Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

PRIMENAME, KAD 2024-01-01 GALI BŪTI NUBRAUKTOS NEIŠNAUDOTOS ATOSTOGOS

2024 01 23

Jei darbuotojas jomis nepasinaudojo, o teisė į jas buvo įgyta seniau nei prieš 3 metus nuo tos dienos, kada darbuotojas įgijo teisę į jas. 👇
🎲2024-01-01 bus nubrauktos atostogos sukauptos:
– už 2019 m., nepriklausomai nuo darbo pradžios (ankstesni VDI komentarai buvo apie tai, kad yra svarbus darbo pradžios pusmetis).
❗️Išimtys: 👇
1. Jei įmonė bent vienam darbuotojui nenubraukė „pasenusių“ atostogų, jinai negali nubraukti atostogas ir visiems likusiems darbuotojams.
2. Jei darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti „pasenusiomis“ atostogomis, jos negali būti nubraukiamos. Darbdavys turi turėti įrodymus, kad darbuotojui buvo sudaromos sąlygos atostogauti ir (ar) darbuotojas atsisakė imti atostogas.
3. Jei darbuotojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų, atostogų panaudojimo terminas turi būti pratęstas tiek laiko, kiek darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis.
Ištrauka iš LVAT eA-91-463/2023:
‼“darbuotojas netenka teisės į kasmetines atostogas, t. y. teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas.”
🔹Skaičiavimai:
Pradėjo dirbti 2019 m., pilnų metų atostogas asmuo gali gauti tik iki 2020-12-31, taigi 3 metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2021 m., kai 2021 m. yra pirmi metai, 2022 m. – antri ir 2023 m.- treti metai ir tik 2024 metais nusibraukia 2019 m. neišnaudotos atostogos.
✔️Administracinė byla
✔️VDI informacija


KADA PALANKIAUSIA ATOSTOGAUTI 2024 M.

🌴 Jei planuojate 2024 m. atostogas, reikėtų žinoti, jog 2024 m. palankiausi mėnesiai atostogauti yra sausis, gegužė ir liepa (max ➕ 88 Eur), o mažiausias atostogų vidurkis būtų paskaičiuotas už birželį, lapkritį ir gruodį (max ➖ 104 Eur).
🌴Taigi, dėl pasirinkimo kada atostogauti 2024 m. žirklės yra nuo ➕ 88 iki ➖ 104 Eur, jei alga yra 1800 Eur ir atostogaujama 10 d. d.
🌴Ši taisyklė pasiteisina tik, jei darbuotojo alga kas mėnesį yra vienoda ir jis negauna jokių priedų ar priemokų už viršvalandžius, naktinį darbą, darbą per šventes ir išeigines, ar kitas išmokas, kurios keičia mėnesio darbo užmokestį, naudojamą vidurkio skaičiavimui.
🌴 Kitais atvejais didesnę įtaką turi praėjusių mėnesių darbo užmokesčio su visais priedais suma.
🌴Jei darbuotojo alga 2024 m. didėja, jam geriau pradėti atostogauti praėjus trims mėnesiams po algos padidėjimo.
🌴 Todėl 2024 m. sausio mėnuo atostogoms, palankus mėnuo tik tais atvejais, kai nuo sausio alga nesikeičia.
🌴Nuo 2024 m. 10 % didėja MMA nuo 840 Eur iki 924 Eur, todėl didžiosios dalies darbuotojų 2024 m. algos bus didesnės nei kad buvo gruodį.

atostogos


MOKESČIAI, KURIUOS MOKA VERSLAS (JA):

