Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

PRIMENAME, KAD LIETUVOJE GALIOJA 2 DRAUDIMAI ATSISKAITYTI GRYNAIS PINIGAIS

2023 06 27

1. Nuo 1 Eur darbo užmokesčiui ir komandiruotpinigiams (išimtis jūrininkams);
2. Visiems atsiskaitymams Lietuvos teritorijoje, jei jų suma >5000 Eur (yra išimčių dėl sandorių sudarytų iki 2022/11/01 ir dėl elektroninių atsiskaitymų trikdžių).
VMI paaiškinimas nr. 1👇
⛱Keturi asmenys perka kelionės paketą (lėktuvo bilietai, nakvynė viešbutyje, pervežimai iš oro uosto į viešbutį ir atgal ir kt. paslaugos), kurio vertė 12 000 eurų. Ar gali kiekvienas asmuo savo kelionės paketo sumos (3 000 eurų) dalį kelionių agentūrai sumokėti grynaisiais pinigais?
⛱Visi 4 asmenys už savo kelionės paketo dalį sumokėti grynaisiais pinigais negali, kadangi kelionės paketas laikomas vienu sandoriu, kurio vertė iš anksto žinoma ir viršija 5 000 eurų, todėl visą sumą už kelionę privaloma sumokėti tik negrynaisiais pinigais (pvz., bankiniu pavedimu, kortele ar kt.).
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)


2023-06-22 ĮSIGALIOJA FAĮ, PAGAL KURĮ NUMATYTA NAUJA PAPILDOMA VIEŠA PELNO MOKESČIO ATASKAITA, KURIĄ REIKĖS TEIKTI RC

Akcentai:
Ataskaitas teikia (1 ir 2 p.):
1. Motininės įmonės, jei jos turi dukterinių įmonių arba filialų kitose šalyse ir konsoliduotosios metinės pajamos 2 metus iš eilės viršija 750 mln. Eur;
2. Dukterinės įmonės ir filialai, kurie:
☑️ priklauso įmonių grupei, kai grupės metinės konsoliduotosios pajamos >750 mln. per paskutinius 2 metus;
☑️ kai dukterinės įmonės yra priskiriamos prie vidutinių arba didelių įmonių;
☑️ filialo atskirųjų finansinių ataskaitų pajamos >8 mln. Eur.
3. Ši nauja vieša pelno mokesčio deklaracija, atskleidžianti įmonės grupės įmonių pelno mokesčio sumokėjimą pagal šalis, privalės būti audituojama, todėl keičiamas FA audito įstatymas.
4. Ataskaitos informacija leis skirtingų šalių mokesčių inspekcijoms nustatyti atvejus, kai pelno mokestis yra neteisėtai perkeliamas į šalį, nes faktiškai buvo uždirbtas kitoje šalyje. Pagal šios ataskaitos duomenis mokesčių inspekcija turėtų inicijuoti verslo pelno mokesčio tikrinimą dėl šaliai priklausančio pelno mokesčio perkėlimo į tą šalį, kurioje pelnas buvo iš tikro uždirbtas ir susijusių šalių sandorių verčių perapibūdinimo iš mokesčių pusės.
5. Oficialus naujos ir papildomos tarptautiniu mastu mokamos pelno mokesčio ataskaitos pavadinimas: „Pelno mokesčio informacijos ataskaita“. Ši ataskaita yra informacinė, o ne pelno mokesčio suskaičiavimo deklaracija, kaip kad yra PLN204.
6. Ataskaita turės būti sudaroma kuria nors ES oficialia kalba (pvz. lietuvių).
7. Ataskaita privalės būti paskelbta ją parengusių įmonių svetainėse.
8. Jei vidutinė arba didelė dukterinė įmonė pelno mokesčio informacijos ataskaitai reikalingos informacijos neturi, ji prašo savo motininės įmonės pateikti jai informaciją, kuri reikalinga išsamiai pelno mokesčio informacijos ataskaitai parengti. Jeigu pagrindinė motininė įmonė visos reikalingos informacijos nepateikia, vidutinė arba didelė dukterinė įmonė parengia pelno mokesčio informacijos ataskaitą, kurioje pateikiama visa jos turima arba gauta informacija, ir pareiškimą, kuriame nurodoma, kad jos pagrindinė motininė įmonė nepateikė informacijos, kuri reikalinga išsamiai pelno mokesčio informacijos ataskaitai parengti, bei užtikrina jų prieinamumą visuomenei.
9. Ataskaita privalės būti prieinama visuomenei nemokamai (teikimas RC) ir elektroniniu formatu, kuris nuskaitomas mašininiu būdu.
10. Pirmoji ataskaita turės būti pateikta už periodą, kurio pradžia 2024-06-22, t.y. didžiausias ataskaitų kiekis bus pateiktas už 2025 m.
11. Tai ES 2021/2101 direktyvos nuostatų perkėlimas.
12. Ataskaitos pateikimo RC terminas: per 12 mėn. nuo finansinių metų pabaigos.
13. FM iki 2023-06-21 turi parengti teisės aktus dėl ataskaitos teikimo pagal priimtą FAĮ.
Šaltiniai👇
☑️FAĮ
☑️ES direktyva
☑️ES kalbos
☑️FA audito įstatymo pakeitimas


