Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Savaitė su LBAA

2017 03 26

2017-04-04 Registrų centre užregistruoti nauji LBAA įstatai, kurie buvo patvirtinti LBAA metinėje konferencijoje.

Svarbiausi pakeitimai:

  1. LBAA buveinę keičia direktorius (buvo kolegija);
  2. LBAA garbės narys gali nemokamai dalyvauti LBAA renginiuose.
  3. LBAA narys – asmuo, pritariantis LBAA veiklai ir mokantis narystės mokestį.
    Buvo: LBAA nariu gali asmuo, besidomintis buhalterine apskaita, auditu ar jų priežiūra.
  4. Panaikinta, kad LBAA kolegija parengia ir teikia konferencijai tvirtinti LBAA finansinių ataskaitų rinkinio projektą.
  5. LBAA kolegijos narys negali dirbti LBAA pagal darbo sutartį tuo metu, kai eina LBAA kolegijos nario pareigas
  6. LBAA kolegija sudaroma iš ne mažiau nei 5 (penkių) ir ne daugiau nei iš 11 (vienuolikos) narių, įskaitant ir LBAA prezidentą (buvo 11).
  7. LBAA kolegijos susirikimą gali sušaukti LBAA direktorius, jei reikalingas kolegijos narių sprendimas dėl LBAA veiklos vykdymo. (nebuvo tokios teisės).
  8. Numatytos ir aiškiau išdėstytos LBAA narių teisės ir pareigos, įtraukta nauja pareiga – gerbti LBAA ir LBAA valdymo organų narius.

2017-03-30 LBAA kolegijos sudėties pasikeitimai. Nuo 2017 m. kovo 30 d. LBAA kolegiją sudaro 10 kolegijos narių:

LBAA prezidentė Daiva Čibirienė

Natalija Budzinskienė – Metodologijos grupės vadovė

Rita Dindienė – Etikos komiteto pirmininkė

Dalia Grinkutė – Mokymo ir profesinės veiklos komiteto pirmininkė

Laimis Jančiūnas – Marketingo ir komercinės veiklos grupės vadovas

Asta Navickienė – Atestacijos komisijos pirmininko pavaduotoja

Marius Tamošiūnas – Kokybės kontrolės komiteto pirmininkas

Danuta Patapovienė – Regionų plėtojimo grupės vadovė

Daiva Žumbakienė – Užsienio reikalų komiteto pirmininkė

Asta Šuminienė – Profesinių mokymų grupės vadovė

LBAA kolegijos nariai kviečia prisijungti prie komitetų ir grupių veiklos. Bendru darbu galime pasiekti daugiau! Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis admin@lbaa.lt


2017-03-27 įvyko LBAA kolegijos posėdis. Posėdžio metu aptarti 8 klausimai ir priimta 10 nutarimų.

Nuo 2017-02-02 iki 2017-03-14 paskelbta 14 žiniasklaidos pranešimų apie LBAA.

Nuo 2017-02-23 iki 2017-03-21 įvyko 5 susitikimai su valstybinėmis institucijomis ir jų atstovais.

Nuo 2017-03-01 iki 2017-03-13 iš valstybinių įstaigų gauti 2 raštai.

Nuo 2017-02-20 iki 2017-03-10 valstybinėms įstaigoms pateikti 5 raštai.

Nuo 2017-02-21 iki 2017-03-22 įvyko 11 seminarų ir renginių.

Peržiūrėti LBAA posėdžių nutarimų suvestinę galite:

Suvestinė


 


 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“