Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Primename, kad jau eilę metų verslas deklaruoja visas išmokas darbuotojams ir kitiems asmenims atliktas natūra

2021 08 23

Šios išmokos niekada nebuvo maišomos su išmokomis, išmokėtomis pinigais.
Jei būtų nuspręsta atgaline data perrūšiuoti deklaracijoje pajamų natūra duomenis pagal natūros rūšį, tai būtų didelė biurokratinė našta ir ji atitektų sąžiningam verslui, kuris skaičiuoja ir apmokestina įmonės automobilių naudojimą privatiems poreikiams.
Pvz. įmonė 2021 m. I p. pajamas natūra skaičiavo ant vienos apskaitos programos ir viduryje metų pakeitė programą. Dabar iš senos programos yra ištraukiami duomenys pagal dabartiniu metu galiojančias taisykles dėl duomenų deklaravimo ir jie būtų įkeliami į metinę deklaraciją. Verslui būtų didelė ir perteklinė našta nuomotis senąją programą mažiausiai pusę metų, kad sulaukti VMI pakeitimų, dėl kurių reikėtų papildomai pirkti programavimo paslaugas dėl papildomo pajamų natūra skaidymo deklaracijose.
LBAA pasisako prieš bet kokių reikalavimų deklaracijoms keitimą atgaline data, kai jose yra prašomi detalūs duomenys už periodus, kada buvo nežinoma kokio duomenų rūšiavimo reikės VMI.
Paveiksliuke pvz. kaip dabartinėje metinėje deklaracijoje L7 lauke pažymėjus N raide yra identifikuojamos pajamos natūra, nepriklausomai už ką jos yra išmokėtos: ar už automobilio naudojimąsi, ar tai buvo suteiktos beprocentės paskolos menamos palūkanos.
Norime atkreipti dėmesį, kad įmonės darbuotojas per metus gali 200 Eur sumai pasinaudoti įmonės automobiliu ar kitu turtu ir ši “dovana” neapsimokestina jokiais mokesčiais. VMI darbuotojai tikrindami įmones, dažnai šią nuostatą “pamiršta” ir siekia apmokestinti pajamas natūra nuo pirmo Eur.

GPM312 deklaracijos pildymo instrukcija: https://www.vmi.lt/evmi/formos

GPMĮ: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171369/asr


Primename, kad jei už pirkinį apmokama kortele, pirkėjui turi būti išrašytas pardavimo dokumentas, kuris gali būti:

1. Kasos aparato kvitas, kai įmušimo metu nurodoma, kad apmokėta kortele, arba
2. Išrašyta pardavimo sąskaita.
Vis dar pasigirsta klaidingų gandų, kad jei yra apmokėjimas kortele, tai yra privalomas kasos aparatas. Nieko panašaus, privalomas yra pardavimo dokumentas, kurį gali pakeisti kasos aparato kvitas arba tiesiog išrašyta sąskaita ar PVM SF.
Buhalterinės apskaitos įstatymo keitimo pakete nėra nieko naujo dėl šio dalyko. Viskas lieka kaip buvę.

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo 2p.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.176811/asr


Jei jums skambina kas nors iš banko ir prašo pateikti duomenis, šioje žinutėje klausimų pavyzdžiai, kurie identifikuoja sukčius arba jūs norite paerzinti sukčius:

1. Užklauskite jo koks jūsų ID kodas banke (banko darbuotojas žinantis jūsų telefoną ir prašantis papildomų duomenų, privalėtų tai žinoti).
2. Užklauskite koks jūsų banko sąskaitos numeris.
3. Užklauskite apie savo duomenis, kurie tikrai yra banke (tegu sukčius, o ne jūs padiktuoja jums jūsų asmens kodą, amžių ir visus kontaktus, kuriuos kažkada esą davę bankui). Jei šie duomenys jam yra užverti, tai net jei tai ir nebūtų sukčius, jis negali prašyti jūsų duomenų, kai neturi prieigos prie bazinių dalykų.
4. Pasismaginimui galima užklausti koks banko adresas, kokiame aukšte ar kabinete darbuotoja dirba.
Niekada neteikite jokių duomenų apie save, visiems asmenims skambinantiems iš nežinomo numerio.

Daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/verslas/finansiniai-sukciai-pabande-apgauti-banko-valdybos-nari-dalijasi-kaip-vyko-pokalbis.d?id=87719901


Nuo 2021-08-16 maitinimo įstaigoms, klubams ir kt. pasilinksminimo vietomis taikomi reikalavimai:

1. Darbuotojai turi dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius.
2. Vyresni nei 6 m. lankytojai privalo dėvėti kaukes, kurios dengia nosį ir burną.
3. Išimtys dėl lankytojų kaukių dėvėjimo:
nereikia dėvėti kaukių neįgalumą turintiems asmenims arba kuriems dėl sveikatos būklės kaukių dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).
4. Eilėje tarpai tarp žmonių turi būti 2 m., būtina sužymėti atstumus, kur susidaro eilės.
5. Atstumai prie skirtingų stalų sėdinčių lankytojų > 2 m., jei tarp jų nėra pertvarų.
6. Maistas ir gėrimai gali būti vartojami tik prie stalo.
7. Ribojamas asmenų sk. prie stalo: 2 – uždaroje erdvėje ir 5 – atviroje (lauke). Išimtis vieno namų ūkio nariams.
8. Draudžiama savitarna (maistą turi įdėti darbuotojai).
9. Iš įstaigos turėtų būti išprašomi ir neįleidžiami asmenys turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
10. Privalomas darbuotojų temperatūros matavimas, atvykus į darbą.
11. Draudžiami apklotai ir kt. apribojimai bei reikalavimai.
Paveiksliukuose LR SAM puslapio informacija apie apribojimus:
– renginiams uždarose ir atvirose erdvėse
– prekybos taškuose, kirpyklose ir kt. vietose, kur paslaugos teikiamos kontaktiniu būdu
– kino teatruose
– maitinimo taškuose.

0823_1

0823_2

0823_3

0823_4

0823_5


2021-08-11 Vyriausybė patvirtino naują tvarką dėl apsaugos priemonių nuo COVID-19. Yra nustatytos veiklos, kurias leidžiama vykdyti tik tiems pirkėjams, kurie turi galimybių pasą. Dalis pokyčių įsigalioja nuo 2021-08-19 ir kita nuo 2021-09-13.
LRV nutarime ir jo aiškinamajame rašte yra pateikiama informacija, kuri padės suprasti, kaip reikės vykdyti verslą, kad nebūtų pažeisti teisės aktai.
Rekomenduojame peržiūrėti savo tvarkas ir pasiruošti naujiems darbo saugos reikalavimams.
Už darbo saugos reikalavimų pažeidimą, sankcijas skiria darbo inspekcija. Jei asmuo gavo subsidiją dėl COVID ir pažeidė apsaugos priemonių taikymo tvarką, iš jo subsidija gali būti atimta arba asmuo gali būti įtrauktas į pažeidėjų registrą ir vėliau negauti COVID subsidijos. Daugumoje COVID subsidijų teikimo tvarkose taip buvo numatyta ir manome, kad tokia tvarka bus tęsiama.

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas (grožinė literatūra). Jei kas nors neaišku, reikia žiūrėti į LRVN: https://koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtintos-naujos-pandemijos-valdymo-priemones

Teisės aktą lydintis aiškinamasis raštas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b10fd670fa8d11ebb4af84e751d2e0c9

LRV nutarimas (teisinis šaltinis): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/5527b350fa8d11ebb4af84e751d2e0c9

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“