DRAUDIMO ATSISKAITYTI GRYNAISIAIS PINIGAIS ŽINUTĖ NR.2

❌ Mokėjimo paslaugų teikėjai atsisako vykdyti mokėjimo nurodymus, kai bandoma atsiskaityti su asmenimis, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos (pvz., Rusijos ar Baltarusijos fiziniais ar juridiniais asmenimis).
❓Ar šiuo atveju galiu su tokiais asmenimis atsiskaityti grynaisiais pinigais ir pateikti mokesčių administratoriui PRC915 formą?
🧐VMI: LRTSĮ numato, kad sankcijas privalo taikyti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
LRTSĮ 7 str. ,,Draudimas sudaryti ir vykdyti sandorius ir prievoles, jų nevykdymo teisinės pasekmės“👇
1. Draudžiama sudaryti sandorius ir prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarauja LR įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, – tokie sandoriai yra niekiniai ir negalioja.
❗️Primename, kad draudžiama teikti buhalterinės apskaitos paslaugas bet kokioms Rusijoje registruotoms įmonėms.
2. Draudžiama tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu vykdyti sandorius ir prievoles, kurių vykdymas prieštarauja LR įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.
3. Sandoriai, kurie buvo sudaryti, ir prievolės, kurios atsirado iki nustatant tarptautinių sankcijų LR įgyvendinimą, turi būti nedelsiant nutraukti vienašališkai ar šalių susitarimu arba jų vykdymas sustabdytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu.
⛔️Šiuo atveju bet koks atsiskaitymas (grynaisiais ar negrynaisiais pinigais) negali būti vykdomas, nes yra taikomos tarptautinės sankcijos, todėl privaloma vadovautis LR tarptautinių sankcijų įstatymo nuostatomis, kurios DRAUDŽIA sudaryti sandorius.
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐LRTSĮ (teisės aktas)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)


2023-06-12 UŽREGISTRUOTAS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO PROJEKTAS

Jam pritarus, pajamos susijusios su lobistine veikla (pvz., apklausos ar konsultacijos su visuomene), būtų neapmokestinamos jokiais mokesčiais, nes būtų laikoma, kad jos gautos iš NEkomercinės veiklos.
‼Aukšta rizika, kad pritarus tokiam projektui, atsirastų daug neapmokestinamųjų pajamų.
‼Tokios teisės aktuose nustatytos išimtys komplikuoja mokesčių surinkimą ir sukuria terpę piktnaudžiavimui.
☑Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
☑AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl įstatymų projektų Reg. Nr. XIVP-2885, XIVP-2886


2023-05-25 PRIIMTAS LRVODUĮ, PAGAL KURĮ DIDĖJA ALGOS:

1. LR Seimo Pirmininkui;
2. LR Seimo nariams;
3. LR Ministrui Pirmininkui;
4. ministrams;
5. savivaldybių merams.
⏰Seimo nariams, ministrams nuo naujo Seimo posėdžio dienos
⏰Merams nuo 2023/07/01.
☑Lietuvos Respublikos valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymas
☑Paaiškinimas, kodėl reikėjo padidinti algas