1. Pelno mokestis: 0 %, 5 %, 15 % nuo apmokestinamojo pelno;
2. Nekilnojamo turto mokestis: 0-3 % nuo mokestinės vertės, kai tarifai priklauso nuo veiklos ir savivaldybės;
3. Darbuotojų darbo užmokesčio mokesčiai: 20 % GPM, 21,27 % VSD, PSD;
4. Dividendų GPM 15 % GPM;
5. 0 %, 5 %, 9 %, 21 % PVM;
6. Automobilių ir kitos mobilios įrangos aplinkos teršimo mokestis nuo sunaudoto kuro Lietuvoje pagal kuro rūšį ir pagal įrenginį;
7. Pakuotės mokestis priklauso nuo pakuotės rūšies;
8. Kiti mokesčiai.
Jei verslas nemokėtų mokesčių, nebūtų valstybės.
‼️Kiekvienos valstybės užduotis, nustatyti tokius mokesčius, kad juos sumokėjęs verslas toliau galėtų gyvuoti ir augti, o surinktų lėšų užtektų valstybės poreikiams.
🧐Jei mokesčiai bus per maži, jų neužteks valstybės reikmėms.
🧐O jei bus per dideli, verslas išeis iš šalies arba pradės trauktis ir dėl to sumažės jo galimybės uždirbti daugiau, kad sumokėti daugiau mokesčių.


PRIVALOMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS:

1. Viešo intereso įmonėms;
2. Valstybės ir savivaldybės įmonėms;
3. AB;
4. UAB, jei jų bent vienas akcininkas valstybė arba savivaldybė;
5. Jei yra prievolė sudaryti konsoliduotas FA;
6. Visiems JA, jei tenkina bent 1-ą sąlygą iš dviejų:
6.1. turto, pajamų, darbuotojų rodikliai,
6.2. gauta, panaudota parama > 0,5 mln. Eur (naujas , dar nepatvirtintas*);
7. Jei nustatyta spec. įstatymuose reg. JA veiklą.
🔹2023/11/21 užregistruotas FAKUPĮ, pagal kurį atsirastų dar vienas rodiklis – gauta arba panaudota parama. Pritarus projektui. Nauji rodikliai būtų taikomi 2025 m. dėl finansinių ataskaitų sudarytų už 2024 m.
🔹LBAA neužilgo paskelbs registraciją į nemokamus mokymus LBAA nariams dėl planuojamų pokyčių.
✔️ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITO ĮSTATYMO NR. VIII-1227 PAKEITIMO ĮSTATYMAS

FA auditas


SVARBU TIEMS, KURIE SKAIČIUOJA PAJAMAS NATŪRA DĖL ĮMONĖS AUTOMOBILIO NAUDOJIMO SAVOMS REIKMĖMS

2024-01-01 visi asmenys, kurie skaičiuoja pajamas natūra dėl įmonės automobilio naudojimo savoms reikmėms, turi perskaičiuoti a/m rinkos kainą.
🧐Paveiksliuke pajamų natūra mokesčiai, kai yra taikomas pajamų natūra 0,75 % skaičiavimo būdas ir automobilio rinkos kaina 15000 eur.
A/m rinkos kainą galima nustatyti:
1. Pagal tokios pačios būklės ir rūšies a/m pardavimo skelbimų kainas
2. Pagal vertintojų kainas
‼Dažniausiai rinkos kaina vertinama pagal Emprekis, autoplius duomenis.
————————————–
🔹MB nario pajamos natūra gali būti pripažįstamos MB pasirinkimu: dividendai (26) arba lėšos asmeniniams poreikiams (02). Dividendų pripažinimo atveju- neleidžiami atskaitymai, asmeniai poreikiai- ta dalis nuo kurios skaičiuojamos VSD, PSD įmokos – leidžiami atskaitymai.
🔹UAB ir kt. pan. verslo formų darbuotojų pajamos natūra apmokestinamos kaip darbo užmokestis, o jei pajamų natūra gavėjai yra akcininkai, kurie nėra įmonės darbuotojai, jos apmokestinamos ir pripažįstamos kaip dividendai.
——————————————
🧐Santrauka FMĮ 1K-162, 5p. 👇
🔹Kai gyventojas naudojasi asmeniniais tikslais įmonės automobiliu, jo pajamos natūra skaičiuojamos kas mėnesį ir jos gali būti įvertintos 0,75% to automobilio tikrosios rinkos kainos metų pradžios sausio 1 d. arba tą dieną, kada natūra davėjas automobilį įsigijo, pasirenkat diena, kuri yra vėliausia.
🔹Paskaičiuota a/m rinkos kaina taikoma visiems metams iki gruodžio 31 d. ,nepriklausomai nuo to, kada gyventojas pradėjo naudoti įmonės automobilį asmeniams poreikiams.
🔹Laikoma, kad ši vertė apima visą gyventojo gaunamą naudą, susijusią su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais, įskaitant pajamų natūra davėjo išlaidas gyventojo asmeniniais tikslais sunaudotiems degalams.
🔹Jeigu pajamų natūra davėjas jokių gyventojo asmeniniais tikslais naudojantis suteiktu automobiliu sunaudotų degalų išlaidų neapmoka, gyventojo natūra gauta nauda įvertinama vietoj 0,75 % normos taikant 0,70 %.
❗Pasirinktas pajamų natūra skaičiavimo būdas gyventojui negali būti keičiamas per visą mokestinį laikotarpį.
✔️Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
✔️VMI informacija

