimo, apskaitoje negalėjo būti kaupiami duomenys apie papildomo kaupimo įmokas sumokėtas už darbuotojus atskirai pagal kiekvieną darbuotoją.
▪Jei keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo 2023 m. viduryje iki įstatymo įsigaliojimo, jis neperduos apskaitos likučių, atsižvelgiant į visus po perdavimo ar perdavimo metu užregistruotus projektus, kurie nėra teisės aktai.
‼LR finansinės apskaitos įstatymas nustato pareigą vesti mokestinę apskaitą tik pagal galiojančius mokestinius teisės aktus.


VERSLO LIUDIJIMO GYVENTOJO PORTRETO KEISTENYBĖS NR.1

‼Pagal VMI duomenis sparčiai didėja gyventojų skaičius, kurie sumoka už VL GPM, PSD, VSD (bazinei pensijai), bet nedeklaruoja jokių pajamų arba deklaruoja nulines pajamas.
⁉️Kokios būtų mintys: kodėl gyventojai sumoka mokesčius už veiklą, kurios nevyko?
‼2022 m. tokių gyventojų skaičius yra 15 % nuo visų, kurie buvo susimokėję už VL.
👇Paveiksliuke raudona spalva – LBAA skaičiavimai, o juoda – VMI duomenys
‼Mokesčių didėjimas nepalies asmenų, kurie nedeklaruoja pajamų.
Jei gyventojas išsiperka VL, jis moka PSD, VSD, kurios jam suteikia:
1. “nemokamą” gydymą;
2. didėja pensijinis stažas ir kaupiasi taškai pensijai gauti.
Tik VL nuomai netaikomi “Sodros” mokesčiai, todėl jis eliminuotas iš visos VL aibės.
Šaltinis: VMI duomenys pateikti SVVT per EIM

VL_1


BIUDŽETO PRARADIMAI DĖL NEUŽDEKLARUOTŲ PAJAMŲ GPM

LBAA gavo duomenis iš VMI (per SVVT) apie tai, kiek gyventojų užregistravusių IDV pagal pažymą, nepateikė metinių deklaracijų (nedeklaravo pajamų iš viso).
✍️Jei taikyti vidutinį IDV asmens sumokamą GPM, ir taikyti prielaidą, kad asmuo vykdė veiklą, kurios pajamų nedeklaravo, tai per 4 metus biudžeto praradimai tik dėl GPM dėl neuždeklaruotų pajamų būtų 26 mln. Eur.
Paveiksliuke – skaičiavimai, kur 🔴raudona spalva – LBAA skaičiavimai, o ⚫️juoda – VMI duomenys.
✍️Mokesčių didėjimas nepalies asmenų, kurie nedeklaruoja pajamų.

VMI_08.30


2023-08-29 UŽREGISTRUOTAS VSDĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, tik senatvės pensininkų verslo liudijimo kaina sumažėtų, nes nereikėtų mokėti įmokų pensijiniam draudimui.
▪Maksimali suma =12 MMA x 0,0872 = 705,58 Eur (pagal 2023 m. MMA).
▪Toliau liktų PSD draudimas verslo liudijimui, nors gyventojai yra draudžiami valstybės lėšomis PSD draudimu.
▪Šiuo metu, jei asmuo vykdo individualią veiklą pagal pažymą, jo veiklos pajamos neapmokestinamos VSD, PSD mokesčiais, jei asmuo yra senatvės arba negalios pensijos gavėjas.
☑️ Dokumento tekstas

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“