DRAUDIMO ATSISKAITYTI GRYNAISIAIS PINIGAIS ŽINUTĖ NR.3

🧐UAB akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti 8 000 Eur dividendų, t. y. dviem akcininkams po 4 000 Eur.
❓Ar galima kiekvienam akcininkui išmokėti po 4 000 Eur dividendų grynaisiais pinigais?
🧐VMI: Išmokėti grynaisiais pinigais dividendų akcininkams NEGALIMA,
▪️kadangi akcininkų susirinkimo sprendimas paskirti dividendus yra bendrovės vienašalis sandoris, kurio vertė iš anksto žinoma ir >5 000 eurų,
▪️todėl visa ši suma privalo būti išmokėta tik negrynaisiais pinigais,
▪️ nepriklausomai nuo to, kad dividendai yra mokami dviem akcininkams ir vienam akcininkui išmokama dividendų suma < 5 000 eurų.
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)


DRAUDIMO ATSISKAITYTI GRYNAISIAIS PINIGAIS ŽINUTĖ NR.4

🧐Įmonė atskaitingam asmeniui išmokėjo 10 000 eurų grynaisiais pinigais, kad šis galėtų atsiskaityti su įmonės kreditoriais.
❓Ar 10 000 eurų perdavimui atskaitingam asmeniui taikomi AGPRĮ numatyti ribojimai?
🧐VMI: Kai grynieji pinigai perduodami atskaitingam asmeniui AGPRĮ numatyti ribojimai netaikomi,
❗️tačiau atskaitingas asmuo, atsiskaitydamas su įmonės kreditoriais įmonės vardu, privalo vadovautis AGPRĮ nuostatomis ir atsiskaitymus bei kitus mokėjimus pagal sandorius grynaisiais pinigais atlikinėti neviršydamas 5 000 eurų ribos.
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)


DRAUDIMO ATSISKAITYTI GRYNAISIAIS PINIGAIS ŽINUTĖ NR.5

🧐MB narys gali pasiimti grynais lėšas savoms reikmėms po 4000 Eur kas mėnesį, nes kiekvienas lėšų paėmimas laikomas atskiru sandoriu (atliekamas pagal atskirą MB nario prašymą).
❗️Jei būtų požymių, kad buvo iš anksto žinoma, jog bus paimta daugiau nei 5000 Eur, tokiu atveju draudimas atlikti mokėjimą grynais galiotų.
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)