auto


INDIVIDUALIOS VEIKLOS IR DARBO SANTYKIŲ MOKESČIŲ DIDĖJIMAS 2024 M.

2024 m. dėl padidintos MMA ir padidinto NPD darbo santykiams, minimalios algos dydžio pajamas gaunančių asmenų mokesčiai atitinkamai didėja.
Individuali veikla 2024 m. gaunanti 924 Eur pajamas, po veiklos sąnaudų atėmimo, sumokės į biudžetą 273 Eur mokesčių ir uždirbs 0,90 m. draudiminio stažo pensijai gauti.
Darbo santykių atveju, MMA (924 Eur) darbuotojo mokesčiai yra 280 Eur ir asmuo uždirba 1 m. draudimo stažą.

idv_ds


PASKELBTI 2023 M. APLINKOSAUGINIŲ MOKESČIŲ KOEFICIENTAI

Jie naudojami pildant mokestines deklaracijas.
👉Paveiksliuke – indeksai ir duomenų teikimo terminai.
✔️Aplinkos apsaugos departamento informacija įmonėms
✔️Aplinkos apsaugos departamento informacija apie mokesčius už aplinkos teršimą

aplinkosauga


PRIMENAME, KAD IKI 2024-02-15 REIKIA SUMOKĖTI IR PATEIKTI VMI FR0521

Pateikiami duomenys apie per 2023 m. sunaudotą Lietuvoje kurą transporto ir kituose mobiliuose įrenginiuose.
Akcentai:
✔️ pirkimo dokumentuose kuras dažniausiai nurodomas litrais, o kai skaičiuojame mokesčius reikia tonų. Dėl kuro mažesnio tankio nei vanduo 1000 litrų ≠ 1 t. Litrų perskaičiavimui į tonas, naudojami koef. lentelėje. Pateikti vidutiniai dydžiai.
✔️skaičiavimui reikės koef. kuris dėl 2023 m. yra 1,403 ir turės būti įdėtas į atnaujintą FR0521 formą, kuri dar nėra paskelbta.
✔️Taigi už 1000 litrų dyzelio iki 2024-02-15 reikės sumokėti valstybei 0,84x10x1.403=12 Eur 2023 m. aplinkos teršimo mokesčio.
Daugiau informacijos: 👇
✔️Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientai
✔️Dėl mobiliuosiuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje sunaudotų degalų, oro transporto priemonių atliktų kilimo ir tūpimo ciklų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
✔️LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
❗Mokesčio paskaičiavimą tikrina ne VMI, bet aplinkos ministerijos paskirtas asmuo.
❗Baudos dydis: nepaskaičiuotas mokestis x 10.
Turite klausimų? Atsakymus teikia Aplinkos ministerija.

kuras_1 kuras_2


2024 M. VIDUTINIAI DYDŽIAI DĖL IŠMOKŲ DARBUOTOJAMS SKAIČIAVIMO

✔️Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2024 metais patvirtinimo
✔️Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakyme Nr. A1-895 „Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2024 metais patvirtinimo“