2023-06-21 UŽREGISTRUOTAS NAUJAS GPM, PVM, PM, NT MOKESČIŲ ĮSTATYMO PAKEITIMŲ PAKETAS

Kuriam greituoju būdu pritarė Vyriausybė dėl jo atidavimo Seimo svarstymui.
Naujame pakete:
1. Lieka individualios veiklos (IDV) apmokestinamas toks, koks jis buvo 3-ioje GPM įstatymo keitimo versijoje. Kas reiškia IDV veiklos apmokestinimo prilyginimą darbo santykių apmokestinimui. O jei IDV pajamos yra nedidelės, tai jos būtų apmokestinamos daugiau nei darbo santykiai, nes darbo santykiams taikomas NPD, dėl kurio GPM gali būti iš viso neskaičiuojamas arba skaičiuojamas ženkliai mažesnis, nei IDV atveju. Paveiksliuke – pavyzdys.
2. Lieka verslo liudijimo (VL) naikinimas gyvenamosios paskirties būsto nuomai, nežiūrint to, kad VMI pasakė, kad nesurinks mokesčių su tokia naujo projekto tvarka.
3. Lieka VL schema, jei pajamos nesiekia 20‘000 Eur per metus, minimali VL trukmė 30 k. d. ir maksimalios pajamos iš juridinių asmenų 2’000 Eur.
4. Lieka MB nario pajamų pagal CPS papildomas apmokestinimas 20,81 % VSD, PSD mokesčiais, išimtį taikant nuomos pajamoms.
5. NT mokestis gyventojams: lieka tas pats principas, bet mažiau žmonių palies, nes bus taikoma ne 1-a, bet 1,5 medianos sprendžiant kuri pagrindinio turto dalis bus neapmokestinama.
6. Nustatomas pereinamasis pelno mokesčio tarifas pajamoms nuo 0,3 mln. Eur iki 0,5 mln. Eur, kuris būtų skaičiuojamas pagal formulę:
Tarifas = 15 – 10 × (500 000 – mokestinio laikotarpio pajamos) / 200 000.
7. Didinama riba nuo 120 VDU (0,2 mln. Eur) iki 180 VDU (0,3 mln. Eur) nuo kada įsijungia maksimalus progresyvus 7 % GPM tarifas visoms gyventojo apmokestinamoms pajamoms (dividendai, turto pardavimas, darbo užmokestis, dovanos, individuali veikla, nuoma, palūkanos ir t. t.).
8. Pritarus mokesčių didinimui, didės paslaugų ir prekių kainos, kas automatiškai didins vidinę šalies infliaciją. Žmonių kalba: santaupų nuvertėjimas, palūkanų augimas, bankrotų rizikos didėjimas.
Visus mokesčių padidinimus siūloma pradėti taikyti nuo 2024 m., neišlaukus 6 mėn. po jų padidinimo paskelbimo.
Siūloma pažeisti teisėkūros nuostatas, ko tikrai nesiūlo nei EBPO ar ES.
Paveiksliuke IDV ir darbo užmokesčio mokesčiai 2026 m., kai:
IDV pajamos iki mokesčių 15’000 Eur ir jinai patiria 3’000 eur tikras sąnaudas. Apmokestinamos pajamos yra 12’000 Eur. Tokia IDV 2026 m. sumokės 2’733 Eur mokesčių.
Darbo santykiai, kai DU iki mokesčių 12’000 Eur, sumokės 2’372 Eur mokesčių, t. y., 362 Eur mokesčių mokės mažiau nei IDV.
Dėmesio FM skaičiuoklė skaičiuoja 2026 m. mokesčius taikydami ne 2026 m. suplanuotą NPD ir MMA, bet 2023 m. MMA ir NPD.
Dėl tokios manipuliacijos, kai 2026 m. mokesčiai skaičiuojami taikant 2023 m. dydžius, sudaroma iliuzija, kad IDV mokesčiai 2026 m. didėja mažiau, nei kad bus iš tikro.
Gyventojai, siekiantys planuotis savo pajamas, turėtų skaičiavimuose naudoti ateities dydžius.
Mokestinių pasiūlymų paketas

projektas


INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAGAL PAŽYMĄ (IDV) MOKESČIŲ PRINCIPAI 2023-2026 M.

Pagal naujausią GPMĮ projekto versiją pokyčių, lyginant su paskutine versija, nėra.
Paveiksliuke:👇
☑2023 m.- teisės aktuose nurodyti principai.
☑2024 m.- 2026 m.- projektuose nurodyti principai, dėl kurių nebalsavo Seimas.
🗣Dabar vyks diskusijos su visuomene.
🗣Dabar diskutuos nebe FM, bet Seimo BFK.
👥Visai nesvarbu ką nuspręs Seimo BFK, Seime balsuos Seimo nariai ir tik Seimo nariai nuspręs ar reikia padidinti mokesčius IDV.
☑Mokestinių pasiūlymų paketas

idv


APIE MOKESČIŲ DIDINIMĄ KALBA SKAIČIAI

FM pristatyme pasakė, kad mokesčių didinimo nepajus didžioji dalis gyventojų (85 %) ir mokesčių didėjimas skirtas daugiau uždirbantiems.
🗣Kalba skaičiai:
🧐Pavyzdys dėl atvejo, kai gyventojas yra už skurdo ribos, DU < MMA.
Skaičiuojame 2026 m., kai 2023 m. gyventojo Netto mėn. pajamos yra 627 Eur👇
1. Gyventojo Netto pajamos 627 Eur/mėn, 2023 m. reiškia:
DU Brutto 830 Eur/mėn., t. y. < MMA
IDV Brutto: 1000 Eur/mėn. (tikros sąnaudos 200 Eur)
2. Mokesčių pokytis 2023-2026 m.:
DU: mokesčiai mažėja: 492 Eur/metus, mokesčių %-19,5 %
IDV mokesčiai didėja: 292 Eur /metus, mokesčių % – 24,60 %
3. Gyventojo Netto pajamos 2026 m.:
DU- 668 Eur
IDV- 603 Eur
4. Statistika (mėlynos sp. Paveiksliukas- FM skaidrė)
Žalia- LBAA skaičiai su matematikos formulėmis, ieškant FM pristatyme naudotų 8 %
🧐Žymėjimai:
▪️IDV- individuali veikla pagal pažyma
▪️DU- darbo užmokestis
▪️ Brutto: suma iki mokesčių
▪️ Netto: suma po mokesčių
Šaltiniai:
☑Grožinė literatūra, FM mokesčių reformos pristatymas
☑Mokestinių pasiūlymų paketas

fm-1 fm-2 fm-3 fm-4


MOKESČIŲ REFORMA IR GEROS NAUJIENOS MAŽAM VERSLUI

Projektai👇
1. PVM registracijos ribos padidinimas 2024 m. nuo 45‘000 Eur iki 55‘000 Eur.
2. Lengvatinio 0 ir 5 % pelno mokesčio tarifo taikymui nevertinti darbuotojų skaičiaus. Dabar jei mažas verslas sukuria >10 darbo vietų, jam nebetaikomas lengvatinis PM.
3. Įmonėms, kurių metinės pajamos ≤ 0,3 mln. Eur, bus leidžiama nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimui taikyti momentinį nusidėvėjimą (MN).
▪MN bus galima taikyti tik šiam turtui: mašinoms ir įrenginiams, kompiuterinei technikai, ryšių priemonėms, programinei įrangai, įsigytoms teisėms, krovininiams automobiliams, priekaboms, autobusams ne senesniems nei 5 m.
▪Jei turtui jau taikoma investicijų PM lengvatą, šį antroji lengvata tam pačiam turtui nebetaikoma.
▪Kitas apribojimas: MN naikinamas atgaline data, jei turtas parduotas ar nurašytas per 3 m. nuo jo įsigijimo.
4. Kai juridinio asmens pajamos yra intervale 300‘000-500‘000 Eur, siūloma taikyti tiesiogiai didėjantį nuo 5 % iki 15 % PM % , taikant formulę:
Tarifas = 15 – 10 × (500‘000 – mokestinio laikotarpio pajamos) / 200‘000. (žr. pav.)
☑Mokestinių pasiūlymų paketas

PM


DRAUDIMO ATSISKAITYTI GRYNAISIAIS PINIGAIS ŽINUTĖ NR.6

🧐Užsakytos prekės, kurių vertė 4 980 eurų, taip pat užsakyta prekių atvežimo paslauga, kurios vertė 100 eurų.
❓Ar galima už viską atsiskaityti grynaisiais pinigais, ar šiuo atveju prekių pardavimas ir jų pristatymas laikomas vienu sandoriu ir 5 000 eurų viršijančią dalį būtina sumokėti tik negrynaisiais pinigais?
🧐VMI: Jei dėl prekių pardavimo ir jų pristatymo susitariama ir apmokama vienu metu, tai laikytina vienu sandoriu, kuriam taikomi AGPRĮ numatyti apribojimai – visą 5 080 eurų sumą privaloma mokėti tik negrynaisiais pinigais.
‼️Tačiau įstatymai taip pat nedraudžia dėl prekių pardavimo ir jų pristatymo tartis atskirai, tokiu atveju būtų sudaryti ✌️ sandoriai ir kiekvienu iš jų būtų galima atsiskaityti grynaisiais pinigais neviršijant 5 000 eurų sumos.
‼️Svarbu tai, kad sandorio šalys neturi teisės skaidyti sandorio, jeigu taip galėtų būti išvengta AGPRĮ nustatyto atsiskaitymų grynaisiais pinigais, taip pat bet kokių kitų mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo taikymo.
‼️Ar sandoris buvo išskaidytas, siekiant išvengti AGPRĮ numatytų ribojimų, kiekvienu atveju vertinama individualiai.
🧐VMI komentarai (ne teisės aktas, grožinė literatūra)
🧐AGPRĮ (teisės aktas)

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“