vid_dydziai


APIE PRIVALOMĄ KURO KASOS KVITO INFORMACIJĄ

Visi kasos aparatų formuojamų ir spausdinamų dokumentų pavadinimai turi atitikti VMI prie FMĮ techninių reikalavimų apraše nurodytus pavadinimus.
Privalomoji kuro kasos aparato (KA) kvito informacija:👇
1. dokumento pavadinimas;
2. data;
3.degalinės įmonės pavadinimas, KA adresas ir PVM mokėtojo arba įmonės kodas;
4. fiskalinio kvito numeris;
5. prekės pavadinimas;
6. prekės kaina ir suma;
7. prekių kiekis;
8. prekės kainai taikomas mokesčio tarifas ar jo kodas;
9. mokesčių suma pagal kiekvieną mokesčio tarifą;
10. taikomų nuolaidų suma;
11. visa mokėtina suma;
12. gauta ar išmokėta pinigų suma;
13. grąža, jei ji ≠0;
14. unikalus kasos aparato numeris;
15. bendras dokumento eilės numeris;
16. pirkėjo atpažinimo elementas;
❗️Papildoma informacija neturėtų iškraipyti arba paneigti privalomosios informacijos.
❗️VMI neturi teisės taikyti sankcijų įmonei, jei ji kasos aparatų kvituose papildomai be privalomosios informacijos pateikia ir papildomą, pvz., kvietimas pirkti kavą arba nuomonė apie teisės aktus.
🧐VMI sankcijų taikymas reglamentuojamas ir jo ribos apribotos MAĮ👇
🔹KA kvitai


2024 M. PAKEISTA PIRMOJI NPD FORMULĖ

🧐Antroji formulė lieka tokia pati. Todėl suma, iki kurios yra taikomas NPD, išlieka ta pati ir yra 2864,22 Eur.
🧐Padidintas NPD riboto darbingumo (dalyvumo) asmenims.
❗Excel formulė:
=IF(AND(DU>2167;DU<=2864,22);(400-0,18*(DU-642));IF(DU<747;DU;IF(AND(DU<924;DU>747);747;IF(DU<=2167;(747-0,5*(DU-924));0)))) ,
kur vietoje DU, reikia įrašyti priskaičiuoto darbo užmokesčio koordinates.
✔️LR GPM įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

NPD_form


GPM312 UŽ 2023 M. REIKIA PATEIKTI IKI 2024-02-15

❗Primename, kad deklaruojant pajamas natūra dėl automobilio naudojimo, reikia jas atskirti nuo kitų pajamų natūra ir GPM312 pažymėti L6 laukelyje A raide.
❗Kitos pajamos natūra deklaruojamos GPM312 žymint N raide L6 laukelyje.
✔️Dėl GPM312 formos pildymo


KLAIDŲ TAISYMAS PAVĖLUOTAI GAVUS SĄSKAITĄ

Ką reikia daryti, jei gauta praėjusio periodo (metų) sąskaita, o to periodo ataskaitos yra sudarytos ir pagal įmonės taikomą politiką negalima jų tikslinti?
👉Pavėluotai gautos sąskaitos registruojamos apskaitoje jų gavimo datą pagal įmonės apskaitos politikoje nustatytą reikšmingumo lygį:
1. Praėjusio periodo sąnaudos registruojamos tame periode kaip neleidžiami atskaitymai, kada gauta sąskaita, jei suma yra nereikšminga.
2. Praėjusio periodo sąnaudos registruojamos praėjusio laikotarpio veiklos rezultate, jei suma yra reikšminga*.
3. Visai atvejais mokestinės deklaracijos tikslinamos pagal mokesčių administravimo įstatyme nustatytus terminus.
‼Draudžiama prašyti perrašyti sąskaitą į dabartinę datą. Toks prašymas yra prašymas pažeisti teisės aktus nustatančius sąskaitos išrašymo datą.
☠️O jei prašytojas perrašyti sąskaitą reikalauja dar joje panaikinti informaciją apie paslaugos/prekės suteikimo datą ir nurodyti kito mokestinio periodo datą, tai jau prašymas vykdyti nusikalstamą veiklą.
🥸Profesionalūs buhalteriai moka įvesti į apskaitą pavėluotai gautas sąskaitas be prašymų klastoti ar pakeisti datas pirminiuose dokumentuose.
‼Įmonių vadovas turėtų daugiau investuoti į savo buhalterio kvalifikaciją, jei jo buhalteris nemoka įvesti į apskaitą sąskaitos, kurios kuri gauta pavėluotai.
———————————–
*Tie, kurie taiko 38FAS arba 1-K443 FMĮ visada taiko perspektyvinį taisymo būdą (1-ą).
✔️7-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS „APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERTINIMŲ KEITIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS“

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“